Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

układy równań

Tag: układy równań
Znaleziono 45 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 1

1. Rozwiąż układ równań x+3y=5 i 2x-y=3.
Rozwiąż układ równań \(\left\{\begin{matrix} x+3y=5\\2x-y=3 \end{matrix}\right.\).

zadania zamknięte Wyników: 1

2. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa
W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa: A....

zadania otwarte Wyników: 1

3. W ciągu arytmetycznym an dane są wyrazy: a3= 4, a6= 19. Wyznacz wszystkie wartości n, dla których wyrazy ciągu an są mniejsze od 200.
W ciągu arytmetycznym \( \left ( a_{n} \right )\) dane są wyrazy: \(a_{3}=4,a_{6}=19\). Wyznacz wszystkie wartości \(n\), dla których wyrazy ciągu \( \left ( a_{n} \right )\) są mniejsze od \(200\).

zadania zamknięte Wyników: 1

4. Wykres funkcji kwadratowej y=2(x-1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-5, B. y=-4, C. y=1, D. y=-1.
Wykres funkcji kwadratowej \( y=2\left ( x-1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-5\)           B....

zadania zamknięte Wyników: 3

5. Prosta o równani (a-5)x+y-3=0 przecina prostą x+by+1=0 w punkcie P=(-1,2), gdy ...
Prosta o równaniu \( \left ( a-5 \right )x+y-3=0\) przecina prostą o równaniu \(x+by+1=0\) w punkcie \( P=\left ( -1,2 \right )\), gdy:   A. \(a=0\) i \(b=-2\)   B. \(a=4\) i...
6. Punkty A=(2,4), B=(-1,-2) i P=(w,k) są współliniowe, gdy ...
Punkty \( A=\left ( 2,4 \right ),B=\left ( -1,-2 \right )\) i \( P=\left ( w,k \right )\), dla \( w,k\in R\), są współliniowe, gdy:   A. \(w=2k\)            B....
7. Do prostej l należą punkty P=(1,-4) i Q=(-1,-2). Współczynnik kierunkowy prostej l jest równy ...
Do prostej \(l\) należą punkty \( P=\left ( 1,-4 \right )\) i \( Q=\left ( -1,-2 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(l\) jest równy:   A. \(-3\)           B....

zadania otwarte Wyników: 2

8. Sprawdź czy czworokąt ABCD, gdzie A=(-3,-1),B=(53,-2),C=(54,4),D=(-2,3) jest równoległobokiem. Odpowiedź uzasadnij.
Sprawdź czy czworokąt \(ABCD\), gdzie \( A=\left ( -3,-1 \right )\), \( B=\left ( 53,-2 \right )\), \( C=\left ( 54,4 \right )\), \( D=\left ( -2,3 \right )\) jest równoległobokiem. Odpowiedź...
9. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty A=(2,5) i C=(6,7) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz równanie prostej BD.
W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty \( A=\left ( 2,5 \right )\) i \(C=\left ( 6,7 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Wyznacz równanie prostej \(BD\).

zadania zamknięte Wyników: 4

10. Układ równań 4x+2y=10 i 6x+ay=15 ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
Układ równań \(\left\{\begin{matrix} 4x+2y=10\\6x+ay=15 \end{matrix}\right.\) ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli   A....
11. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=x-1\) z parabolą o równaniu \(y=x^{2}+2\)?   A. \(0\)                B....
12. Suma dwóch liczb jest równa -6, a ich różnica jest równa 10. Iloraz mniejszej z tych liczb przez większą jest równy:
Suma dwóch liczb jest równa \(-6\), a ich różnica jest równa \(10\). Iloraz mniejszej z tych liczb przez większą jest równy:   A....
13. Rozwiązaniem układu równań 2x-4=y i y+x+1=0 jest para liczb:
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} 2x-4=y\\ y+x+1=0 \end{matrix}\right.\) jest para liczb:   A. \(x=-2\) i \(y=1\)                  ...

ciąg arytmetyczny Wyników: 1

14. Znajdź piętnasty wyraz ciągu arytmetycznego znając jego drugi i szusty wyraz.

metoda podstawiania Wyników: 23

15. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: x+4y=0 oraz 2x+3y=25.
16. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 6x-3y=9 oraz x+5y=-9,5.
17. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 5x=4-2y oraz 4x+y=3.
18. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 4a-2=b oraz 3a+7b=1,5.
19. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 3m+n=9 oraz 2m-5n=-11.
20. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 2x-y=10 oraz x+5y=-17.
21. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: x+3y=3 oraz x-y=5.
22. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 3r=s oraz 3r+s=24.
23. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: u=4v oraz 5u-v=10.
24. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 5y=2 oraz x+y=2 2/5.
25. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 3x=12 oraz x-y=1.
26. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 5y-x=3 oraz x=3-y.
27. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: y=2x+1 oraz 4x+y=13.
28. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: x=y oraz 5x-y=4.
29. Rozwiąż układ równań: 7x+7y=0 oraz 3x-2y=5.
30. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 0,1x-2,3=-3y oraz 0,3y+0,4x=1,4.
31. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 2k+5l=6 oraz 1/2k-2l=8.
32. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 3a+5b=15 oraz 4a-20=b.
33. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 2m+3n=8 oraz 4m-2n=4.
34. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: 4y=x+12 oraz 13y=0.
35. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: x-y=1 oraz x=4.
36. Zapisz i rozwiąż metodą podstawiania układ równań: Liczba x stanowi 25% liczby y, a podwojona suma liczb x i y jest równa 64.
37. Zapisz i rozwiąż metodą podstawiania układ równań: Liczba k jest o 4 większa od połowy liczby l, a różnica liczb k i l jest ....

metoda mieszana Wyników: 1

38. Ułóż i rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników: Liczba o 10% mniejsza od liczby x jest o 2 większa od liczby y ..

zadania tekstowe Wyników: 1

39. Znajdź u i v, wiedząc, że liczba 2 razy większa od u jest o 5 większa od liczby v, a liczba 2 razy większa od v jest o 2 większa

układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny Wyników: 2

40. Rozwiąż układ równań: x-3y=11 oraz -2x+6y=-1.
41. Rozwiąż układ równań: x-0,3y=0,2 oraz 5x-1=1,5y.

tworzenie układów równań Wyników: 2

42. Zapisz informację w postaci układu równań: Ewa ma x złotych, a Hania ma y złotych. Razem mają 421 zł, ale Hania ma o 41 zł więcj
43. Zinterpretuj zdanie za pomocą układu równań: "Liczb a jest o 8 większa od liczby b, a dwukrotność liczby a jest o 6 mniejsza .."

układy równań dowolne Wyników: 1

44. Rozwiąż układ równań: y-x^2=4 oraz y+x^2=4.

liczby spełniające układ równań Wyników: 1

45. Dla jakich wartości a i b rozwiązaniem układu równań: ax+by=4 oraz bx-ay=7, jest para liczb x=3 i y=-2 ?

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: