Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

ułamki zwykłe

Tag: ułamki zwykłe
Znaleziono 122 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 1

1. Wśród podanych liczb wskaż liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

zadania otwarte Wyników: 1

2. O zdarzeniach A i B wiemy, że: P(A)=0,5 , P(B)=2/3 oraz P(A U B)=4/5. Oblicz prawdopodobieńswo iloczynu i różnicy zdarzeń A i B.
O zdarzeniach losowych \(A\) i \(B\) wiemy, że: \(P(A)=\frac{1}{2}\), \(P(B)=\frac{2}{3}\) oraz \(P\left ( A\cup B \right )=\frac{4}{5}\). Oblicz : a) \(P\left ( A\cap B \right )\)...

zadania zamknięte Wyników: 1

3. Średnią arytmetyczną liczb: 3,3,4,4,4,5,5,6 jest liczba:
Średnią arytmetyczną liczb \(3,3,4,4,4,5,5,6\) jest liczba:   A. \(4\)                B....

zadania otwarte Wyników: 2

4. Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b, spełniających nierówność: 4/9 < a/b < 5/9.
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich \(a\) i \(b\), spełniających nierówność \(\frac{4}{9}<\frac{a}{b}<\frac{5}{9}\).
5. Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b, spełniających nierówność: 5/7 < a/b < 6/7.
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich \(a\) i \(b\), spełniających nierówność \( \frac{5}{7}<\frac{a}{b}<\frac{6}{7}\).

zadania zamknięte Wyników: 1

6. 6 % liczby x jest równe 9. Wtedy
\(6\)% liczby \(x\) jest równe \(9\). Wtedy:   A. \(x=240\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 1

7. Rozwiązaniem równania (x-5)/(x+3)=2/3 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3}\) jest liczba:   A. \(21\)                B....

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 1

8. Oblicz podane pierwiastki sześcienne.

liczby wymierne Wyników: 13

9. Wykonując działania na ułamkach oblicz podane wyrażenie.
10. Wykonaj podane odejmowanie i dzielenie ułamków.
11. Wykonaj odejmowanie podanych ułamków.
12. Rozszerz ułamek, wpisując zamiast x odpowiednią liczbę.
13. Rozszerz ułamek, wpisując zamiast x odpowiednią liczbę.
14. Skróć podane ułamki.
15. Zaznacz na osi liczbowej podane ułamki.
16. Oblicz podane wyrażenie, wykorzystując działania na ułamkach.
17. Podziel dane ułamki.
18. Pomnóż podane ułamki.
19. Odejmij ułamki.
20. Odejmij podane ułamki.
21. Skróć podane ułamki.

dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Wyników: 1

22. Odejmij podane sumy algebraiczne.

pojęcie procentu Wyników: 6

23. Zamień 2,25% na ułamek.
24. Przedstaw ułamek 5/8 w postaci procentu całości.
25. Zamień podany procent na liczbę.
26. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.
27. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.
28. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.

procent z danej liczby Wyników: 5

29. Oblicz 140% liczby 32.
30. W klasie jest 30 uczniów. Chłopcy stanowią 40% wszystkich uczniów. Ilu chłopców jest w tej klasie ?
31. Ile czystego tłuszczu znajduje się w 250 gramach śmietany 18 i 30 procentowej ?
32. Ile czystego tłuszczu znajduje się w 250 gramach śmietany 8 i 12 procentowej ?
33. Oblicz 0,2% liczby 760.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 1

34. W broszce jest 23g czystego srebra i stanowi to 80% masy całej broszki. Ile waży ta broszka ?

podwyżki i obniżki Wyników: 1

35. Towar kosztował 1000 zł. Jego cenę najpierw podwyższono o 20%, a po pewnym czasie obniżono o 20%. Ile kosztuje on obecnie ?

pojęcie promila, próby złota i srebra Wyników: 1

36. Oblicz 40 promili liczby 250.

procent z danej liczby Wyników: 1

37. Za przejazd taksówką płaciło się 50 gr za 1 km plus 3,50 zł. W święta o 20% drożej. Ile kosztuje przejazd 12 km w niedzielę ?

podatek VAT i inne podatki Wyników: 1

38. W czasie wakacji Kasia zarobiła 950 zł, ale z tej kwpty potrącono jej 20% na podatek. Jaką kwotę otrzymała ?

potęga o wykładniku naturalnym Wyników: 1

39. Podnieś liczbę do danej potęgi.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 3

40. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
41. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
42. Zapisz w postaci potęgi o wykładniku ujemnym podaną liczbę.

działania na potęgach Wyników: 2

43. Oblicz podane wyrażenie.
44. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.

potęgowanie iloczynu i ilorazu Wyników: 2

45. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.
46. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.

działania na pierwiastkach Wyników: 3

47. Oblicz pierwiastek sześcienny z podanej liczby.
48. Oblicz pierwiastek z danej liczby.
49. Oblicz pierwiastek z danej liczby.

pole koła Wyników: 3

50. O ile większe jest pole koła o promieniu 3 od pola koła o średnicy 3 ?
51. Klomb ma kształt koła o średnicy 7m. Jaką powierzchnię ma ścieżka szerokości 2 m biegnąca wokół niego ?
52. Oblicz pole koła o obwodzie równym 2/3 PI km.

pole wycinka koła Wyników: 1

53. Promień koła wynosi 5. Jakie pole ma wycinek koła odpowiadający kątowi o mierze 72 stopnie ?

jednostki czasu Wyników: 3

54. 7 minut to jaka część godziny ?
55. Jaką częścią doby jest 5 godzin ?
56. Jaką częścią minuty jest 1 sekunda ?

zaznaczanie ułamków na osi liczbowej Wyników: 1

57. Narysuj oś liczbową. Zaznacz na niej podane ułamki.

ułamek jako iloraz Wyników: 2

58. Zapisz iloraz w postaci ułamka: 2:15.
59. Zapisz ułamek cyframi: siedem trzynastych. Zaznacz licznik i mianownik.

rozszerzanie ułamków Wyników: 4

60. Rozszerz podany ułamek, aby zachodziła równość prawdziwa.
61. Rozszerz podany ułamek, aby zachodziła równość prawdziwa.
62. Rozszerz podany ułamek.
63. Rozszerz podany ułamek.

skracanie ułamków Wyników: 4

64. Skróć ułamek tak, aby otrzymać ułamek nieskracalny: 7/21.
65. Skróć podany ułamek.
66. Skróć podany ułamek.
67. Sróć podany ułamek.

jednostki długości Wyników: 3

68. 0,3 cm - ile to metrów ?
69. 2 mm to ile metrów ?
70. Zapisz, jaka to część metra i skróć ułamek, jeżeli to możliwe: 15 cm.

porównywanie ułamków Wyników: 4

71. Która z liczb jest mniejsza: 3/11 czy 3/22 ?
72. Która z liczb jest większa: 14/41 czy 14/39 ?
73. Która z liczb jest większa: 15/27 czy 21/27 ?
74. Która z liczb jest większa: 4/5 czy 2/5 ?

ułamek jako część całości Wyników: 1

75. Dwie gruszki - ile to połówek, a ile ćwiartek ?

zamiana ułamków Wyników: 2

76. Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną: 16/5.
77. Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy: 2 i 1/3.

dodawanie ułamków Wyników: 5

78. Franek wziął na basen półtora litra wody mineralnej, a Grzesiek 1/2 litra. Ile litrów zabrali łącznie ?
79. Dodaj ułamki 1/5 + 5/9 + 4/5 + 1/9.
80. Dodaj ułamki 2 i 1/4 + 3/4.
81. Dodaj ułamki 1/120 + 11/120.
82. Dodaj ułamki 11/23 + 7/23.

odejmowanie ułamków Wyników: 3

83. Znajdź liczbę o 1/5 mniejszą od 7/5.
84. Odejmij: 3 - 2/13.
85. Odejmij podane ułamki: 11/437 - 8/437.

mnożenie ułamków Wyników: 5

86. Oblicz 7/9 liczby 8.
87. Kostka masła waży 1/5 kg. Ile waży 12 takich kostek ?
88. Wykonaj mnożenie ułamków: 8/4 x 1 i 2/3.
89. Wykonaj mnożenie ułamków: 10 x 4 i 5/9.
90. Wykonaj mnożenie ułamków: 7 x 8/3.

ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,.. Wyników: 2

91. Zapisz w postaci ułamka zwykłego, a nastepnie skróć ułamek, aby otrzymać ułamek nieskracalny: 0,445.
92. Zapisz w postaci dziesiętnej: 75/100 oraz 2/5.

jednostki monetarne Wyników: 1

93. 20 zł 16 gr to ile złotych, a ile groszy ?

mnożenie ułamków przez 10, 100, 1000, .. Wyników: 1

94. Wykonaj mnożenie: 2,4 x 10.

kąty Wyników: 3

95. O ile stopni obraca się godzinowa wskazówka zegara w ciągu 6 godzin ?
96. O ile stopni obraca się minutowa wskazówka zegara w ciągu 15 minut ?
97. O ile stopni obraca się sekundowa wskazówka zegara w ciągu 5 sekund ?

działania na ułamkach Wyników: 4

98. Oblicz podane wyrażenie, pamiętając o kolejności wykonywania działań.
99. Oblicz podane wyrażenie korzystając z działań na ułamkach.
100. Zapisz ułamek 7/8 jako sumę ułamków o liczniku 1 i różnych mianownikach.
101. Wykonaj podane działania na ułamkach zwykłych.

dzielenie ułamków zwyklych Wyników: 1

102. Oblicz: 6/7 : 9/5 .

zamiana ułamków Wyników: 2

103. Zamień 9/36 na ułamek dziesiętny.
104. Zamień 5/8 na ułamek dziesiętny.

rozwinięcie dziesiętne, ułamki okresowe Wyników: 2

105. Podaj rozwinięcie dziesiętne ułamka 1/15.
106. Zamień ułamek okresowy 0,(18) na ułamek zwykły.

jednostki monetarne Wyników: 1

107. Oblicz, ile zapłacisz za 28 dag cukierków po 13,50 zł za 1kg. Wynik podaj z dokładnością do 1 złotówki.

działania na ułamkach dziesiętnych Wyników: 1

108. Oblicz podane wyrażenie, wykorzystując działania na ułamkach dziesiętnych.

działania na ułamkach Wyników: 1

109. Oblicz podane wyrażenie.

zadania tekstowe Wyników: 2

110. 125 pudełek czekolady kosztuje 375 zł. Ile trzeba zapłacić za 200 takich pudełek ?
111. Dziadek podzielił 2/3 czekolady równo pomiędzy sześcioro wnuków. Jaką część czekolady otrzymal każdy wnuk ?

potęga o wykładniku wymiernym Wyników: 3

112. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.
113. Oblicz, korzystając z działań na potęgach o wykładniku wymiernym.
114. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 2

115. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.
116. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.

dodawanie ułamków Wyników: 6

117. Wykonaj dodawanie: 4 + 5 2/5 + 2 1/4.
118. Wykonaj dodawanie: 1/2 + 2/3 + 3/4.
119. Wykonaj dodawanie: 6 1/6 + 3 3/8.
120. Wykonaj dodawanie: 4 8/9 + 4 2/3.
121. Wykonaj dodawanie: 3/4 + 5/12.
122. Wykonaj dodawanie: 1 3/7 + 2 6/7.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: