Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

trygonometria

Tag: trygonometria
Znaleziono 78 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 31

1. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość a. Kąt ostry przy tym boku ma miarę A. Wykaż, że sinA + cosA>1.
W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość \(a\). Kąt ostry przy tym boku ma miarę \(\alpha\). Wykaż, że \(\sin \alpha +\cos \alpha >1\).
2. Kąt A jest ostry i sinA/cosA + cosA/sinA=2. Oblicz wartość wyrażenia sinAcosA.
3. Kąt A jest kątem ostrym. Wiedząc, że tgA=2, oblicz wartość podanego wyrażenia.
4. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków AB oraz BC.
5. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków AB oraz BC.
6. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków BC oraz AC.
7. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
8. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
9. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.
10. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.
11. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.
12. Uzasadnij podaną tożsamość.
13. Uzasadnij podaną tożsamość.
14. Uzasadnij podaną tożsamość.
15. Uzasadnij podaną tożsamość.
16. Wiedząc, że dla kąta ostrego sinA=3/5, oblicz wartość wyrażenia: 3tgA.
17. Wiedząc, że dla kąta ostrego sinA=3/5, oblicz wartość podanego wyrażenia.
18. Wiedząc, że sinus kąta ostrego A wynosi 3/5, oblicz wartość wyrażenia: 2cosA-1.
19. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
20. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
21. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
22. Kąt A jest ostry i tgA=4/3. Oblicz sinA+cosA.
23. Znając sumę cosinusów kątów ostrych w trójkącie prostokątnym, oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
24. Wiedząc, że A jest katem ostrym oraz tgA=2, oblicz wartość podanego wyrażenia.
25. Oblicz podane wyrażenie dla kąta równego 60 stopni.
26. Wiedząc, że kąt A jest ostry, oblicz wartość podanego wyrażenia.
27. W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku C dane są BC=6 oraz AC=2. Wyznacz wartość podanego wyrażenia.
28. Dany jest kąt ostry i jego sinus wynosi 1/4. Oblicz wartość podanego wyrażenia.
29. Oblicz sinus kąta pomiędzy odpowiednimi odcinkami w sześcianie.
30. Oblicz wartość wyrażenia stosując funkcje trygonometryczne.
31. Oblicz podane wyrażenie stosując funkcje trygonometryczne.

zadania zamknięte Wyników: 21

32. W trójkącie prostokątnym podane są kąty A=27 i B=63 stopnie. Wtedy (cosA+sinB)/cosA równa się
W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: \(\alpha =27^{\circ}\) i \(\beta =63^{\circ}\). Wtedy \(\frac{\cos \alpha +\sin \beta }{\cos \alpha }\) równa się   A. \(1+\sin...
33. Kąt A jest ostry i sinA=2/5. Wskaz zależność pomiędzy sinusem i cosinusem tego kąta.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{2}{5}\). Wówczas   A. \(\cos \alpha =\sin...
34. Sinus kąta ostrego A jest równy 3/7. Wówczas cosinus tego kąta jest równy:
Sinus kąta ostrego \(\alpha\) jest równy \(\frac{3}{7}\). Wówczas cosinus tego kąta jest równy:   A....
35. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wtedy miara kąta A jest równa:
Kąt \(\alpha\) jest ostry oraz \(\sin \alpha =\cos 47^{\circ}\). Wtedy miara kąta \(\alpha\) jest równa:   A....
36. Wartość wyrażenia \(\frac{\sin ^{2}38^{\circ}+\cos ^{2}38^{\circ}-1}{\sin ^{2}52^{\circ}+\cos^{2}52^{\circ}+1 }\) jest równa
Wartość wyrażenia \(\frac{\sin ^{2}38^{\circ}+\cos ^{2}38^{\circ}-1}{\sin ^{2}52^{\circ}+\cos^{2}52^{\circ}+1 }\) jest równa   A....
37. Kąt A jest ostry i cosA =5/13. Wtedy
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{5}{13}\). Wtedy   A. \(\sin \alpha =\frac{12}{13}\) oraz \(\operatorname{tg}\alpha...
38. Rozwiązaniem równania cosx=3/2 dla 0
Rozwiązaniem równania \(\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}\) dla \(0^{\circ}<x<90^{\circ}\) jest   A....
39. Wartość wyrażenia sin30*cos 60-2tg45 jest równa
Wartość wyrażenia \(\sin30^{\circ}\cdot \cos 60^{\circ}-2\operatorname{tg}45^{\circ}\) jest równa   A....
40. Kąt A jest ostry i cosA=3/7. Wtedy sinA wynosi:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{3}{7}\). Wtedy   A. \(\sin \alpha =\frac{2\sqrt{10}}{7}\)        B. \(\sin \alpha =\frac{\sqrt{10}}{7}\) ...
41. Kąt A jest ostry sinA=3/4. Wówczas:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{3}{4}\). Wówczas:   A. \(\alpha <30^{\circ}\)                B. \(\alpha...
42. Kąt A jest ostry i sinA=1/4. Wówczas
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{1}{4}\). Wówczas:   A. \(\cos \alpha <\frac{3}{4}\)       B. \(\cos \alpha...
43. Kąt A jest kątem ostrym i tgA=1/2. Jaki warunek spełnia kąt A?
Kąt \(\alpha\) jest kątem ostrym i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\). Jaki warunek spełnia kąt \(\alpha\)?   A. \(\alpha<30...
44. Dane są długości boków |BC|=5 i |AC|=3 trójkąta prostokątnego ABC o kącie ostrym beta (zobacz rysunek). Wtedy:
Dane są długości boków \(\left | BC \right |=5\) i \(\left | AC \right |=3\) trójkąta prostokątnego \(ABC\) o kącie ostrym \(\beta\) (zobacz rysunek). Wtedy:    A. \(\sin \beta...
45. Wartość sinusa kąta 60 stopni jest równa:
Wartość sinusa kąta \(60^{\circ}\) jest równa:   A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)                B....
46. Wartość wyrażenia cos 40/cos 50*tg40 wynosi:
Wartość wyrażenia \(\frac{\cos 40^{\circ}}{\cos 50^{\circ}}\cdot \operatorname{tg}40^{\circ}\) wynosi:   A. \(1\)                B....
47. Jeśli dla kąta ostrego sinA=1/3, to:
Jeśli dla kąta ostrego \(\sin \alpha =\frac{1}{3}\), to:   A. \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\)        B. \(\operatorname{tg}\alpha =2\)     ...
48. W trójkącie prostokątnym kąt ostry A jest większy od kąta ostrego B. Wynika stąd, że:
W trójkącie prostokątnym kąt ostry \(\alpha\) jest większy od kąta ostrego \(\beta\). Wynika stąd, że:   A. \(\sin \beta <\sin \alpha\)    B. \( \cos \beta <\cos...
49. Jeżeli sinA=4/5 i A jest kątem ostrym, to:
Jeżeli \(\sin \alpha =\frac{4}{5}\) i \(\alpha\) jest kątem ostrym, to:   A. \(\cos \alpha =-\frac{3}{5}\)           B. \(\cos \alpha...
50. Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy tgA jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \(\operatorname{tg}\alpha\) jest równy A. \(\sqrt{2}\)               ...
51. Stosunek boków prostokąta wynosi 1:3. Przekątna prostokąta tworzy z dłuższym bokiem prostokąta kąt A, taki, że:
Stosunek boków prostokąta jest równy \(1:3\). Przekątna prostokąta tworzy z dłuższym bokiem prostokąta kąt \(\alpha\), taki, że:   A. \(\cos \alpha...
52. Kąt A jest ostry i cosA =3/4. Wtedy sinA jest równy
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{3}{4}\). Wtedy \(\sin \alpha\) jest równy   A....

zadania zamknięte Wyników: 1

53. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 3:4. Tworząca stożka tworzy z jego wysokością kąt A, taki, że:
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy \(3:4\). Tworząca stożka tworzy z jego wysokością kąt \(\alpha\), taki, że:   A. \(\cos \alpha...

zadania zamknięte Wyników: 1

54. Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60 stopni. Oblicz pole tego rombu.

wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30,45,60 Wyników: 10

55. Oblicz długość odcinka podanego na rysunku.
56. Oblicz długość odcinka podanego na rysunku.
57. Oblicz długości odcinków podanych na rysunku.
58. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
59. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
60. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
61. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
62. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
63. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
64. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.

obliczanie wartości wyrażeń Wyników: 6

65. Wiedząc, że sinA=3/5, oblicz wartość wyrażenia: 3tgA.(Rozsz.)
66. Wiedząc, że sinA=3/5, oblicz wartość podanego wyrażenia.
67. Wiedząc, że sinus kąta A wynosi 3/5, oblicz wartość wyrażenia: 2cosA-1. (Rozsz.)
68. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
69. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.
70. Uprość podane wyrażenie trygonometryczne i znajdź jego wartość dla kąta równego 60 stopni.

tożsamości trygonometryczne Wyników: 2

71. Uzasadnij podaną tożsamość.
72. Uzasadnij podaną tożsamość.

obliczanie sin, cos, tg, ctg kąta Wyników: 1

73. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.

obliczanie długości odcinków Wyników: 2

74. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
75. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.

obliczanie kątów Wyników: 3

76. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków AC oraz AB.
77. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, znając długości boków BC oraz AC.
78. Kąt przy wierzchołku C trójkąta prostokątnego ABC jest prosty. Oblicz miary pozostałych kątów, wiedząc, że: AB=18 i AC=9.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: