Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

wzory skróconego mnożenia

Tag: wzory skróconego mnożenia
Znaleziono 101 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 6

1. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
2. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
3. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
4. Rozwiąż równanie wielomianowe ...
5. Rozwiąż poniższe równanie wielomianowe.
6. Rozwiąż podane równanie wielomianowe.

zadania zamknięte Wyników: 1

7. Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian: A. f(x)= (x-1/3)(x-3) B. f(x)= (x+1/3)(x-3), C. f(x )=(x-3)^2, D. f(x )=x^2-9.
Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian:   A. \( f\left ( x \right )=\left ( x-\frac{1}{3} \right )\left ( x-3 \right...

zadania zamknięte Wyników: 2

8. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2+4x-6y-221=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \(x^{2}+y^{2}+4x-6y-221=0\) ma współrzędne:   A. \(S=\left ( -2,3 \right )\)    B. \(S=\left ( 2,-3 \right )\)     C. \(S=\left ( -4,6 \right...
9. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2-6x+8y-11=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-6x+8y-11=0\) ma współrzędne:   A. \( S=\left ( -3,4 \right )\)       B. \( S=\left ( -6,8 \right )\)      C. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

10. Punkty A=(-9,-3) i B=(5,5) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC, w którym AB jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka C wiedząc, że leży on na osi Ox.
Punkty \(A=\left ( -9,-3 \right )\) i \(B=\left ( 5,5 \right )\) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego \(ABC\), w którym \(AB\) jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka \(C\)...

zadania otwarte Wyników: 2

11. Stosując wzory skróconego mnożenia rozłóż na czynniki podane wyrażenie.
12. Dla jakich parametrów dane wielomiany są równe ?

zadania otwarte Wyników: 4

13. Uzasadnij podaną tożsamość.
14. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
15. Znając sumę cosinusów kątów ostrych w trójkącie prostokątnym, oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
16. Wiedząc, że kąt A jest ostry, oblicz wartość podanego wyrażenia.

zadania otwarte Wyników: 1

17. Boki trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, środkowy wyraz jest równy 8. Oblicz boki, pole i promeń okręgu opisanego.

zadania otwarte Wyników: 4

18. Uzasadnij, że jeśli suma liczb a i b wynosi 1 oraz suma kwadratów tych liczb jest równa 7, to suma ich czwartych potęg wynosi 31
19. Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 4.
20. Oblicz wartość podanego wyrażenia ( nie używając kalkulatora).
21. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność ...

zadania zamknięte Wyników: 3

22. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a^2-b^2=200 i a+b=8. Oblicz wartość wyrażenia a-b.
23. Kwadrat liczby x=5+2pierwiastki z 3 jest równy
Kwadrat liczby \( x=5+2\sqrt{3}\) jest równy   A. \(37\)                 B. \(...
24. Najprostszą postacią wyrażenia (sqrt{3} +2 )^{2} jest
Najprostszą postacią wyrażenia \( \left ( \sqrt{3} +2\right )^{2}\) jest:   A. \(5\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 11

25. Znajdź największą liczbę całkowitą spełniającą podaną nierówność.
26. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
27. Wskaż pierwiastki podanego równania wielomianowego.
28. Wskaż liczbę, która jest rozwiązaniem podanego równania.
29. Rozwiązaniem której podanej nierówności jest zbiór liczb rzeczywistych ?
30. Wskaż zbiór rozwiązań podanej nierówności kwadratowej.
31. Wskaż liczbę rozwiązań podanego równania wielomianowego.
32. Rozwiąż podne równanie wielomianowe metodą grupowania wyrazów i wskaż poprawną odpowiedź.
33. Ile rozwiązań ma podane równanie ?
34. Rozwiąż podane równanie, doprowadzając go do równania z wartością bezwzględną.
35. Rozwiąż nierówność kwadratową.

wzory skróconego mnożenia Wyników: 23

36. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
37. Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, znając jego długość krawędzi.
38. Znajdź objętość sześcianu o podanej długości krawędzi.
39. Znajdż obwód trójkąta prostokątnego, znając jego przyprostokątne.
40. Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych.
41. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
42. Uprość podane wyrażenie.
43. Uprość podane wyrażenie.
44. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skroconego mnożenia.
45. Oblicz podane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
46. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
47. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia.
48. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
49. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
50. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
51. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
52. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
53. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
54. Doprowadź do najprostrzej postaci dane wyrażenie.
55. Wykonaj działania, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
56. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
57. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
58. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia

sposoby opisywania ciągów Wyników: 1

59. Które wyrazy podanego ciągu są równe zero?

równania kwadratowe Wyników: 3

60. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
61. Rozwiąż równanie kwadratowe.
62. Rozwiąż podane równanie kwadratowe.

rozkład wielomianu na czynniki Wyników: 6

63. Stosując metodę grupowania wyrazów, rozłóż podany wielomian na czynniki.
64. Stosując metodę grupowania wyrazów, rozłóż podany wielomian na czynniki.
65. Rozłóż podany wielomian na czynniki metodą grupowania wyrazów.
66. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując metodę grupowania wyrazów.
67. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia.
68. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia.

równania wielomianowe Wyników: 3

69. Rozwiąż równanie wielomianowe.
70. Rozwiąż podane równanie wielomianowe.
71. Rozwiąż podane równanie wielomianowe.

równość funkcji Wyników: 1

72. Zbadaj, czy podane funkcje są równe.

działania na wyrażeniach wymiernych Wyników: 5

73. Dodaj podane wyrażenia wymiene.
74. Pomnóż podane wyrażenia wymierne.
75. Skróć podane wyrażenie wymierne.
76. Skróć ułamek.
77. Skróć podane wyrażenie wymierne.

równania wymierne Wyników: 2

78. Rozwiąż podane równanie wymierne.
79. Rozwiąż podane równanie wymierne.

nierówności kwadratowe Wyników: 5

80. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
81. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
82. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
83. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
84. Rozwiąż podaną nierówność.

wartość bezwzględna Wyników: 2

85. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.
86. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.

zadania zamknięte Wyników: 2

87. Podany wielomian przedstaw w postaci iloczynowej.
88. Zamień podaną sumę na iloczyn.

wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30,45,60 Wyników: 1

89. Oblicz długość odcinka podanego na rysunku.

potęga o wykładniku wymiernym Wyników: 3

90. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.
91. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.
92. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.

miejsca zerowe funkcji kwadratowej Wyników: 1

93. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.

nierówności Wyników: 8

94. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
95. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
96. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
97. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
98. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
99. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
100. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
101. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: