Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

testy maturalne

Tag: testy maturalne
Znaleziono 467 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 40

1. Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym an=2*7^n jest równy:
Iloraz ciągu geometrycznego w wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot 7^{n}\) jest równy:   A. \(q=2\)                     B. \(q=7\)    ...
2. Dane liczby x=3/(pierwiastek(5)-2), y= 12/(pierwiastek(5)-1) +1, z= 3/(pierwiastek(5)+2) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:
Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:   A....
3. Dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym an=-n^2+16 dla n>0. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:
Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(a_{n}=-n^{2}+16\) dla \(n\geq 1\). Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:   A. \(3\)          ...
4. W ciągu geometrycznym an dane są a2=pierwiastek 3/2 i a3=-3/2. Wtedy wyraz a1 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są \(a_{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\) i \(a_{3}=-\frac{3}{2}\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy   A....
5. Ciąg arytmetyczny an jest określony wzorem an=-2n+1. Różnica tego ciągu jest równa
Ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \(a_{n}=-2n+1\) dla \(n\geq 1\). Różnica tego ciągu jest równa   A. \(-1\)              ...
6. W ciągu geometrycznym an są dane a2=-1 i q=-2. Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) są dane: \(a_{2}=-1\) i \(q=-2\). Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa   A....
7. Liczby x, 4, x+2 są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego.Wówczas liczba x jest równa
Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa   A. \(2\)              ...
8. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy pierwiastek z 7 odjąć 5, a drugi wyraz jest równy 2 pierwiastek 7 odjąc 1 . Różnica tego ciągu jest równa.
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.   A....
9. Liczby 2 oraz 6 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie nalezy liczba
Liczby \(2,6\) są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba:   A....
10. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg an określony wzorem an=2n^2-9 ?
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=2n^{2}-9 \) dla \(n\geq 1\) ?   A. \(0\)                  ...
11. W ciągu geometrycznym an mamy a3=5 i a4=15. Wtedy wyraz a5 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) mamy \(a_{3}=5\) i \(a_{4}=15\). Wtedy wyraz \(a_{5}\) jest równy   A....
12. Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny an o wyrazach dodatnich. Wtedy
Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazach dodatnich. Wtedy   A. \(a_{4}+a_{7}=a_{10}\)...
13. Dany jest nieskończony ciąg geometryczny an, w którym: a3=1 oraz a4=2/3. Wtedy
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny \(\left ( a_{n} \right )\) w którym \(a_{3}=1\) i \(a_{4}=\frac{2}{3}\). Wtedy   A. \(a_{1}=\frac{2}{3}\)           B....
14. Liczba dodatnich wyrazów a_n określonego wzorem a_n=2-1/4n, gdzie n jest wieksze lub równe od 1, jest równa
Liczba dodatnich wyrazów ciągu \(\left ( a_{n} \right )\) określonego wzorem \(a_{n}=2-\frac{1}{4}n\), gdzie \(n\geq 1\), jest równa   A. \(8\)              ...
15. W ciągu arytmetycznym a_1=3 oraz a_20=7. Wtedy suma S_20 jest równa
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3\) oraz \(a_{20}=7\). Wtedy suma \(S_{20}=a_{1}+a_{2}+...+a_{19}+a_{20}\) jest równa   A....
16. W ciągu geometrycznym a_n dane są: a_1=2 i a_2=12. Wtedy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=2\) i \(a_{2}=12\). Wtedy   A. \(a_{4}=26\)          B....
17. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy A....
18. W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy
W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy A....
19. Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy:
Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy: A....
20. W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (-2), a trzeci wyraz (-18). Wyznacz iloraz tego ciągu.
W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy \(\left ( -2 \right )\), a trzeci wyraz \(\left ( -18 \right )\). Iloraz tego ciągu jest równy:   A....
21. Ciąg \( a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy:
Ciąg \(  a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy: A. \(a_{3}> 3\)        ...
22. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu wynosi \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu jest równy \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
23. Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:
Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa: A. \(3\)            ...
24. Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \(\(a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że
Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \((a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla  \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że:   A. \(a_3=-81\)                ...
25. Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz a_1= oraz iloraz q=2 jest równa:
Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz \(a_{1}=3\) oraz iloraz \(q=2\) jest równa:   A....
26. Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest:
Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest: A. \(a_{5}=4\)                 B....
27. Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:
Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:   A. \(a_{5}=\frac{11}{7}\)                  B....
28. Liczby x, 5, 10 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:
Liczby \(x,5,10\) w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(2,5\)           ...
29. W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
30. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
31. Suma \(n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem \(S_{n}=2n^{2}-6n\). Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
Suma \(n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem \(S_{n}=2n^{2}-6n\). Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa: A....
32. Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:
Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy: A. \(-64\sqrt{2}\)       ...
33. Liczby: 4 , x , 9 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Wyznacz x.
Liczby \(4,x,9\) są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(-6\)                      ...
34. W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to:
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to: A. \(-3\frac{2}{5}\)                ...
35. Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ?
Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ? A. \(8\)               ...
36. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy: A....
37. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa
W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa: A....
38. Dla \(n=1,2,3,…\) ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \( a_{n}=\left ( -1 \right ) ^{n}\cdot \left ( 3-n \right )\). Wtedy:
Dla \(n=1,2,3,…\) ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \( a_{n}=\left ( -1 \right ) ^{n}\cdot \left ( 3-n \right )\). Wtedy: A. \(a_{3}<...
39. Ciąg b_n o wyrazie ogólnym b_n=3/n jest ciągiem:
Ciąg \(\left ( b_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(b_{n}=\frac{3}{n}\) jest ciągiem:   A. rosnącym           B. malejącym       ...
40. Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym a_n=3^n. Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 81 jest równa:
Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym \(a_{n}=3^{n}\). Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od \(81\) jest równa:   A. \(6\)                 ...

zadania zamknięte Wyników: 64

41. Funkcja f(x)=2x^2-4x+5 jest malejąca w przedziale: A. (2,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, 2), C. (- nieskończoność, 1), D. (1, + nieskończonośc)
Funkcja \( f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+5\) jest malejąca w przedziale:   A. \( \left ( 2,+\infty \right )\)           B. \( \left ( -\infty,2...
42. Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesuniecie wykresu funkcji f o 10 jednostek w dół, to: A. y=f(x+10), B. y=f(x)+10, C. y=f(x-10), D. y=f(x)-10
Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji \(f\) o \(10\) jednostek w dół, to:   A. \( y=f\left ( x+10 \right )\)  B. \( y=f\left ( x \right )+10\)  C. \(...
43. Dziedziną funkcji f określonej wzorem f(x)=(x-5)/(x^2+4) jest zbiór: A. R\{4,-4}, B. R\{-4}, C. R, D. R\{5}
Dziedziną funkcji \(f\), określonej wzorem \( f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}\), jest zbiór:   A. \( R\setminus \left \{ -4,4 \right \}\)            B. \(...
44. Miejscem zerowym funkcji f określonej podanym wzorem jest: A. -4, B. -2, C. -1, D. 1
Miejscem zerowym funkcji \(f\) określonej wzorem   \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x^{2}-1 &dla &x\in \left ( -\infty ,-4 \right \rangle \\ 5x+10&dla &x\in \left (...
45. Dane są punkty A=(6,1) i B=(3,3). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy: A. -2/3, B. -3/2, C. 3/2, D. 2/3
Dane są punkty \( A=\left ( 6,1 \right )\) i \( B=\left ( 3,3 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy   A. \(...
46. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcj f(x). Zbiorem wartości tej funkcji jest A. (-4,3>, B. (-4,-1>u(1,3>, C. (-4,-1>u(1,3>, D. (-5,6>
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left ( x \right )\).   Zbiorem wartości tej funkcji jest   A. \( \left \langle -4,3 \right \rangle\)      B. \(...
47. Funkcja liniowa f (x )=1/2x-6 A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), C.jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6), D.jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6)
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)   A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left...
48. Punkt P=(a+1,2) należy do wykresu funkcji f(x)=4/x. Liczba a jest równa: A. 0, B. -1, C. 2, D. 1
Punkt \(P=\left ( a+1,2 \right )\) należy do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{4}{x}\). Liczba \(a\) jest równa   A. \(0\)            B. \(-1\)  ...
49. Rysunek przedstawia wykres funkcji y=f(x). Funkcja jest malejąca w przedziale: A. (0,4>, B. (1,6>, C. (0,6>, D. (-2,4>
Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).   Funkcja jest malejąca w przedziale   A. \(\left \langle 0,4 \right...
50. Funkcja liniowa f(x)=(m+2)x+2m jest rosnąca, gdy: A. m jest mniejsze od -2, B. m jest mniejsze od 2, C. m>-2, D. m>-4
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m+2 \right )x+2m\) jest rosnąca, gdy   A. \(m<-2\)           B....
51. Dziedziną funkcji f(x)=-2x+1 dla x mniejszych od 1 oraz f(x)=-x dla 1mniejsze od x i x większe od 4 jest zbiór: A. (- nieskończoność, 4>, B. (1,4>, C. <0,4>, D. (- nieskończoność, 1)
Dziedziną funkcji \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -2x+1 &gdy &x<1 \\ -x &gdy &1\leq x\leq 4 \end{matrix}\right.\) jest zbiór   A. \(\left ( -\infty ,4 \right...
52. Zbiorem wartości funkcji f(x)=2^x+3 jest przedział: A. (- nieskończoność, + nieskończoność), B. od 0 do plus nieskończoności, C. (3, + nieskończoność), D.(-3, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji \(f\left ( x \right )=2^{x}+3\) jest przedział:   A. \(\left ( -\infty ,+\infty \right )\)           B. \(\left \langle...
53. Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (- nieskończoność ,3) ma wzór: A. f(x)=-(x-3)^2+1, B. f(x)=-(x)3)^2+1, C. f(x)=-(x-1)^2+3, D. f(x)=-(x-1)^2-3
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale \(\left ( -\infty ,3 \right )\) ma wzór:   A. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-3 \right...
54. Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y=-2x+4 i y=-x-2. Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce: A. pierwszej, B. drugiej, C. trzeciej, D. czwartej
Punkt \(P\) jest punktem przecięcia się wykresów funkcji \(y=-2x+4\) i \(y=-x-2\). Punkt \(P\) leży w układzie współrzędnych w ćwiartce:   A....
55. Do wykresu funkcji f(x)=log4(x) nie należy punkt: A. (1,0), B. (1/2, -1/2), C. (2,2), D. (16,2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\log_{4}x\) nie należy punkt:   A. \(\left ( 1,0 \right )\)           B. \(\left (...
56. Wyróżnik Delta jest równy 0 dla trójmianu kwadratowego: A. y=x^2+9 B. x^2-9 C. x^2-6x+9 D. y=x^2+9x
Wyróżnik \(\Delta \) jest równy \(0\) dla trójmianu kwadratowego:   A. \(y=x^{2}+9\)   B. \(y=x^{2}-9\)   C. \( y=x^{2}-6x+9\)    D. \(y=x^{2}+9x\)
57. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x)=x^2-4 jest: A. od -4, + nieskończoność) B. od -2, + nieskończoność) C. od 2, + nieskończoność) D. od 4, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(f\left ( x \right )=x^{2}-4\) jest   A. \(\left \langle -4,+\infty \right )\)     B. \(\left \langle -2,+\infty \right )\)     C....
58. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A=(1,2) i B=(-2,5). Funkcja f ma wzór: A. f(x)=x+3, B. f(x)=x-3, C. f(x)=-x-3, D. f(x)=-x+3
Do wykresu funkcji liniowej \(f\) należą punkty \(A=\left ( 1,2 \right )\) i \(B=\left ( -2,5 \right )\). Funkcja \(f\) ma wzór   A. \(f\left ( x \right )=x+3\)  B. \(f\left ( x \right...
59. Funkcja liniowa f(x)=(m-2)x-11 jest rosnąca dla: A. m>2, B. m>0, C. m<13, D. m<11
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m-2 \right )x-11\) jest rosnąca dla   A. \(m>2\)           B. \(m>0\)            C....
60. Funkcja liniowa określona wzorem f(x)=-pierwiastek(2)+4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba A. -2pierwiastek(2), B. pierwiastek(2)/2, C.-pierwiastek(2)/2, D.2pierwiastek(2)
Funkcja liniowa określona jest wzorem \(f\left ( x \right )=-\sqrt{2}x+4\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba   A. \(-2\sqrt{2}\)           B....
61. Dane są funkcje liniowe f(x)=x-2 oraz g(x)=x+4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji h(x)=f(x)*g(x).
Dane są funkcje liniowe \(f\left ( x \right )=x-2\) oraz \(g\left ( x \right )=x+4\) określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji...
62. Maksymalny przedział, w którym funkcja h (rysunek poniżej) jest rosnąca, to A. <-1,1>, B. <-1,3>, C. <1,3>, D. <1,5>
Maksymalny przedział, w którym funkcja \(h\) (rysunek poniżej)     jest rosnąca, to   A. \(\left \langle -1,1 \right...
63. Osią symetrii wykresu funkcji f(x)=-x^2-4x+7 jest prosta o równaniu A. x=-2, B. y=-2, C. x=2, D. y=2
Osią symetrii wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=-x^{2}-4x+7\) jest prosta o równaniu   A. \(x=-2\)            B. \(y=-2\)           C....
64. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f. Funkcja f jest określona wzorem: A. y=4/3x+1, B. y=-3/4x+1 C. y=-3x+1, D. y=4x+1
Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \(f\).     Funkcja \(f\) jest określona wzorem   A. \(y=\frac{4}{3}x+1\)       B....
65. Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu y=x^2-4x+2010. A. x=4, B. x=-4, C. x=2, D. x=-2
Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu \(y=x^{2}-4x+2010\)   A. \(x=4\)           B....
66. Wskaż m, dla którego funkcja liniowa określona wzorem f(x)=(m-1)x+3 jest stała.A.m=1, B.m=2, C.m=3, D.m=-1,
Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \(f\left ( x \right )=\left ( m-1 \right )x+3\) jest stała.   A. \(m=1\)           B. \(m=2\)    ...
67. Liczby x1 oraz x2 są pierwiastkami równania x^2+10x-24=0 i x1jest mniejsze od x2. Oblicz 2*x1+x2: A. -22, B. -17, C. 8, D. 13
Liczby \(x_{1}\) i \(x_{2}\) są pierwiastkami równania \(x^{2}+10x-24=0\) i \(x_{1}< x_{2}\). Oblicz \(2x_{1}+ x_{2}\).   A....
68. Korzystając z wykresu funkcji f, wskaż nierówność prawdziwą. A. f(-1) < f(1), B. f(1) < f(3), C. f(-1) < f(3), D. f(3) < f(0)
Korzystając z wykresu funkcji \(f\), wskaż nierówność prawdziwą.     A. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 1 \right )\)     B. \(f\left ( 1 \right )< f\left ( 3 \right...
69. Zbiorem wartości funkcji f jest: A. (-2,5), B. (-4,8), C. (-1,4), D. (5,8)
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest   A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right...
70. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f (x). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ? a) f(x)=0, b) f(x)=1, c) f(x)=2, d) f(x)=3.
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?   A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x...
71. Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy A. m=-2/3, B. m=-1/3, C. m=1/3, D. m=5/3.
Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy   A. \(...
72. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=-3x^2+3 jest parabola o wierzchołku w punkcie A. (3,0), B. (0,3), C. (-3,0), D. (0,-3)
Wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-3x^{2}+3\) jest parabola o wierzchołku w punkcie   A. \(\left ( 3,0 \right )\)           B....
73. Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Wtedy A. m=20 B. m=14 C. m=3 D. m=0.
Prosta o równaniu \(y=5x-m+3\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 4,3 \right )\). Wtedy:   A. \(m=20\)           B....
74. Największą wartością funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)^2-4 jest: A. 3, B. -2, C. -4, D. 4
Największą wartością funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-2\left ( x+3 \right )^{2}-4\) jest:   A. \(3\)           B. \(-2\)  ...
75. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej f(x) wskaż, które zdanie jest prawdziwe: A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4, B. Funkcja jest rosnąca w przedziale (-2,4),C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla x mniejszych od 1, D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził ( - nieskończoność ,9).
Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.   A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\). B. Funkcja jest...
76. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^2-2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-3, B. y=-1, C. y=1, D. y=3
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=\left ( x-3 \right )^{2}-2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-3\)            B....
77. Dana jest funkcja y=f(x) określona dla x należącego do <-1,8>, której wykres jest przedstawiony na rysunku. Wskaż zbiór wartości tej funkcji .
Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku: Wskaż zbiór wartości tej funkcji   A....
78. Funkcja f(x)= x-4 dla x<=3 oraz f(x)=-x+2, dla x >3. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x-4 &dla &x\leq 3 \\ -x+2&dla &x> 3 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
79. Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x)=x^2+4x-3 w przedziale <0,3> ? A. -7, B. -4, C. -3, D. -2
Jaka jest mniejsza wartość funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=x^{2}+4x-3\) w przedziale \( \left \langle 0,3 \right \rangle\)?   A....
80. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest podany przedział (- nieskończoność, 3>: A. f(x )=-(x-2)^2+3, B. f(x)=(x-2)^2+3, C. f(x)=-(x+2)^2-3, D. f(x)=(x-2)^2-3.
Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział \( \left ( -\infty ,3 \right \rangle \).   A. \( f\left ( x \right )=-\left ( x-2 \right )^{2}+3\)        ...
81. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2-m)x+1. Wynika stąd, że: A. m=0, B. m=1, C. m=2, D. m=3.
Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 2-m \right )x+1\). Wynika stąd, że:   A. \(m=0\)           B....
82. Prosta o równaniu y=a ma dokladnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+6x-10. Wynika stą, że: A. a=3, B. a=0, C. a=-1, D. a=-3.
Prosta o równaniu \(y=a\) ma jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-x^{2}+6x-10\). Wynika stąd, że:   A....
83. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=3 (x+1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=1, B. y=-1, C. y=-3, D. y=-5
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=3\left ( x+1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=1\)           B. \(y=-1\)  ...
84. Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej danym równaniem y=-x^2+4x-11 A. x=-4, B. x=-2, C. x=2, D. x=4
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^{2}+4x-11\)   A. \(x=-4\)           B....
85. Funkcja f(x)= -3x+4 dla x<1 oraz f(x)=2x-2, dla x >=1. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -3x+4 &dla &x< 1 \\ 2x-1&dla &x\geq 1 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
86. Dziedziną funkcji F(x)=(x^2-2)/(x^2-3x) jest zbiór: A. Df=R-{0,3}, B. Df=R-{0,-3}, C. Df=R, D. Df=R-{3}
Dziedziną funkcji \( F\left ( x \right )=\frac{x^{2}-2}{x^{2}-3x}\) jest zbiór:   A. \( D_{F}=R-\left \{ 0,3 \right...
87. Postać kanoniczna funkcji f(x)=-3x^2-12x-10, to: A. f(x)=-3(x+2)^2+2, B. f(x)=3(x+2)^2+2, C. f(x)=-3(x+2)^2+2, D. f(x)=-3(x-2)^2+2
Postać kanoniczna funkcji \( f\left ( x \right )=-3x^{2}-12x-10\) to:   A. \( f\left ( x \right )=-3\left ( x+2 \right )^{2}+2\)           B. \(...
88. Ile miejsc zerowych ma podana funkcja f(x)=-2x^2+3x-2 ? A. brak, B. jedno, C. dwa, D. trzy.
Ile miejsc zerowych ma funkcja \( f\left ( x \right )=-2x^{2}+3x-2\) ?   A. brak           B....
89. Wartość funkcji określonej wzorem f(x)=x^2-3x+2 dla argumentu 1/3 jest równa: A. 1 1/9, B. 3 1/9, C. 1 1/3, D. 1/9.
Wartość funkcji określonej wzorem \( f\left ( x \right )=x^{2}-3x+2\) dla argumentu \( \frac{1}{3}\) jest równa:   A. \(...
90. Miejsca zerowe funkcji f(x)=(x^2-2x)/(x^2-4) są równe: A. {0,2}, B. {0,-2}, C. {0,2,-2}, D. 0
Miejsca zerowe funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-2x}{x^{2}-4}\) są równe:   A. \(x_{0}\in \left \{ 0,2 \right \}\)      B. \(x_{0}\in \left \{ 0,-2 \right...
91. Zbiorem wartości funkcji f(x)=-1/3(x+4)^2+6 jest: A. od -6,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, -6>, C. (- nieskończoność, -6), D. od 6, + nieskończoność).
Zbiorem wartości funkcji \( f\left ( x \right )=-\frac{1}{3}\left ( x+4 \right )^{2}+6\) jest:   A. \( \left \langle -6,+\infty \right...
92. Wykres funkcji f(x)=-3/x znajduje się w ćwiartkach: A. II i IV, B. II i III, C. I i III, D. I i II
Wykres funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{-3}{x}\) znajduje się w ćwiartkach:   A. II i IV           B. II i III        ...
93. Funkcje f(x)=3x-1 oraz g(x)=2x+5 przyjmują równą wartość dla: A. x=1, B. x=4, C. x=5, D. x=6.
Funkcje \(f\left ( x \right )=3x-1\) oraz \(g\left ( x \right )=2x+5\) przyjmują równą wartość dla:   A. \(x=1\)           B....
94. Wykres funkcji y=log_3 (9x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y=log_3(x): A. o 2 jednostki w dół, B. o 2 jednostki w górę, C. o 2 jednostki w prawo, D. o 2 jednostki w lewo
Wykres funkcji \(y=\log_{3}\left ( 9x \right )\) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji \(y=\log_{3}x\):   A. o \(2\) jednostki w...
95. Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian: A. f(x)= (x-1/3)(x-3) B. f(x)= (x+1/3)(x-3), C. f(x )=(x-3)^2, D. f(x )=x^2-9.
Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian:   A. \( f\left ( x \right )=\left ( x-\frac{1}{3} \right )\left ( x-3 \right...
96. Funkcja f(x)=(-1/3m+6)x-2 nie ma miejsc zerowych dla: A. m=18, B. m=2, C. m=-2, D. m=-18.
Funkcja \( f\left ( x \right )=\left ( -\frac{1}{3}m+6 \right )x-2\) nie ma miejsc zerowych dla:   A. \(m=18\)            B. \(m=2\)        ...
97. Wykres funkcji kwadratowej y=2(x-1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-5, B. y=-4, C. y=1, D. y=-1.
Wykres funkcji kwadratowej \( y=2\left ( x-1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-5\)           B....
98. Do wykresu funkcji f(x)=x^2-4x+4 nie należy punkt: A. (-2,16), B. (-3,25), C. (4,4), D. (1,-1)
Do wykresu funkcji \( y=x^{2}-4x+4\) nie należy punkt:   A. \( \left ( -2,16 \right )\)            B. \( \left ( -3,25 \right )\)          ...
99. Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji y=-2(x+1)^2-3 wynoszą: A. (1,-3), B. (-1,-3), C. (-1,3), D. (1,3)
Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji \( y=-2\left ( x+1 \right )^{2}-3\) wynoszą:   A. \( \left ( 1,-3 \right )\)            B. \( \left (...
100. Prosta o równaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt A=(2,-1). Wtedy: A. m=7, B. m=2 1/2, C. m=-1/2), D. m=-17.
Prosta o równaniu \(y=-4x+\left ( 2m-7 \right )\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 2,-1 \right )\). Wtedy:   A. \(m=7\)           B....
101. Do wykresu funkcji f(x)=x^2+x-2 należy punkt: A. (-1,-4), B. (-1,1), C. (-1,-1), D. (-1,-2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=x^{2}+x-2\) należy punkt:   A. \(\left ( -1,-4 \right )\)           B. \(\left ( -1,1 \right...
102. Wierzchołek paraboli o równaniu y=-3(x+1)^2 ma współrzędne: (-1,0), B. (0,-1), C. (1,0), D.(0,1)
Wierzchołek paraboli o równaniu \( y=-3\left ( x+1 \right )^{2}\) ma współrzędne:   A. \( \left ( -1,0 \right )\)            B. \( \left ( 0,-1 \right...
103. Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=2^(-x). Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX. Zatem: A. g(x)=-2^(-x), B. g(x)=-2^(x), C. g(x)=2^(x), D. g(x)=-2^(-x)-3
Dana jest funkcja \(f\) określona wzorem \(f\left ( x \right )=2^{-x}\). Wykres funkcji \(g\) jest symetryczny do wykresu funkcji \(f\) względem osi \(OX\). Zatem:   A. \(g\left ( x \right...
104. Funkcja określona wzorem f(x)= x+1 dla x mniejszych lub równych 0, f(x)=2 dla x=1, f(x)=0 dla x=2 jest: A. rosnąca, B. malejąca, C. malejąca w zbiorze {1,2}, D. rosnąca w zbiorze {-2,-1,0,2}.
Funkcja określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x+1 &dla &x\leq 0 \\ 2&dla &x=1 \\0 &dla &x=2 \end{matrix}\right.\) jest:   A....

zadania zamknięte Wyników: 51

105. Równanie (x+6)^2+y^2=4 opisuje okrąg o środku w punkcie S i promieniu r. Wówczas ...
Równanie \(\left ( x+6 \right )^{2}+y^{2}=4\) opisuje okrąg o środku w punkcie \(S\) i promieniu \(r\). Wówczas:   A. \( S=\left ( -6,0 \right...
106. Proste l i k są prostopadłe i l: 2x-9y+6-0, k: y=ax+b. Wówczas ...
Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:   A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \(...
107. Punkty A=(-2,-1) i B=(2,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \( A=\left ( -2,-1 \right )\) i \(B=\left ( 2,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa   A. \(2,5\)      ...
108. Liiczba punktów wspólnych okręgu (x-1)^2+y^2=4 z prostą o równaniu y=-1 jest równa ...
Liczby punktów wspólnych okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=4\) z prostą o równaniu \(y=-1\) jest równa   A. \(0\)            B....
109. Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=1/2x+1 ...
Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).   A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)  ...
110. Dane są punkty A=(1,-4) i B=(2,3). Odcinek AB ma długość ...
Dane są punkty \( A=\left ( 1,-4 \right )\) i \(B=\left ( 2,3 \right )\). Odcinek \(AB\) ma długość   A. \(1\)           B. \(...
111. Punkt A=(0,5) leży na prostej k prostopadłej do prostej o równaniu y=x+1. Prosta k ma równanie ...
Punkt \( A=\left ( 0,5 \right )\) leży na prostej \(k\) prostopadłej do prostej o równaniu \(y=x+1\). Prosta \(k\) ma równanie   A. \(y=x+5\)       B....
112. Styczną do okęgu (x-1 )^2+y^2-4=0 jest prosta o równaniu ...
Styczną do okęgu \( \left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}-4=0\) jest prosta o równaniu   A. \(x=1\)            B. \(x=3\)           C....
113. Prosta k ma równanie y=2x-3. Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (-2,1) ...
Prosta \(k\) ma równanie \(y=2x-3\). Wskaż równanie prostej \(l\) równoległej do prostej \(k\) i przechodzącej przez punkt \(D\) o współrzędnych \( \left ( -2,1 \right )\).   A....
114. Proste o równaniach y=2x+3 oraz y=-1/3x+2 : A.są równoległe i różne, B. są prostopadłe, C. przecinają się pod kątem innym niż prosty, D. pokrywają się
Proste o równaniach \(y=2x+3\) oraz \( y=-\frac{1}{3}x+2\)   A. są równoległe i...
115. Dane są punkty S=(2,1), M=(6,4). Równanie okręgu o środku S i przechodzącego przez punkt M ma postać ...
Dane są punkty \( S=\left ( 2,1 \right )\), \(M=\left ( 6,4 \right )\). Równanie okręgu o środku \(S\) i przechodzącego przez punkt \(M\) ma postać   A. \( \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1...
116. Wskaż równanie okręgu o promieniu 6 ...
Wskaż równanie okręgu o promieniu \(6\)   A. \(x^{2}+y^{2}=3\)    B. \(x^{2}+y^{2}=6\)    C. \(x^{2}+y^{2}=12\)    D. \(x^{2}+y^{2}=36\)
117. Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y=-3x+5 jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy   A. \( -\frac{1}{3}\)           B....
118. Punkty A=(-3,-5) i B=(4,-1) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -3,-5 \right )\) i \( B=\left ( 4,-1 \right )\) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy:   A. \(...
119. Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie S=(-1,2) i promieniu równym pierwiastek z dwóch ...
Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie \( S=\left ( -1,2 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\):   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right...
120. Prosta l ma równanie y=-7x+2. Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1) ma postać ...
Prosta \(l\) ma równanie \(y=-7x+2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\)  i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,1 \right )\) ma postać:   A. \(y=7x-1\)    B....
121. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-2) i promieniu r=pierwiastek z 2.
Wskaż równanie okręgu o środku \( S=\left ( 1,-2 \right )\) i promieniu \(r=2\).   A. \(\left ( x-1 \right )^{2}+\left ( y+2 \right...
122. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2+4x-6y-221=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \(x^{2}+y^{2}+4x-6y-221=0\) ma współrzędne:   A. \(S=\left ( -2,3 \right )\)    B. \(S=\left ( 2,-3 \right )\)     C. \(S=\left ( -4,6 \right...
123. Punkty A=(-1,3) i B=(7,9) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -1,3 \right )\) i \( B=\left ( 7,9 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta \(ABCD\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:   A....
124. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x-7...
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=2x-7\).   A. \( y=-2x+7\)    B. \( y=-\frac{1}{2}x+5\)    C. \( y=\frac{1}{2}x+2\)    D....
125. Liczba punktów wspólnych okręgu (x+3)^2+(y-1)^2=4 z osiami układu współrzędnych jest równa ...
Liczba punktów wspólnych okręgu \( \left ( x+3 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=4\) z osiami układu współrzędnych jest równa:   A....
126. Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=4x+5 ?
Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=4x+5\)?   A. \(y=-4x+3\)   B. \( y=-\frac{1}{4}x+3\)   C. \( y=\frac{1}{4}x+3\)   D. \( y=4x+3\)
127. Wskaż wzór funkcji liniowej g(x), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=3x-2 i przechodzi przez punkt A=(-1,3) ...
Wskaż wzór funkcji liniowej \( g\left ( x \right )\), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji \( f\left ( x \right )=3x-2\) i przechodzi przez punkt \( A=\left ( -1,3 \right )\)   A. \(...
128. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y=3-5x jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem \(y=3-5x\) jest równy:   A. \( -\frac{1}{3}\)           B. \(3\)...
129. Punkt A=( pierwiastek(2),-6pierwiatek(2)) należy do wykresu funkcji y=2x+b, gdy współczynnik b jest równy ...
Punkt \( A=\left ( \sqrt{2},-6\sqrt{2} \right )\) należy do wykresu funkcji \(y=2x+b\), gdy współczynnik \(b\) jest równy:   A. \( 4\sqrt{2}\)           B....
130. Prostą prostopadłą do prostej x+2y+5=0 jest ...
Prostą prostopadłą do prostej \(x+2y+5=0\) jest:   A. \( y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\)   B. \(x+y+1=0\)   C. \(y-1=2x\)   D. \(y=-5-2x\)
131. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2-6x+8y-11=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-6x+8y-11=0\) ma współrzędne:   A. \( S=\left ( -3,4 \right )\)       B. \( S=\left ( -6,8 \right )\)      C. \(...
132. Odległość środka odcinka o końcach M=(-1,-1) i N=(-5,0) od początku układu współrzędnych wynosi ...
Odległość środka odcinka o końcach \(M=\left ( -1,-1 \right )\) i \(N=\left ( -5,9 \right )\) od początku układu współrzędnych wynosi:   A....
133. Przekątna PQ rombu PRQS leży na prostej o równaniu y=0,2x oraz R=(-2,9). Wówczas przekatna RS zawiera się w prostej ...
Przekątna \(PQ\) rombu \(PRQS\) leży na prostej o równaniu \(y=0,2x\) oraz \( R=\left ( -2,9 \right )\). Wówczas przekątna \(RS\) zawiera się w prostej o równaniu:   A. \(...
134. Prosta o równani (a-5)x+y-3=0 przecina prostą x+by+1=0 w punkcie P=(-1,2), gdy ...
Prosta o równaniu \( \left ( a-5 \right )x+y-3=0\) przecina prostą o równaniu \(x+by+1=0\) w punkcie \( P=\left ( -1,2 \right )\), gdy:   A. \(a=0\) i \(b=-2\)   B. \(a=4\) i...
135. Prosta o równaniu y=ax+b jest równoległa do prostej o równaniu y=-5x+1 oraz przechodzi przez punkt P=(1/2,0), gdy ...
Prosta o równaniu \(y=ax+b\) jest równoległa do prostej o równaniu \(y=-5x+1\) oraz przechodzi przez punkt \( P=\left ( \frac{1}{2},0 \right )\), gdy:   A. \( a=\frac{1}{5}\) i \(...
136. Punkty A=(2,2) i B=(1,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \(A=\left ( 2,2 \right )\) i \(B=\left ( 1,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa:   A....
137. Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu 4 i środku w punkcie S=(3,0) z prostą o równaniu y=x-1 jest równa ...
Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu \(4\) i środku w punkcie \( S=\left ( 3,0 \right )\) z prostą o równaniu \(y=x-1\) jest równa:   A. \(0\)           B....
138. Punkty A=(-2,-4) i B=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe ...
Punkty \( A=\left ( -2,-4 \right )\) i \( B=\left ( 4,2 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe:   A. \(...
139. Odległość środka okręgu o równaniu x^2+y^2-2y-3=0 od początku układu współrzędnych jest równa ...
Odległość środka okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-2y-3=0\) od początku układu współrzędnych jest równa:   A. \(2\)            B....
140. Punkty A=(2,4), B=(-1,-2) i P=(w,k) są współliniowe, gdy ...
Punkty \( A=\left ( 2,4 \right ),B=\left ( -1,-2 \right )\) i \( P=\left ( w,k \right )\), dla \( w,k\in R\), są współliniowe, gdy:   A. \(w=2k\)            B....
141. Prosta o równaniu y=3x-6 wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe ...
Prosta o równaniu \(y=3x-6\) wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe:   A. \(6\)           B....
142. Do prostej l należą punkty P=(1,-4) i Q=(-1,-2). Współczynnik kierunkowy prostej l jest równy ...
Do prostej \(l\) należą punkty \( P=\left ( 1,-4 \right )\) i \( Q=\left ( -1,-2 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(l\) jest równy:   A. \(-3\)           B....
143. Okrąg o równaniu (x-2)^2+y^2=3 i oś OY ...
Okrąg o równaniu \( \left ( x-2 \right )^{2}+y^{2}=3\) i oś \(OY\):   A. mają jeden punkt wspólny        B. mają dwa punkty wspólne C. nie mają punktów...
144. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-3) i promieniu równym pierwiatkowi z liczby 2 ...
Wskaż równanie okręgu o środku \(S=\left ( 1,-3 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\).   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-3 \right...
145. Proste o równaniach: y=3x-4 i y-3x=6 ...
Proste o równaniach: \(y=3x-4\) i \(y-3x=6\):   A. są równoległe i nie mają punktów wspólnych B. mają jeden punkt wspólny C. są prostopadłe i maja jeden punkt wspólny D. pokrywają się
146. Punkt P=(2-m,1) jest środkiem odcinka o końcach A=(2,-1) , B=(4,3). Wyznacz m.
Punkt \( P=\left ( 2-m,1 \right )\), gdzie \( m\in R\), jest środkiem odcinka \(AB\) takiego, że \( A=\left ( 2,-1 \right )\) i \( B=\left ( 4,3 \right )\). Zatem:   A....
147. Środkiem odcinka KB, gdzie B=(-3,2), jest punkt S=(-2,0). Wtedy ...
Środkiem odcinka \(KB\), gdzie \(B=\left ( -3,2 \right )\), jest punkt \(S=\left ( -2,0 \right )\). Wtedy:   A. \(K=\left ( 2,-3 \right )\)   B. \(K=\left ( -\frac{3}{2},-1 \right...
148. Prosta o równaniu 2x+3y-6=0 przecina oś OX w punkcie P i oś OY w punkcie R. Wtedy ...
Prosta o równaniu \(2x+3y-6=0\) przecina oś \(OX\) w punkcie \(P\) i oś \(OY\) w punkcie \(R\). Wtedy:   A. \( P=\left ( -\frac{1}{3},0 \right )\) i \( R=\left ( 0,\frac{1}{2} \right...
149. Prosta l ma równanie y=-1/3x+2. Prosta prostopadła do prostej ll przechodząca przez punkt P=(pi ,0) ma równanie ...
Prosta \(l\) ma równanie \( y=-\frac{1}{3}x+2\). Prosta prostopadła do prostej \(l\) przechodząca przez punkt \( P=\left ( \pi ,0 \right )\) ma równanie:   A. \( y=\pi...
150. Prosta k ma równanie 6x-3y-1=0. Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej k ...
Prosta \(k\) ma równanie \(6x-3y-1=0\). Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej \(k\)   A. \(y=-2x\)         B....
151. Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=3x+2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu ...
Wykres funkcji liniowej określonej wzorem \( f\left ( x \right )=3x+2\) jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:   A. \( y=-\frac{1}{3}x-1\)     B. \(...
152. Promień okręgu o równaniu (x-1)^2+y^2=16 jest równy ...
Promień okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=16\) jest równy:   A. \(1\)           B....
153. Dane są punkty A=(-2,3) oraz B=(4,6). Długość odcinka AB wynosi ...
Dane są punkty \(A=\left ( -2,3 \right )\), oraz \(B=\left ( 4,6 \right )\). Długość odcinka \(AB\) wynosi:   A. \(\sqrt{208}\)           B....
154. Nierówność x^2+y^2-2y+6x+10<=0 przedstawia na płaszczyźnie ...
Nierówność \( x^{2}+y^{2}-2y+6x+10\leq 0\) przedstawia na płaszczyźnie:   A. okrąg           B....
155. Punkt P=(pierwiastek(2),a) należy do prostej o równaniu pierwiastek(2)x-2y+3pierwiastek(2)=0. Wynika stąd, że ...
Punkt \( P=\left ( \sqrt{2},a \right )\) należy do prostej o równaniu \( \sqrt{2}x-2y+3\sqrt{2}=0\). Wynika stąd, że:   A. \( a=-2\sqrt{2}\)      B. \(...

zadania zamknięte Wyników: 13

156. Wyznacz medianę danych: -4, 2, 6, 0, 1.
157. Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Oblicz x.
158. Wiedząc, że średnia liczba osób w rodzinie, dla uczniów podanej klasy, wynosi 4 oblicz x.
159. W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6,3,1,4. Mediana tych danych jest równa ...
160. Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramie częstości.
161. Wyniki sprawdzianu z matematyki przedstawiono na diagramie. Oblicz medianę ocen uzyskanych przez uczniów.
162. Oblicz średnią ocen przedstawionych na diagramie.
163. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
164. Wyznacz medianę danych przedstawionych w podanej tabeli liczebności.
165. Wyznacz medianę następujących danych: 0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 1.
166. Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94,92,90,90,86,86,86,72. Oblicz medianę tego zestawu wyników.
167. Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5,x,1,3,1 jest równa 3. Oblicz x.
168. Oblicz średnią arytmetyczną liczb: 3,3,4,4,4,5,5,6.

zadania zamknięte Wyników: 90

169. Liczbą przeciwną do liczby a=5^2/3 jest ...
170. Wartość liczby 25^log5(2) jest równa ...
171. Wartość liczby a=16 * pierwiastek 3 stopnia z 4 jest równa wartości ...
172. W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Ile należy zapłacić za dwie płyty kupione w tym sklepie?
173. Opuść wartość bezwzględną uwzględniając podany warunek.
174. Oblicz logarytm przy podstawie 3 z liczby 1/27.
175. Zapisz podaną potęgę w równoważny sposób.
176. Zapisz pierwiastek kwadratowy z 32 w innej postaci.
177. 20% pewnej liczby jest o 16 mniejsze od tej liczby. Znajdź tą liczbę.
178. Korzystając z własności logarytmów wskaż, które wyrażenie przedstawia liczbę log 6.
179. Korzystając z własności potęg oblicz wartość podanego wyrażenia.
180. Wyznacz liczbę przeciwną do podwojonej odwrotności liczby a.
181. Zapisz za pomocą nierówności z wartością bezwzględną zbiór liczb, których odległość od liczby 7 ....
182. Wyznacz różnicę podanych przedziałów liczbowych.
183. Oblicz 4,5% liczby 48,6.
184. Wskaż, która liczba nie jest wymierna.
185. Oblicz trzecią część podanej liczby, korzystając z własności potęg.
186. Oblicz podaną liczbę, korzystając z definicji i własności logarytmów.
187. Oblicz podaną liczbę, korzystając z definicji wartości bezwzględnej.
188. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a^2-b^2=200 i a+b=8. Oblicz wartość wyrażenia a-b.
189. Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Napisz równanie opisujące tę zależność.
190. Wyznacz wszystkie liczby, dla których podane wyrażenie jest określone.
191. Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Oblicz cenę roweru.
192. Wskaż nierówność, którą spełnia liczba PI
193. Korzystając z definicji logarytmu, oblicz podaną liczbę.
194. Oblicz połowę podanej potęgi.
195. Jeżeli logarytm przy podstawie x z liczby 1/64 wynosi -4, to liczba x jest równa..
196. Liczby należące do przedziału <-6,6> są rozwiązaniami której z podanych nierówności?
197. Liczba b, to 125% liczby a. Wskaż zdanie fałszywe.
198. Sprawdź, czy podana liczba jest: wymierna, niewymierna, naturalna czy większa od pierwiastka z dwóch.
199. Korzystając z własności logarytmów oblicz podaną liczbę.
200. Dana jest liczba x. Korzystając z własności potęg przedstaw ją jak najprościej.
201. Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych ...
202. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań podanej nierówności z wartością bezwzględną.
203. Korzystając z wartości bezwzględnej oblicz podaną liczbę.
204. Oblicz kwadrat podanej liczby.
205. Korzystając z własności logarytmów oblicz wartość podanego wyrażenia.
206. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując własności potęg.
207. Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?
208. Który z zaznaczonych przedziałów liczbowych jest zbiorem rozwiązań podanej nierówności z wartością bezwzględną?
209. Oblicz podaną różnicę logarytmów, stosując własności logarytmów.
210. Oblicz wartość podanego wyrażenia, stosując własności działań na potęgach.
211. Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
212. Wskaż rysunek, na którym przedstawiono zbiór rozwiązań podanej nierówności z wartością bezwzględną.
213. Wskaż liczbę, która jest mniejsza od podanego wyrażenia. Wyznacz dane wyrażenie korzystając z działań na ułamkach i potęgach.
214. Oblicz wartość podanego wyrażenia, stosując własności działań na potęgach i pierwiastkach.
215. Wskaż liczbę, która nie jest równa podanej potędze o wykładniku wymiernym.
216. Zapisz iloczyn podanych potęg w postaci jednej potęgi.
217. Wskaż warunek, który opisuje przedział liczbowy zaznaczony na osi liczbowej.
218. Oblicz sumę ułamków okresowych 0,1(2) oraz 0,(9).
219. Wskaż nierówność z wartością bezwzględną, której zbiorem rozwiązań jest podany przedział liczbowy.
220. Na krzewie jest 625 owoców. Po każdym dniu spada 0,8 wszystkich owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owcu ?
221. Stosując definicje oraz własności logarytmów, oblicz podane wyrażenie.
222. Adam potrzebuje 24 godz. na uporządkowanie działki, a Kasia 40. Ile zajmie im uporządkowanie działki gdy będą pracowali razem ?
223. Połowa liczby x jest równa 50% liczby y. Wskaż zależność między tymi liczbami.
224. Znajdź róznicę między największą a najmniejszą dopuszczalną masą mąki znajdującej sie na jej opakowaniu.
225. Przedstaw różnicę podanych pierwiastków w postaci potęgi.
226. Na osi zaznaczono liczbę. Wskaż różnicę między zaokrągleniem tej liczby do jedności a zaokragleniem do części dziesiątątych.
227. Korzystając z własności logarytmów, oblicz ile wynosi log12.
228. Przedstaw podaną liczbę w postaci potęgi.
229. Wskaż liczbę, której 6% wynosi 6.
230. Na którym rysunku został przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności z wartością bezwzględną ?
231. Liczba y to 120% liczby x. Wskaż właściwą odpowiedź.
232. Liczba 30 to p% liczby 80. Oblicz p.
233. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując znane wlasności o potęgach.
234. Wskaż ile wynosi log 24.
235. Korzystając z własności działań na potęgach doprowadź do najprostrzej postaci podane wyrażenie.
236. Oblicz podane wyrażenie korzystając z własności potęgi o wykładniku wymiernym.
237. Wyznacz iloczyn zbiorów A={1,3,5,7,9} oraz B={0,3,6,9}.
238. Przedstaw dane wyrażenie w najprostrzej postaci.
239. Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zl. O jaki procent wzrosła cena ?
240. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując własności logarytmów.
241. Ile wynosi połowa liczby 2^20 ?
242. Która z podanych liczb jest wynikiem napisanego działania?
243. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując m.in. definicję wartości bezwzględnej.
244. Wskaż prawidłową nierówność z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest podana suma przedziałów.
245. Oblicz wartość podanego wyrażenia i wskaż poprawną odpowiedź. Wykorzystaj definicję logarytmu.
246. Pan Nowak założyl lokatę oprocentowaną w skali roku na 6%. Po roku otrzymał 13250 zł. Jaka kwotę ulokował na lokacie?
247. Która z podanych liczb wymiernych ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone ?
248. Oblicz dana liczbę, korzystając z własności logarytmów.
249. Zapisz podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.
250. 4% liczby x jest równe 6. Oblicz x.
251. Jajko waży 56 g. 55% wagi stanowi białko, 40% zółtko, a resztę stanowi skorupka. Oblicz wagę skorupki.
252. Wyznacz liczbę wiedząc, że jej logarytm przy podstawie 3 wynosi 9.
253. Wskaż, ile wynosi iloraz podanych ułamków.
254. 6 % liczby x jest równe 9. Ile wynosi x ?
255. Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowily bilety ulgowe?
256. Określ jaką liczbą może być suma dwóch liczb niewymiernych.
257. Podane wyrażenie jest liczbą całkowitą. Ile liczb naturalnych spełnia podany warunek ?
258. Wartość podanego wyrażenia pomnożono 3 krotnie. O ile wzrosła jego wartość ?

zadania zamknięte Wyników: 62

259. Zbiór (-niesk, -8>U<-4,+niesk) jest rozwiązaniem nierówności...
260. Funkcja f określona poniższym wzorem przyjmuje wartości ujemne jedynie ...
261. Znajdź rozwiązanie podanego równania kwadratowego, a następnie oblicz ich sumę kwadratów.
262. Znajdź największą liczbę całkowitą spełniającą podaną nierówność.
263. Sprawdź, ile rozwiązań ma podane równanie wymierne.
264. Wskaż, która z wymienionych liczb należy do zbioru rozwiązań podanej nierówności kwadratowej.
265. Na osi liczbowej zaznaczono zbiór rozwiązań pewnej nierówności z wartością bezwzględną. Jaka to nierówność?
266. Wyznacz większą z liczb spełniających podane równanie kwadratowe.
267. Znajdź rozwiązanie podanego równania.
268. Znajdź największą liczbę naturalną spełniającą podaną nierówność.
269. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz prawidłową odpowiedź wśród podanych.
270. Rozwiąż podane równanie wielomianowe i wskaż liczbę jego rozwiązań.
271. Wskaż rozwiązanie podanego układu równań.
272. Rozwiąż podane równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.
273. Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej spełnia jednocześnie podane nierówności.
274. Rozwiąż podaną nierówność i wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą należącą do tego rozwiązania.
275. Rozwiąż podane równanie i sprawdź do którego z podanych przedziałów należy jego rozwiązanie.
276. Dla jakiej wartości parametru a, podany układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań.
277. Podaj najmniejszą liczbę naturalną, która nie spełnia podanej nierówności kwadratowej.
278. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)>=0.
279. Która z podanych liczb należy do zbioru rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)<0 ?
280. Rozwiąż równanie wymierne (3x-1)/(7x+1)=2/5.
281. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności z wartością bezwzględną ...
282. Rozwiąz podaną nierówność liniową.
283. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową przedstawioną w postaci iloczynowej.
284. Wskaż, który ze zbiorów jest rozwiązaniem podanej nierówności kwadratowej.
285. Rozwiąż podane równanie wymierne.
286. Ile rozwiązań rzeczywistych ma podane równanie wielomianowe stopnia czwartego ?
287. Rozwiąż dane równanie wymierne.
288. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
289. Ile rozwiązań ma podane równanie wymierne ?
290. Wskaż mniejszą z liczb spełniających podane równanie kwadratowe.
291. Wskaż pierwiastki podanego równania wielomianowego.
292. Wskaż, które z podanych równań jest równoważne podanemu równaniu.
293. Podane jest równanie kwadratowe. Sprawdź, czy ma ono rozwiązania czy nie.
294. Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 7/3 tej liczby. Ile wynosi liczba x ?
295. Wskaż liczbę, która jest rozwiązaniem podanego równania.
296. Wskaż poprawne rozwiązanie podanej nierówności kwadratowej.
297. Wskaż nierówność z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest podana suma przedziałów liczbowych.
298. Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.
299. Rozwiązaniem której podanej nierówności jest zbiór liczb rzeczywistych ?
300. Wskaż zbiór rozwiązań podanej nierówności kwadratowej.
301. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
302. Suma dwóch liczb wynosi -6, a ich róznica 10. Wyznacz iloraz mniejszej z nich przez większą.
303. Wskaż liczbę rozwiązań podanego równania wielomianowego.
304. Wskaż większą z liczb spełniających podane równanie kwadratowe.
305. Liczby "k" oraz "m" spełniają podane warunki. Wyznacz te liczby i je porównaj.
306. Rozwiąż podne równanie wielomianowe metodą grupowania wyrazów i wskaż poprawną odpowiedź.
307. Wskaż równania równoważne.
308. Określ liczbę rozwiązań podanego równania kwadratowego, w zależności od parametru "a".
309. Wskaż liczbę, która jest rozwiązaniem podanego równania kwadratowego.
310. Suma liczby całkowitej dodatniej i jej odwrotności jest równa 5,2. Wyznacz tą liczbę.
311. Ile wynosi iloczyn pierwiastków podanego równania wielomianowego ?
312. Wskaż parę liczb, która jest rozwiązaniem podanego układu równań.
313. Wskaż podane równanie wymierne, którego rozwiązaniem jest liczba 5.
314. Wskaż zbiór rozwiązań podanej nierówności kwadratowej.
315. Wskaż wszystkie liczby należące do zbioru rozwiazań podanej nierówności.
316. Dla jakiej wartosci parametru "m", podany układ równań jest nieoznaczony?
317. Ile rozwiązań ma podane równanie ?
318. Na którym rysunku przedstawiony jest zbiór rozwiązań podanej nierówności ?
319. Która liczba jest rozwiązaniem podanego równania wymiernego ?
320. Wskaż nierówność z wartością bezwzględną, która opisuje zaznaczony na osi liczbowej przedział.

zadania zamknięte Wyników: 27

321. Kąt A jest ostry i tgA=12/5. Wówczas cosA jest równy ...
322. W trójkącie prostokątnym podane są kąty 27 i 63 stopnie. oblicz wartość podanego wyrażenia.
323. Kąt A jest ostry i sinA=2/5. Wskaz zależność pomiędzy sinusem i cosinusem tego kąta.
324. Sinus kąta ostrego jest równy 3/7. Wyznacz cosinus tego kąta.
325. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wyznacz miarę kąta A.
326. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z zależności funkcji trygonometrycznych.
327. Wiedząc, że kąt jest ostry oraz dany jest jego kosinus, wskaż prawdziwe równości.
328. Rozwiąż podane równanie trygonometryczne.
329. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.
330. Kąt A jest ostry i cosA=3/7. Oblicz sinus tego kąta.
331. Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt A trójkąta prostokątnego. Która równość jest prawdziwa?
332. Kąt A jest ostry i sinA=3/4. Oblicz wartość wyrażenia 2-(cosA)^2.
333. Kąt A jest ostry i jego cosinus wynosi 0,9. Oblicz ile wynosi ten kąt.
334. Dany jest sinus kąta ostrego równy 3/11. Oblicz cosinus tego kąta.
335. Dany jest kąt ostry, którego sinus wynosi 3/4. który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
336. Kąt A jest ostry oraz jego sinus wynosi 0,25. Oblicz kosinus tego kąta.
337. Tangens kąta ostrego wynosi 0,5. Który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
338. Mając dane długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego, oblicz sinus wskazanego kąta.
339. Zamień 250 stopni na miarę łukową wyrażoną w radianach.
340. Ile wynosi wartość sinusa kąta 60 stopni ?
341. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując wzory i związki trygonometryczne.
342. Znając sinus kąta ostreg równy 1/3, oblicz tangens tego kąta.
343. W trójkącie prostokątnym kąt A jest większy od kąta B. Która z podanych nierówności jest prawdziwa?
344. Wiedząc, że sinus kąta ostrego wynosi 4/5, oblicz kosinus tego kąta.
345. Z narysowanego trójkąta prostokatnego odczytaj tangens podanego kąta.
346. Kąt jest ostry i wiemy, że sinus tego kata wynosi 8/9. Oblicz kosinus tego kąta.
347. Stosunek boków prostokata wynosi 1:3. Jaki kąt tworzy przekatna tego prostokata z dłuższym bokiem ?

zadania zamknięte Wyników: 14

348. W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział 8 zawodników. Jeden z nich ...
349. Cztery dziewczynki i 6 chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również ...
350. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2 ?
351. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?
352. W karcie dań jest 5 zup i 4 drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego ..
353. Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 lub przez 10 ?
354. Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4,5} i jedną ze zbioru {2,3}. Ile jest sposobów, by ich suma była liczbą nieparzystą?
355. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 ?
356. Na ile sposobów mogą usiąść w kinie Ala i Bartek na dwóch sposród pięciu miejsc ?
357. Oblicz ile wynosi 5!
358. Pan Jakub ma 4 marynarki, 7 spodni i 10 koszul. Na ile sposobów może się ubrać, jeśli zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
359. Ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach ?
360. W rzędzie ustawiamy 5 osób. Ile jest takich ustawień, aby osoby A i B stały obok siebie ?
361. Wybieramy liczbę a ze zbioru {2,3,4,5} oraz liczbę b ze zbioru {1,4}. Ile jest takich par aby iloczyn ab był liczbą nieparzystą?

zadania zamknięte Wyników: 27

362. Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 wokół dłuższej przyprostokątnej. Wyznacz ...
363. Graniastosłup ma 2n+6 wierzchołków. Ile jest wszystkich krawędzi tego graniastosłupa?
364. Tworząca l stożka jest o 2 dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka wynosi 15 PI. Oblicz długość l.
365. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Oblicz objętość tego walca.
366. Krawędź sześcianu ma długość 9. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu.
367. Oblicz objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12.
368. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu.
369. Wskaż, który z podanych odcinków w prostopadłościanie jest najdłuższy.
370. Oblicz objętość kuli o promieniu PI.
371. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Oblicz objętość tego sześcianu.
372. Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 12 cm. Oblicz promień podstawy tego stożka.
373. Ostrosłup ma 12 krawędzi. Oblicz liczbę wszystkich jego wierzchołków.
374. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Oblicz objętość tego sześcianu.
375. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Oblicz objętość tego sześcianu.
376. Pewien wielościan ma 6 krawędzi. Jaka jest liczba jego ścian ?
377. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.
378. Oblicz przekątną prostopadłościanu o wymiarach 2 x 3 x 5.
379. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm kwadratowych. Oblicz objętość tego sześcianu.
380. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 6. Oblicz jego objętość.
381. Przekątna sześcianu ma długość 3. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.
382. Oblicz objętość walca o promeniu podstawy r oraz wysokości dwa razy większej od promienia.
383. Podstawą ostrosłupa czworokątnego jest kwadrat o boku 4. Krawedź boczna o dł. 9 jest prostopadła do podstawy. Oblicz objętość.
384. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 8. Oblicz jego objętość.
385. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 216 cm kwadratowych. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.
386. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 150 cm kwadratowych. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.
387. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 3:4. Jaki kąt tworzy tworząca z wysokością?
388. Oblicz przekątną sześcianu, znając jego objętość.

zadania zamknięte Wyników: 44

389. Proste l i k są równoległe oraz OA=6, AB=10, OC=48. Z rysunku poniżej odczytaj jaką długość ma odcinek OD.
390. Długość promienia r okręgu opisanego na kwadracie jest równa 2 pierwiastki z 3. Długość boku tego kwadratu ma wartość ...
391. W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy ...
392. Dane są dwa okręgi o promieniach 12 i 17. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Wyznacz odległość między ...
393. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
394. Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. Oblicz dłuższy bok tego prostokąta.
395. Trapez ABCD jest prostokątny. Trójkąty równoramienne ABD i CBD są podobne.Oblicz obwód tego trapezu znając krótszą przekątną.
396. Dany jest okrąg o środku w punkcie S. Miara kata A, zaznaczonego na rysunku jest równa 70 stopni. Oblicz sumę podanych katów.
397. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC=BC oraz kąt C ma miarę 80 stopni, zaś AD jest dwusieczną Kąta BAC i D jest zawarty w ...
398. Wierzchołki trójkąta ABC leżą na okręgu i środek O okręgu leży wewnątrz trójkąta. Wiedząc, że kąt ABO ma miarę 20 stopni ...
399. Oblicz wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni.
400. Wyznacz miarę kąta wpisanego przedstawionego na rysunku.
401. Oblicz długość odcinka x przedstawionego na rysunku.
402. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Oblicz wysokość tego trapezu.
403. Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 78 stopni jest równa ...
404. Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca cień o długości 60 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień długości 12 m...
405. Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość..
406. Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego ACB jest równa ...
407. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Oblicz powierzchnię zacieniowanego trójkąta.
408. Punkty A,B,C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Oblicz miarę kąta środkowego ASB (rys).
409. Odcinki AB i DE są równoległe (rys). Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1,3,9. Oblicz długość odcinka AD.
410. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię wynosi 5. Oblicz wysokość tego trójkąta opuszczoną na podstawę.
411. Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Oblicz długość boku tego kwadratu.
412. Oblicz liczbę przekątnych siedmiokąta foremnego.
413. Podane punkty dzielą okrąg na 8 równych łuków. Oblicz miarę kąta zaznaczonego na rysunku.
414. Wysokość trójkąta równoramiennego wynosi 8, a jego ramię 10. Oblicz długość podstawy tego trójkąta.
415. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Oblicz wysokość tego trójkąta.
416. Odcinki AB i CE są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. Oblicz długość odcinka DE.
417. Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 stopni. Oblicz kąt rozwarty tego równoległoboku.
418. Oblicz pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm.
419. Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC, CE, BC są podane na rysunku. Oblicz długość odcinka DE.
420. Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego wynosi 40 st. Oblicz miarę kąta przy krótszej podstawie.
421. Oblicz miarę kąta środkowego wiedząc, że suma tego kąta oraz kąta wpisanego opartego na tym samym łuku wynosi 180 stopni.
422. Znając kąt między cięciwą a styczną do okręgu w punkcie A, wyznacz miarę podanego kąta środkowego.
423. Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku równym pierwiastek z sześciu.
424. Oblicz liczbę przekątnych w dwunastokącie.
425. Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę 30 stopni. Oblicz wysokość tego rombu.
426. W trójkącie równoramiennym dany jest kąt między jego ramionami mający 120 stopni. Oblicz miarę podanego kąta.
427. Mikołaj stoi 3 m od latarni i rzuca cień długości 1m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Oblicz wysokość latarni.
428. Oblicz wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu podanej długości.
429. Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że odpowiednie boki są równoległe i znając długości niektórych odcinków.
430. W trójkącie równoramiennym dana jest podstawa 12 oraz ramiona mające dlugość 7. Oblicz dlugość wysokości tego trójkąta.
431. Znając promienie dwóch okręgów oraz odległośc między ich środkami określ ich wzajemne położenie.
432. Środek okręgu opisanego na trójkącie to punkt przeciecia się dwusiecznych, wysokości, symetralnych czy środkowych tego trójkąta?

zadania zamknięte Wyników: 23

433. Wielomian W(x)=x^3-2x^2-4x+8 po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia ...
434. Podany wielomian przedstaw w postaci iloczynowej.
435. Dane są wielomiany W(x) oraz V(x). Wyznacz stopień wielomianu W(x)+V(x).
436. Przedstaw podane wyrażenie w postaci iloczynowej.
437. Wskaż, do dziedziny którego z podanych wyrażeń nie należy liczba 3.
438. Dane są wielomiany W(x) oraz V(x). Wyznacz stopień wielomianu W(x) - V(x).
439. Podane wyrażenie przedstaw w postaci iloczynowej.
440. Oblicz wartość wyrażenia wymiernego dla podanej wartości zmiennej.
441. Iloczyn podanych wielomianów W(x) oraz P(x) jest wielomianem stopnia ...
442. Liczba 2 jest pierwiastkiem podanego wielomianu W(x). Oblicz współczynnik a.
443. Oblicz sumę podanych wielomianów P(x) oraz W(x).
444. Dane są wielomiany W(x) oraz P(x). Wyznacz wielomian W(x) - P(x).
445. Podaj stopień iloczynu podanych wielomianów.
446. Określ stopień podanego jednomianu.
447. Wskaż liczbę pierwiastków wielomianu W(x)=2(x^2+4)(x-3).
448. Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość którego wyrażenia jest ujemna ?
449. Wyznacz miejsca zerowe funkcji określonej podanym wzorem. Podaj liczbę jej miejsc zerowych.
450. Wskaż postać iloczynową podanego wielomianu W(x).
451. Wskaż stopień podanego wielomianu zapisanego w postaci iloczynowej.
452. Wskaż prawidłowy wynik mnożenia podanych sum algebraicznych.
453. Mając podane dwa wielomiany, oblicz ich iloczyn.
454. Zamień podaną sumę na iloczyn.
455. Wartość podanego wielomianu w punkcie a wynosi -1. Wyznacz a.

zadania zamknięte Wyników: 12

456. Rzucono sześcienna kostka do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi ...
457. Wiedzą, że A jest zdarzeniem losowym oraz A' jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz P(A)=5P(A'). Oblicz P(A).
458. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej..
459. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy.
460. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A. Oblicz P(A).
461. Oblicz prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, mając podane poniższe dane.
462. Wiadomo, że P(A)=0,5 oraz P(B)=0,3 i P(A U B)=0,7. Oblicz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B.
463. Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3.
464. Napisz zbiór zdarzeń elementarnych doświadczenia polegającego na rzucie symetryczną kostką do gry.
465. Na loterii jest 10 losów, w tym 4 wygrywające.Kupujemy 1 los. Oblicz prawdopodobieństwo kupienia losu przegrywającego.
466. Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Oblicz prawdopodobieństwo wypadnięcia tej samej liczby oczek na obu kostkach.
467. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej 2 reszki w czterokrotnym rzucie monetą.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: