Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

testy maturalne

Tag: testy maturalne
Znaleziono 466 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 40

1. Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym an=2*7^n jest równy:
Iloraz ciągu geometrycznego w wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot 7^{n}\) jest równy:   A. \(q=2\)                     B. \(q=7\)    ...
2. Dane liczby x=3/(pierwiastek(5)-2), y= 12/(pierwiastek(5)-1) +1, z= 3/(pierwiastek(5)+2) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:
Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:   A....
3. Dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym an=-n^2+16 dla n>0. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:
Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(a_{n}=-n^{2}+16\) dla \(n\geq 1\). Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:   A. \(3\)          ...
4. W ciągu geometrycznym an dane są a2=pierwiastek 3/2 i a3=-3/2. Wtedy wyraz a1 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są \(a_{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\) i \(a_{3}=-\frac{3}{2}\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy   A....
5. Ciąg arytmetyczny an jest określony wzorem an=-2n+1. Różnica tego ciągu jest równa
Ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \(a_{n}=-2n+1\) dla \(n\geq 1\). Różnica tego ciągu jest równa   A. \(-1\)              ...
6. W ciągu geometrycznym an są dane a2=-1 i q=-2. Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) są dane: \(a_{2}=-1\) i \(q=-2\). Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa   A....
7. Liczby x, 4, x+2 są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego.Wówczas liczba x jest równa
Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa   A. \(2\)              ...
8. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy pierwiastek z 7 odjąć 5, a drugi wyraz jest równy 2 pierwiastek 7 odjąc 1 . Różnica tego ciągu jest równa.
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.   A....
9. Liczby 2 oraz 6 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie nalezy liczba
Liczby \(2,6\) są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba:   A....
10. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg an określony wzorem an=2n^2-9 ?
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=2n^{2}-9 \) dla \(n\geq 1\) ?   A. \(0\)                  ...
11. W ciągu geometrycznym an mamy a3=5 i a4=15. Wtedy wyraz a5 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) mamy \(a_{3}=5\) i \(a_{4}=15\). Wtedy wyraz \(a_{5}\) jest równy   A....
12. Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny an o wyrazach dodatnich. Wtedy
Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazach dodatnich. Wtedy   A. \(a_{4}+a_{7}=a_{10}\)...
13. Dany jest nieskończony ciąg geometryczny an, w którym: a3=1 oraz a4=2/3. Wtedy
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny \(\left ( a_{n} \right )\) w którym \(a_{3}=1\) i \(a_{4}=\frac{2}{3}\). Wtedy   A. \(a_{1}=\frac{2}{3}\)           B....
14. Liczba dodatnich wyrazów a_n określonego wzorem a_n=2-1/4n, gdzie n jest wieksze lub równe od 1, jest równa
Liczba dodatnich wyrazów ciągu \(\left ( a_{n} \right )\) określonego wzorem \(a_{n}=2-\frac{1}{4}n\), gdzie \(n\geq 1\), jest równa   A. \(8\)              ...
15. W ciągu arytmetycznym a_1=3 oraz a_20=7. Wtedy suma S_20 jest równa
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3\) oraz \(a_{20}=7\). Wtedy suma \(S_{20}=a_{1}+a_{2}+...+a_{19}+a_{20}\) jest równa   A....
16. W ciągu geometrycznym a_n dane są: a_1=2 i a_2=12. Wtedy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=2\) i \(a_{2}=12\). Wtedy   A. \(a_{4}=26\)          B....
17. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy A....
18. W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy
W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy A....
19. Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy:
Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy: A....
20. W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (-2), a trzeci wyraz (-18). Wyznacz iloraz tego ciągu.
W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy \(\left ( -2 \right )\), a trzeci wyraz \(\left ( -18 \right )\). Iloraz tego ciągu jest równy:   A....
21. Ciąg \( a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy:
Ciąg \(  a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy: A. \(a_{3}> 3\)        ...
22. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu wynosi \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu jest równy \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
23. Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:
Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa: A. \(3\)            ...
24. Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \(\(a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że
Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \((a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla  \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że:   A. \(a_3=-81\)                ...
25. Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz a_1= oraz iloraz q=2 jest równa:
Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz \(a_{1}=3\) oraz iloraz \(q=2\) jest równa:   A....
26. Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest:
Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest: A. \(a_{5}=4\)                 B....
27. Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:
Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:   A. \(a_{5}=\frac{11}{7}\)                  B....
28. Liczby x, 5, 10 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:
Liczby \(x,5,10\) w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(2,5\)           ...
29. W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
30. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
31. Suma \(n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem \(S_{n}=2n^{2}-6n\). Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
Suma \(n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem \(S_{n}=2n^{2}-6n\). Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa: A....
32. Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:
Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy: A. \(-64\sqrt{2}\)       ...
33. Liczby: 4 , x , 9 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Wyznacz x.
Liczby \(4,x,9\) są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(-6\)                      ...
34. W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to:
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to: A. \(-3\frac{2}{5}\)                ...
35. Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ?
Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ? A. \(8\)               ...
36. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy: A....
37. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa
W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa: A....
38. Dla \(n=1,2,3,…\) ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \( a_{n}=\left ( -1 \right ) ^{n}\cdot \left ( 3-n \right )\). Wtedy:
Dla \(n=1,2,3,…\) ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \( a_{n}=\left ( -1 \right ) ^{n}\cdot \left ( 3-n \right )\). Wtedy: A. \(a_{3}<...
39. Ciąg b_n o wyrazie ogólnym b_n=3/n jest ciągiem:
Ciąg \(\left ( b_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(b_{n}=\frac{3}{n}\) jest ciągiem:   A. rosnącym           B. malejącym       ...
40. Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym a_n=3^n. Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 81 jest równa:
Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym \(a_{n}=3^{n}\). Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od \(81\) jest równa:   A. \(6\)                 ...

zadania zamknięte Wyników: 64

41. Funkcja f(x)=2x^2-4x+5 jest malejąca w przedziale: A. (2,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, 2), C. (- nieskończoność, 1), D. (1, + nieskończonośc)
Funkcja \( f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+5\) jest malejąca w przedziale:   A. \( \left ( 2,+\infty \right )\)           B. \( \left ( -\infty,2...
42. Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesuniecie wykresu funkcji f o 10 jednostek w dół, to: A. y=f(x+10), B. y=f(x)+10, C. y=f(x-10), D. y=f(x)-10
Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji \(f\) o \(10\) jednostek w dół, to:   A. \( y=f\left ( x+10 \right )\)  B. \( y=f\left ( x \right )+10\)  C. \(...
43. Dziedziną funkcji f określonej wzorem f(x)=(x-5)/(x^2+4) jest zbiór: A. R\{4,-4}, B. R\{-4}, C. R, D. R\{5}
Dziedziną funkcji \(f\), określonej wzorem \( f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}\), jest zbiór:   A. \( R\setminus \left \{ -4,4 \right \}\)            B. \(...
44. Miejscem zerowym funkcji f określonej podanym wzorem jest: A. -4, B. -2, C. -1, D. 1
Miejscem zerowym funkcji \(f\) określonej wzorem   \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x^{2}-1 &dla &x\in \left ( -\infty ,-4 \right \rangle \\ 5x+10&dla &x\in \left (...
45. Dane są punkty A=(6,1) i B=(3,3). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy: A. -2/3, B. -3/2, C. 3/2, D. 2/3
Dane są punkty \( A=\left ( 6,1 \right )\) i \( B=\left ( 3,3 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy   A. \(...
46. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcj f(x). Zbiorem wartości tej funkcji jest A. (-4,3>, B. (-4,-1>u(1,3>, C. (-4,-1>u(1,3>, D. (-5,6>
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left ( x \right )\).   Zbiorem wartości tej funkcji jest   A. \( \left \langle -4,3 \right \rangle\)      B. \(...
47. Funkcja liniowa f (x )=1/2x-6 A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), C.jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6), D.jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6)
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)   A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left...
48. Punkt P=(a+1,2) należy do wykresu funkcji f(x)=4/x. Liczba a jest równa: A. 0, B. -1, C. 2, D. 1
Punkt \(P=\left ( a+1,2 \right )\) należy do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{4}{x}\). Liczba \(a\) jest równa   A. \(0\)            B. \(-1\)  ...
49. Rysunek przedstawia wykres funkcji y=f(x). Funkcja jest malejąca w przedziale: A. (0,4>, B. (1,6>, C. (0,6>, D. (-2,4>
Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).   Funkcja jest malejąca w przedziale   A. \(\left \langle 0,4 \right...
50. Funkcja liniowa f(x)=(m+2)x+2m jest rosnąca, gdy: A. m jest mniejsze od -2, B. m jest mniejsze od 2, C. m>-2, D. m>-4
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m+2 \right )x+2m\) jest rosnąca, gdy   A. \(m<-2\)           B....
51. Dziedziną funkcji f(x)=-2x+1 dla x mniejszych od 1 oraz f(x)=-x dla 1mniejsze od x i x większe od 4 jest zbiór: A. (- nieskończoność, 4>, B. (1,4>, C. <0,4>, D. (- nieskończoność, 1)
Dziedziną funkcji \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -2x+1 &gdy &x<1 \\ -x &gdy &1\leq x\leq 4 \end{matrix}\right.\) jest zbiór   A. \(\left ( -\infty ,4 \right...
52. Zbiorem wartości funkcji f(x)=2^x+3 jest przedział: A. (- nieskończoność, + nieskończoność), B. od 0 do plus nieskończoności, C. (3, + nieskończoność), D.(-3, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji \(f\left ( x \right )=2^{x}+3\) jest przedział:   A. \(\left ( -\infty ,+\infty \right )\)           B. \(\left \langle...
53. Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (- nieskończoność ,3) ma wzór: A. f(x)=-(x-3)^2+1, B. f(x)=-(x)3)^2+1, C. f(x)=-(x-1)^2+3, D. f(x)=-(x-1)^2-3
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale \(\left ( -\infty ,3 \right )\) ma wzór:   A. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-3 \right...
54. Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y=-2x+4 i y=-x-2. Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce: A. pierwszej, B. drugiej, C. trzeciej, D. czwartej
Punkt \(P\) jest punktem przecięcia się wykresów funkcji \(y=-2x+4\) i \(y=-x-2\). Punkt \(P\) leży w układzie współrzędnych w ćwiartce:   A....
55. Do wykresu funkcji f(x)=log4(x) nie należy punkt: A. (1,0), B. (1/2, -1/2), C. (2,2), D. (16,2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\log_{4}x\) nie należy punkt:   A. \(\left ( 1,0 \right )\)           B. \(\left (...
56. Wyróżnik Delta jest równy 0 dla trójmianu kwadratowego: A. y=x^2+9 B. x^2-9 C. x^2-6x+9 D. y=x^2+9x
Wyróżnik \(\Delta \) jest równy \(0\) dla trójmianu kwadratowego:   A. \(y=x^{2}+9\)   B. \(y=x^{2}-9\)   C. \( y=x^{2}-6x+9\)    D. \(y=x^{2}+9x\)
57. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x)=x^2-4 jest: A. od -4, + nieskończoność) B. od -2, + nieskończoność) C. od 2, + nieskończoność) D. od 4, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(f\left ( x \right )=x^{2}-4\) jest   A. \(\left \langle -4,+\infty \right )\)     B. \(\left \langle -2,+\infty \right )\)     C....
58. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A=(1,2) i B=(-2,5). Funkcja f ma wzór: A. f(x)=x+3, B. f(x)=x-3, C. f(x)=-x-3, D. f(x)=-x+3
Do wykresu funkcji liniowej \(f\) należą punkty \(A=\left ( 1,2 \right )\) i \(B=\left ( -2,5 \right )\). Funkcja \(f\) ma wzór   A. \(f\left ( x \right )=x+3\)  B. \(f\left ( x \right...
59. Funkcja liniowa f(x)=(m-2)x-11 jest rosnąca dla: A. m>2, B. m>0, C. m<13, D. m<11
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m-2 \right )x-11\) jest rosnąca dla   A. \(m>2\)           B. \(m>0\)            C....
60. Funkcja liniowa określona wzorem f(x)=-pierwiastek(2)+4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba A. -2pierwiastek(2), B. pierwiastek(2)/2, C.-pierwiastek(2)/2, D.2pierwiastek(2)
Funkcja liniowa określona jest wzorem \(f\left ( x \right )=-\sqrt{2}x+4\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba   A. \(-2\sqrt{2}\)           B....
61. Dane są funkcje liniowe f(x)=x-2 oraz g(x)=x+4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji h(x)=f(x)*g(x).
Dane są funkcje liniowe \(f\left ( x \right )=x-2\) oraz \(g\left ( x \right )=x+4\) określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji...
62. Maksymalny przedział, w którym funkcja h (rysunek poniżej) jest rosnąca, to A. <-1,1>, B. <-1,3>, C. <1,3>, D. <1,5>
Maksymalny przedział, w którym funkcja \(h\) (rysunek poniżej)     jest rosnąca, to   A. \(\left \langle -1,1 \right...
63. Osią symetrii wykresu funkcji f(x)=-x^2-4x+7 jest prosta o równaniu A. x=-2, B. y=-2, C. x=2, D. y=2
Osią symetrii wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=-x^{2}-4x+7\) jest prosta o równaniu   A. \(x=-2\)            B. \(y=-2\)           C....
64. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f. Funkcja f jest określona wzorem: A. y=4/3x+1, B. y=-3/4x+1 C. y=-3x+1, D. y=4x+1
Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \(f\).     Funkcja \(f\) jest określona wzorem   A. \(y=\frac{4}{3}x+1\)       B....
65. Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu y=x^2-4x+2010. A. x=4, B. x=-4, C. x=2, D. x=-2
Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu \(y=x^{2}-4x+2010\)   A. \(x=4\)           B....
66. Wskaż m, dla którego funkcja liniowa określona wzorem f(x)=(m-1)x+3 jest stała.A.m=1, B.m=2, C.m=3, D.m=-1,
Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \(f\left ( x \right )=\left ( m-1 \right )x+3\) jest stała.   A. \(m=1\)           B. \(m=2\)    ...
67. Liczby x1 oraz x2 są pierwiastkami równania x^2+10x-24=0 i x1jest mniejsze od x2. Oblicz 2*x1+x2: A. -22, B. -17, C. 8, D. 13
Liczby \(x_{1}\) i \(x_{2}\) są pierwiastkami równania \(x^{2}+10x-24=0\) i \(x_{1}< x_{2}\). Oblicz \(2x_{1}+ x_{2}\).   A....
68. Korzystając z wykresu funkcji f, wskaż nierówność prawdziwą. A. f(-1) < f(1), B. f(1) < f(3), C. f(-1) < f(3), D. f(3) < f(0)
Korzystając z wykresu funkcji \(f\), wskaż nierówność prawdziwą.     A. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 1 \right )\)     B. \(f\left ( 1 \right )< f\left ( 3 \right...
69. Zbiorem wartości funkcji f jest: A. (-2,5), B. (-4,8), C. (-1,4), D. (5,8)
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest   A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right...
70. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f (x). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ? a) f(x)=0, b) f(x)=1, c) f(x)=2, d) f(x)=3.
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?   A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x...
71. Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy A. m=-2/3, B. m=-1/3, C. m=1/3, D. m=5/3.
Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy   A. \(...
72. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=-3x^2+3 jest parabola o wierzchołku w punkcie A. (3,0), B. (0,3), C. (-3,0), D. (0,-3)
Wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-3x^{2}+3\) jest parabola o wierzchołku w punkcie   A. \(\left ( 3,0 \right )\)           B....
73. Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Wtedy A. m=20 B. m=14 C. m=3 D. m=0.
Prosta o równaniu \(y=5x-m+3\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 4,3 \right )\). Wtedy:   A. \(m=20\)           B....
74. Największą wartością funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)^2-4 jest: A. 3, B. -2, C. -4, D. 4
Największą wartością funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-2\left ( x+3 \right )^{2}-4\) jest:   A. \(3\)           B. \(-2\)  ...
75. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej f(x) wskaż, które zdanie jest prawdziwe: A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4, B. Funkcja jest rosnąca w przedziale (-2,4),C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla x mniejszych od 1, D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził ( - nieskończoność ,9).
Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.   A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\). B. Funkcja jest...
76. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^2-2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-3, B. y=-1, C. y=1, D. y=3
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=\left ( x-3 \right )^{2}-2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-3\)            B....
77. Dana jest funkcja y=f(x) określona dla x należącego do <-1,8>, której wykres jest przedstawiony na rysunku. Wskaż zbiór wartości tej funkcji .
Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku: Wskaż zbiór wartości tej funkcji   A....
78. Funkcja f(x)= x-4 dla x<=3 oraz f(x)=-x+2, dla x >3. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x-4 &dla &x\leq 3 \\ -x+2&dla &x> 3 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
79. Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x)=x^2+4x-3 w przedziale <0,3> ? A. -7, B. -4, C. -3, D. -2
Jaka jest mniejsza wartość funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=x^{2}+4x-3\) w przedziale \( \left \langle 0,3 \right \rangle\)?   A....
80. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest podany przedział (- nieskończoność, 3>: A. f(x )=-(x-2)^2+3, B. f(x)=(x-2)^2+3, C. f(x)=-(x+2)^2-3, D. f(x)=(x-2)^2-3.
Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział \( \left ( -\infty ,3 \right \rangle \).   A. \( f\left ( x \right )=-\left ( x-2 \right )^{2}+3\)        ...
81. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2-m)x+1. Wynika stąd, że: A. m=0, B. m=1, C. m=2, D. m=3.
Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 2-m \right )x+1\). Wynika stąd, że:   A. \(m=0\)           B....
82. Prosta o równaniu y=a ma dokladnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+6x-10. Wynika stą, że: A. a=3, B. a=0, C. a=-1, D. a=-3.
Prosta o równaniu \(y=a\) ma jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-x^{2}+6x-10\). Wynika stąd, że:   A....
83. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=3 (x+1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=1, B. y=-1, C. y=-3, D. y=-5
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=3\left ( x+1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=1\)           B. \(y=-1\)  ...
84. Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej danym równaniem y=-x^2+4x-11 A. x=-4, B. x=-2, C. x=2, D. x=4
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^{2}+4x-11\)   A. \(x=-4\)           B....
85. Funkcja f(x)= -3x+4 dla x<1 oraz f(x)=2x-2, dla x >=1. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -3x+4 &dla &x< 1 \\ 2x-1&dla &x\geq 1 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
86. Dziedziną funkcji F(x)=(x^2-2)/(x^2-3x) jest zbiór: A. Df=R-{0,3}, B. Df=R-{0,-3}, C. Df=R, D. Df=R-{3}
Dziedziną funkcji \( F\left ( x \right )=\frac{x^{2}-2}{x^{2}-3x}\) jest zbiór:   A. \( D_{F}=R-\left \{ 0,3 \right...
87. Postać kanoniczna funkcji f(x)=-3x^2-12x-10, to: A. f(x)=-3(x+2)^2+2, B. f(x)=3(x+2)^2+2, C. f(x)=-3(x+2)^2+2, D. f(x)=-3(x-2)^2+2
Postać kanoniczna funkcji \( f\left ( x \right )=-3x^{2}-12x-10\) to:   A. \( f\left ( x \right )=-3\left ( x+2 \right )^{2}+2\)           B. \(...
88. Ile miejsc zerowych ma podana funkcja f(x)=-2x^2+3x-2 ? A. brak, B. jedno, C. dwa, D. trzy.
Ile miejsc zerowych ma funkcja \( f\left ( x \right )=-2x^{2}+3x-2\) ?   A. brak           B....
89. Wartość funkcji określonej wzorem f(x)=x^2-3x+2 dla argumentu 1/3 jest równa: A. 1 1/9, B. 3 1/9, C. 1 1/3, D. 1/9.
Wartość funkcji określonej wzorem \( f\left ( x \right )=x^{2}-3x+2\) dla argumentu \( \frac{1}{3}\) jest równa:   A. \(...
90. Miejsca zerowe funkcji f(x)=(x^2-2x)/(x^2-4) są równe: A. {0,2}, B. {0,-2}, C. {0,2,-2}, D. 0
Miejsca zerowe funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-2x}{x^{2}-4}\) są równe:   A. \(x_{0}\in \left \{ 0,2 \right \}\)      B. \(x_{0}\in \left \{ 0,-2 \right...
91. Zbiorem wartości funkcji f(x)=-1/3(x+4)^2+6 jest: A. od -6,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, -6>, C. (- nieskończoność, -6), D. od 6, + nieskończoność).
Zbiorem wartości funkcji \( f\left ( x \right )=-\frac{1}{3}\left ( x+4 \right )^{2}+6\) jest:   A. \( \left \langle -6,+\infty \right...
92. Wykres funkcji f(x)=-3/x znajduje się w ćwiartkach: A. II i IV, B. II i III, C. I i III, D. I i II
Wykres funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{-3}{x}\) znajduje się w ćwiartkach:   A. II i IV           B. II i III        ...
93. Funkcje f(x)=3x-1 oraz g(x)=2x+5 przyjmują równą wartość dla: A. x=1, B. x=4, C. x=5, D. x=6.
Funkcje \(f\left ( x \right )=3x-1\) oraz \(g\left ( x \right )=2x+5\) przyjmują równą wartość dla:   A. \(x=1\)           B....
94. Wykres funkcji y=log_3 (9x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y=log_3(x): A. o 2 jednostki w dół, B. o 2 jednostki w górę, C. o 2 jednostki w prawo, D. o 2 jednostki w lewo
Wykres funkcji \(y=\log_{3}\left ( 9x \right )\) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji \(y=\log_{3}x\):   A. o \(2\) jednostki w...
95. Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian: A. f(x)= (x-1/3)(x-3) B. f(x)= (x+1/3)(x-3), C. f(x )=(x-3)^2, D. f(x )=x^2-9.
Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian:   A. \( f\left ( x \right )=\left ( x-\frac{1}{3} \right )\left ( x-3 \right...
96. Funkcja f(x)=(-1/3m+6)x-2 nie ma miejsc zerowych dla: A. m=18, B. m=2, C. m=-2, D. m=-18.
Funkcja \( f\left ( x \right )=\left ( -\frac{1}{3}m+6 \right )x-2\) nie ma miejsc zerowych dla:   A. \(m=18\)            B. \(m=2\)        ...
97. Wykres funkcji kwadratowej y=2(x-1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-5, B. y=-4, C. y=1, D. y=-1.
Wykres funkcji kwadratowej \( y=2\left ( x-1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-5\)           B....
98. Do wykresu funkcji f(x)=x^2-4x+4 nie należy punkt: A. (-2,16), B. (-3,25), C. (4,4), D. (1,-1)
Do wykresu funkcji \( y=x^{2}-4x+4\) nie należy punkt:   A. \( \left ( -2,16 \right )\)            B. \( \left ( -3,25 \right )\)          ...
99. Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji y=-2(x+1)^2-3 wynoszą: A. (1,-3), B. (-1,-3), C. (-1,3), D. (1,3)
Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji \( y=-2\left ( x+1 \right )^{2}-3\) wynoszą:   A. \( \left ( 1,-3 \right )\)            B. \( \left (...
100. Prosta o równaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt A=(2,-1). Wtedy: A. m=7, B. m=2 1/2, C. m=-1/2), D. m=-17.
Prosta o równaniu \(y=-4x+\left ( 2m-7 \right )\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 2,-1 \right )\). Wtedy:   A. \(m=7\)           B....
101. Do wykresu funkcji f(x)=x^2+x-2 należy punkt: A. (-1,-4), B. (-1,1), C. (-1,-1), D. (-1,-2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=x^{2}+x-2\) należy punkt:   A. \(\left ( -1,-4 \right )\)           B. \(\left ( -1,1 \right...
102. Wierzchołek paraboli o równaniu y=-3(x+1)^2 ma współrzędne: (-1,0), B. (0,-1), C. (1,0), D.(0,1)
Wierzchołek paraboli o równaniu \( y=-3\left ( x+1 \right )^{2}\) ma współrzędne:   A. \( \left ( -1,0 \right )\)            B. \( \left ( 0,-1 \right...
103. Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=2^(-x). Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX. Zatem: A. g(x)=-2^(-x), B. g(x)=-2^(x), C. g(x)=2^(x), D. g(x)=-2^(-x)-3
Dana jest funkcja \(f\) określona wzorem \(f\left ( x \right )=2^{-x}\). Wykres funkcji \(g\) jest symetryczny do wykresu funkcji \(f\) względem osi \(OX\). Zatem:   A. \(g\left ( x \right...
104. Funkcja określona wzorem f(x)= x+1 dla x mniejszych lub równych 0, f(x)=2 dla x=1, f(x)=0 dla x=2 jest: A. rosnąca, B. malejąca, C. malejąca w zbiorze {1,2}, D. rosnąca w zbiorze {-2,-1,0,2}.
Funkcja określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x+1 &dla &x\leq 0 \\ 2&dla &x=1 \\0 &dla &x=2 \end{matrix}\right.\) jest:   A....

zadania zamknięte Wyników: 51

105. Równanie (x+6)^2+y^2=4 opisuje okrąg o środku w punkcie S i promieniu r. Wówczas ...
Równanie \(\left ( x+6 \right )^{2}+y^{2}=4\) opisuje okrąg o środku w punkcie \(S\) i promieniu \(r\). Wówczas:   A. \( S=\left ( -6,0 \right...
106. Proste l i k są prostopadłe i l: 2x-9y+6-0, k: y=ax+b. Wówczas ...
Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:   A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \(...
107. Punkty A=(-2,-1) i B=(2,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \( A=\left ( -2,-1 \right )\) i \(B=\left ( 2,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa   A. \(2,5\)      ...
108. Liiczba punktów wspólnych okręgu (x-1)^2+y^2=4 z prostą o równaniu y=-1 jest równa ...
Liczby punktów wspólnych okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=4\) z prostą o równaniu \(y=-1\) jest równa   A. \(0\)            B....
109. Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=1/2x+1 ...
Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).   A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)  ...
110. Dane są punkty A=(1,-4) i B=(2,3). Odcinek AB ma długość ...
Dane są punkty \( A=\left ( 1,-4 \right )\) i \(B=\left ( 2,3 \right )\). Odcinek \(AB\) ma długość   A. \(1\)           B. \(...
111. Punkt A=(0,5) leży na prostej k prostopadłej do prostej o równaniu y=x+1. Prosta k ma równanie ...
Punkt \( A=\left ( 0,5 \right )\) leży na prostej \(k\) prostopadłej do prostej o równaniu \(y=x+1\). Prosta \(k\) ma równanie   A. \(y=x+5\)       B....
112. Styczną do okęgu (x-1 )^2+y^2-4=0 jest prosta o równaniu ...
Styczną do okęgu \( \left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}-4=0\) jest prosta o równaniu   A. \(x=1\)            B. \(x=3\)           C....
113. Prosta k ma równanie y=2x-3. Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (-2,1) ...
Prosta \(k\) ma równanie \(y=2x-3\). Wskaż równanie prostej \(l\) równoległej do prostej \(k\) i przechodzącej przez punkt \(D\) o współrzędnych \( \left ( -2,1 \right )\).   A....
114. Proste o równaniach y=2x+3 oraz y=-1/3x+2 : A.są równoległe i różne, B. są prostopadłe, C. przecinają się pod kątem innym niż prosty, D. pokrywają się
Proste o równaniach \(y=2x+3\) oraz \( y=-\frac{1}{3}x+2\)   A. są równoległe i...
115. Dane są punkty S=(2,1), M=(6,4). Równanie okręgu o środku S i przechodzącego przez punkt M ma postać ...
Dane są punkty \( S=\left ( 2,1 \right )\), \(M=\left ( 6,4 \right )\). Równanie okręgu o środku \(S\) i przechodzącego przez punkt \(M\) ma postać   A. \( \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1...
116. Wskaż równanie okręgu o promieniu 6 ...
Wskaż równanie okręgu o promieniu \(6\)   A. \(x^{2}+y^{2}=3\)    B. \(x^{2}+y^{2}=6\)    C. \(x^{2}+y^{2}=12\)    D. \(x^{2}+y^{2}=36\)
117. Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y=-3x+5 jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy   A. \( -\frac{1}{3}\)           B....
118. Punkty A=(-3,-5) i B=(4,-1) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -3,-5 \right )\) i \( B=\left ( 4,-1 \right )\) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy:   A. \(...
119. Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie S=(-1,2) i promieniu równym pierwiastek z dwóch ...
Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie \( S=\left ( -1,2 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\):   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right...
120. Prosta l ma równanie y=-7x+2. Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1) ma postać ...
Prosta \(l\) ma równanie \(y=-7x+2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\)  i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,1 \right )\) ma postać:   A. \(y=7x-1\)    B....
121. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-2) i promieniu r=pierwiastek z 2.
Wskaż równanie okręgu o środku \( S=\left ( 1,-2 \right )\) i promieniu \(r=2\).   A. \(\left ( x-1 \right )^{2}+\left ( y+2 \right...
122. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2+4x-6y-221=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \(x^{2}+y^{2}+4x-6y-221=0\) ma współrzędne:   A. \(S=\left ( -2,3 \right )\)    B. \(S=\left ( 2,-3 \right )\)     C. \(S=\left ( -4,6 \right...
123. Punkty A=(-1,3) i B=(7,9) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -1,3 \right )\) i \( B=\left ( 7,9 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta \(ABCD\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:   A....
124. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x-7...
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=2x-7\).   A. \( y=-2x+7\)    B. \( y=-\frac{1}{2}x+5\)    C. \( y=\frac{1}{2}x+2\)    D....
125. Liczba punktów wspólnych okręgu (x+3)^2+(y-1)^2=4 z osiami układu współrzędnych jest równa ...
Liczba punktów wspólnych okręgu \( \left ( x+3 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=4\) z osiami układu współrzędnych jest równa:   A....
126. Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=4x+5 ?
Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=4x+5\)?   A. \(y=-4x+3\)   B. \( y=-\frac{1}{4}x+3\)   C. \( y=\frac{1}{4}x+3\)   D. \( y=4x+3\)
127. Wskaż wzór funkcji liniowej g(x), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=3x-2 i przechodzi przez punkt A=(-1,3) ...
Wskaż wzór funkcji liniowej \( g\left ( x \right )\), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji \( f\left ( x \right )=3x-2\) i przechodzi przez punkt \( A=\left ( -1,3 \right )\)   A. \(...
128. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y=3-5x jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem \(y=3-5x\) jest równy:   A. \( -\frac{1}{3}\)           B. \(3\)...
129. Punkt A=( pierwiastek(2),-6pierwiatek(2)) należy do wykresu funkcji y=2x+b, gdy współczynnik b jest równy ...
Punkt \( A=\left ( \sqrt{2},-6\sqrt{2} \right )\) należy do wykresu funkcji \(y=2x+b\), gdy współczynnik \(b\) jest równy:   A. \( 4\sqrt{2}\)           B....
130. Prostą prostopadłą do prostej x+2y+5=0 jest ...
Prostą prostopadłą do prostej \(x+2y+5=0\) jest:   A. \( y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\)   B. \(x+y+1=0\)   C. \(y-1=2x\)   D. \(y=-5-2x\)
131. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2-6x+8y-11=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-6x+8y-11=0\) ma współrzędne:   A. \( S=\left ( -3,4 \right )\)       B. \( S=\left ( -6,8 \right )\)      C. \(...
132. Odległość środka odcinka o końcach M=(-1,-1) i N=(-5,0) od początku układu współrzędnych wynosi ...
Odległość środka odcinka o końcach \(M=\left ( -1,-1 \right )\) i \(N=\left ( -5,9 \right )\) od początku układu współrzędnych wynosi:   A....
133. Przekątna PQ rombu PRQS leży na prostej o równaniu y=0,2x oraz R=(-2,9). Wówczas przekatna RS zawiera się w prostej ...
Przekątna \(PQ\) rombu \(PRQS\) leży na prostej o równaniu \(y=0,2x\) oraz \( R=\left ( -2,9 \right )\). Wówczas przekątna \(RS\) zawiera się w prostej o równaniu:   A. \(...
134. Prosta o równani (a-5)x+y-3=0 przecina prostą x+by+1=0 w punkcie P=(-1,2), gdy ...
Prosta o równaniu \( \left ( a-5 \right )x+y-3=0\) przecina prostą o równaniu \(x+by+1=0\) w punkcie \( P=\left ( -1,2 \right )\), gdy:   A. \(a=0\) i \(b=-2\)   B. \(a=4\) i...
135. Prosta o równaniu y=ax+b jest równoległa do prostej o równaniu y=-5x+1 oraz przechodzi przez punkt P=(1/2,0), gdy ...
Prosta o równaniu \(y=ax+b\) jest równoległa do prostej o równaniu \(y=-5x+1\) oraz przechodzi przez punkt \( P=\left ( \frac{1}{2},0 \right )\), gdy:   A. \( a=\frac{1}{5}\) i \(...
136. Punkty A=(2,2) i B=(1,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \(A=\left ( 2,2 \right )\) i \(B=\left ( 1,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa:   A....
137. Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu 4 i środku w punkcie S=(3,0) z prostą o równaniu y=x-1 jest równa ...
Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu \(4\) i środku w punkcie \( S=\left ( 3,0 \right )\) z prostą o równaniu \(y=x-1\) jest równa:   A. \(0\)           B....
138. Punkty A=(-2,-4) i B=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe ...
Punkty \( A=\left ( -2,-4 \right )\) i \( B=\left ( 4,2 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe:   A. \(...
139. Odległość środka okręgu o równaniu x^2+y^2-2y-3=0 od początku układu współrzędnych jest równa ...
Odległość środka okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-2y-3=0\) od początku układu współrzędnych jest równa:   A. \(2\)            B....
140. Punkty A=(2,4), B=(-1,-2) i P=(w,k) są współliniowe, gdy ...
Punkty \( A=\left ( 2,4 \right ),B=\left ( -1,-2 \right )\) i \( P=\left ( w,k \right )\), dla \( w,k\in R\), są współliniowe, gdy:   A. \(w=2k\)            B....
141. Prosta o równaniu y=3x-6 wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe ...
Prosta o równaniu \(y=3x-6\) wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe:   A. \(6\)           B....
142. Do prostej l należą punkty P=(1,-4) i Q=(-1,-2). Współczynnik kierunkowy prostej l jest równy ...
Do prostej \(l\) należą punkty \( P=\left ( 1,-4 \right )\) i \( Q=\left ( -1,-2 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(l\) jest równy:   A. \(-3\)           B....
143. Okrąg o równaniu (x-2)^2+y^2=3 i oś OY ...
Okrąg o równaniu \( \left ( x-2 \right )^{2}+y^{2}=3\) i oś \(OY\):   A. mają jeden punkt wspólny        B. mają dwa punkty wspólne C. nie mają punktów...
144. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-3) i promieniu równym pierwiatkowi z liczby 2 ...
Wskaż równanie okręgu o środku \(S=\left ( 1,-3 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\).   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-3 \right...
145. Proste o równaniach: y=3x-4 i y-3x=6 ...
Proste o równaniach: \(y=3x-4\) i \(y-3x=6\):   A. są równoległe i nie mają punktów wspólnych B. mają jeden punkt wspólny C. są prostopadłe i maja jeden punkt wspólny D. pokrywają się
146. Punkt P=(2-m,1) jest środkiem odcinka o końcach A=(2,-1) , B=(4,3). Wyznacz m.
Punkt \( P=\left ( 2-m,1 \right )\), gdzie \( m\in R\), jest środkiem odcinka \(AB\) takiego, że \( A=\left ( 2,-1 \right )\) i \( B=\left ( 4,3 \right )\). Zatem:   A....
147. Środkiem odcinka KB, gdzie B=(-3,2), jest punkt S=(-2,0). Wtedy ...
Środkiem odcinka \(KB\), gdzie \(B=\left ( -3,2 \right )\), jest punkt \(S=\left ( -2,0 \right )\). Wtedy:   A. \(K=\left ( 2,-3 \right )\)   B. \(K=\left ( -\frac{3}{2},-1 \right...
148. Prosta o równaniu 2x+3y-6=0 przecina oś OX w punkcie P i oś OY w punkcie R. Wtedy ...
Prosta o równaniu \(2x+3y-6=0\) przecina oś \(OX\) w punkcie \(P\) i oś \(OY\) w punkcie \(R\). Wtedy:   A. \( P=\left ( -\frac{1}{3},0 \right )\) i \( R=\left ( 0,\frac{1}{2} \right...
149. Prosta l ma równanie y=-1/3x+2. Prosta prostopadła do prostej ll przechodząca przez punkt P=(pi ,0) ma równanie ...
Prosta \(l\) ma równanie \( y=-\frac{1}{3}x+2\). Prosta prostopadła do prostej \(l\) przechodząca przez punkt \( P=\left ( \pi ,0 \right )\) ma równanie:   A. \( y=\pi...
150. Prosta k ma równanie 6x-3y-1=0. Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej k ...
Prosta \(k\) ma równanie \(6x-3y-1=0\). Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej \(k\)   A. \(y=-2x\)         B....
151. Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=3x+2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu ...
Wykres funkcji liniowej określonej wzorem \( f\left ( x \right )=3x+2\) jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:   A. \( y=-\frac{1}{3}x-1\)     B. \(...
152. Promień okręgu o równaniu (x-1)^2+y^2=16 jest równy ...
Promień okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=16\) jest równy:   A. \(1\)           B....
153. Dane są punkty A=(-2,3) oraz B=(4,6). Długość odcinka AB wynosi ...
Dane są punkty \(A=\left ( -2,3 \right )\), oraz \(B=\left ( 4,6 \right )\). Długość odcinka \(AB\) wynosi:   A. \(\sqrt{208}\)           B....
154. Nierówność x^2+y^2-2y+6x+10<=0 przedstawia na płaszczyźnie ...
Nierówność \( x^{2}+y^{2}-2y+6x+10\leq 0\) przedstawia na płaszczyźnie:   A. okrąg           B....
155. Punkt P=(pierwiastek(2),a) należy do prostej o równaniu pierwiastek(2)x-2y+3pierwiastek(2)=0. Wynika stąd, że ...
Punkt \( P=\left ( \sqrt{2},a \right )\) należy do prostej o równaniu \( \sqrt{2}x-2y+3\sqrt{2}=0\). Wynika stąd, że:   A. \( a=-2\sqrt{2}\)      B. \(...

zadania zamknięte Wyników: 13

156. Wyznacz medianę danych: -4, 2, 6, 0, 1.
157. Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Oblicz x.
158. Wiedząc, że średnia liczba osób w rodzinie, dla uczniów podanej klasy, wynosi 4 oblicz x.
159. W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6,3,1,4. Mediana tych danych jest równa ...
160. Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramie częstości.
161. Wyniki sprawdzianu z matematyki przedstawiono na diagramie. Oblicz medianę ocen uzyskanych przez uczniów.
162. Oblicz średnią ocen przedstawionych na diagramie.
163. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
164. Wyznacz medianę danych przedstawionych w podanej tabeli liczebności.
165. Wyznacz medianę następujących danych: 0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 1.
166. Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94,92,90,90,86,86,86,72. Oblicz medianę tego zestawu wyników.
167. Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5,x,1,3,1 jest równa 3. Wtedy:
Średnia arytmetyczna \(5\) liczb: \(5,x,1,3,1\) jest równa \(3\). Wtedy:   A. \(x=2\)                B....
168. Oblicz średnią arytmetyczną liczb: 3,3,4,4,4,5,5,6.

zadania zamknięte Wyników: 90

169. Liczbą przeciwną do liczby a=5^2/3 jest ...
Liczbą przeciwną do liczby \(a=5^{\frac{2}{3}}\) jest:   A. \(5^{\frac{3}{2}}\)                B....
170. Wartość liczby 25^log5(2) jest równa ...
Wartość liczby \(25^{\log_52}\) jest równa:   A. \(2\)                B....
171. Wartość liczby a=16 * pierwiastek 3 stopnia z 4 jest równa wartości ...
Wartość liczby \(a=16\sqrt[3]{4}\) jest równa wartości liczby:   A. \(2^{\frac{4}{3}}\)                B....
172. W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt \(CD\) obniżono o \(20\)%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o   A....
173. Wyrażenie ||x|+1| dla x<0 jest równe
Wyrażenie \(\left | \left | x \right |+1 \right |\) dla \(x<0\) jest równe   A. \(x+1\)                B....
174. Liczba log_(3)(1/27) jest równa
Liczba \(\log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa   A. \(-3\)                B. \(-\frac{1}{3}\)        ...
175. Potęga (y/x)^{5} (gdzie x i y są różne od zera jest równa
Potęga \(\left ( \frac{y}{x} \right )^{5}\) (gdzie \(x\) i \(y\) są różne od zera) jest równa   A. \(-5\cdot \frac{x}{y}\)                 B. \(\left (...
176. Liczbę sqrt{32} można przedstawić w postaci
Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci   A. \(8\sqrt{2}\)                B....
177. 20% pewnej liczby jest o 16 mniejsze od tej liczby. Znajdź tą liczbę.
\(20\)% pewnej liczby jest o \(16\) mniejsze od tej liczby. Tą liczba jest   A. \(32\)                B....
178. Liczba log 6 jest równa
Liczba \(\log 6\) jest równa   A. \(\log 2\cdot \log3\)      B. \(\frac{\log 12}{\log 2}\)      C. \(\log 2+\log 3\)      D....
179. Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa
Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa   A....
180. Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby a jest równa
Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby \(a\) jest równa:   A. \(-2a\)                B....
181. Zbiór wszystkich liczb x, których odległość od liczby 7 na osi liczbowej jest nie mniejsza niż 4, jest opisany nierównością
Zbiór wszystkich liczb \(x\), których odległość od liczby \(7\) na osi liczbowej jest nie mniejsza niż \(4\), jest opisany nierównością:   A. \(\left | x-7 \right |>4\)      ...
182. Jeśli A=(-8,12) i A=(0,20), to różnica A\B jest przedziałem:
Jeśli \(A=\left \langle -8,12 \right \rangle\) i \(B=\left ( 0,20 \right )\), to różnica \(A\setminus B\) jest przedziałem:   A. \(\left ( -8,0 \right )\)          ...
183. 4,5% liczby x jest równe 48,6. Liczba x jest równa
\(4,5\)% liczby \(x\) jest równe \(48,6\). Liczba \(x\) jest równa:   A. \(1080\)                B....
184. Liczbą wymierną nie jest liczba:
Liczbą wymierną nie jest liczba:   A. \(\frac{1}{3}\)                B....
185. Trzecia część liczby 3^(150) jest równa:
Trzecia część liczby \(3^{150}\) jest równa:   A. \(1^{50}\)                B....
186. Liczba log_(2)_4+2log_(3)_1 jest równa
Liczba \(\log_{2}4+2\log_{3}1\) jest równa   A. \(0\)                B. \(1\)            ...
187. Liczba |5-2|+|1-6| jest równa
Liczba \(\left | 5-2 \right |+\left | 1-6 \right |\) jest równa   A. \(8\)                B....
188. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a^2-b^2=200 i a+b=8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a-b jest równa
Dla pewnych liczb \(a\) i \(b\) zachodzą równości: \(a^{2}-b^{2}=200\) i \(a+b=8\). Dla tych liczb \(a\) i \(b\) wartość wyrażenia \(a-b\) jest równa   A. \(25\)        ...
189. Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
Suma liczby \(x\) i \(15\)% tej liczby jest równa \(230\). Równaniem opisującym tę zależność jest   A. \( 0,15\cdot x=230\)           ...
190. Wyrażenie log_(4)(2x-1) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
Wyrażenie \(\log_{4}\left ( 2x-1 \right )\) jest określone dla wszystkich liczb \(x\) spełniających warunek   A. \(x\leq...
191. Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje
Pierwsza rata, która stanowi \(9\)% ceny roweru, jest równa \(189\) zł. Rower kosztuje   A. \(1701\) zł               ...
192. Wskaż nierówność, którą spełnia liczba PI
Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \(\pi\).   A. \(\left | x+1 \right |>5\)   B. \(\left | x-1 \right |<2\)   C. \(\left | x+\frac{2}{3} \right |\leq 4\)...
193. Liczba log_(4) [log_(3) (log_2(8)] jest równa
Liczba \(\log_{4}\left [ \log_{3}\left ( \log_{2}8 \right ) \right ]\) jest równa   A. \(0\)                B....
194. Polowa liczby 2^(2010) to
Polowa liczby \(2^{2010}\) to   A. \(1^{1005}\)                B....
195. Jeżeli log_(x)(1/64)=-4, to liczba x jest równa
Jeżeli \(\log_{x}\frac{1}{64}=-4\), to liczba \(x\) jest równa   A. \(\frac{1}{2}\)                 B....
196. Liczby należące do przedziału (-6,6) są rozwiązaniami nierówności
Liczby należące do przedziału \(\left \langle -6,6 \right \rangle\) są rozwiązaniami nierówności   A. \(\left | x \right |< 6\)                B....
197. Liczba b, to 125% liczby a. Wskaż zdanie fałszywe.
Liczba \(b\) to \(125\)% liczby \(a\). Wskaż zdanie fałszywe.   A. \( b=a+0,25\cdot a\)                          B....
198. Liczba \( 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\) jest liczbą
Liczba \( 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\) jest liczbą   A. wymierną                B....
199. Liczba log_{5}5 - log_{5}125 jest równa
Liczba \( \log_{5}5-\log_{5}125\) jest równa   A. \(-2\)                B....
200. Dana jest liczba x=63^(2) * (1/3 )^(4). Wtedy
Dana jest liczba \( x=63^{2}\left ( \frac{1}{3} \right )^{4}\). Wtedy   A. \( x=7^{2}\)                B. \(...
201. Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
Samochód kosztował \(30000\) zł. Jego cenę obniżono o \(10\)%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o \(10\)%. Po tych obniżkach samochód kosztował   A. \(24400\)...
202. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x-2|>=3
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-2 \right |\geq 3\)  ...
203. Liczba |5-7|-|-3+4| jest równa
Liczba \( \left | 5-7 \right |-\left | -3+4 \right |\) jest równa   A. \(-3\)                B....
204. Kwadrat liczby x=5+2pierwiastki z 3 jest równy
Kwadrat liczby \( x=5+2\sqrt{3}\) jest równy   A. \(37\)                 B. \(...
205. Liczba log_{4}8+ log_{4}2 jest równa
Liczba \( \log_{4}8+\log_{4}2\) jest równa   A. \(1\)                B....
206. Liczba (frac{2^{-2} * 3^{-1}}{2^{-1} * 3^{-2}})^{0} jest równa
Liczba \( \left ( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}} \right )^{0}\) jest równa   A. \(1\)                  B....
207. Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?
Spodnie po obniżce ceny o \(30\)% kosztują \(126\) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?   A. \(163,80\)...
208. Który z zaznaczonych przedziałów liczbowych jest zbiorem rozwiązań nierówności |2-x|<=3?
Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności \( \left | 2-x \right |\leq 3\)?  ...
209. Liczba log_{3}27- log_{2}8 jest równa:
Liczba \( \log_{3}27-\log_{2}8\) jest równa:   A. \(0\)                 B. \( \frac{27}{8}\)      ...
210. Liczba 8^{-1} * 16^{4} jest równa:
Liczba \( \left ( 8 \right )^{-1}\cdot 16^{4}\) jest równa:   A. \( 8^{9}\)                B.\(...
211. Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
Płyta kosztował \(80\) zł, a po obniżce \(60\) zł. O ile procent obniżono cenę płyty ?   A. \(20\)%                B....
212. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+6|>3.
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x+6 \right |>3\).  ...
213. Wskaż liczbę która jest mniejsza od frac{2 frac{1}{3}}{3,5} cdot (-frac{1}{3})^{-1}
Wskaż liczbę, która jest mniejsza od \( \frac{2\frac{1}{3}}{3,5}\cdot \left ( -\frac{1}{3} \right )^{-1}\).   A. \(...
214. Wartość wyrażenia frac{3^{-1} * sqrt[3]{-27}}{(-3)^{2} * 9 jest równa
Wartość wyrażenia \( \frac{3^{-1}\cdot \sqrt[3]{-27}}{\left ( -3 \right )^{2}}\cdot 9\) jest równa   A....
215. Wskaż liczbę, która nie jest równa 3^(5/2)
Wskaż liczbę, która nie jest równa \( 3^{\frac{5}{2}}\)   A. \( 9\sqrt{3}\)                B. \(...
216. Liczba 7^{25} * 49^{50} jest równa:
Liczba \(7^{25}\cdot 49^{50}\) jest równa:   A. \( 7^{75}\)                B. \(...
217. Wskaż warunek, który opisuje przedział liczbowy zaznaczony na osi liczbowej.
Wskaż warunek, który opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej. A. \( x\epsilon \left \langle -3,1 \right \rangle\)    B. \( x\epsilon \left ( -3,1 \right...
218. Wynik sumy liczb 0,1(2) oraz (0,(9) wynosi:
Wynik sumy liczb \( 0,1\left ( 2 \right )\) oraz \( 0,\left ( 9 \right )\) wynosi:   A. \(...
219. Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy
Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy \( \left \langle -4,2 \right \rangle\).   A. \( \left | x+1 \right |\geq 3\)     B. \( \left | x+1 \right |\leq...
220. Na krzewie aronii znajduje się 625 owoców. Po każdym dniu spada 0,8 wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?
Na krzewie aronii znajduje się \(625\) owoców. Po każdym dniu spada \(0,8\) wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?   A....
221. Liczba log8 + log5 +2log sqrt{4} jest równa:
Liczba \( \log8+\log5+2\log\sqrt{4}\) jest równa:   A. \(4\)                B....
222. Adam potrzebuje 24 godz. na uporządkowanie działki, a Kasia 40. Ile zajmie im uporządkowanie działki gdy będą pracowali razem ?
Adam potrzebuje \(24\) godziny na uporządkowanie działki, natomiast Kasia \(40\) godzin. Ile godzin zajmie im uporządkowanie tej działki, gdy będą pracowali razem ?   A....
223. Połowa liczby x jest równa 50% liczby y. Wynika stąd, że:
Połowa liczby „\(x\)” jest równa \(50\)% liczby „\(y\)”. Wynika stąd, że:   A....
224. Na opakowaniu mąki znajduje się zapis „masa 50g +/- 2%”. Zatem różnica między największą a najmniejszą dopuszczalną masą maki znajdującej się w opakowaniu, jest równa:
Na opakowaniu mąki znajduje się zapis „masa \( 50g \pm 2\)%”. Zatem różnica między największą a najmniejszą dopuszczalną masą maki znajdującej się w opakowaniu, jest równa:   A....
225. Wyrażenie sqrt{27} - 2sqrt{12} można zapisać w postaci:
Wyrażenie \( \sqrt{27}-2\sqrt{12}\) można zapisać w postaci:   A. \( -2\sqrt{15}\)                B. \( -3^{\frac{1}{2}}\)      ...
226. Na osi zaznaczono liczbę b. Różnica między zaokrągleniem tej liczby do jedności a zaokrągleniem do części dziesiątych jest równa:
Na osi liczbowej zaznaczono liczbę \(b\). Różnica między zaokrągleniem tej liczby do jedności a zaokrągleniem do części dziesiątych jest równa:   A....
227. Liczba log12 jest równa:
Liczba \(\log12\) jest równa:   A. \( \log3\cdot \log4\)    B. \( \log3+\log4\)    C. \( \log16-\log4\)    D. \( \log10+\log2\)
228. Liczba 7^{4}{3}} * sqrt[3]{7^{5}} jest równa:
Liczba \( 7^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{7^{5}}\) jest równa:   A. \( 7^{\frac{4}{5}}\)                B. \( 7^{3}...
229. Wskaż liczbę, której 6% wynosi 6.
Wskaż liczbę, której \(6\)% jest równe \(6\).   A. \(0,36\)                B....
230. Zbiór rozwiązań nierówności |x-3|>=1 jest przedstawiony na rysunku:
Zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-3 \right |\geq 1\) jest przedstawiony na rysunku:  ...
231. Liczba y to 120% liczby x. Wynika stąd, że
Liczba \(y\) to \(120\)% liczby \(x\). Wynika stąd, że:   A. \(y=x+0,2\)                      ...
232. Liczba 30 to p% liczby 80, zatem
Liczba \(30\) to \(p\)% liczby \(80\), zatem:   A. \(p<40\)                B....
233. Liczba 3^{8}{3} * sqrt[3]{9^{2} jest równa:
Liczba \( 3^{\frac{8}{3}}\cdot \sqrt[3]{9^{2}}\) jest równa:   A. \( 3^{3}\)                B. \(...
234. Liczba log 24 jest równa:
Liczba \(\log 24\) jest równa:   A. \( 2\log 2+\log20\)                         B. \( \log 6+2\log2\)      ...
235. Liczba 3^(30) * 9^(90) jest równa:
Liczba \( 3^{30}\cdot 9^{90}\) jest równa:   A. \( 3^{210}\)                B. \(...
236. Liczba (3 i 3/8 )^(1/3) jest równa:
Liczba \( \left ( 3\frac{3}{8} \right )^{\frac{1}{3}}\) jest równa:   A. \( \frac{2}{3}\)                B. \(1...
237. Iloczynem zbiorów A={1,3,5,7,9} i B={0,3,6,9} jest zbiór
Iloczynem zbiorów \(A=\left \{ 1,3,5,7,9 \right \}\) i \(B=\left \{ 0,3,6,9 \right \}\) jest zbiór:   A. \( \left \{ 0,1,3,5,6,7,9 \right \}\)       B. \( \left \{ 1,5,7 \right...
238. Najprostszą postacią wyrażenia (sqrt{3} +2 )^{2} jest
Najprostszą postacią wyrażenia \( \left ( \sqrt{3} +2\right )^{2}\) jest:   A. \(5\)                B....
239. Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zl. O jaki procent wzrosła cena ?
Cena towaru wzrosła z \(1200\) zł do \(1248\) zł. O jaki procent wzrosła cena ?   A. \(40\) %                B....
240. Wartość log_{7} ( 7^{2}+7^{3} )) wynosi:
Wartość \( \log_{7}\left ( 7^{2}+7^{3} \right )\) wynosi:   A. \(5\)                B. \(...
241. Połową liczby 2^{20} jest:
Połową liczby \( 2^{20}\) jest:   A. \( 1^{20}\)                B. \(...
242. Wynikiem działania sqrt{18\sqrt[3]{2\sqrt{16}}} jest:
Wynikiem działania \( \sqrt{18\sqrt[3]{2\sqrt{16}}}\) jest:   A. \(36\)                B....
243. Wartość wyrażenia W jest równa:
Wartość wyrażenia \(W=\sqrt{\left ( 1+\sqrt{3} \right )^{2}}-\sqrt{\left ( 1-\sqrt{3} \right )^{2}}\) jest równa:   A....
244. Suma przedziałów podanych jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Suma przedziałów \(\left ( -\infty,-12 \right \rangle \cup \left \langle 12,+\infty \right )\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\left | x \right |<12\)    ...
245. Wartość wyrażenia a=log_{3}(1/27 razy log_{9} jest równa:
Wartość wyrażenia \(a=\log_{3}\frac{1}{27}\log_{9}3\) jest równa:   A. \(-8\)                B....
246. Pan Nowak założyl lokatę oprocentowaną w skali roku na 6%. Jeśli po roku otrzymał z banku 13250 zł, to znaczy, że ulokował
Pan Nowak założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na \(6\)%. Jeśli po roku otrzymał z banku \(13250\) złotych, to znaczy, że ulokował:   A. \(12500\)...
247. Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba:
Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba:   A. \(\frac{6}{10}\)                B....
248. Wiadomo, że a=3 log_{8}4, zatem a jest równe.
Wiadomo, że \(a=3\log_{8}4\), zatem \(a\) jest równe.   A. \(512\)                B....
249. Liczba 2^(20) razy 4^(40) jest równa:
Liczba \(2^{20}\cdot 4^{40}\) jest równa:   A. \(2^{60}\)                 B....
250. 4% liczby x jest równe 6, zatem
\(4\)% liczby \(x\) jest równe \(6\), zatem:   A. \(x=150\)                 B....
251. Jajko waży 56 g. 55% wagi stanowi białko, 40% zółtko, a resztę stanowi skorupka. Waga skorupki to
Jajko waży \(56\) gramów. \(55\)% wagi jajka stanowi białko, \(40\)% żółtko, a resztę stanowi skorupka. Waga skorupki to:   A....
252. O liczbie x wiadomo, że log_{3}x=9. Zatem:
O liczbie \(x\) wiadomo, że \(\log_{3}x=9\). Zatem:   A. \(x=2\)            B. \(x=\frac{1}{2}\)           C....
253. Iloraz 32^{-3}razy (1/8)^{4} jest równy:
Iloraz \(32^{-3}:\left ( \frac{1}{8} \right )^{4}\) jest równy:   A. \(2^{-27}\)                B....
254. 6 % liczby x jest równe 9. Wtedy
\(6\)% liczby \(x\) jest równe \(9\). Wtedy:   A. \(x=240\)                B....
255. Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowily bilety ulgowe?
Na seans filmowy sprzedano \(280\) biletów, w tym \(126\) ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe ?   A....
256. Suma dwóch liczb niewymiernych:
Suma dwóch liczb niewymiernych:   A. może być liczbą całkowitą                         B. nie...
257. Liczba (n+3)/n jest liczbą całkowitą. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania:
Liczba \(\frac{n+3}{n}\) jest liczbą całkowitą. Liczb naturalnych \(n\) spełniających warunki zadania:   A. nie ma           B. są...
258. Wartość wyrażenia (-2)^3 razy pierwiastek z 2 do potęgi -4 pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
Wartość wyrażenia \(\left ( -2 \right )^{3}\cdot \left ( \sqrt{2} \right )^{-4}\) pomnożono przez \(3\). Wartość tego wyrażenia:   A. zmniejszyła się o...

zadania zamknięte Wyników: 62

259. Zbiór (-niesk, -8>U<-4,+niesk) jest rozwiązaniem nierówności...
Zbiór \(\left ( -\infty ,-8 \right \rangle\cup \left \langle -4,+\infty \right )\) jest rozwiązaniem nierówności:   A. \(\left | x-6 \right |\leq 2\)       B....
260. Funkcja f określona wzorem f(x)=x^2-3x-4 przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale
Funkcja \(f\), określona wzorem \(f\left ( x \right )=x^{2}-3x-4\), przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale:   A.\( \left ( -\infty ,\frac{3}{2} \right )\)     ...
261. Liczby x_1,x_2 są rozwiązaniami równania 4(x+2)(x-6)=0. Suma (x_1)^2+(x_2)^2 jest równa
Liczby \(x_{1},x_{2}\) są rozwiązaniami równania \(4\left ( x+2 \right )\left ( x-6 \right )=0\). Suma \(x_{1}^{2}+x_{2}^{2}\) jest równa   A....
262. Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność (4+x)^2 mniejsze od (4-x)(4+x) jest
Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\left ( 4+x \right )^{2}<\left ( x-4 \right )\left ( x+4 \right )\) jest   A....
263. Równanie (x^2+36)/(x-6)=0 ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{x^{2}+36}{x-6}=0\)   A. nie ma rozwiązań B. ma dokładnie jedno rozwiązanie C. ma dokładnie dwa rozwiązania D. ma dokładnie trzy rozwiązania
264. Do zbioru rozwiązań nierówności 9 mniejsze lub =x^2 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(9\leq x^{2}\) należy liczba   A. \(-2\)                B....
265. Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności
Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności   A. \(\left | x+1 \right |\leq 1\)       B. \(\left | x+1 \right |\geq...
266. Większa z liczb spełniających równanie x^2+6x+8=0 to
Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+6x+8=0\) to   A. \(2\)                B....
267. Rozwiązaniem równania -2=(x-1)/(x+2) jest liczba
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba   A. \(-1\)                B....
268. Największa liczbą naturalną n spełniającą nierówność n mniejsz od pi-1 to
Największa liczba naturalna \(n\) spełniająca nierówność \(n<2\pi -1\) to   A. \(3\)                B....
269. Jeśli x^2
270. Równanie x^3+9x=0 posiada liczbę pierwiastków
Równanie \(x^{3}+9x=0\)   A. nie ma pierwiastków                          B. ma jeden...
271. Rozwiązaniem układu równań x+3y=5 i 2x-y=3 jest
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} x+3y=5\\2x-y=3 \end{matrix}\right.\) jest   A. \(\left\{\begin{matrix} x=2\\y=1 \end{matrix}\right.\)          ...
272. Rozwiązaniem równania 3(2-3x)=x-4 jest:
Rozwiązaniem równania \(3\left ( 2-3x \right )=x-4\) jest:   A. \(x=1\)                B. \(x=2\)      ...
273. Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 3(x-1)(x-5)<= i x>1.
Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: \(3\left ( x-1 \right )\left ( x-5 \right )\leq 0\) i x>1.  ...
274. Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności 3/8+x/6<5x/12 jest
Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \(\frac{3}{8}+\frac{x}{6}<\frac{5x}{12}\) jest   A. \(1\)                 B....
275. Rozwiązanie równania x(x+3)-49=x(x-4) należy do przedziału
Rozwiązanie równania \(x\left ( x+3 \right )-49=x\left ( x-4 \right )\) należy do przedziału   A. \(\left ( -\infty ,3 \right )\)           B. \(\left (...
276. Układ równań 4x+2y=10 i 6x+ay=15 ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
Układ równań \(\left\{\begin{matrix} 4x+2y=10\\6x+ay=15 \end{matrix}\right.\) ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli   A....
277. Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności x^2-7x-5 <0 jest
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^{2}-7x-5 <0\) jest   A. \(0\)                B....
278. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)>=0 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\geq 0\) jest   A. \(\left \langle -2,3 \right...
279. Do zbioru rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)<0 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )<0\) należy liczba   A....
280. Rozwiązaniem równania (3x-1)/(7x+1)=2/5 jest
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest   A. \(1\)                B. \(\frac{7}{3}\)    ...
281. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(\left | x+7 \right |>5\)...
282. Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x/4+1/6
Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności \(\frac{x}{4}+\frac{1}{6}<\frac{x}{3}\).   A. \(\left ( -\infty ,-2 \right...
283. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+5)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle -2,+\infty \right...
284. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=4x jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}\geq 4x\) jest:   A. \( \left ( -\infty ,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right...
285. Równanie (2x+1)/x=3x ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{2x+1}{x}=3x\)   A. ma dwa rozwiązania: \(x=-\frac{1}{3},x=1\) B. ma dwa rozwiązania: \(x=\frac{1}{3},x=1\) C. nie ma żadnego rozwiązania D. ma tylko jedno rozwiązanie: \(x=1\)
286. Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 5x^4-13=0 ?
Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie \(5x^{4}-13=0\) ?   A. \(1\)                B....
287. Rozwiązaniem równania (x-3)/(2-x)=1/2 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-3}{2-x}=\frac{1}{2}\) jest liczba:   A. \(-\frac{4}{3}\)                 B....
288. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=5 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}\geq 5\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-\sqrt{5} \right )\cup \left ( \sqrt{5},+\infty \right...
289. Wskaż liczbę rozwiązań równania (11-x)/(x^2-11)=0.
Wskaż liczbę rozwiązań równania \(\frac{11-x}{x^{2}-11}=0\).   A. \(0\)                B....
290. Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie x^2+5x+6=0 jest:
Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie \(x^{2}+5x+6=0\) jest:   A. \(-6\)                B....
291. Pierwiastkami równania 2x^3-8x^2+8x=0 są liczby:
Pierwiastkami równania \(2x^{3}-8x^{2}+8x=0\) są liczby:   A....
292. Równanie x^2=5x jest równoważne rozwiązaniu:
Równanie \(x^{2}=5x\) jest równoważne rozwiązaniu:   A. \(x=5\)           B. \(x=0\)          ...
293. Równanie -x^2+3x-4=0 ma pierwiastków
Równanie \(-x^{2}+3x-4=0\):   A. nie ma pierwiastków                           ...
294. Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 7/3 tej liczby. Zatem
Jeśli liczbę \(x\) powiększymy o \(4\), to otrzymamy \(\frac{7}{3}\) tej liczby. Zatem:   A....
295. Rozwiązaniem równania x+2*pierwiastki(2)=1+x*pierwiastek(2) jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x+2\sqrt{2}=1+x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(1\)                B....
296. Zbiorem rozwiązań nierówności -x^2+5x>0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-x^{2}+5x>0\) jest:   A. \(\left ( 0,5 \right )\)           B. \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right...
297. Nierównością z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest suma przedziałów liczbowych jest
Nierównością z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest suma przedziałów \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 6,+\infty \right )\) jest:   A. \(\left | x+3 \right |<3\)...
298. Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.
Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.   A. \(x^{3}+x^{2}=-12x\)      B. \(x\left ( x^{2}+5 \right )=0\)      C. \(x^{2}=-4\)      D. \(x^{2}=4\)
299. Zbiór R jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Zbiór \(R\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\frac{x+a}{x+2}\geq 1\), gdy \(a=2\)                 ...
300. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>7 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}>7\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,\sqrt{7} \right )\cup \left ( \sqrt{7},\infty \right )\)     B. \( \left ( -\sqrt{7},\sqrt{7} \right...
301. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=x-1\) z parabolą o równaniu \(y=x^{2}+2\)?   A. \(0\)                B....
302. Suma dwóch liczb jest równa -6, a ich różnica jest równa 10. Iloraz mniejszej z tych liczb przez większą jest równy:
Suma dwóch liczb jest równa \(-6\), a ich różnica jest równa \(10\). Iloraz mniejszej z tych liczb przez większą jest równy:   A....
303. Liczba rozwiązań równania (x^4-9)/3=0 jest równa:
Liczba rozwiązań równania \(\frac{x^{4}-9}{3}=0\) jest równa:   A. \(1\)                 B....
304. Większa z liczb spełniających równanie x^2+2x-15=0 to:
Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+2x-15=0\) to:   A. \(-5\)                B....
305. Liczba k spełnia warunek (6-k)/(k-2)=3. Liczba m spełnia warunek 2/(2m-5)=m/(m^2+5). Zatem:
Liczba \(k\) spełnia warunek \(\frac{6-k}{k-2}=3\). Liczba \(m\) spełnia warunek \(\frac{2}{2m-5}=\frac{m}{m^{2}+5}\). Zatem:   A....
306. Rozwiązaniami równania x^3+2x^2=18+9x są liczby:
Rozwiązaniami równania \(x^{3}+2x^{2}=18+9x\) są liczby:   A. \(-3,-2,2\)                B....
307. Równanie równoważne to:
Równanie równoważne to:   A. \(x^{5}=1\) i \(x^{2}=1\)                               B. \(x-1=0\) i...
308. Liczba a jest różna od 0. Zatem równanie x^2+ax-1=0 ma zawsze
Liczba \(a\) jest różna od \(0\). Zatem równanie \(x^{2}+ax-1=0\):   A. ma zawsze dwa rozwiązania B. nie ma rozwiązania dla \(a\in \left ( -2,2 \right )\) C. ma jedno rozwiązanie dla \(a=2\) lub...
309. Rozwiązaniem równania x^2+4=3x sqrt{2} jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x^{2}+4=3x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(-\sqrt{2}\)                B....
310. Suma liczby całkowitej dodatniej m i jej odwrotności jest równa 5,2. Zatem liczba m jest
Suma liczby całkowitej dodatniej \(m\) i jej odwrotności jest równa \(5,2\). Zatem liczba \(m\) jest:   A. parzysta      B. podzielna przez \(5\)     C....
311. Iloczyn pierwiastków równania (x-4)(x+2 )(x-5 )(x^2+9)=0 wynosi:
Iloczyn pierwiastków równania \(\left ( x-4 \right )\left ( x+2 \right )\left ( x-5 \right )\left ( x^{2}+9 \right )=0\) wynosi:   A....
312. Rozwiązaniem układu równań 2x-4=y i y+x+1=0 jest para liczb:
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} 2x-4=y\\ y+x+1=0 \end{matrix}\right.\) jest para liczb:   A. \(x=-2\) i \(y=1\)                  ...
313. Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba 5.
Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba \(5\).   A. \(\frac{x-5}{\left ( x-5 \right )\left ( x+1 \right )}\)          B....
314. Zbiorem rozwiązań nierówności (x+3)(x-2)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-\left ( x+3 \right )\left ( x-2 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-3 \right \rangle\cup \left \langle2,\infty \right )\)     B. \(\left...
315. Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności 3(x-1)/2
Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności \(\frac{3\left ( x-1 \right )}{2} > x\) to liczby:   A....
316. Układ równań 3x-5y=2 i 3x+my=2 jest:
Układ równań \(\left\{\begin{matrix} 3x-5y=2\\3x+my=2 \end{matrix}\right.\) jest:   A. sprzeczny, gdy \(m=5\)              ...
317. Równanie (x-2)(x+2)=x^2 ma rozwiązań
Równanie \(\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )=x^{2}\)   A. ma jedno rozwiązanie B. ma dwa rozwiązania różnych znaków C. ma dwa rozwiązania tych samych znaków    D. nie ma...
318. Zbiór nierówności (x+1)(x-3)>0 przedstawiony jest na rysunku:
Zbiór nierówności \(\left ( x+1 \right )\left ( x-3 \right )>0\) przedstawiony jest na rysunku:...
319. Rozwiązaniem równania (x-5)/(x+3)=2/3 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3}\) jest liczba:   A. \(21\)                B....
320. Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.
Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.   A. \(\left | x-2 \right |>4\)      B. \(\left | x-2 \right...

zadania zamknięte Wyników: 27

321. Kąt A jest ostry i tgA=12/5. Wówczas cosA jest równy ...
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{12}{5}\). Wówczas \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
322. W trójkącie prostokątnym podane są kąty 27 i 63 stopnie. oblicz wartość podanego wyrażenia.
323. Kąt A jest ostry i sinA=2/5. Wskaz zależność pomiędzy sinusem i cosinusem tego kąta.
324. Sinus kąta ostrego jest równy 3/7. Wyznacz cosinus tego kąta.
325. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wyznacz miarę kąta A.
326. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z zależności funkcji trygonometrycznych.
327. Wiedząc, że kąt jest ostry oraz dany jest jego kosinus, wskaż prawdziwe równości.
328. Rozwiąż podane równanie trygonometryczne.
329. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.
330. Kąt A jest ostry i cosA=3/7. Oblicz sinus tego kąta.
331. Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt A trójkąta prostokątnego. Która równość jest prawdziwa?
332. Kąt A jest ostry i sinA=3/4. Oblicz wartość wyrażenia 2-(cosA)^2.
333. Kąt A jest ostry i jego cosinus wynosi 0,9. Oblicz ile wynosi ten kąt.
334. Dany jest sinus kąta ostrego równy 3/11. Oblicz cosinus tego kąta.
335. Dany jest kąt ostry, którego sinus wynosi 3/4. który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
336. Kąt A jest ostry oraz jego sinus wynosi 0,25. Oblicz kosinus tego kąta.
337. Tangens kąta ostrego wynosi 0,5. Który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
338. Mając dane długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego, oblicz sinus wskazanego kąta.
339. Zamień 250 stopni na miarę łukową wyrażoną w radianach.
340. Ile wynosi wartość sinusa kąta 60 stopni ?
341. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując wzory i związki trygonometryczne.
342. Znając sinus kąta ostreg równy 1/3, oblicz tangens tego kąta.
343. W trójkącie prostokątnym kąt A jest większy od kąta B. Która z podanych nierówności jest prawdziwa?
344. Wiedząc, że sinus kąta ostrego wynosi 4/5, oblicz kosinus tego kąta.
345. Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy tgA jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \(\operatorname{tg}\alpha\) jest równy A. \(\sqrt{2}\)               ...
346. Kąt A jest ostry sinA =8/9. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{8}{9}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
347. Stosunek boków prostokata wynosi 1:3. Jaki kąt tworzy przekatna tego prostokata z dłuższym bokiem ?

zadania zamknięte Wyników: 14

348. W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział 8 zawodników. Jeden z nich zrezygnował. Liczba zaplanowanych rozgrywek zmniejszyła się o
W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział \(8\) zawodników. Jeden z nich zrezygnował. Liczba zaplanowanych rozgrywek zmniejszyła się o:   A....
349. Cztery dziewczynki i 6 chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest
Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w...
350. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2 ?
Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej \(2\) ?   A. \(1\)                B....
351. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?
Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?   A....
352. W karcie dań jest 5 zup i 4 drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania?
W karcie dań jest \(5\) zup i \(4\) drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania ?   A....
353. Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10, jest
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez \(6\) lub przez \(10\), jest   A....
354. Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4,5} i jedną ze zbioru {2,3}. Ile jest sposobów, by ich suma była liczbą nieparzystą?
Wybieramy jedną liczbę ze zbioru \(\left \{ 3,4,5 \right \}\) i jedną liczbę ze zbioru \(\left \{ 2,3 \right \}\). Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?...
355. Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od \(5\) jest:   A. \(16\)                B....
356. Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa
Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa:   A....
357. Liczba 5! jest równa
Liczba \(5!\) jest równa:   A. \(5\)                B....
358. Pan Jakub ma 4 marynarki, 7 spodni i 10 koszul. Na ile sposobów może się ubrać, jeśli zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
Pan Jakub ma \(4\) marynarki, \(7\) par różnych spodni i \(10\) różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę?   A. \(280\)  ...
359. Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest
Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest:   A. \(79\)                 B. \(80\)                C....
360. W rzędzie ustawiamy 5 osób. Ile jest takich ustawień, aby osoby A i B stały obok siebie ?
W rzędzie ustawiamy \(5\) osób. Ile jest takich ustawień, aby osoby \(A\) i \(B\) stały obok siebie ?   A....
361. Wybieramy liczbę a ze zbioru {2,3,4,5} oraz liczbę b ze zbioru {1,4}. Ile jest takich par aby iloczyn ab był liczbą nieparzystą?
Wybieramy liczbę \(a\) ze zbioru \(A=\left \{ 2,3,4,5 \right \}\) oraz liczbę \(b\) ze zbioru \(B=\left \{ 1,4 \right \}\). Ile jest takich par \(\left ( a,b \right )\), że iloczyn \(a\cdot b\) jest...

zadania zamknięte Wyników: 27

362. Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 wokół dłuższej przyprostokątnej. Wyznacz ...
363. Graniastosłup ma 2n+6 wierzchołków. Ile jest wszystkich krawędzi tego graniastosłupa?
364. Tworząca l stożka jest o 2 dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka wynosi 15 PI. Oblicz długość l.
365. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Oblicz objętość tego walca.
366. Krawędź sześcianu ma długość 9. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu.
367. Oblicz objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12.
368. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu.
369. Wskaż, który z podanych odcinków w prostopadłościanie jest najdłuższy.
370. Oblicz objętość kuli o promieniu PI.
371. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Oblicz objętość tego sześcianu.
372. Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 12 cm. Oblicz promień podstawy tego stożka.
373. Ostrosłup ma 12 krawędzi. Oblicz liczbę wszystkich jego wierzchołków.
374. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Oblicz objętość tego sześcianu.
375. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Oblicz objętość tego sześcianu.
376. Pewien wielościan ma 6 krawędzi. Jaka jest liczba jego ścian ?
377. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.
378. Oblicz przekątną prostopadłościanu o wymiarach 2 x 3 x 5.
379. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm kwadratowych. Oblicz objętość tego sześcianu.
380. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 6. Oblicz jego objętość.
381. Przekątna sześcianu ma długość 3. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.
382. Oblicz objętość walca o promeniu podstawy r oraz wysokości dwa razy większej od promienia.
383. Podstawą ostrosłupa czworokątnego jest kwadrat o boku 4. Krawedź boczna o dł. 9 jest prostopadła do podstawy. Oblicz objętość.
384. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 8. Oblicz jego objętość.
385. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 216 cm kwadratowych. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.
386. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 150cm^2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(150\) cm2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:   A. \(3,5\)...
387. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 3:4. Jaki kąt tworzy tworząca z wysokością?
388. Oblicz przekątną sześcianu, znając jego objętość.

zadania zamknięte Wyników: 44

389. Proste l i k są równoległe oraz OA=6, AB=10, OC=48. Z rysunku poniżej odczytaj jaką długość ma odcinek OD.
Proste \(l\) i \(k\) są równoległe oraz \(\left | OA \right |=6,\left | AB \right |=10,\left | OC \right |=48\). Odcinek \(OD\) ma długość:   A....
390. Długość promienia r okręgu opisanego na kwadracie jest równa 2 pierwiastki z 3. Długość boku tego kwadratu ma wartość ...
Długość promienia \(r\) okręgu opisanego na kwadracie jest równa \(2\sqrt{3}\). Długość boku tego kwadratu ma wartość:   A....
391. W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi
W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:   A....
392. Dane są dwa okręgi o promieniach 12 i 17. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Wyznacz odległość między ...
393. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
394. Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. Oblicz dłuższy bok tego prostokąta.
395. Trapez ABCD jest prostokątny. Trójkąty równoramienne ABD i CBD są podobne.Oblicz obwód tego trapezu znając krótszą przekątną.
396. Dany jest okrąg o środku w punkcie S. Miara kata A, zaznaczonego na rysunku jest równa 70 stopni. Oblicz sumę podanych katów.
397. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC=BC oraz kąt C ma miarę 80 stopni, zaś AD jest dwusieczną Kąta BAC i D jest zawarty w ...
398. Wierzchołki trójkąta ABC leżą na okręgu i środek O okręgu leży wewnątrz trójkąta. Wiedząc, że kąt ABO ma miarę 20 stopni ...
399. Oblicz wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni.
400. Wyznacz miarę kąta wpisanego przedstawionego na rysunku.
401. Oblicz długość odcinka x przedstawionego na rysunku.
402. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Oblicz wysokość tego trapezu.
403. Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 78 stopni jest równa ...
404. Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca cień o długości 60 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień długości 12 m...
405. Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość..
406. Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego ACB jest równa ...
407. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Oblicz powierzchnię zacieniowanego trójkąta.
408. Punkty A,B,C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Oblicz miarę kąta środkowego ASB (rys).
409. Odcinki AB i DE są równoległe (rys). Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1,3,9. Oblicz długość odcinka AD.
410. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię wynosi 5. Oblicz wysokość tego trójkąta opuszczoną na podstawę.
411. Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Oblicz długość boku tego kwadratu.
412. Oblicz liczbę przekątnych siedmiokąta foremnego.
413. Podane punkty dzielą okrąg na 8 równych łuków. Oblicz miarę kąta zaznaczonego na rysunku.
414. Wysokość trójkąta równoramiennego wynosi 8, a jego ramię 10. Oblicz długość podstawy tego trójkąta.
415. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Oblicz wysokość tego trójkąta.
416. Odcinki AB i CE są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. Oblicz długość odcinka DE.
417. Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 stopni. Oblicz kąt rozwarty tego równoległoboku.
418. Oblicz pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm.
419. Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC, CE, BC są podane na rysunku. Oblicz długość odcinka DE.
420. Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego wynosi 40 st. Oblicz miarę kąta przy krótszej podstawie.
421. Oblicz miarę kąta środkowego wiedząc, że suma tego kąta oraz kąta wpisanego opartego na tym samym łuku wynosi 180 stopni.
422. Znając kąt między cięciwą a styczną do okręgu w punkcie A, wyznacz miarę podanego kąta środkowego.
423. Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku równym pierwiastek z sześciu.
424. Oblicz liczbę przekątnych w dwunastokącie.
425. Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę 30 stopni. Oblicz wysokość tego rombu.
426. W trójkącie równoramiennym dany jest kąt między jego ramionami mający 120 stopni. Oblicz miarę podanego kąta.
427. Mikołaj stoi 3 m od latarni i rzuca cień długości 1m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Oblicz wysokość latarni.
428. Oblicz wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu podanej długości.
429. Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB||CD i |AB|=6, |AC|=4 i |CD|=8
Oblicz długość \(AE\) wiedząc, że \(AB\parallel CD\) i \(\left | AB \right |=6,\left | AC \right |=4,\left | CD \right |=8\). A. \(\left | AE \right |=2\)            B....
430. W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC|=|BC|=7 oraz |AB|=12. Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa:
W trójkącie równoramiennym \(ABC\) dane są \(\left | AC \right |=\left | BC \right |=7\) oraz \(\left | AB \right |=12\). Wysokość opuszczona z wierzchołka \(C\) jest równa:   A....
431. Znając promienie dwóch okręgów oraz odległośc między ich środkami określ ich wzajemne położenie.
432. Środek okręgu opisanego na trójkącie to punkt przeciecia się dwusiecznych, wysokości, symetralnych czy środkowych tego trójkąta?

zadania zamknięte Wyników: 23

433. Wielomian W(x)=x^3-2x^2-4x+8 po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia ...
Wielomian \(W\left ( x \right )=x^{3}-2x^{2}-4x+8\) po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia:   A. \(x^{2}\left ( x-2 \right )\)   B. \(x^{2}\left ( x-4 \right )\)   C....
434. Podany wielomian przedstaw w postaci iloczynowej.
435. Dane są wielomiany W(x) oraz V(x). Wyznacz stopień wielomianu W(x)+V(x).
436. Przedstaw podane wyrażenie w postaci iloczynowej.
437. Wskaż, do dziedziny którego z podanych wyrażeń nie należy liczba 3.
438. Dane są wielomiany W(x) oraz V(x). Wyznacz stopień wielomianu W(x) - V(x).
439. Podane wyrażenie przedstaw w postaci iloczynowej.
440. Oblicz wartość wyrażenia wymiernego dla podanej wartości zmiennej.
441. Iloczyn podanych wielomianów W(x) oraz P(x) jest wielomianem stopnia ...
442. Liczba 2 jest pierwiastkiem podanego wielomianu W(x). Oblicz współczynnik a.
443. Oblicz sumę podanych wielomianów P(x) oraz W(x).
444. Dane są wielomiany W(x) oraz P(x). Wyznacz wielomian W(x) - P(x).
445. Podaj stopień iloczynu podanych wielomianów.
446. Określ stopień podanego jednomianu.
447. Wskaż liczbę pierwiastków wielomianu W(x)=2(x^2+4)(x-3).
448. Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość którego wyrażenia jest ujemna ?
449. Wyznacz miejsca zerowe funkcji określonej podanym wzorem. Podaj liczbę jej miejsc zerowych.
450. Wskaż postać iloczynową podanego wielomianu W(x).
451. Wskaż stopień podanego wielomianu zapisanego w postaci iloczynowej.
452. Wskaż prawidłowy wynik mnożenia podanych sum algebraicznych.
453. Dane są wielomiany: W(x)=x^3-3x+1 oraz V(x)=2x^3. Wielomian W(x)*V(x) jest równy:
Dane są wielomiany: \(W\left ( x \right )=x^{3}-3x+1\) oraz \(V\left ( x \right )=2x^{3}\). Wielomian \(W\left ( x \right )\cdot V\left ( x \right )\) jest równy:   A....
454. Wyrażenie 27x^3+y^3 jest równe iloczynowi:
Wyrażenie \(27x^3+y^3\) jest równe iloczynowi:   A. \(\left ( 3x+y \right )\left ( 9x^{2}-3xy+y^{2} \right...
455. Wartość podanego wielomianu w punkcie a wynosi -1. Wyznacz a.

zadania zamknięte Wyników: 11

456. Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi ...
Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:   A....
457. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe   A....
458. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo orzymania sumy oczek równej trzy wynosi   A. \(\frac{1}{6}\)                 B....
459. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A. Zatem P(A) jest równe
Prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest \(6\) razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do \(A\). Zatem \(P\left ( A \right )\) jest równe   A. \(\frac{5}{7}\)    ...
460. O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Omega wiadomo, że
O zdarzeniach losowych \(A\) i \(B\) zawartych w \(\Omega\) wiadomo, że \(B\subset A\), \(P\left ( A \right )=0,7\) i \(P\left ( B \right )=0,3\). Wtedy   A. \(P\left ( A\cup B \right...
461. O zdarzeniach losowych A,B wiadomo, że: P(A )=0,5, P(B)=0,3 oraz P(aiB)=0,7. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
O zdarzeniach losowych \(A,B\) wiadomo, że: \(P\left ( A \right )=0,5,P\left ( B \right )=0,3\) oraz \(P\left ( A\cup B \right )=0,7\). Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń \(A\) i \(B\) spełnia...
462. Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
Ze zbioru liczb \(\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(3\). Wtedy:   A....
463. Zbiorem zdarzeń elementarnych w doświadczeniu polegającym na rzucie symetryczną kostką do gry jest zbiór
Zbiorem zdarzeń elementarnych w doświadczeniu polegającym na rzucie symetryczną kostką do gry jest zbiór:   A. \(\Omega =\left \{ 1,2,4,5,6 \right...
464. Na loterii jest 10 losów, z których 4 sąwygrywające.Kupujemy 1 los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
Na loterii jest \(10\) losów, z których \(4\) są wygrywające. Kupujemy \(1\) los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe:   A....
465. Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi
Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi:   A....
466. Prawdopodobieństwo, że przy rzucie czterema monetami otrzymamy co najmniej dwie reszki, jest równe
Prawdopodobieństwo, że przy rzucie czterema monetami otrzymamy co najmniej dwie reszki, jest równe:   A. \(\frac{3}{16}\)                 B....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: