Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

wyrażenia algebraiczne

Tag: wyrażenia algebraiczne
Znaleziono 72 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

wzory skróconego mnożenia Wyników: 8

1. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
2. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
3. Uprość podane wyrażenie.
4. Uprość podane wyrażenie.
5. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia.
6. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
7. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
8. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia

ciąg arytmetyczny Wyników: 2

9. Dla jakiej wartości liczby x , podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny?
10. Dla jakiej wartości liczby x , podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny?

równania kwadratowe Wyników: 3

11. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
12. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
13. Rozwiąż podane równanie kwadratowe.

działania na wielomianach Wyników: 3

14. Wykonaj mnożenie.
15. Pomnóż podane wielomiany.
16. Wykonaj odejmowanie podanych wielomianów.

równość wielomianów Wyników: 1

17. Wyznacz współczynniki a, b, c, tak aby podane wielomiany były równe.

zapisywanie wyrażeń Wyników: 8

18. Znając wartości poszczególnych książek. Oblicz ile złotych miała Ania przed ich kupnem.
19. Ile złotych trzeba zapłacić za 1.4 kg sera, znając cenę za 10 dag ?
20. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego podane wyrażenie, a następnie je odczytaj.
21. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego podane wyrażenie, a następnie je odczytaj.
22. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego pole rombu znając długości jego przekątnych.
23. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego podany warunek.
24. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego podany warunek.
25. Zapis sumę trzech kolejnych liczb nieparzystych w postaci wyrażenia algebraicznego.

wartości wyrażeń algebraicznych Wyników: 9

26. Odejmij podane wyrażenia, a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanej różnicy dla podanych liczb.
27. Dla podanych wyrażeń oblicz ich wartości liczbowe dla wskazanej liczby, a następnie porównaj ich wyniki.
28. Dla podanych wyrażeń oblicz ich wartości liczbowe dla wskazanej liczby, a nastepnie porównaj ich wyniki.
29. Odejmij wartości liczbowe dwóch podanych wyrażeń obliczając najpierw ich wartości.
30. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
31. Oblicz wartość liczbową przedstawionego wyrażenia dla podanej liczb.
32. Oblicz wartość liczbową przedstawionego wyrażenia dla podanej liczby.
33. Odczytaj podane wyrażenie i oblicz jego wartość liczbową dla podanych liczb.
34. Nazwij podane wyrażenie i oblicz jego wartość liczbową dla podanej liczby.

statystyka Wyników: 1

35. Oblicz średnią arytmetyczną pięciu liczb, które spełniają określone warunki.

dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Wyników: 9

36. Oblicz A - B - C, podstawiając w miejsce liter podane wyrażenia.
37. Odejmij podane sumy algebraiczne.
38. Odejmij podane wyrażenia algebraiczne.
39. Wykonaj dodawanie przedstawionych sum algebraicznych.
40. Dodaj podane sumy algebraiczne.
41. Wykonaj odejmowanie przedstawionych sum algebraicznych.
42. Odejmij podane sumy algebraiczne.
43. Dodaj podane wyrażenia algebraiczne.
44. Dodaj podane sumy algebraiczne.

mnożenie sum algebraicznych Wyników: 9

45. Pomnóż sumę przez jednomian.
46. Pomnóż sumę przez jednomian.
47. Pomnóż sumę przez jednomian.
48. Pomnóż sumę przez jednomian.
49. Pomnóż sumę przez jednomian.
50. Pomnóż sumę przez jednomian.
51. Wykonaj mnożenie.
52. Pomnóż sumę przez jednomian.
53. Pomnóż sumy przez jednomiany i zredukuj wyrazy podobne.

redukcja wyrazów podobnych Wyników: 3

54. Które z podanych wyrażeń algebraicznych, po redukcji wyrazów podobnych jest równe a+b, a które a-b ?
55. Przeprowadź redukcję wyrazów podobnych.
56. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

działania na wyrażeniach Wyników: 8

57. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
58. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
59. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
60. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
61. Wyznacz długość trzeciego boku trójkąta, znając jego obwód oraz dwa pozostałe boki.
62. Wyznacz długość drugiego boku równoległoboku, znając połowę jego obwodu.
63. Opuść nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
64. Wykonaj podane działania.

wartość bezwzględna Wyników: 1

65. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.

zadania zamknięte Wyników: 7

66. Wielomian 4x^2-100 jest równy
Wielomian \(4x^{2}-100\) jest równy   A. \(\left ( 2x-10 \right )^{2}\)                     B. \(\left ( 2x-10 \right )\left ( 2x+10 \right...
67. Wyrażenie 5a^2-10ab+15a jest równe iloczynowi
Wyrażenie \(5a^{2}-10ab+15a\) jest równe iloczynowi   A. \(5a^{2}\left ( 1-10b+3 \right...
68. Dane są wielomiany W(x)=-2x^3+5x^2-3 oraz P(x)=2x^3+12x. Wielomian W(x)+P(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=-2x^{3}+5x^{2}-3\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}+12x\). Wielomian \(W\left ( x \right )+P\left ( x \right )\) jest równy   A....
69. Określ stopień podanego jednomianu y=-(3x^2)^6*2x^4
Określ stopień jednomianu \(y=-\left ( 3x^{2} \right )^{6}\cdot 2x^{4}\)   A. jednomian stopnia dwunastego           B. jednomian stopnia...
70. Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie:
Liczba \(x\) jest ujemna, a liczba \(y\) jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie:   A. \(x-y\)           B. \(y-x\)   ...
71. Wyrażenie (x-2y)(x^2+2xy+4y^2) jest równe:
Wyrażenie \(\left ( x-2y \right )\left ( x^{2}+2xy+4y^{2} \right )\) jest równe:   A. \(\left ( x-2y \right )^{3}\)         B. \(x^{3}+8y^{3}\)        C....
72. Wyrażenie 27x^3+y^3 jest równe iloczynowi:
Wyrażenie \(27x^3+y^3\) jest równe iloczynowi:   A. \(\left ( 3x+y \right )\left ( 9x^{2}-3xy+y^{2} \right...

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: