Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

wykres funkcji

Tag: wykres funkcji
Znaleziono 67 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 8

1. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
2. Ile rozwiązań ma nierówność (x-1)^2>=0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(\left ( x-1 \right )^{2}\geq 0\)?
3. Rozwiąż nierówność x^2+2>0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+2>0\).
4. Rozwiąż nierówność -3x^2>=2.
Rozwiąż nierówność \(-3x^{2}\geq 2\).
5. Rozwiąż nierówność 3x^2>8x+3.
Rozwiąż nierówność \(3x^{2}>8x+3\).
6. Rozwiąż nierówność x^2-3x+2<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-3x+2\leq 0\).
7. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: x^2-3x-10<=0.
Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: \(x^{2}-3x-10\leq 0\).
8. Rozwiąż nierówność x^2+6x-7<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+6x-7\leq 0\)

zadania zamknięte Wyników: 18

9. Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesuniecie wykresu funkcji f o 10 jednostek w dół, to: A. y=f(x+10), B. y=f(x)+10, C. y=f(x-10), D. y=f(x)-10
Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji \(f\) o \(10\) jednostek w dół, to:   A. \( y=f\left ( x+10 \right )\)  B. \( y=f\left ( x \right )+10\)  C. \(...
10. Rysunek przedstawia wykres funkcji y=f(x). Funkcja jest malejąca w przedziale: A. (0,4>, B. (1,6>, C. (0,6>, D. (-2,4>
Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).   Funkcja jest malejąca w przedziale   A. \(\left \langle 0,4 \right...
11. Dane są funkcje liniowe f(x)=x-2 oraz g(x)=x+4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji h(x)=f(x)*g(x).
Dane są funkcje liniowe \(f\left ( x \right )=x-2\) oraz \(g\left ( x \right )=x+4\) określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji...
12. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f. Funkcja f jest określona wzorem: A. y=4/3x+1, B. y=-3/4x+1 C. y=-3x+1, D. y=4x+1
Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \(f\).     Funkcja \(f\) jest określona wzorem   A. \(y=\frac{4}{3}x+1\)       B....
13. Korzystając z wykresu funkcji f, wskaż nierówność prawdziwą. A. f(-1) < f(1), B. f(1) < f(3), C. f(-1) < f(3), D. f(3) < f(0)
Korzystając z wykresu funkcji \(f\), wskaż nierówność prawdziwą.     A. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 1 \right )\)     B. \(f\left ( 1 \right )< f\left ( 3 \right...
14. Zbiorem wartości funkcji f jest: A. (-2,5), B. (-4,8), C. (-1,4), D. (5,8)
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest   A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right...
15. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f (x). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ? a) f(x)=0, b) f(x)=1, c) f(x)=2, d) f(x)=3.
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?   A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x...
16. Największą wartością funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)^2-4 jest: A. 3, B. -2, C. -4, D. 4
Największą wartością funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-2\left ( x+3 \right )^{2}-4\) jest:   A. \(3\)           B. \(-2\)  ...
17. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej f(x) wskaż, które zdanie jest prawdziwe: A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4, B. Funkcja jest rosnąca w przedziale (-2,4),C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla x mniejszych od 1, D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził ( - nieskończoność ,9).
Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.   A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\). B. Funkcja jest...
18. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^2-2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-3, B. y=-1, C. y=1, D. y=3
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=\left ( x-3 \right )^{2}-2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-3\)            B....
19. Dana jest funkcja y=f(x) określona dla x należącego do <-1,8>, której wykres jest przedstawiony na rysunku. Wskaż zbiór wartości tej funkcji .
Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku: Wskaż zbiór wartości tej funkcji   A....
20. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=3 (x+1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=1, B. y=-1, C. y=-3, D. y=-5
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=3\left ( x+1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=1\)           B. \(y=-1\)  ...
21. Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej danym równaniem y=-x^2+4x-11 A. x=-4, B. x=-2, C. x=2, D. x=4
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^{2}+4x-11\)   A. \(x=-4\)           B....
22. Zbiorem wartości funkcji f(x)=-1/3(x+4)^2+6 jest: A. od -6,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, -6>, C. (- nieskończoność, -6), D. od 6, + nieskończoność).
Zbiorem wartości funkcji \( f\left ( x \right )=-\frac{1}{3}\left ( x+4 \right )^{2}+6\) jest:   A. \( \left \langle -6,+\infty \right...
23. Wykres funkcji f(x)=-3/x znajduje się w ćwiartkach: A. II i IV, B. II i III, C. I i III, D. I i II
Wykres funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{-3}{x}\) znajduje się w ćwiartkach:   A. II i IV           B. II i III        ...
24. Wykres funkcji y=log_3 (9x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y=log_3(x): A. o 2 jednostki w dół, B. o 2 jednostki w górę, C. o 2 jednostki w prawo, D. o 2 jednostki w lewo
Wykres funkcji \(y=\log_{3}\left ( 9x \right )\) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji \(y=\log_{3}x\):   A. o \(2\) jednostki w...
25. Funkcja określona wzorem f(x)= x+1 dla x mniejszych lub równych 0, f(x)=2 dla x=1, f(x)=0 dla x=2 jest: A. rosnąca, B. malejąca, C. malejąca w zbiorze {1,2}, D. rosnąca w zbiorze {-2,-1,0,2}.
Funkcja określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x+1 &dla &x\leq 0 \\ 2&dla &x=1 \\0 &dla &x=2 \end{matrix}\right.\) jest:   A....
26. Na rysunku 1 jest przedstawiony wykres funkcji f(x). Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem: a) y=f(x)+2, b) y=f(x)+2, c) y=f(x-2), d) y=f(x+2).
Na rysunku \(1\). jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).   Funkcja przedstawiona na rysunku \(2\). jest określona wzorem   A. \(y=f\left ( x \right )+2\)   ...

zadania otwarte Wyników: 5

27. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu i zapisz: a) zbiór wartości funkcji f, b) przedział maksymalnej długości w którym funkcja f jest maleją
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\). Odczytaj z wykresu i zapisz: a) zbiór wartości funkcji \(f\), b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \(f\) jest malejąca.
28. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=x^2+5.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=x^{2}+5\).
29. Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej f(x)=2x^2-5x+3 w przedziale <-1,2>.
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=2x^{2}-5x+3\) w przedziale \(\left \langle -1,2 \right \rangle\).
30. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 5, maksymalny przedział, w którym ta funkcja jest malejąca to (2,+ nieskończoność). Największa wartość tej funkcji f w przedziale <-8,-7> jest równa -24. Wyznacz wzór funkcji f i narysuj jej wykres.
Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f\) jest liczba \(5\), maksymalny przedział, w którym ta funkcja jest malejąca to \( \left \langle 2,+\infty \right )\). Największa wartość tej funkcji...
31. O funkcji liniowej wiadomo, że f(1)=2 oraz, że do jej wykresu należy punkt P=(-2,3). Wyznacz wzór tej funkcji.
O funkcji liniowej \(f\) wiadomo, że \( f\left ( 1 \right )=2\) oraz, że do wykresu tej funkcji należy punkt \( P=\left ( -2,3 \right )\). Wyznacz wzór funkcji \(f\).

zadania zamknięte Wyników: 1

32. Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=3x+2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu ...
Wykres funkcji liniowej określonej wzorem \( f\left ( x \right )=3x+2\) jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:   A. \( y=-\frac{1}{3}x-1\)     B. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

33. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o równaniu x^2+y^2-2x+4y-5=0.
Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-2x+4y-5=0\)

wykres funkcji liniowej Wyników: 7

34. Naszkicuj wykres funkcji liniowej
35. Narysuj wykres funkcji liniowej
36. Narysuj wykres funkcji liniowej
37. Narysuj wykres funkcji liniowej
38. Narysuj wykres funkcji liniowej
39. Naszkicuj wykres funkcji liniowej
40. Narysuj wykres funkcji liniowej

zadania zamknięte Wyników: 2

41. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+5)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle -2,+\infty \right...
42. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=x-1\) z parabolą o równaniu \(y=x^{2}+2\)?   A. \(0\)                B....

nierówności kwadratowe Wyników: 17

43. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
44. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
45. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
46. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
47. Zaznacz na osi liczbowej zbiór B.
48. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
49. Mając dane zbiory A oraz B, wyznacz ich sumę.
50. Rozwiąż nierówność kwadratową.
51. Rozwiąż podaną nierówność.
52. Rozwiąż nierówność.
53. Rozwiąż nierówność kwadratową.
54. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
55. Rozwiąż nierówność kwadratową.
56. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
57. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
58. Rozwiąż nierówność kwadratową.
59. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.

najmniejsza i największa wartość Wyników: 1

60. Znajdź najmniejsza i największą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale domkniętym.

zadania optymalizacyjne Wyników: 1

61. Jaka jest największa możliwa wartość iloczynu dwóch liczb, których suma jest równa 42 ?

miejsca zerowe funkcji kwadratowej Wyników: 1

62. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.

monotoniczność funkcji kwadratowej Wyników: 1

63. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych podanej funkcji kwadratowej.

postać kanoniczna Wyników: 3

64. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
65. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
66. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..

wykres funkcji Wyników: 1

67. Narysuj wykres funkcji y=(x+3)^2.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: