Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

ułamki

Tag: ułamki
Znaleziono 147 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 2

1. Podane lczby wypisz w takiej kolejności, w jakiej leżą na osi liczbowej.
2. Wśród podanych liczb wskaż liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

zadania zamknięte Wyników: 1

3. Wartość funkcji określonej wzorem f(x)=x^2-3x+2 dla argumentu 1/3 jest równa: A. 1 1/9, B. 3 1/9, C. 1 1/3, D. 1/9.
Wartość funkcji określonej wzorem \( f\left ( x \right )=x^{2}-3x+2\) dla argumentu \( \frac{1}{3}\) jest równa:   A. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

4. Pierwiastkiem wielomianu W(x)=x^3-mx^2-3x+m jest liczba -3. Wyznacz parametr m.
Pierwiastkiem wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}-mx^{2}-3x+m\) jest liczba \(\left ( -3 \right )\). Wyznacz parametr \(m\).

zadania zamknięte Wyników: 1

5. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:
Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:   A....

zadania zamknięte Wyników: 5

6. Liczbą wymierną nie jest liczba:
Liczbą wymierną nie jest liczba:   A. \(\frac{1}{3}\)                B....
7. Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?
Spodnie po obniżce ceny o \(30\)% kosztują \(126\) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?   A. \(163,80\)...
8. Na krzewie aronii znajduje się 625 owoców. Po każdym dniu spada 0,8 wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?
Na krzewie aronii znajduje się \(625\) owoców. Po każdym dniu spada \(0,8\) wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?   A....
9. Liczba 30 to p% liczby 80, zatem
Liczba \(30\) to \(p\)% liczby \(80\), zatem:   A. \(p<40\)                B....
10. Iloraz 32^{-3}razy (1/8)^{4} jest równy:
Iloraz \(32^{-3}:\left ( \frac{1}{8} \right )^{4}\) jest równy:   A. \(2^{-27}\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 1

11. Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności 3(x-1)/2
Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności \(\frac{3\left ( x-1 \right )}{2} > x\) to liczby:   A....

ciąg arytmetyczny Wyników: 2

12. Wyznacz róznicę ciągu arytmetycznego znając jego pierwszy i 34 wyraz.
13. Oblicz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego znając jego siedemnasty wyraz oraz różnicę tego ciągu.

ciąg geometryczny Wyników: 3

14. Miiędzy podane liczby wstaw trzy tak, aby wraz z podanymi tworzyły ciąg geometryczny.
15. Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego, znając jego pierwszy i piąty wyraz.
16. Wyznacz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, znając jego szósty wyraz oraz iloraz tego ciągu.

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 2

17. Oblicz podane pierwiastki sześcienne.
18. Oblicz iloraz podanych pierwiastków sześciennych.

liczby wymierne Wyników: 13

19. Wykonując działania na ułamkach oblicz podane wyrażenie.
20. Wykonaj podane odejmowanie i dzielenie ułamków.
21. Wykonaj odejmowanie podanych ułamków.
22. Rozszerz ułamek, wpisując zamiast x odpowiednią liczbę.
23. Rozszerz ułamek, wpisując zamiast x odpowiednią liczbę.
24. Skróć podane ułamki.
25. Zaznacz na osi liczbowej podane ułamki.
26. Oblicz podane wyrażenie, wykorzystując działania na ułamkach.
27. Podziel dane ułamki.
28. Pomnóż podane ułamki.
29. Odejmij ułamki.
30. Odejmij podane ułamki.
31. Skróć podane ułamki.

liczby niewymierne Wyników: 2

32. Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych, których iloczyn jest liczbą wymierną.
33. Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych, których suma jest liczbą wymierną.

zapisywanie wyrażeń Wyników: 1

34. Ile złotych trzeba zapłacić za 1.4 kg sera, znając cenę za 10 dag ?

wartości wyrażeń algebraicznych Wyników: 4

35. Odejmij wartości liczbowe dwóch podanych wyrażeń obliczając najpierw ich wartości.
36. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
37. Oblicz wartość liczbową przedstawionego wyrażenia dla podanej liczb.
38. Oblicz wartość liczbową przedstawionego wyrażenia dla podanej liczby.

dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Wyników: 1

39. Odejmij podane sumy algebraiczne.

równania Wyników: 11

40. Sprawdź, czy liczba 4 spełnia podane równanie.
41. Rozwiąż podane równanie. Sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
42. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
43. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
44. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
45. Rozwiąż równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
46. Rozwiąż podane równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
47. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
48. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
49. Rozwiąż podane równanie liniowe.
50. Rozwiąż równanie liniowe.

wartość bezwzględna Wyników: 1

51. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.

równania z wartością bezwzględną Wyników: 5

52. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
53. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
54. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
55. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
56. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.

nierówności z wartoscią bezwzględną Wyników: 1

57. Rozwiąż podaną nierówność z wartością bezwzględną.

przedziały liczbowe Wyników: 2

58. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
59. Zaznacz na osi liczbowej punkty o podanych współrzędnych.

pojęcie procentu Wyników: 9

60. Narysuj dowolny prostokąt. Podziel go na 5 równych części i pokoloruj 3 z nich. Jaki procent pola zamalowałeś ?
61. Zamień liczbę 8/9 na procent.
62. Zamień podaną liczbę na procent.
63. Zamień 1/4% na liczbę.
64. Zamień 0,7% na liczbę.
65. Zamień 35% na liczbę.
66. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.
67. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.
68. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego oraz ułamka zwykłego, część wielkości przedstawioną za pomocą procentu.

procent z danej liczby Wyników: 16

69. Obszar 5 ha zalesiono w 48% sosną, w 39% olchą, z brzozą pozostałą część. Ile hektarów zajęły sosny, a ile brzozy ?
70. Oblicz 25% doby.
71. Oblicz 23% kwoty 200 zł.
72. Oblicz w pamięci 30% liczby 200.
73. Oblicz w pamięci 20% liczby 50.
74. Działka budowlana ma 800 m kw. Parterowy dom ma zająć 35% tej działki. Ile metrów działki przeznaczono na budowę domu ?
75. Cena netto za pewną usługę wynosi 135 zł. Do tej kwoty należy doliczyć 7% podatku VAT. Jaką kwotę trzeba zapłacić za tą usługę?
76. Cena netto telewizora wynosi 1500 zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć 22% podatku VAT. Jaka jest cena brutto tego telewizora.
77. Mózg zawiera 78% wody. Przyjmując masę mózgu 1350 g, oblicz ile gramów naszego mózgu nie jest wodą.
78. Woda stanowi 60% masy człowieka. Ile waży woda w ciele człowieka o masie 70 kg ?
79. Oblicz 12,5% liczby 40.
80. Oblicz 120% liczby 80.
81. Oblicz 8 % liczby 50.
82. Oblicz w pamięci podany procent z danej liczby.
83. Oblicz w pamięci podany procent z danej liczby.
84. Oblicz w pamięci podany procent z danej liczby.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 8

85. Ania kupiła płyty za 81 zł, co stanowiło 60% jej oszczędności. Ile oszczędności miała Ania ?
86. Cena brutto towaru z 22% - wym podatkiem VAT wynosi 624 zł. Ile wynosi cena netto tego towaru ?
87. Cena brutto towaru z 7% - wym podatkiem VAT wynosi 335 zł. Ile wynosi cena netto tego towaru ?
88. Doliczony do towaru podatek VAT w wysokości 22% ma wartość 68 zł. Ile wynosi cena brutto tego towaru ?
89. Doliczony do towaru podatek VAT w wysokości 7% ma wartość 2,60 zł. Oblicz cenę netto i cenę brutto tego towaru.
90. Złoto użyte do wyrobu naszyjnika waży 45g i stanowi 75% masy całego naszyjnika. Ile waży cały naszyjnik ?
91. W broszce jest 23g czystego srebra i stanowi to 80% masy całej broszki. Ile waży ta broszka ?
92. Oblicz 1% liczby, wiedząc, że 5% tej liczby jest równe 20.

jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Wyników: 2

93. W szkole jest 320 uczniów, z czego 200 to dziewczęta. Jakim procentem liczby wszystkich uczniów szkoły jest liczba dziewcząt ?
94. Jakim procentem liczby 80 jest liczba 25 ?

podwyżki i obniżki Wyników: 6

95. Kurtka kosztowała 135 zł. Jej cenę obniżono o 20%. Ile kosztuje kurtka po obniżce ?
96. Cenę towaru obniżono dwukrotnie, najpierw o 20%, a następnie o 30%. Ostateczna cena to 67,20 zł. Ile kosztował on po 1 obniżce ?
97. Bluzka po obniżce 30% - owej kosztuje 45 zł. Ile wynosiła jej cena przed obniżką ?
98. Cena pomarańczy wzrosła o 25% i wynosi obecnie 3,60 zł za kilogram. Ile kosztowały pomarańcze przed podwyżką ?
99. Cenę towaru podwyższono o 15%. Jaka jest cena towaru po podwyżce, jeśli przed podwyżką ten towar kosztował 35zł ?
100. Towar kosztował 1000 zł. Jego cenę obnizono najpierw o 30%, a po pewnym czasie podwyższono o 30%. Ile kosztuje on obecnie ?

pojęcie promila, próby złota i srebra Wyników: 3

101. Oblicz masę łańcuszka, jeśli jest w nim 32 g czystego złota, a stop jest próby 960.
102. Ile czystego srebra jest w cukiernicy zrobionej z próby 830 i ważącej 200g ?
103. Zapisz za pomocą procentów próbę srebra 875.

procent z danej liczby Wyników: 2

104. Piotrek mając do rozwiązania 20 zadań, nie rozwiązał trzech, a jedno rozwiązał źle. Ile procent zadań rozwiązał poprawnie ?
105. Pan Nowak zarabia miesięcznie 2400 zł. Z tej kwoty 80 zł przeznacza na kieszonkowe dla dzieci. Ile to procent jego pensji ?

podatek VAT i inne podatki Wyników: 1

106. Cena papy wraz z 7% podatkiem VAT jest równa 17,12 zł z metr kwadratowy. Oblicz jej cenę przy 22% podatku VAT.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 3

107. Woda morska zawiera 3,2% soli. W ilu kilogramach wody jest 64 kg soli ?
108. Wyznacz liczbę, której 125% stanowi 625.
109. Wyznacz liczbę, której 12% stanowi 75.

lokaty i kredyty Wyników: 2

110. Mateusz wpłacił na lokatę roczną. Po roku dopisano do jego konta 200 zł odsetek. Oblicz oprocentowanie tej lokaty w skali roku.
111. Pewna Pani wpłaciła do banku 1200 zł na 3 miesiące. Lokata oprocentowana jest na 6% w skali roku. Ile otrzyma po I kwartale ?

promile, próby złota i srebra Wyników: 1

112. Złoty łańcuszek próby 750 waży 25 g, a pierścionek próby 960 waży 10 g. Ile czystego złota zawieraja oba te przedmioty łącznie ?

punkty procentowe. O ile procent mniej, o ile więcej Wyników: 2

113. Oprocentowanie kredytów w banku zmalało z 7% do 5,6%. O ile punktów procentowych zmalało to oprocentowanie ?
114. W pewnym okresie bezrobocie wzrosło z 9% do 13,5%. O ile punktów procentowych ono wzrosło? Ile razy więcej było bezrobotnych ?

podwyżki i obniżki Wyników: 1

115. Cena pewnego towaru wzrosła z 36 do 64 zł. O ile procent wzrosła cena towaru ?

potęga o wykładniku naturalnym Wyników: 1

116. Podnieś liczbę do danej potęgi.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 3

117. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
118. Oblicz podane wyrażenie.
119. Podnieś liczbę do danej potęgi.

działania na potęgach Wyników: 1

120. Oblicz podane wyrażenie.

iloczyn i iloraz potęg Wyników: 1

121. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.

potęgowanie iloczynu i ilorazu Wyników: 4

122. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
123. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.
124. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.
125. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.

działania na pierwiastkach Wyników: 4

126. Podziel podane pierwiastki i wynik zapisz w jak najprostrzej postaci.
127. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
128. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.
129. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.

pole koła Wyników: 1

130. Oblicz pole koła o podanym promieniu.

długość łuku Wyników: 2

131. Jaki promień ma okrąg, w którym kąt środkowy o mierze 45 stopni jest oparty na łuku o długości 2 PI ?
132. Duża wskazówka zegara ma długość 6 cm. Jaką drogę pokonuje jej koniec w ciągu kwadransa ?

pole wycinka koła Wyników: 1

133. Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1/9 PI odpowiada kąt 135 stopni ?

obwód koła Wyników: 1

134. Oblicz obwód koła o polu 0,25 PI .

ułamek jako iloraz Wyników: 2

135. Zapisz w postaci ilorazu i oblicz: 9/3.
136. Zapisz iloraz w postaci ułamka: 2:15.

działania na ułamkach Wyników: 2

137. Oblicz podane wyrażenie, pamiętając o kolejności wykonywania działań.
138. Wykonaj podane działania na ułamkach zwykłych.

dzielenie ułamków zwyklych Wyników: 1

139. Oblicz: 6/7 : 9/5 .

zadania zamknięte Wyników: 2

140. O zdarzeniach losowych A,B wiadomo, że: P(A )=0,5, P(B)=0,3 oraz P(aiB)=0,7. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
O zdarzeniach losowych \(A,B\) wiadomo, że: \(P\left ( A \right )=0,5,P\left ( B \right )=0,3\) oraz \(P\left ( A\cup B \right )=0,7\). Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń \(A\) i \(B\) spełnia...
141. Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
Ze zbioru liczb \(\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(3\). Wtedy:   A....

dodawanie ułamków Wyników: 6

142. Wykonaj dodawanie: 4 + 5 2/5 + 2 1/4.
143. Wykonaj dodawanie: 1/2 + 2/3 + 3/4.
144. Wykonaj dodawanie: 6 1/6 + 3 3/8.
145. Wykonaj dodawanie: 4 8/9 + 4 2/3.
146. Wykonaj dodawanie: 3/4 + 5/12.
147. Wykonaj dodawanie: 1 3/7 + 2 6/7.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: