Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

ułamki dziesiętne

Tag: ułamki dziesiętne
Znaleziono 117 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 1

1. Wśród podanych liczb wskaż liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

zadania otwarte Wyników: 1

2. Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90% długości boku a. Długość boku d to 120% długości boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d.
Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\) oraz prostokąt o bokach \(c\) i \(d\). Długość boku \(c\) to \(90\)% długości boku \(a\). Długość boku \(d\) to \(120\)% długości boku \(b\). Oblicz, ile...

zadania zamknięte Wyników: 2

3. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:
Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:   A....
4. Średnią arytmetyczną liczb: 3,3,4,4,4,5,5,6 jest liczba:
Średnią arytmetyczną liczb \(3,3,4,4,4,5,5,6\) jest liczba:   A. \(4\)                B....

zadania otwarte Wyników: 1

5. Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b, spełniających nierówność: 5/7 < a/b < 6/7.
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich \(a\) i \(b\), spełniających nierówność \( \frac{5}{7}<\frac{a}{b}<\frac{6}{7}\).

zadania zamknięte Wyników: 1

6. Wskaż liczbę która jest mniejsza od frac{2 frac{1}{3}}{3,5} cdot (-frac{1}{3})^{-1}
Wskaż liczbę, która jest mniejsza od \( \frac{2\frac{1}{3}}{3,5}\cdot \left ( -\frac{1}{3} \right )^{-1}\).   A. \(...

zadania zamknięte Wyników: 1

7. Mikołaj, który stoi wieczorem 3 m od latarni, rzuca cień o długości 1 m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:
Mikołaj, który stoi wieczorem \(3\) m od latarni, rzuca cień o długości \(1\) m. Mikołaj ma \(1,6\) m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:   A. \(6,4\) m...

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 1

8. Oblicz podane pierwiastki sześcienne.

liczby wymierne Wyników: 2

9. Wykonaj odejmowanie podanych ułamków.
10. Oblicz podane wyrażenie, wykorzystując działania na ułamkach.

wartości wyrażeń algebraicznych Wyników: 1

11. Odejmij podane wyrażenia, a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanej różnicy dla podanych liczb.

dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Wyników: 1

12. Odejmij podane sumy algebraiczne.

wartość bezwzględna Wyników: 1

13. Oblicz korzystając z własności wartości bezwzględnej.

pojęcie procentu Wyników: 10

14. Zamień 2,25% na ułamek.
15. Przedstaw ułamek 5/8 w postaci procentu całości.
16. Zamień liczbę 0,(2) na procent.
17. Zamień liczbę 8/9 na procent.
18. Zamień liczbę 3,2 na procent.
19. Zamień 0,7% na liczbę.
20. Zamień 35% na liczbę.
21. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.
22. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.
23. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.

procent z danej liczby Wyników: 9

24. Maria zarobiła 800 zł brutto. Ile pieniędzy otrzymała po zapłaceniu 19% podatku dochodowego ?
25. Oblicz 0%, 1% oraz 10% liczby 13,5.
26. Oblicz 54% liczby 183.
27. Na kolonię pojechało 87,5% uczniów klasy 32 osobowej. Dziewczęta stanowiły 75%. Ilu chlopców pojechało na kolonię ?
28. Obszar 5 ha zalesiono w 48% sosną, w 39% olchą, z brzozą pozostałą część. Ile hektarów zajęły sosny, a ile brzozy ?
29. Jaka to liczba, której 20% z 20% pomniejszone o 20% wynosi 20 ?
30. Oblicz 5,1% liczby 12,2.
31. Oblicz 0,2% liczby 760.
32. Oblicz w pamięci podany procent z danej liczby.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 1

33. W broszce jest 23g czystego srebra i stanowi to 80% masy całej broszki. Ile waży ta broszka ?

jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Wyników: 1

34. Jakim procentem liczby 80 jest liczba 25 ?

podwyżki i obniżki Wyników: 9

35. Cena masła wynosiła 3 zł. Podniesiono ją o 10%, a potem obniżono o 10%. O ile procent róznią się ceny wyjściowa i końcowa ?
36. Cena towaru najpierw wzrosla o 20%, a pózniej zmalała o 20 %. O ile procent zmieniła się cena w stosunku do ceny początkowej ?
37. Rower kosztuje 890 zł. Przy zakupie na raty trzeba zapłacić łącznie o 14% więcej. Ile kosztuje rower przy zakupie na raty ?
38. Cenę telewizora plazmowego równą 3800 zł obniżono o 12%. O ile złotych obniżono tą cenę ? Ile kosztuje telewizor po obniżce ?
39. Cenę towaru podwyższono o 20%. Jaka jest cena towaru po podwyżce, jeśli przed podwyżką ten towar kosztował 47zł ?
40. Drukarka kosztuje 273 zł. Początkową jej cenę obniżono o 30%, a następnie podwyższono o 30%. Jaka była jej cena na początku ?
41. Cenę towaru obniżono dwukrotnie, najpierw o 20%, a następnie o 30%. Ostateczna cena to 67,20 zł. Ile kosztował on na początku ?
42. Cenę towaru obniżono dwukrotnie, najpierw o 20%, a następnie o 30%. Ostateczna cena to 67,20 zł. Ile kosztował on po 1 obniżce ?
43. Cenę ubrania 310 zł obniżono o 30%. Ile kosztuje to ubranie po tej obniżce ?

procent z danej liczby Wyników: 3

44. Za przejazd taksówką płacono 50 gr za 1km plus 3,50 zł. W święta o 20% drożej. W niedzielę zapłacono 24zł. Ile km przejechano ?
45. Za przejazd taksówką płaciło się 50 gr za 1 km plus 3,50 zł. W święta o 20% drożej. Ile kosztuje przejazd 12 km w niedzielę ?
46. Dwustugramowe opakowanie zagęszczonego mleka zawiera 8,5% tłuszczu. Ile gramów tłuszczu jest w tym mleku ?

podatek VAT i inne podatki Wyników: 1

47. Cena papy wraz z 7% podatkiem VAT jest równa 17,12 zł z metr kwadratowy. Oblicz jej cenę przy 22% podatku VAT.

promile, próby złota i srebra Wyników: 1

48. Złoty łańcuszek próby 750 waży 25 g, a pierścionek próby 960 waży 10 g. Ile czystego złota zawieraja oba te przedmioty łącznie ?

roztwory, mieszaniny, stopy Wyników: 1

49. Ile trzeba zmieszać roztworu soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% by otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18% ?

punkty procentowe. O ile procent mniej, o ile więcej Wyników: 1

50. Oprocentowanie kredytów w banku zmalało z 7% do 5,6%. O ile punktów procentowych zmalało to oprocentowanie ?

potęga o wykładniku naturalnym Wyników: 1

51. Podnieś liczbę do danej potęgi.

notacja wykładnicza Wyników: 2

52. Zapisz podaną liczbę w notacji wykladniczej.
53. Zapisz podaną liczbę w notacji wykladniczej.

działania na potęgach Wyników: 3

54. Oblicz podane wyrażenie.
55. Oblicz podane wyrażenie.
56. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.

potęgowanie iloczynu i ilorazu Wyników: 3

57. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.
58. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.
59. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.

działania na pierwiastkach Wyników: 3

60. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
61. Oblicz pierwiastek sześcienny z podanej liczby.
62. Oblicz pierwiastek z danej liczby.

długość okręgu Wyników: 2

63. Czy z drutu o długości 60 cm można wykonać dwie obręcze w kształcie okręgu o promieniu 4 cm ?
64. Podaj długość okręgu o promieniu 1,4.

pole koła Wyników: 1

65. Podaj, jakie pole ma koło o promieniu 2,5.

jednostki długości Wyników: 3

66. 0,3 cm - ile to metrów ?
67. 2 mm to ile metrów ?
68. 89 mm to ile centymetrów ?

ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,.. Wyników: 4

69. Zapisz w postaci dziesiętnej: 15 i 91/1000.
70. Zapisz cyframi nie używając kreski ułamkowej: osiemdziesiąt dziewięć setnych.
71. Zapisz w postaci ułamka zwykłego, a nastepnie skróć ułamek, aby otrzymać ułamek nieskracalny: 0,445.
72. Zapisz w postaci dziesiętnej: 75/100 oraz 2/5.

ułamki na osi liczbowej Wyników: 1

73. Narysuj oś liczbową i zaznacz na niej następujące ułamki dziesiętne: 0,5 ; 0,2 ; 2,1 ; 1,4 ; 0,7 ; 1,9.

zapisywanie ułamków Wyników: 2

74. zapisz ułamek dziesiętny spełniający podane warunki.
75. Zapisz cyframi liczbę, która składa się z pięciu jedności, jednej dziesiątej, sześciu setnych i dziewięciu tysięcznych.

porównywanie ułamków dziesiętnych Wyników: 3

76. Która z liczb jest mniejsza: 10,0001 czy 9,9999 ?
77. Która z liczb jest mniejsza: 1,901 czy 1,910 ?
78. Która z liczb jest większa: 2,675 czy 2, 984 ?

jednostki monetarne Wyników: 1

79. 20 zł 16 gr to ile złotych, a ile groszy ?

dodawanie ułamków dziesiętnych Wyników: 1

80. Oblicz: 2 zł 60 gr + 1 zł 51 gr.

dodawanie pisemne Wyników: 6

81. Znajdź liczbę o 0,13 większą od 7,98.
82. Rano temperatura wynosiła 20,5 stopni Celcjusza. Do południa wzrosła o 8,7 stopni. Ile wynosiła temperatura w południe ?
83. Dodaj pisemnie następujące ułamki dziesiętne: 0,001 + 0,10111.
84. Dodaj pisemnie następujące ułamki dziesiętne: 8,997 + 1,2101.
85. Dodaj pisemnie następujące ułamki dziesiętne: 0,561 + 0,23.
86. Dodaj pisemnie następujące ułamki dziesiętne: 2,11 + 3, 74.

odejmowanie pisemne Wyników: 6

87. Rekord w rzucie cegłą t0 44,54 m, a w rzucie jajkiem to 96,9 m. Jaka jest różnica pomiędzy tymi rekordami ?
88. Znajdź liczbę 0 1.01 mniejszą od 8.
89. Odejmij sposobem pisemnym podane ułamki dziesiętne: 74,094 - 71,9801.
90. Odejmij sposobem pisemnym podane ułamki dziesiętne:12,5 - 10,99.
91. Odejmij sposobem pisemnym podane ułamki dziesiętne:1,678 - 1,569.
92. Odejmij sposobem pisemnym podane ułamki dziesiętne:3,43 - 1,22.

mnożenie ułamków przez 10, 100, 1000, .. Wyników: 3

93. Znajdź liczbę 10 razy większą od 9,997.
94. Wykonaj mnożenie: 0,13 x 1000.
95. Wykonaj mnożenie: 2,4 x 10.

dzielenie ułamków przez 10, 100,1000, .. Wyników: 3

96. Znajdź liczbę 100 razy mniejszą niż 51,72.
97. Podziel dany ułamek dziesiętny 7,3 przez 1000 przesuwając w odpowiednią stronę przecinek ułamka.
98. Podziel dany ułamek dziesiętny przez podaną liczbę: 41,354 : 10.

zadania tekstowe Wyników: 1

99. 10 uczniów poszło na wycieczkę. Na drogę kupili 1,5 kg wafelków za 18 zł. Po ile złotych się złożyli ? Ile dostał każdy z nich ?

działania na ułamkach Wyników: 1

100. Oblicz podane wyrażenie, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

zadania tekstowe Wyników: 2

101. Za 2 kg śliwek zapłaciliśmy 5,50 zł. Ile zapłacimy za 5 kg śliwek ?
102. Ile zapłacisz za 15 dag cukierków po 16 zł za 1 kg ?

dzielenie pisemne Wyników: 2

103. Oblicz sposobem pisemnym: 897,92 : 0,23 .
104. Oblicz sposobem pisemnym: 29,8 : 0,004.

mnożenie pisemne Wyników: 2

105. Oblicz sposobem pisemnym: 3,007 x 2,1091 .
106. Oblicz sposobem pisemnym: 0,234 x 6,098 .

zamiana ułamków Wyników: 2

107. Zamień 9/36 na ułamek dziesiętny.
108. Zamień 5/8 na ułamek dziesiętny.

rozwinięcie dziesiętne, ułamki okresowe Wyników: 1

109. Zamień ułamek okresowy 0,(18) na ułamek zwykły.

przybliżenia Wyników: 1

110. Podaj w przybliżeniu do części całkowitych liczby: 18,2 ; 99,913 ; 0,49.

jednostki monetarne Wyników: 1

111. Oblicz, ile zapłacisz za 28 dag cukierków po 13,50 zł za 1kg. Wynik podaj z dokładnością do 1 złotówki.

działania na ułamkach dziesiętnych Wyników: 1

112. Oblicz podane wyrażenie, wykorzystując działania na ułamkach dziesiętnych.

działania na ułamkach Wyników: 2

113. Uporządkuj rosnaco liczby: 20% liczby 15 ; 3,2 ; 3 2/5 ; 3,09 ; 10/3.
114. Oblicz podane wyrażenie.

metoda podstawiania Wyników: 1

115. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 0,1x-2,3=-3y oraz 0,3y+0,4x=1,4.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 2

116. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.
117. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: