Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

wzory skróconego mnożenia

Tag: wzory skróconego mnożenia
Znaleziono 101 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 6

1. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
2. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
3. Rozwiąż nierówność -x^2+18x-81<=0.
Rozwiąż nierówność \(-x^{2}+18x-81\leq 0\).
4. Rozwiąż równanie x^3-4x^2-3x+12=0.
Rozwiąż równanie \(x^{3}-4x^{2}-3x+12=0\).
5. Rozwiąż równanie 2x^3-18x=0.
Rozwiąż równanie \(2x^{3}-18x=0\).
6. Rozwiąż równanie 2x^3-x^2-6x+3=0.
Rozwiąż równanie \(2x^{3}-x^{2}-6x+3=0\).

zadania zamknięte Wyników: 1

7. Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian: A. f(x)= (x-1/3)(x-3) B. f(x)= (x+1/3)(x-3), C. f(x )=(x-3)^2, D. f(x )=x^2-9.
Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian:   A. \( f\left ( x \right )=\left ( x-\frac{1}{3} \right )\left ( x-3 \right...

zadania zamknięte Wyników: 2

8. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2+4x-6y-221=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \(x^{2}+y^{2}+4x-6y-221=0\) ma współrzędne:   A. \(S=\left ( -2,3 \right )\)    B. \(S=\left ( 2,-3 \right )\)     C. \(S=\left ( -4,6 \right...
9. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2-6x+8y-11=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-6x+8y-11=0\) ma współrzędne:   A. \( S=\left ( -3,4 \right )\)       B. \( S=\left ( -6,8 \right )\)      C. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

10. Punkty A=(-9,-3) i B=(5,5) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC, w którym AB jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka C wiedząc, że leży on na osi Ox.
Punkty \(A=\left ( -9,-3 \right )\) i \(B=\left ( 5,5 \right )\) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego \(ABC\), w którym \(AB\) jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka \(C\)...

zadania otwarte Wyników: 2

11. Stosując wzory skróconego mnożenia rozłóż na czynniki wyrażenie 1-a^2+2ab-b^2
Stosując wzory skróconego mnożenia rozłóż na czynniki wyrażenie: \(1-a^{2}+2ab-b^{2}\).
12. Wielomiany W(x)=ax(x+b)^2 i V(x)=x^3+2x^2+x są równe. Oblicz a i b.
Wielomiany \(W\left ( x \right )=ax\left ( x+b \right )^{2}\) i \(V\left ( x \right )=x^{3}+2x^{2}+x\) są równe. Oblicz \(a\) i \(b\).

zadania otwarte Wyników: 4

13. Uzasadnij tożsamość: sin^{4}A -cos^{4}A =2sin^{2}A -1.
Uzasadnij tożsamość: \( \sin ^{4}\alpha -\cos ^{4}\alpha =2\sin ^{2}\alpha -1\)
14. Uprość wyrażenie (sinA)^4+(cosA)^4 i znajdź jego wartość dla A =60 stopni.
Uprość wyrażenie \( \sin ^{4}\alpha +\cos ^{4}\alpha\) i znajdź jego wartość dla \( \alpha =60^{\circ}\).
15. W pewnym trójkącie prostokątnym suma cosinusów kątów ostrych jest równa 2*pierwiastek(3)/3. Oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
W pewnym trójkącie prostokątnym suma cosinusów kątów ostrych jest równa \(\frac{2\sqrt{3}}{3}\). Oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
16. Wiedząc, że A jest kątem ostrym i tgA +1/tgA=4, oblicz wartość wyrażenia {tg}^{2} \alpha +\left ( \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha } \right )^{2}\).
Wiedząc, że \(\alpha\) jest kątem ostrym i \(\operatorname{tg} \alpha +\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha }=4\), oblicz wartość wyrażenia \(\operatorname{tg}^{2} \alpha +\left (...

zadania otwarte Wyników: 1

17. Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, w którym środkowy wyraz jest równy 8. Wyznacz długości boków tego trójkąta, oblicz jego pole oraz promień okręgu opisanego na trójkącie.
Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, w którym środkowy wyraz jest równy \(8\). Wyznacz długości boków tego trójkąta, oblicz jego pole oraz promień okręgu opisanego na...

zadania otwarte Wyników: 4

18. Uzasadnij, że jeżeli a+b=1 i a^{2}+b^{2}=7, to a^{4}+b^{4}=31.
Uzasadnij, że jeżeli \(a+b=1\) i \( a^{2}+b^{2}=7\), to \( a^{4}+b^{4}=31\).
19. Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 4.
Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez \(4\).
20. Oblicz wartość wyrażenia (nie używając kalkulatora): \(\sqrt{113^{2}-112^{2}}+\sqrt{89^{2}-80^{2}}\).
Oblicz wartość wyrażenia (nie używając kalkulatora): \(\sqrt{113^{2}-112^{2}}+\sqrt{89^{2}-80^{2}}\).
21. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność sqrt{2^{50}+1}+\sqrt{2^{50}-1}<2^{26}
Wykaż, że prawdziwa jest nierówność \(\sqrt{2^{50}+1}+\sqrt{2^{50}-1}<2^{26}\).

zadania zamknięte Wyników: 3

22. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a^2-b^2=200 i a+b=8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a-b jest równa
Dla pewnych liczb \(a\) i \(b\) zachodzą równości: \(a^{2}-b^{2}=200\) i \(a+b=8\). Dla tych liczb \(a\) i \(b\) wartość wyrażenia \(a-b\) jest równa   A. \(25\)        ...
23. Kwadrat liczby x=5+2pierwiastki z 3 jest równy
Kwadrat liczby \( x=5+2\sqrt{3}\) jest równy   A. \(37\)                 B. \(...
24. Najprostszą postacią wyrażenia (sqrt{3} +2 )^{2} jest
Najprostszą postacią wyrażenia \( \left ( \sqrt{3} +2\right )^{2}\) jest:   A. \(5\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 11

25. Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność (4+x)^2 mniejsze od (4-x)(4+x) jest
Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\left ( 4+x \right )^{2}<\left ( x-4 \right )\left ( x+4 \right )\) jest   A....
26. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=5 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}\geq 5\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-\sqrt{5} \right )\cup \left ( \sqrt{5},+\infty \right...
27. Pierwiastkami równania 2x^3-8x^2+8x=0 są liczby:
Pierwiastkami równania \(2x^{3}-8x^{2}+8x=0\) są liczby:   A....
28. Rozwiązaniem równania x+2*pierwiastki(2)=1+x*pierwiastek(2) jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x+2\sqrt{2}=1+x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(1\)                B....
29. Zbiór R jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Zbiór \(R\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\frac{x+a}{x+2}\geq 1\), gdy \(a=2\)                 ...
30. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>7 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}>7\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,\sqrt{7} \right )\cup \left ( \sqrt{7},\infty \right )\)     B. \( \left ( -\sqrt{7},\sqrt{7} \right...
31. Liczba rozwiązań równania (x^4-9)/3=0 jest równa:
Liczba rozwiązań równania \(\frac{x^{4}-9}{3}=0\) jest równa:   A. \(1\)                 B....
32. Rozwiązaniami równania x^3+2x^2=18+9x są liczby:
Rozwiązaniami równania \(x^{3}+2x^{2}=18+9x\) są liczby:   A. \(-3,-2,2\)                B....
33. Równanie (x-2)(x+2)=x^2 ma rozwiązań
Równanie \(\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )=x^{2}\)   A. ma jedno rozwiązanie B. ma dwa rozwiązania różnych znaków C. ma dwa rozwiązania tych samych znaków    D. nie ma...
34. Jeśli pierwiastek z (x^2-4x+4)=2-x, to liczba x może być równa:
Jeśli \(\sqrt{x^{2}-4x+4}=2-x\), to liczba \(x\) może być równa:   A. \(8\)                B....
35. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>= 9 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}\geq 9\) jest   A. \(\left ( -\infty,-3 \right \rangle\cup \left \langle 3,+\infty \right )\)    B. \(\left \langle -3,3 \right...

wzory skróconego mnożenia Wyników: 23

36. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
37. Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, znając jego długość krawędzi.
38. Znajdź objętość sześcianu o podanej długości krawędzi.
39. Znajdż obwód trójkąta prostokątnego, znając jego przyprostokątne.
40. Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych.
41. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
42. Uprość podane wyrażenie.
43. Uprość podane wyrażenie.
44. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skroconego mnożenia.
45. Oblicz podane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
46. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
47. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia.
48. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
49. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
50. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
51. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
52. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
53. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
54. Doprowadź do najprostrzej postaci dane wyrażenie.
55. Wykonaj działania, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
56. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
57. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
58. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia

sposoby opisywania ciągów Wyników: 1

59. Które wyrazy podanego ciągu są równe zero?

równania kwadratowe Wyników: 3

60. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
61. Rozwiąż równanie kwadratowe.
62. Rozwiąż podane równanie kwadratowe.

rozkład wielomianu na czynniki Wyników: 6

63. Stosując metodę grupowania wyrazów, rozłóż podany wielomian na czynniki.
64. Stosując metodę grupowania wyrazów, rozłóż podany wielomian na czynniki.
65. Rozłóż podany wielomian na czynniki metodą grupowania wyrazów.
66. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując metodę grupowania wyrazów.
67. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia.
68. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia.

równania wielomianowe Wyników: 3

69. Rozwiąż równanie wielomianowe.
70. Rozwiąż podane równanie wielomianowe.
71. Rozwiąż podane równanie wielomianowe.

równość funkcji Wyników: 1

72. Zbadaj, czy podane funkcje są równe.

działania na wyrażeniach wymiernych Wyników: 5

73. Dodaj podane wyrażenia wymiene.
74. Pomnóż podane wyrażenia wymierne.
75. Skróć podane wyrażenie wymierne.
76. Skróć ułamek.
77. Skróć podane wyrażenie wymierne.

równania wymierne Wyników: 2

78. Rozwiąż podane równanie wymierne.
79. Rozwiąż podane równanie wymierne.

nierówności kwadratowe Wyników: 5

80. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
81. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
82. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
83. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
84. Rozwiąż podaną nierówność.

wartość bezwzględna Wyników: 2

85. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.
86. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.

zadania zamknięte Wyników: 2

87. Wielomian 4x^2-100 jest równy
Wielomian \(4x^{2}-100\) jest równy   A. \(\left ( 2x-10 \right )^{2}\)                     B. \(\left ( 2x-10 \right )\left ( 2x+10 \right...
88. Wyrażenie 27x^3+y^3 jest równe iloczynowi:
Wyrażenie \(27x^3+y^3\) jest równe iloczynowi:   A. \(\left ( 3x+y \right )\left ( 9x^{2}-3xy+y^{2} \right...

wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30,45,60 Wyników: 1

89. Oblicz długość odcinka podanego na rysunku.

potęga o wykładniku wymiernym Wyników: 3

90. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.
91. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.
92. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.

miejsca zerowe funkcji kwadratowej Wyników: 1

93. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.

nierówności Wyników: 8

94. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
95. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
96. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
97. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
98. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
99. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
100. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
101. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: