Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

trygonometria

Tag: trygonometria
Znaleziono 78 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 31

1. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość a. Kąt ostry przy tym boku ma miarę A. Wykaż, że sinA + cosA>1.
2. Kąt A jest ostry i sinA/cosA + cosA/sinA=2. Oblicz wartość wyrażenia sinAcosA.
3. Kąt A jest kątem ostrym. Wiedząc, że tgA=2, oblicz wartość podanego wyrażenia.
4. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków AB oraz BC.
5. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków AB oraz BC.
6. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków BC oraz AC.
7. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
8. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
9. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.
10. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.
11. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.
12. Uzasadnij podaną tożsamość.
13. Uzasadnij podaną tożsamość.
14. Uzasadnij podaną tożsamość.
15. Uzasadnij podaną tożsamość.
16. Wiedząc, że dla kąta ostrego sinA=3/5, oblicz wartość wyrażenia: 3tgA.
17. Wiedząc, że dla kąta ostrego sinA=3/5, oblicz wartość podanego wyrażenia.
18. Wiedząc, że sinus kąta ostrego A wynosi 3/5, oblicz wartość wyrażenia: 2cosA-1.
19. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
20. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
21. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
22. Kąt A jest ostry i tgA=4/3. Oblicz sinA+cosA.
23. Znając sumę cosinusów kątów ostrych w trójkącie prostokątnym, oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
24. Wiedząc, że A jest katem ostrym oraz tgA=2, oblicz wartość podanego wyrażenia.
25. Oblicz podane wyrażenie dla kąta równego 60 stopni.
26. Wiedząc, że kąt A jest ostry, oblicz wartość podanego wyrażenia.
27. W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku C dane są BC=6 oraz AC=2. Wyznacz wartość podanego wyrażenia.
28. Dany jest kąt ostry i jego sinus wynosi 1/4. Oblicz wartość podanego wyrażenia.
29. Oblicz sinus kąta pomiędzy odpowiednimi odcinkami w sześcianie.
30. Oblicz wartość wyrażenia stosując funkcje trygonometryczne.
31. Oblicz podane wyrażenie stosując funkcje trygonometryczne.

zadania zamknięte Wyników: 21

32. W trójkącie prostokątnym podane są kąty 27 i 63 stopnie. oblicz wartość podanego wyrażenia.
33. Kąt A jest ostry i sinA=2/5. Wskaz zależność pomiędzy sinusem i cosinusem tego kąta.
34. Sinus kąta ostrego jest równy 3/7. Wyznacz cosinus tego kąta.
35. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wyznacz miarę kąta A.
36. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z zależności funkcji trygonometrycznych.
37. Wiedząc, że kąt jest ostry oraz dany jest jego kosinus, wskaż prawdziwe równości.
38. Rozwiąż podane równanie trygonometryczne.
39. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.
40. Kąt A jest ostry i cosA=3/7. Oblicz sinus tego kąta.
41. Dany jest kąt ostry, którego sinus wynosi 3/4. który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
42. Kąt A jest ostry oraz jego sinus wynosi 0,25. Oblicz kosinus tego kąta.
43. Tangens kąta ostrego wynosi 0,5. Który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
44. Mając dane długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego, oblicz sinus wskazanego kąta.
45. Ile wynosi wartość sinusa kąta 60 stopni ?
46. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując wzory i związki trygonometryczne.
47. Znając sinus kąta ostreg równy 1/3, oblicz tangens tego kąta.
48. W trójkącie prostokątnym kąt A jest większy od kąta B. Która z podanych nierówności jest prawdziwa?
49. Wiedząc, że sinus kąta ostrego wynosi 4/5, oblicz kosinus tego kąta.
50. Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy tgA jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \(\operatorname{tg}\alpha\) jest równy A. \(\sqrt{2}\)               ...
51. Stosunek boków prostokata wynosi 1:3. Jaki kąt tworzy przekatna tego prostokata z dłuższym bokiem ?
52. Znając sinus kąta oblicz jego cosinus.

zadania zamknięte Wyników: 1

53. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 3:4. Jaki kąt tworzy tworząca z wysokością?

zadania zamknięte Wyników: 1

54. Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60 stopni. Oblicz pole tego rombu.

wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30,45,60 Wyników: 10

55. Oblicz długość odcinka podanego na rysunku.
56. Oblicz długość odcinka podanego na rysunku.
57. Oblicz długości odcinków podanych na rysunku.
58. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
59. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
60. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
61. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
62. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
63. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
64. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.

obliczanie wartości wyrażeń Wyników: 6

65. Wiedząc, że sinA=3/5, oblicz wartość wyrażenia: 3tgA.(Rozsz.)
66. Wiedząc, że sinA=3/5, oblicz wartość podanego wyrażenia.
67. Wiedząc, że sinus kąta A wynosi 3/5, oblicz wartość wyrażenia: 2cosA-1. (Rozsz.)
68. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
69. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
70. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.

tożsamości trygonometryczne Wyników: 2

71. Uzasadnij podaną tożsamość.
72. Uzasadnij podaną tożsamość.

obliczanie sin, cos, tg, ctg kąta Wyników: 1

73. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.

obliczanie długości odcinków Wyników: 2

74. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
75. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.

obliczanie kątów Wyników: 3

76. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków AC oraz AB.
77. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków BC oraz AC.
78. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, wiedząc, że: AB=18 i AC=9.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: