Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

testy maturalne

Tag: testy maturalne
Znaleziono 466 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 40

1. Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym an=2*7^n jest równy:
Iloraz ciągu geometrycznego w wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot 7^{n}\) jest równy:   A. \(q=2\)                     B. \(q=7\)    ...
2. Dane liczby x=3/(pierwiastek(5)-2), y= 12/(pierwiastek(5)-1) +1, z= 3/(pierwiastek(5)+2) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:
Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:   A....
3. Dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym an=-n^2+16 dla n>0. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:
Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(a_{n}=-n^{2}+16\) dla \(n\geq 1\). Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:   A. \(3\)          ...
4. W ciągu geometrycznym an dane są a2=pierwiastek 3/2 i a3=-3/2. Wtedy wyraz a1 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są \(a_{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\) i \(a_{3}=-\frac{3}{2}\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy   A....
5. Ciąg arytmetyczny an jest określony wzorem an=-2n+1. Różnica tego ciągu jest równa
Ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \(a_{n}=-2n+1\) dla \(n\geq 1\). Różnica tego ciągu jest równa   A. \(-1\)              ...
6. W ciągu geometrycznym an są dane a2=-1 i q=-2. Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) są dane: \(a_{2}=-1\) i \(q=-2\). Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa   A....
7. Liczby x, 4, x+2 są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego.Wówczas liczba x jest równa
Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa   A. \(2\)              ...
8. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy pierwiastek z 7 odjąć 5, a drugi wyraz jest równy 2 pierwiastek 7 odjąc 1 . Różnica tego ciągu jest równa.
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.   A....
9. Liczby 2 oraz 6 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie nalezy liczba
Liczby \(2,6\) są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba:   A....
10. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg an określony wzorem an=2n^2-9 ?
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=2n^{2}-9 \) dla \(n\geq 1\) ?   A. \(0\)                  ...
11. W ciągu geometrycznym an mamy a3=5 i a4=15. Wtedy wyraz a5 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) mamy \(a_{3}=5\) i \(a_{4}=15\). Wtedy wyraz \(a_{5}\) jest równy   A....
12. Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny an o wyrazach dodatnich. Wtedy
Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazach dodatnich. Wtedy   A. \(a_{4}+a_{7}=a_{10}\)...
13. Dany jest nieskończony ciąg geometryczny an, w którym: a3=1 oraz a4=2/3. Wtedy
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny \(\left ( a_{n} \right )\) w którym \(a_{3}=1\) i \(a_{4}=\frac{2}{3}\). Wtedy   A. \(a_{1}=\frac{2}{3}\)           B....
14. Liczba dodatnich wyrazów a_n określonego wzorem a_n=2-1/4n, gdzie n jest wieksze lub równe od 1, jest równa
Liczba dodatnich wyrazów ciągu \(\left ( a_{n} \right )\) określonego wzorem \(a_{n}=2-\frac{1}{4}n\), gdzie \(n\geq 1\), jest równa   A. \(8\)              ...
15. W ciągu arytmetycznym a_1=3 oraz a_20=7. Wtedy suma S_20 jest równa
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3\) oraz \(a_{20}=7\). Wtedy suma \(S_{20}=a_{1}+a_{2}+...+a_{19}+a_{20}\) jest równa   A....
16. W ciągu geometrycznym a_n dane są: a_1=2 i a_2=12. Wtedy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=2\) i \(a_{2}=12\). Wtedy   A. \(a_{4}=26\)          B....
17. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy A....
18. W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy
W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy A....
19. Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy:
Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy: A....
20. W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (-2), a trzeci wyraz (-18). Wyznacz iloraz tego ciągu.
W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy \(\left ( -2 \right )\), a trzeci wyraz \(\left ( -18 \right )\). Iloraz tego ciągu jest równy:   A....
21. Ciąg \( a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy:
Ciąg \(  a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy: A. \(a_{3}> 3\)        ...
22. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu wynosi \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu jest równy \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
23. Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:
Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa: A. \(3\)            ...
24. Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \(\(a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że
Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \((a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla  \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że:   A. \(a_3=-81\)    ...
25. Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz a_1= oraz iloraz q=2 jest równa:
Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz \(a_{1}=3\) oraz iloraz \(q=2\) jest równa:   A....
26. Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest:
Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest: A. \(a_{5}=4\)                 B....
27. Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:
Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:   A. \(a_{5}=\frac{11}{7}\)                  B....
28. Liczby x, 5, 10 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:
Liczby \(x,5,10\) w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(2,5\)           ...
29. W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
30. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
31. Suma \(n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem \(S_{n}=2n^{2}-6n\). Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
Suma \(n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem \(S_{n}=2n^{2}-6n\). Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa: A....
32. Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:
Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy: A. \(-64\sqrt{2}\)       ...
33. Liczby: 4 , x , 9 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Wyznacz x.
Liczby \(4,x,9\) są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(-6\)                      ...
34. W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to:
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to: A. \(-3\frac{2}{5}\)                ...
35. Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ?
Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ? A. \(8\)               ...
36. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy: A....
37. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa
W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy \(14\), a jedenasty jest równy \(34\). Różnica tego ciągu jest równa: A....
38. Dla \(n=1,2,3,…\) ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \( a_{n}=\left ( -1 \right ) ^{n}\cdot \left ( 3-n \right )\). Wtedy:
Dla \(n=1,2,3,…\) ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \( a_{n}=\left ( -1 \right ) ^{n}\cdot \left ( 3-n \right )\). Wtedy: A. \(a_{3}<...
39. Ciąg b_n o wyrazie ogólnym b_n=3/n jest ciągiem:
Ciąg \(\left ( b_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(b_{n}=\frac{3}{n}\) jest ciągiem:   A. rosnącym           B. malejącym       ...
40. Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym a_n=3^n. Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 81 jest równa:
Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym \(a_{n}=3^{n}\). Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od \(81\) jest równa:   A. \(6\)                 ...

zadania zamknięte Wyników: 64

41. Funkcja f(x)=2x^2-4x+5 jest malejąca w przedziale: A. (2,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, 2), C. (- nieskończoność, 1), D. (1, + nieskończonośc)
Funkcja \( f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+5\) jest malejąca w przedziale:   A. \( \left ( 2,+\infty \right )\)           B. \( \left ( -\infty,2...
42. Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesuniecie wykresu funkcji f o 10 jednostek w dół, to: A. y=f(x+10), B. y=f(x)+10, C. y=f(x-10), D. y=f(x)-10
Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji \(f\) o \(10\) jednostek w dół, to:   A. \( y=f\left ( x+10 \right )\)  B. \( y=f\left ( x \right )+10\)  C. \(...
43. Dziedziną funkcji f określonej wzorem f(x)=(x-5)/(x^2+4) jest zbiór: A. R\{4,-4}, B. R\{-4}, C. R, D. R\{5}
Dziedziną funkcji \(f\), określonej wzorem \( f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}\), jest zbiór:   A. \( R\setminus \left \{ -4,4 \right \}\)            B. \(...
44. Miejscem zerowym funkcji f określonej podanym wzorem jest: A. -4, B. -2, C. -1, D. 1
Miejscem zerowym funkcji \(f\) określonej wzorem   \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x^{2}-1 &dla &x\in \left ( -\infty ,-4 \right \rangle \\ 5x+10&dla &x\in \left (...
45. Dane są punkty A=(6,1) i B=(3,3). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy: A. -2/3, B. -3/2, C. 3/2, D. 2/3
Dane są punkty \( A=\left ( 6,1 \right )\) i \( B=\left ( 3,3 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy   A. \(...
46. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcj f(x). Zbiorem wartości tej funkcji jest A. (-4,3>, B. (-4,-1>u(1,3>, C. (-4,-1>u(1,3>, D. (-5,6>
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left ( x \right )\).   Zbiorem wartości tej funkcji jest   A. \( \left \langle -4,3 \right \rangle\)      B. \(...
47. Funkcja liniowa f (x )=1/2x-6 A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), C.jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6), D.jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6)
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)   A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left...
48. Punkt P=(a+1,2) należy do wykresu funkcji f(x)=4/x. Liczba a jest równa: A. 0, B. -1, C. 2, D. 1
Punkt \(P=\left ( a+1,2 \right )\) należy do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{4}{x}\). Liczba \(a\) jest równa   A. \(0\)            B. \(-1\)  ...
49. Rysunek przedstawia wykres funkcji y=f(x). Funkcja jest malejąca w przedziale: A. (0,4>, B. (1,6>, C. (0,6>, D. (-2,4>
Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).   Funkcja jest malejąca w przedziale   A. \(\left \langle 0,4 \right...
50. Funkcja liniowa f(x)=(m+2)x+2m jest rosnąca, gdy: A. m jest mniejsze od -2, B. m jest mniejsze od 2, C. m>-2, D. m>-4
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m+2 \right )x+2m\) jest rosnąca, gdy   A. \(m<-2\)           B....
51. Dziedziną funkcji f(x)=-2x+1 dla x mniejszych od 1 oraz f(x)=-x dla 1mniejsze od x i x większe od 4 jest zbiór: A. (- nieskończoność, 4>, B. (1,4>, C. <0,4>, D. (- nieskończoność, 1)
Dziedziną funkcji \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -2x+1 &gdy &x<1 \\ -x &gdy &1\leq x\leq 4 \end{matrix}\right.\) jest zbiór   A. \(\left ( -\infty ,4 \right...
52. Zbiorem wartości funkcji f(x)=2^x+3 jest przedział: A. (- nieskończoność, + nieskończoność), B. od 0 do plus nieskończoności, C. (3, + nieskończoność), D.(-3, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji \(f\left ( x \right )=2^{x}+3\) jest przedział:   A. \(\left ( -\infty ,+\infty \right )\)           B. \(\left \langle...
53. Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (- nieskończoność ,3) ma wzór: A. f(x)=-(x-3)^2+1, B. f(x)=-(x)3)^2+1, C. f(x)=-(x-1)^2+3, D. f(x)=-(x-1)^2-3
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale \(\left ( -\infty ,3 \right )\) ma wzór:   A. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-3 \right...
54. Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y=-2x+4 i y=-x-2. Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce: A. pierwszej, B. drugiej, C. trzeciej, D. czwartej
Punkt \(P\) jest punktem przecięcia się wykresów funkcji \(y=-2x+4\) i \(y=-x-2\). Punkt \(P\) leży w układzie współrzędnych w ćwiartce:   A....
55. Do wykresu funkcji f(x)=log4(x) nie należy punkt: A. (1,0), B. (1/2, -1/2), C. (2,2), D. (16,2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\log_{4}x\) nie należy punkt:   A. \(\left ( 1,0 \right )\)           B. \(\left (...
56. Wyróżnik Delta jest równy 0 dla trójmianu kwadratowego: A. y=x^2+9 B. x^2-9 C. x^2-6x+9 D. y=x^2+9x
Wyróżnik \(\Delta \) jest równy \(0\) dla trójmianu kwadratowego:   A. \(y=x^{2}+9\)   B. \(y=x^{2}-9\)   C. \( y=x^{2}-6x+9\)    D. \(y=x^{2}+9x\)
57. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x)=x^2-4 jest: A. od -4, + nieskończoność) B. od -2, + nieskończoność) C. od 2, + nieskończoność) D. od 4, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(f\left ( x \right )=x^{2}-4\) jest   A. \(\left \langle -4,+\infty \right )\)     B. \(\left \langle -2,+\infty \right )\)     C....
58. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A=(1,2) i B=(-2,5). Funkcja f ma wzór: A. f(x)=x+3, B. f(x)=x-3, C. f(x)=-x-3, D. f(x)=-x+3
Do wykresu funkcji liniowej \(f\) należą punkty \(A=\left ( 1,2 \right )\) i \(B=\left ( -2,5 \right )\). Funkcja \(f\) ma wzór   A. \(f\left ( x \right )=x+3\)  B. \(f\left ( x \right...
59. Funkcja liniowa f(x)=(m-2)x-11 jest rosnąca dla: A. m>2, B. m>0, C. m<13, D. m<11
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m-2 \right )x-11\) jest rosnąca dla   A. \(m>2\)           B. \(m>0\)            C....
60. Funkcja liniowa określona wzorem f(x)=-pierwiastek(2)+4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba A. -2pierwiastek(2), B. pierwiastek(2)/2, C.-pierwiastek(2)/2, D.2pierwiastek(2)
Funkcja liniowa określona jest wzorem \(f\left ( x \right )=-\sqrt{2}x+4\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba   A. \(-2\sqrt{2}\)           B....
61. Dane są funkcje liniowe f(x)=x-2 oraz g(x)=x+4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji h(x)=f(x)*g(x).
Dane są funkcje liniowe \(f\left ( x \right )=x-2\) oraz \(g\left ( x \right )=x+4\) określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji...
62. Maksymalny przedział, w którym funkcja h (rysunek poniżej) jest rosnąca, to A. <-1,1>, B. <-1,3>, C. <1,3>, D. <1,5>
Maksymalny przedział, w którym funkcja \(h\) (rysunek poniżej)     jest rosnąca, to   A. \(\left \langle -1,1 \right...
63. Osią symetrii wykresu funkcji f(x)=-x^2-4x+7 jest prosta o równaniu A. x=-2, B. y=-2, C. x=2, D. y=2
Osią symetrii wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=-x^{2}-4x+7\) jest prosta o równaniu   A. \(x=-2\)            B. \(y=-2\)           C....
64. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f. Funkcja f jest określona wzorem: A. y=4/3x+1, B. y=-3/4x+1 C. y=-3x+1, D. y=4x+1
Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \(f\).     Funkcja \(f\) jest określona wzorem   A. \(y=\frac{4}{3}x+1\)       B....
65. Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu y=x^2-4x+2010. A. x=4, B. x=-4, C. x=2, D. x=-2
Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu \(y=x^{2}-4x+2010\)   A. \(x=4\)           B....
66. Wskaż m, dla którego funkcja liniowa określona wzorem f(x)=(m-1)x+3 jest stała.A.m=1, B.m=2, C.m=3, D.m=-1,
Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \(f\left ( x \right )=\left ( m-1 \right )x+3\) jest stała.   A. \(m=1\)           B. \(m=2\)    ...
67. Liczby x1 oraz x2 są pierwiastkami równania x^2+10x-24=0 i x1jest mniejsze od x2. Oblicz 2*x1+x2: A. -22, B. -17, C. 8, D. 13
Liczby \(x_{1}\) i \(x_{2}\) są pierwiastkami równania \(x^{2}+10x-24=0\) i \(x_{1}< x_{2}\). Oblicz \(2x_{1}+ x_{2}\).   A....
68. Korzystając z wykresu funkcji f, wskaż nierówność prawdziwą. A. f(-1) < f(1), B. f(1) < f(3), C. f(-1) < f(3), D. f(3) < f(0)
Korzystając z wykresu funkcji \(f\), wskaż nierówność prawdziwą.     A. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 1 \right )\)     B. \(f\left ( 1 \right )< f\left ( 3 \right...
69. Zbiorem wartości funkcji f jest: A. (-2,5), B. (-4,8), C. (-1,4), D. (5,8)
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest   A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right...
70. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f (x). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ? a) f(x)=0, b) f(x)=1, c) f(x)=2, d) f(x)=3.
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?   A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x...
71. Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy A. m=-2/3, B. m=-1/3, C. m=1/3, D. m=5/3.
Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy   A. \(...
72. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=-3x^2+3 jest parabola o wierzchołku w punkcie A. (3,0), B. (0,3), C. (-3,0), D. (0,-3)
Wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-3x^{2}+3\) jest parabola o wierzchołku w punkcie   A. \(\left ( 3,0 \right )\)           B....
73. Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Wtedy A. m=20 B. m=14 C. m=3 D. m=0.
Prosta o równaniu \(y=5x-m+3\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 4,3 \right )\). Wtedy:   A. \(m=20\)           B....
74. Największą wartością funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)^2-4 jest: A. 3, B. -2, C. -4, D. 4
Największą wartością funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-2\left ( x+3 \right )^{2}-4\) jest:   A. \(3\)           B. \(-2\)  ...
75. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej f(x) wskaż, które zdanie jest prawdziwe: A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4, B. Funkcja jest rosnąca w przedziale (-2,4),C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla x mniejszych od 1, D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził ( - nieskończoność ,9).
Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.   A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\). B. Funkcja jest...
76. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^2-2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-3, B. y=-1, C. y=1, D. y=3
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=\left ( x-3 \right )^{2}-2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-3\)            B....
77. Dana jest funkcja y=f(x) określona dla x należącego do <-1,8>, której wykres jest przedstawiony na rysunku. Wskaż zbiór wartości tej funkcji .
Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku: Wskaż zbiór wartości tej funkcji   A....
78. Funkcja f(x)= x-4 dla x<=3 oraz f(x)=-x+2, dla x >3. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x-4 &dla &x\leq 3 \\ -x+2&dla &x> 3 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
79. Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x)=x^2+4x-3 w przedziale <0,3> ? A. -7, B. -4, C. -3, D. -2
Jaka jest mniejsza wartość funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=x^{2}+4x-3\) w przedziale \( \left \langle 0,3 \right \rangle\)?   A....
80. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest podany przedział (- nieskończoność, 3>: A. f(x )=-(x-2)^2+3, B. f(x)=(x-2)^2+3, C. f(x)=-(x+2)^2-3, D. f(x)=(x-2)^2-3.
Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział \( \left ( -\infty ,3 \right \rangle \).   A. \( f\left ( x \right )=-\left ( x-2 \right )^{2}+3\)        ...
81. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2-m)x+1. Wynika stąd, że: A. m=0, B. m=1, C. m=2, D. m=3.
Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 2-m \right )x+1\). Wynika stąd, że:   A. \(m=0\)           B....
82. Prosta o równaniu y=a ma dokladnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+6x-10. Wynika stą, że: A. a=3, B. a=0, C. a=-1, D. a=-3.
Prosta o równaniu \(y=a\) ma jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-x^{2}+6x-10\). Wynika stąd, że:   A....
83. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=3 (x+1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=1, B. y=-1, C. y=-3, D. y=-5
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=3\left ( x+1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=1\)           B. \(y=-1\)  ...
84. Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej danym równaniem y=-x^2+4x-11 A. x=-4, B. x=-2, C. x=2, D. x=4
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^{2}+4x-11\)   A. \(x=-4\)           B....
85. Funkcja f(x)= -3x+4 dla x<1 oraz f(x)=2x-2, dla x >=1. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -3x+4 &dla &x< 1 \\ 2x-1&dla &x\geq 1 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
86. Dziedziną funkcji F(x)=(x^2-2)/(x^2-3x) jest zbiór: A. Df=R-{0,3}, B. Df=R-{0,-3}, C. Df=R, D. Df=R-{3}
Dziedziną funkcji \( F\left ( x \right )=\frac{x^{2}-2}{x^{2}-3x}\) jest zbiór:   A. \( D_{F}=R-\left \{ 0,3 \right...
87. Postać kanoniczna funkcji f(x)=-3x^2-12x-10, to: A. f(x)=-3(x+2)^2+2, B. f(x)=3(x+2)^2+2, C. f(x)=-3(x+2)^2+2, D. f(x)=-3(x-2)^2+2
Postać kanoniczna funkcji \( f\left ( x \right )=-3x^{2}-12x-10\) to:   A. \( f\left ( x \right )=-3\left ( x+2 \right )^{2}+2\)           B. \(...
88. Ile miejsc zerowych ma podana funkcja f(x)=-2x^2+3x-2 ? A. brak, B. jedno, C. dwa, D. trzy.
Ile miejsc zerowych ma funkcja \( f\left ( x \right )=-2x^{2}+3x-2\) ?   A. brak           B....
89. Wartość funkcji określonej wzorem f(x)=x^2-3x+2 dla argumentu 1/3 jest równa: A. 1 1/9, B. 3 1/9, C. 1 1/3, D. 1/9.
Wartość funkcji określonej wzorem \( f\left ( x \right )=x^{2}-3x+2\) dla argumentu \( \frac{1}{3}\) jest równa:   A. \(...
90. Miejsca zerowe funkcji f(x)=(x^2-2x)/(x^2-4) są równe: A. {0,2}, B. {0,-2}, C. {0,2,-2}, D. 0
Miejsca zerowe funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-2x}{x^{2}-4}\) są równe:   A. \(x_{0}\in \left \{ 0,2 \right \}\)      B. \(x_{0}\in \left \{ 0,-2 \right...
91. Zbiorem wartości funkcji f(x)=-1/3(x+4)^2+6 jest: A. od -6,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, -6>, C. (- nieskończoność, -6), D. od 6, + nieskończoność).
Zbiorem wartości funkcji \( f\left ( x \right )=-\frac{1}{3}\left ( x+4 \right )^{2}+6\) jest:   A. \( \left \langle -6,+\infty \right...
92. Wykres funkcji f(x)=-3/x znajduje się w ćwiartkach: A. II i IV, B. II i III, C. I i III, D. I i II
Wykres funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{-3}{x}\) znajduje się w ćwiartkach:   A. II i IV           B. II i III        ...
93. Funkcje f(x)=3x-1 oraz g(x)=2x+5 przyjmują równą wartość dla: A. x=1, B. x=4, C. x=5, D. x=6.
Funkcje \(f\left ( x \right )=3x-1\) oraz \(g\left ( x \right )=2x+5\) przyjmują równą wartość dla:   A. \(x=1\)           B....
94. Wykres funkcji y=log_3 (9x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y=log_3(x): A. o 2 jednostki w dół, B. o 2 jednostki w górę, C. o 2 jednostki w prawo, D. o 2 jednostki w lewo
Wykres funkcji \(y=\log_{3}\left ( 9x \right )\) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji \(y=\log_{3}x\):   A. o \(2\) jednostki w...
95. Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian: A. f(x)= (x-1/3)(x-3) B. f(x)= (x+1/3)(x-3), C. f(x )=(x-3)^2, D. f(x )=x^2-9.
Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian:   A. \( f\left ( x \right )=\left ( x-\frac{1}{3} \right )\left ( x-3 \right...
96. Funkcja f(x)=(-1/3m+6)x-2 nie ma miejsc zerowych dla: A. m=18, B. m=2, C. m=-2, D. m=-18.
Funkcja \( f\left ( x \right )=\left ( -\frac{1}{3}m+6 \right )x-2\) nie ma miejsc zerowych dla:   A. \(m=18\)            B. \(m=2\)        ...
97. Wykres funkcji kwadratowej y=2(x-1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-5, B. y=-4, C. y=1, D. y=-1.
Wykres funkcji kwadratowej \( y=2\left ( x-1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-5\)           B....
98. Do wykresu funkcji f(x)=x^2-4x+4 nie należy punkt: A. (-2,16), B. (-3,25), C. (4,4), D. (1,-1)
Do wykresu funkcji \( y=x^{2}-4x+4\) nie należy punkt:   A. \( \left ( -2,16 \right )\)            B. \( \left ( -3,25 \right )\)          ...
99. Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji y=-2(x+1)^2-3 wynoszą: A. (1,-3), B. (-1,-3), C. (-1,3), D. (1,3)
Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji \( y=-2\left ( x+1 \right )^{2}-3\) wynoszą:   A. \( \left ( 1,-3 \right )\)            B. \( \left (...
100. Prosta o równaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt A=(2,-1). Wtedy: A. m=7, B. m=2 1/2, C. m=-1/2), D. m=-17.
Prosta o równaniu \(y=-4x+\left ( 2m-7 \right )\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 2,-1 \right )\). Wtedy:   A. \(m=7\)           B....
101. Do wykresu funkcji f(x)=x^2+x-2 należy punkt: A. (-1,-4), B. (-1,1), C. (-1,-1), D. (-1,-2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=x^{2}+x-2\) należy punkt:   A. \(\left ( -1,-4 \right )\)           B. \(\left ( -1,1 \right...
102. Wierzchołek paraboli o równaniu y=-3(x+1)^2 ma współrzędne: (-1,0), B. (0,-1), C. (1,0), D.(0,1)
Wierzchołek paraboli o równaniu \( y=-3\left ( x+1 \right )^{2}\) ma współrzędne:   A. \( \left ( -1,0 \right )\)            B. \( \left ( 0,-1 \right...
103. Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=2^(-x). Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX. Zatem: A. g(x)=-2^(-x), B. g(x)=-2^(x), C. g(x)=2^(x), D. g(x)=-2^(-x)-3
Dana jest funkcja \(f\) określona wzorem \(f\left ( x \right )=2^{-x}\). Wykres funkcji \(g\) jest symetryczny do wykresu funkcji \(f\) względem osi \(OX\). Zatem:   A. \(g\left ( x \right...
104. Funkcja określona wzorem f(x)= x+1 dla x mniejszych lub równych 0, f(x)=2 dla x=1, f(x)=0 dla x=2 jest: A. rosnąca, B. malejąca, C. malejąca w zbiorze {1,2}, D. rosnąca w zbiorze {-2,-1,0,2}.
Funkcja określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x+1 &dla &x\leq 0 \\ 2&dla &x=1 \\0 &dla &x=2 \end{matrix}\right.\) jest:   A....

zadania zamknięte Wyników: 51

105. Równanie (x+6)^2+y^2=4 opisuje okrąg o środku w punkcie S i promieniu r. Wówczas ...
Równanie \(\left ( x+6 \right )^{2}+y^{2}=4\) opisuje okrąg o środku w punkcie \(S\) i promieniu \(r\). Wówczas:   A. \( S=\left ( -6,0 \right...
106. Proste l i k są prostopadłe i l: 2x-9y+6-0, k: y=ax+b. Wówczas ...
Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:   A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \(...
107. Punkty A=(-2,-1) i B=(2,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \( A=\left ( -2,-1 \right )\) i \(B=\left ( 2,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa   A. \(2,5\)      ...
108. Liiczba punktów wspólnych okręgu (x-1)^2+y^2=4 z prostą o równaniu y=-1 jest równa ...
Liczby punktów wspólnych okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=4\) z prostą o równaniu \(y=-1\) jest równa   A. \(0\)            B....
109. Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=1/2x+1 ...
Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).   A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)  ...
110. Dane są punkty A=(1,-4) i B=(2,3). Odcinek AB ma długość ...
Dane są punkty \( A=\left ( 1,-4 \right )\) i \(B=\left ( 2,3 \right )\). Odcinek \(AB\) ma długość   A. \(1\)           B. \(...
111. Punkt A=(0,5) leży na prostej k prostopadłej do prostej o równaniu y=x+1. Prosta k ma równanie ...
Punkt \( A=\left ( 0,5 \right )\) leży na prostej \(k\) prostopadłej do prostej o równaniu \(y=x+1\). Prosta \(k\) ma równanie   A. \(y=x+5\)       B....
112. Styczną do okęgu (x-1 )^2+y^2-4=0 jest prosta o równaniu ...
Styczną do okęgu \( \left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}-4=0\) jest prosta o równaniu   A. \(x=1\)            B. \(x=3\)           C....
113. Prosta k ma równanie y=2x-3. Wskaż równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt D o współrzędnych (-2,1) ...
Prosta \(k\) ma równanie \(y=2x-3\). Wskaż równanie prostej \(l\) równoległej do prostej \(k\) i przechodzącej przez punkt \(D\) o współrzędnych \( \left ( -2,1 \right )\).   A....
114. Proste o równaniach y=2x+3 oraz y=-1/3x+2 : A.są równoległe i różne, B. są prostopadłe, C. przecinają się pod kątem innym niż prosty, D. pokrywają się
Proste o równaniach \(y=2x+3\) oraz \( y=-\frac{1}{3}x+2\)   A. są równoległe i...
115. Dane są punkty S=(2,1), M=(6,4). Równanie okręgu o środku S i przechodzącego przez punkt M ma postać ...
Dane są punkty \( S=\left ( 2,1 \right )\), \(M=\left ( 6,4 \right )\). Równanie okręgu o środku \(S\) i przechodzącego przez punkt \(M\) ma postać   A. \( \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1...
116. Wskaż równanie okręgu o promieniu 6 ...
Wskaż równanie okręgu o promieniu \(6\)   A. \(x^{2}+y^{2}=3\)    B. \(x^{2}+y^{2}=6\)    C. \(x^{2}+y^{2}=12\)    D. \(x^{2}+y^{2}=36\)
117. Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y=-3x+5 jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy   A. \( -\frac{1}{3}\)           B....
118. Punkty A=(-3,-5) i B=(4,-1) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -3,-5 \right )\) i \( B=\left ( 4,-1 \right )\) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy:   A. \(...
119. Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie S=(-1,2) i promieniu równym pierwiastek z dwóch ...
Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie \( S=\left ( -1,2 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\):   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right...
120. Prosta l ma równanie y=-7x+2. Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1) ma postać ...
Prosta \(l\) ma równanie \(y=-7x+2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\)  i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,1 \right )\) ma postać:   A. \(y=7x-1\)    B....
121. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-2) i promieniu r=pierwiastek z 2.
Wskaż równanie okręgu o środku \( S=\left ( 1,-2 \right )\) i promieniu \(r=2\).   A. \(\left ( x-1 \right )^{2}+\left ( y+2 \right...
122. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2+4x-6y-221=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \(x^{2}+y^{2}+4x-6y-221=0\) ma współrzędne:   A. \(S=\left ( -2,3 \right )\)    B. \(S=\left ( 2,-3 \right )\)     C. \(S=\left ( -4,6 \right...
123. Punkty A=(-1,3) i B=(7,9) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -1,3 \right )\) i \( B=\left ( 7,9 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta \(ABCD\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:   A....
124. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x-7...
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=2x-7\).   A. \( y=-2x+7\)    B. \( y=-\frac{1}{2}x+5\)    C. \( y=\frac{1}{2}x+2\)    D....
125. Liczba punktów wspólnych okręgu (x+3)^2+(y-1)^2=4 z osiami układu współrzędnych jest równa ...
Liczba punktów wspólnych okręgu \( \left ( x+3 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=4\) z osiami układu współrzędnych jest równa:   A....
126. Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=4x+5 ?
Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=4x+5\)?   A. \(y=-4x+3\)   B. \( y=-\frac{1}{4}x+3\)   C. \( y=\frac{1}{4}x+3\)   D. \( y=4x+3\)
127. Wskaż wzór funkcji liniowej g(x), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=3x-2 i przechodzi przez punkt A=(-1,3) ...
Wskaż wzór funkcji liniowej \( g\left ( x \right )\), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji \( f\left ( x \right )=3x-2\) i przechodzi przez punkt \( A=\left ( -1,3 \right )\)   A. \(...
128. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y=3-5x jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem \(y=3-5x\) jest równy:   A. \( -\frac{1}{3}\)           B. \(3\)...
129. Punkt A=( pierwiastek(2),-6pierwiatek(2)) należy do wykresu funkcji y=2x+b, gdy współczynnik b jest równy ...
Punkt \( A=\left ( \sqrt{2},-6\sqrt{2} \right )\) należy do wykresu funkcji \(y=2x+b\), gdy współczynnik \(b\) jest równy:   A. \( 4\sqrt{2}\)           B....
130. Prostą prostopadłą do prostej x+2y+5=0 jest ...
Prostą prostopadłą do prostej \(x+2y+5=0\) jest:   A. \( y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\)   B. \(x+y+1=0\)   C. \(y-1=2x\)   D. \(y=-5-2x\)
131. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2-6x+8y-11=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-6x+8y-11=0\) ma współrzędne:   A. \( S=\left ( -3,4 \right )\)       B. \( S=\left ( -6,8 \right )\)      C. \(...
132. Odległość środka odcinka o końcach M=(-1,-1) i N=(-5,0) od początku układu współrzędnych wynosi ...
Odległość środka odcinka o końcach \(M=\left ( -1,-1 \right )\) i \(N=\left ( -5,9 \right )\) od początku układu współrzędnych wynosi:   A....
133. Przekątna PQ rombu PRQS leży na prostej o równaniu y=0,2x oraz R=(-2,9). Wówczas przekatna RS zawiera się w prostej ...
Przekątna \(PQ\) rombu \(PRQS\) leży na prostej o równaniu \(y=0,2x\) oraz \( R=\left ( -2,9 \right )\). Wówczas przekątna \(RS\) zawiera się w prostej o równaniu:   A. \(...
134. Prosta o równani (a-5)x+y-3=0 przecina prostą x+by+1=0 w punkcie P=(-1,2), gdy ...
Prosta o równaniu \( \left ( a-5 \right )x+y-3=0\) przecina prostą o równaniu \(x+by+1=0\) w punkcie \( P=\left ( -1,2 \right )\), gdy:   A. \(a=0\) i \(b=-2\)   B. \(a=4\) i...
135. Prosta o równaniu y=ax+b jest równoległa do prostej o równaniu y=-5x+1 oraz przechodzi przez punkt P=(1/2,0), gdy ...
Prosta o równaniu \(y=ax+b\) jest równoległa do prostej o równaniu \(y=-5x+1\) oraz przechodzi przez punkt \( P=\left ( \frac{1}{2},0 \right )\), gdy:   A. \( a=\frac{1}{5}\) i \(...
136. Punkty A=(2,2) i B=(1,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \(A=\left ( 2,2 \right )\) i \(B=\left ( 1,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa:   A....
137. Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu 4 i środku w punkcie S=(3,0) z prostą o równaniu y=x-1 jest równa ...
Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu \(4\) i środku w punkcie \( S=\left ( 3,0 \right )\) z prostą o równaniu \(y=x-1\) jest równa:   A. \(0\)           B....
138. Punkty A=(-2,-4) i B=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe ...
Punkty \( A=\left ( -2,-4 \right )\) i \( B=\left ( 4,2 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe:   A. \(...
139. Odległość środka okręgu o równaniu x^2+y^2-2y-3=0 od początku układu współrzędnych jest równa ...
Odległość środka okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-2y-3=0\) od początku układu współrzędnych jest równa:   A. \(2\)            B....
140. Punkty A=(2,4), B=(-1,-2) i P=(w,k) są współliniowe, gdy ...
Punkty \( A=\left ( 2,4 \right ),B=\left ( -1,-2 \right )\) i \( P=\left ( w,k \right )\), dla \( w,k\in R\), są współliniowe, gdy:   A. \(w=2k\)            B....
141. Prosta o równaniu y=3x-6 wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe ...
Prosta o równaniu \(y=3x-6\) wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe:   A. \(6\)           B....
142. Do prostej l należą punkty P=(1,-4) i Q=(-1,-2). Współczynnik kierunkowy prostej l jest równy ...
Do prostej \(l\) należą punkty \( P=\left ( 1,-4 \right )\) i \( Q=\left ( -1,-2 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(l\) jest równy:   A. \(-3\)           B....
143. Okrąg o równaniu (x-2)^2+y^2=3 i oś OY ...
Okrąg o równaniu \( \left ( x-2 \right )^{2}+y^{2}=3\) i oś \(OY\):   A. mają jeden punkt wspólny        B. mają dwa punkty wspólne C. nie mają punktów...
144. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-3) i promieniu równym pierwiatkowi z liczby 2 ...
Wskaż równanie okręgu o środku \(S=\left ( 1,-3 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\).   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-3 \right...
145. Proste o równaniach: y=3x-4 i y-3x=6 ...
Proste o równaniach: \(y=3x-4\) i \(y-3x=6\):   A. są równoległe i nie mają punktów wspólnych B. mają jeden punkt wspólny C. są prostopadłe i maja jeden punkt wspólny D. pokrywają się
146. Punkt P=(2-m,1) jest środkiem odcinka o końcach A=(2,-1) , B=(4,3). Wyznacz m.
Punkt \( P=\left ( 2-m,1 \right )\), gdzie \( m\in R\), jest środkiem odcinka \(AB\) takiego, że \( A=\left ( 2,-1 \right )\) i \( B=\left ( 4,3 \right )\). Zatem:   A....
147. Środkiem odcinka KB, gdzie B=(-3,2), jest punkt S=(-2,0). Wtedy ...
Środkiem odcinka \(KB\), gdzie \(B=\left ( -3,2 \right )\), jest punkt \(S=\left ( -2,0 \right )\). Wtedy:   A. \(K=\left ( 2,-3 \right )\)   B. \(K=\left ( -\frac{3}{2},-1 \right...
148. Prosta o równaniu 2x+3y-6=0 przecina oś OX w punkcie P i oś OY w punkcie R. Wtedy ...
Prosta o równaniu \(2x+3y-6=0\) przecina oś \(OX\) w punkcie \(P\) i oś \(OY\) w punkcie \(R\). Wtedy:   A. \( P=\left ( -\frac{1}{3},0 \right )\) i \( R=\left ( 0,\frac{1}{2} \right...
149. Prosta l ma równanie y=-1/3x+2. Prosta prostopadła do prostej ll przechodząca przez punkt P=(pi ,0) ma równanie ...
Prosta \(l\) ma równanie \( y=-\frac{1}{3}x+2\). Prosta prostopadła do prostej \(l\) przechodząca przez punkt \( P=\left ( \pi ,0 \right )\) ma równanie:   A. \( y=\pi...
150. Prosta k ma równanie 6x-3y-1=0. Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej k ...
Prosta \(k\) ma równanie \(6x-3y-1=0\). Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej \(k\)   A. \(y=-2x\)         B....
151. Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=3x+2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu ...
Wykres funkcji liniowej określonej wzorem \( f\left ( x \right )=3x+2\) jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:   A. \( y=-\frac{1}{3}x-1\)     B. \(...
152. Promień okręgu o równaniu (x-1)^2+y^2=16 jest równy ...
Promień okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=16\) jest równy:   A. \(1\)           B....
153. Dane są punkty A=(-2,3) oraz B=(4,6). Długość odcinka AB wynosi ...
Dane są punkty \(A=\left ( -2,3 \right )\), oraz \(B=\left ( 4,6 \right )\). Długość odcinka \(AB\) wynosi:   A. \(\sqrt{208}\)           B....
154. Nierówność x^2+y^2-2y+6x+10<=0 przedstawia na płaszczyźnie ...
Nierówność \( x^{2}+y^{2}-2y+6x+10\leq 0\) przedstawia na płaszczyźnie:   A. okrąg           B....
155. Punkt P=(pierwiastek(2),a) należy do prostej o równaniu pierwiastek(2)x-2y+3pierwiastek(2)=0. Wynika stąd, że ...
Punkt \( P=\left ( \sqrt{2},a \right )\) należy do prostej o równaniu \( \sqrt{2}x-2y+3\sqrt{2}=0\). Wynika stąd, że:   A. \( a=-2\sqrt{2}\)      B. \(...

zadania zamknięte Wyników: 13

156. Medianę danych: -4, 2, 6, 0, 1 jest równa
Mediana danych: \(-4,2,6,0,1\) jest równa   A. \(6\)                 B....
157. Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Wtedy liczba x jest równa
Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(3,1,1,0,x,2\) jest równa \(2\). Wtedy liczba \(x\) jest równa   A....
158. Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” wyniki przedstawiono w tabeli. Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa 4. Wtedy liczb x jest równa
Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” wyniki przedstawiono w tabeli:   Liczba osób w rodzinie Liczba uczniów 3 6 4 12 x 2...
159. W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6,3,1,4. Mediana tych danych jest równa ...
W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: \(6,3,1,4\). Mediana tych danych jest równa   A....
160. Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa
Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa A. \(1\)                B....
161. Wyniki sprawdzianu z matematyki przedstawiono na diagramie. Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa:
Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie. Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa:   A....
162. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:
Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:   A....
163. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:   A....
164. Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa:
Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa:   wartość 0 1 2 3 liczebność 5 2 1 1   A....
165. Mediana danych: 0,1,1,2,3,1 jest równa:
Mediana danych: \(0,1,1,2,3,1\) jest równa:   A. \(1\)                B....
166. Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94,92,90,90,86,86,86,72. Medianą tego zestawu wyników jest:
Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: \(94,92,90,90,86,86,86,72\). Medianą tego zestawu wyników jest:   A....
167. Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5,x,1,3,1 jest równa 3. Wtedy:
Średnia arytmetyczna \(5\) liczb: \(5,x,1,3,1\) jest równa \(3\). Wtedy:   A. \(x=2\)                B....
168. Średnią arytmetyczną liczb: 3,3,4,4,4,5,5,6 jest liczba:
Średnią arytmetyczną liczb \(3,3,4,4,4,5,5,6\) jest liczba:   A. \(4\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 90

169. Liczbą przeciwną do liczby a=5^2/3 jest ...
Liczbą przeciwną do liczby \(a=5^{\frac{2}{3}}\) jest:   A. \(5^{\frac{3}{2}}\)                B....
170. Wartość liczby 25^log5(2) jest równa ...
Wartość liczby \(25^{\log_52}\) jest równa:   A. \(2\)                B....
171. Wartość liczby a=16 * pierwiastek 3 stopnia z 4 jest równa wartości ...
Wartość liczby \(a=16\sqrt[3]{4}\) jest równa wartości liczby:   A. \(2^{\frac{4}{3}}\)                B....
172. W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt \(CD\) obniżono o \(20\)%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o   A....
173. Wyrażenie ||x|+1| dla x<0 jest równe
Wyrażenie \(\left | \left | x \right |+1 \right |\) dla \(x<0\) jest równe   A. \(x+1\)                B....
174. Liczba log_(3)(1/27) jest równa
Liczba \(\log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa   A. \(-3\)                B. \(-\frac{1}{3}\)        ...
175. Potęga (y/x)^{5} (gdzie x i y są różne od zera jest równa
Potęga \(\left ( \frac{y}{x} \right )^{5}\) (gdzie \(x\) i \(y\) są różne od zera) jest równa   A. \(-5\cdot \frac{x}{y}\)                 B. \(\left (...
176. Liczbę sqrt{32} można przedstawić w postaci
Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci   A. \(8\sqrt{2}\)                B....
177. 20% pewnej liczby jest o 16 mniejsze od tej liczby. Znajdź tą liczbę.
\(20\)% pewnej liczby jest o \(16\) mniejsze od tej liczby. Tą liczba jest   A. \(32\)                B....
178. Liczba log 6 jest równa
Liczba \(\log 6\) jest równa   A. \(\log 2\cdot \log3\)      B. \(\frac{\log 12}{\log 2}\)      C. \(\log 2+\log 3\)      D....
179. Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa
Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa   A....
180. Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby a jest równa
Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby \(a\) jest równa:   A. \(-2a\)                B....
181. Zbiór wszystkich liczb x, których odległość od liczby 7 na osi liczbowej jest nie mniejsza niż 4, jest opisany nierównością
Zbiór wszystkich liczb \(x\), których odległość od liczby \(7\) na osi liczbowej jest nie mniejsza niż \(4\), jest opisany nierównością:   A. \(\left | x-7 \right |>4\)      ...
182. Jeśli A=(-8,12) i A=(0,20), to różnica A\B jest przedziałem:
Jeśli \(A=\left \langle -8,12 \right \rangle\) i \(B=\left ( 0,20 \right )\), to różnica \(A\setminus B\) jest przedziałem:   A. \(\left ( -8,0 \right )\)          ...
183. 4,5% liczby x jest równe 48,6. Liczba x jest równa
\(4,5\)% liczby \(x\) jest równe \(48,6\). Liczba \(x\) jest równa:   A. \(1080\)                B....
184. Liczbą wymierną nie jest liczba:
Liczbą wymierną nie jest liczba:   A. \(\frac{1}{3}\)                B....
185. Trzecia część liczby 3^(150) jest równa:
Trzecia część liczby \(3^{150}\) jest równa:   A. \(1^{50}\)                B....
186. Liczba log_(2)_4+2log_(3)_1 jest równa
Liczba \(\log_{2}4+2\log_{3}1\) jest równa   A. \(0\)                B. \(1\)            ...
187. Liczba |5-2|+|1-6| jest równa
Liczba \(\left | 5-2 \right |+\left | 1-6 \right |\) jest równa   A. \(8\)                B....
188. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a^2-b^2=200 i a+b=8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a-b jest równa
Dla pewnych liczb \(a\) i \(b\) zachodzą równości: \(a^{2}-b^{2}=200\) i \(a+b=8\). Dla tych liczb \(a\) i \(b\) wartość wyrażenia \(a-b\) jest równa   A. \(25\)        ...
189. Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
Suma liczby \(x\) i \(15\)% tej liczby jest równa \(230\). Równaniem opisującym tę zależność jest   A. \( 0,15\cdot x=230\)           ...
190. Wyrażenie log_(4)(2x-1) jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek
Wyrażenie \(\log_{4}\left ( 2x-1 \right )\) jest określone dla wszystkich liczb \(x\) spełniających warunek   A. \(x\leq...
191. Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje
Pierwsza rata, która stanowi \(9\)% ceny roweru, jest równa \(189\) zł. Rower kosztuje   A. \(1701\) zł               ...
192. Wskaż nierówność, którą spełnia liczba PI
Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \(\pi\).   A. \(\left | x+1 \right |>5\)   B. \(\left | x-1 \right |<2\)   C. \(\left | x+\frac{2}{3} \right |\leq 4\)...
193. Liczba log_(4) [log_(3) (log_2(8)] jest równa
Liczba \(\log_{4}\left [ \log_{3}\left ( \log_{2}8 \right ) \right ]\) jest równa   A. \(0\)                B....
194. Polowa liczby 2^(2010) to
Polowa liczby \(2^{2010}\) to   A. \(1^{1005}\)                B....
195. Jeżeli log_(x)(1/64)=-4, to liczba x jest równa
Jeżeli \(\log_{x}\frac{1}{64}=-4\), to liczba \(x\) jest równa   A. \(\frac{1}{2}\)                 B....
196. Liczby należące do przedziału (-6,6) są rozwiązaniami nierówności
Liczby należące do przedziału \(\left \langle -6,6 \right \rangle\) są rozwiązaniami nierówności   A. \(\left | x \right |< 6\)                B....
197. Liczba b, to 125% liczby a. Wskaż zdanie fałszywe.
Liczba \(b\) to \(125\)% liczby \(a\). Wskaż zdanie fałszywe.   A. \( b=a+0,25\cdot a\)                          B....
198. Liczba \( 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\) jest liczbą
Liczba \( 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\) jest liczbą   A. wymierną                B....
199. Liczba log_{5}5 - log_{5}125 jest równa
Liczba \( \log_{5}5-\log_{5}125\) jest równa   A. \(-2\)                B....
200. Dana jest liczba x=63^(2) * (1/3 )^(4). Wtedy
Dana jest liczba \( x=63^{2}\left ( \frac{1}{3} \right )^{4}\). Wtedy   A. \( x=7^{2}\)                B. \(...
201. Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
Samochód kosztował \(30000\) zł. Jego cenę obniżono o \(10\)%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o \(10\)%. Po tych obniżkach samochód kosztował   A. \(24400\)...
202. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x-2|>=3
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-2 \right |\geq 3\)  ...
203. Liczba |5-7|-|-3+4| jest równa
Liczba \( \left | 5-7 \right |-\left | -3+4 \right |\) jest równa   A. \(-3\)                B....
204. Kwadrat liczby x=5+2pierwiastki z 3 jest równy
Kwadrat liczby \( x=5+2\sqrt{3}\) jest równy   A. \(37\)                 B. \(...
205. Liczba log_{4}8+ log_{4}2 jest równa
Liczba \( \log_{4}8+\log_{4}2\) jest równa   A. \(1\)                B....
206. Liczba (frac{2^{-2} * 3^{-1}}{2^{-1} * 3^{-2}})^{0} jest równa
Liczba \( \left ( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}} \right )^{0}\) jest równa   A. \(1\)                  B....
207. Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?
Spodnie po obniżce ceny o \(30\)% kosztują \(126\) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?   A. \(163,80\)...
208. Który z zaznaczonych przedziałów liczbowych jest zbiorem rozwiązań nierówności |2-x|<=3?
Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności \( \left | 2-x \right |\leq 3\)?  ...
209. Liczba log_{3}27- log_{2}8 jest równa:
Liczba \( \log_{3}27-\log_{2}8\) jest równa:   A. \(0\)                 B. \( \frac{27}{8}\)      ...
210. Liczba 8^{-1} * 16^{4} jest równa:
Liczba \( \left ( 8 \right )^{-1}\cdot 16^{4}\) jest równa:   A. \( 8^{9}\)                B.\(...
211. Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
Płyta kosztował \(80\) zł, a po obniżce \(60\) zł. O ile procent obniżono cenę płyty ?   A. \(20\)%                B....
212. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+6|>3.
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x+6 \right |>3\).  ...
213. Wskaż liczbę która jest mniejsza od frac{2 frac{1}{3}}{3,5} cdot (-frac{1}{3})^{-1}
Wskaż liczbę, która jest mniejsza od \( \frac{2\frac{1}{3}}{3,5}\cdot \left ( -\frac{1}{3} \right )^{-1}\).   A. \(...
214. Wartość wyrażenia frac{3^{-1} * sqrt[3]{-27}}{(-3)^{2} * 9 jest równa
Wartość wyrażenia \( \frac{3^{-1}\cdot \sqrt[3]{-27}}{\left ( -3 \right )^{2}}\cdot 9\) jest równa   A....
215. Wskaż liczbę, która nie jest równa 3^(5/2)
Wskaż liczbę, która nie jest równa \( 3^{\frac{5}{2}}\)   A. \( 9\sqrt{3}\)                B. \(...
216. Liczba 7^{25} * 49^{50} jest równa:
Liczba \(7^{25}\cdot 49^{50}\) jest równa:   A. \( 7^{75}\)                B. \(...
217. Wskaż warunek, który opisuje przedział liczbowy zaznaczony na osi liczbowej.
Wskaż warunek, który opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej. A. \( x\epsilon \left \langle -3,1 \right \rangle\)    B. \( x\epsilon \left ( -3,1 \right...
218. Wynik sumy liczb 0,1(2) oraz (0,(9) wynosi:
Wynik sumy liczb \( 0,1\left ( 2 \right )\) oraz \( 0,\left ( 9 \right )\) wynosi:   A. \(...
219. Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy
Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy \( \left \langle -4,2 \right \rangle\).   A. \( \left | x+1 \right |\geq 3\)     B. \( \left | x+1 \right |\leq...
220. Na krzewie aronii znajduje się 625 owoców. Po każdym dniu spada 0,8 wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?
Na krzewie aronii znajduje się \(625\) owoców. Po każdym dniu spada \(0,8\) wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?   A....
221. Liczba log8 + log5 +2log sqrt{4} jest równa:
Liczba \( \log8+\log5+2\log\sqrt{4}\) jest równa:   A. \(4\)                B....
222. Adam potrzebuje 24 godz. na uporządkowanie działki, a Kasia 40. Ile zajmie im uporządkowanie działki gdy będą pracowali razem ?
Adam potrzebuje \(24\) godziny na uporządkowanie działki, natomiast Kasia \(40\) godzin. Ile godzin zajmie im uporządkowanie tej działki, gdy będą pracowali razem ?   A....
223. Połowa liczby x jest równa 50% liczby y. Wynika stąd, że:
Połowa liczby „\(x\)” jest równa \(50\)% liczby „\(y\)”. Wynika stąd, że:   A....
224. Na opakowaniu mąki znajduje się zapis „masa 50g +/- 2%”. Zatem różnica między największą a najmniejszą dopuszczalną masą maki znajdującej się w opakowaniu, jest równa:
Na opakowaniu mąki znajduje się zapis „masa \( 50g \pm 2\)%”. Zatem różnica między największą a najmniejszą dopuszczalną masą maki znajdującej się w opakowaniu, jest równa:   A....
225. Wyrażenie sqrt{27} - 2sqrt{12} można zapisać w postaci:
Wyrażenie \( \sqrt{27}-2\sqrt{12}\) można zapisać w postaci:   A. \( -2\sqrt{15}\)                B. \( -3^{\frac{1}{2}}\)      ...
226. Na osi zaznaczono liczbę b. Różnica między zaokrągleniem tej liczby do jedności a zaokrągleniem do części dziesiątych jest równa:
Na osi liczbowej zaznaczono liczbę \(b\). Różnica między zaokrągleniem tej liczby do jedności a zaokrągleniem do części dziesiątych jest równa:   A....
227. Liczba log12 jest równa:
Liczba \(\log12\) jest równa:   A. \( \log3\cdot \log4\)    B. \( \log3+\log4\)    C. \( \log16-\log4\)    D. \( \log10+\log2\)
228. Liczba 7^{4}{3}} * sqrt[3]{7^{5}} jest równa:
Liczba \( 7^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{7^{5}}\) jest równa:   A. \( 7^{\frac{4}{5}}\)                B. \( 7^{3}...
229. Wskaż liczbę, której 6% wynosi 6.
Wskaż liczbę, której \(6\)% jest równe \(6\).   A. \(0,36\)                B....
230. Zbiór rozwiązań nierówności |x-3|>=1 jest przedstawiony na rysunku:
Zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-3 \right |\geq 1\) jest przedstawiony na rysunku:  ...
231. Liczba y to 120% liczby x. Wynika stąd, że
Liczba \(y\) to \(120\)% liczby \(x\). Wynika stąd, że:   A. \(y=x+0,2\)                      ...
232. Liczba 30 to p% liczby 80, zatem
Liczba \(30\) to \(p\)% liczby \(80\), zatem:   A. \(p<40\)                B....
233. Liczba 3^{8}{3} * sqrt[3]{9^{2} jest równa:
Liczba \( 3^{\frac{8}{3}}\cdot \sqrt[3]{9^{2}}\) jest równa:   A. \( 3^{3}\)                B. \(...
234. Liczba log 24 jest równa:
Liczba \(\log 24\) jest równa:   A. \( 2\log 2+\log20\)                         B. \( \log 6+2\log2\)      ...
235. Liczba 3^(30) * 9^(90) jest równa:
Liczba \( 3^{30}\cdot 9^{90}\) jest równa:   A. \( 3^{210}\)                B. \(...
236. Liczba (3 i 3/8 )^(1/3) jest równa:
Liczba \( \left ( 3\frac{3}{8} \right )^{\frac{1}{3}}\) jest równa:   A. \( \frac{2}{3}\)                B. \(1...
237. Iloczynem zbiorów A={1,3,5,7,9} i B={0,3,6,9} jest zbiór
Iloczynem zbiorów \(A=\left \{ 1,3,5,7,9 \right \}\) i \(B=\left \{ 0,3,6,9 \right \}\) jest zbiór:   A. \( \left \{ 0,1,3,5,6,7,9 \right \}\)       B. \( \left \{ 1,5,7 \right...
238. Najprostszą postacią wyrażenia (sqrt{3} +2 )^{2} jest
Najprostszą postacią wyrażenia \( \left ( \sqrt{3} +2\right )^{2}\) jest:   A. \(5\)                B....
239. Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zl. O jaki procent wzrosła cena ?
Cena towaru wzrosła z \(1200\) zł do \(1248\) zł. O jaki procent wzrosła cena ?   A. \(40\) %                B....
240. Wartość log_{7} ( 7^{2}+7^{3} )) wynosi:
Wartość \( \log_{7}\left ( 7^{2}+7^{3} \right )\) wynosi:   A. \(5\)                B. \(...
241. Połową liczby 2^{20} jest:
Połową liczby \( 2^{20}\) jest:   A. \( 1^{20}\)                B. \(...
242. Wynikiem działania sqrt{18\sqrt[3]{2\sqrt{16}}} jest:
Wynikiem działania \( \sqrt{18\sqrt[3]{2\sqrt{16}}}\) jest:   A. \(36\)                B....
243. Wartość wyrażenia W jest równa:
Wartość wyrażenia \(W=\sqrt{\left ( 1+\sqrt{3} \right )^{2}}-\sqrt{\left ( 1-\sqrt{3} \right )^{2}}\) jest równa:   A....
244. Suma przedziałów podanych jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Suma przedziałów \(\left ( -\infty,-12 \right \rangle \cup \left \langle 12,+\infty \right )\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\left | x \right |<12\)    ...
245. Wartość wyrażenia a=log_{3}(1/27 razy log_{9} jest równa:
Wartość wyrażenia \(a=\log_{3}\frac{1}{27}\log_{9}3\) jest równa:   A. \(-8\)                B....
246. Pan Nowak założyl lokatę oprocentowaną w skali roku na 6%. Jeśli po roku otrzymał z banku 13250 zł, to znaczy, że ulokował
Pan Nowak założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na \(6\)%. Jeśli po roku otrzymał z banku \(13250\) złotych, to znaczy, że ulokował:   A. \(12500\)...
247. Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba:
Rozwinięcie dziesiętne nieskończone ma liczba:   A. \(\frac{6}{10}\)                B....
248. Wiadomo, że a=3 log_{8}4, zatem a jest równe.
Wiadomo, że \(a=3\log_{8}4\), zatem \(a\) jest równe.   A. \(512\)                B....
249. Liczba 2^(20) razy 4^(40) jest równa:
Liczba \(2^{20}\cdot 4^{40}\) jest równa:   A. \(2^{60}\)                 B....
250. 4% liczby x jest równe 6, zatem
\(4\)% liczby \(x\) jest równe \(6\), zatem:   A. \(x=150\)                 B....
251. Jajko waży 56 g. 55% wagi stanowi białko, 40% zółtko, a resztę stanowi skorupka. Waga skorupki to
Jajko waży \(56\) gramów. \(55\)% wagi jajka stanowi białko, \(40\)% żółtko, a resztę stanowi skorupka. Waga skorupki to:   A....
252. O liczbie x wiadomo, że log_{3}x=9. Zatem:
O liczbie \(x\) wiadomo, że \(\log_{3}x=9\). Zatem:   A. \(x=2\)            B. \(x=\frac{1}{2}\)           C....
253. Iloraz 32^{-3}razy (1/8)^{4} jest równy:
Iloraz \(32^{-3}:\left ( \frac{1}{8} \right )^{4}\) jest równy:   A. \(2^{-27}\)                B....
254. 6 % liczby x jest równe 9. Wtedy
\(6\)% liczby \(x\) jest równe \(9\). Wtedy:   A. \(x=240\)                B....
255. Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowily bilety ulgowe?
Na seans filmowy sprzedano \(280\) biletów, w tym \(126\) ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe ?   A....
256. Suma dwóch liczb niewymiernych:
Suma dwóch liczb niewymiernych:   A. może być liczbą całkowitą                         B. nie...
257. Liczba (n+3)/n jest liczbą całkowitą. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania:
Liczba \(\frac{n+3}{n}\) jest liczbą całkowitą. Liczb naturalnych \(n\) spełniających warunki zadania:   A. nie ma           B. są...
258. Wartość wyrażenia (-2)^3 razy pierwiastek z 2 do potęgi -4 pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
Wartość wyrażenia \(\left ( -2 \right )^{3}\cdot \left ( \sqrt{2} \right )^{-4}\) pomnożono przez \(3\). Wartość tego wyrażenia:   A. zmniejszyła się o...

zadania zamknięte Wyników: 62

259. Zbiór (-niesk, -8>U<-4,+niesk) jest rozwiązaniem nierówności...
Zbiór \(\left ( -\infty ,-8 \right \rangle\cup \left \langle -4,+\infty \right )\) jest rozwiązaniem nierówności:   A. \(\left | x-6 \right |\leq 2\)       B....
260. Funkcja f określona wzorem f(x)=x^2-3x-4 przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale
Funkcja \(f\), określona wzorem \(f\left ( x \right )=x^{2}-3x-4\), przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale:   A.\( \left ( -\infty ,\frac{3}{2} \right )\)     ...
261. Liczby x_1,x_2 są rozwiązaniami równania 4(x+2)(x-6)=0. Suma (x_1)^2+(x_2)^2 jest równa
Liczby \(x_{1},x_{2}\) są rozwiązaniami równania \(4\left ( x+2 \right )\left ( x-6 \right )=0\). Suma \(x_{1}^{2}+x_{2}^{2}\) jest równa   A....
262. Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność (4+x)^2 mniejsze od (4-x)(4+x) jest
Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\left ( 4+x \right )^{2}<\left ( x-4 \right )\left ( x+4 \right )\) jest   A....
263. Równanie (x^2+36)/(x-6)=0 ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{x^{2}+36}{x-6}=0\)   A. nie ma rozwiązań B. ma dokładnie jedno rozwiązanie C. ma dokładnie dwa rozwiązania D. ma dokładnie trzy rozwiązania
264. Do zbioru rozwiązań nierówności 9 mniejsze lub =x^2 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(9\leq x^{2}\) należy liczba   A. \(-2\)                B....
265. Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności
Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności   A. \(\left | x+1 \right |\leq 1\)       B. \(\left | x+1 \right |\geq...
266. Większa z liczb spełniających równanie x^2+6x+8=0 to
Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+6x+8=0\) to   A. \(2\)                B....
267. Rozwiązaniem równania -2=(x-1)/(x+2) jest liczba
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba   A. \(-1\)                B....
268. Największa liczbą naturalną n spełniającą nierówność n mniejsz od pi-1 to
Największa liczba naturalna \(n\) spełniająca nierówność \(n<2\pi -1\) to   A. \(3\)                B....
269. Jeśli x^2
270. Równanie x^3+9x=0 posiada liczbę pierwiastków
Równanie \(x^{3}+9x=0\)   A. nie ma pierwiastków                          B. ma jeden...
271. Rozwiązaniem układu równań x+3y=5 i 2x-y=3 jest
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} x+3y=5\\2x-y=3 \end{matrix}\right.\) jest   A. \(\left\{\begin{matrix} x=2\\y=1 \end{matrix}\right.\)          ...
272. Rozwiązaniem równania 3(2-3x)=x-4 jest:
Rozwiązaniem równania \(3\left ( 2-3x \right )=x-4\) jest:   A. \(x=1\)                B. \(x=2\)      ...
273. Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 3(x-1)(x-5)<= i x>1.
Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: \(3\left ( x-1 \right )\left ( x-5 \right )\leq 0\) i x>1.  ...
274. Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności 3/8+x/6<5x/12 jest
Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \(\frac{3}{8}+\frac{x}{6}<\frac{5x}{12}\) jest   A. \(1\)                 B....
275. Rozwiązanie równania x(x+3)-49=x(x-4) należy do przedziału
Rozwiązanie równania \(x\left ( x+3 \right )-49=x\left ( x-4 \right )\) należy do przedziału   A. \(\left ( -\infty ,3 \right )\)           B. \(\left (...
276. Układ równań 4x+2y=10 i 6x+ay=15 ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
Układ równań \(\left\{\begin{matrix} 4x+2y=10\\6x+ay=15 \end{matrix}\right.\) ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli   A....
277. Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności x^2-7x-5 <0 jest
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^{2}-7x-5 <0\) jest   A. \(0\)                B....
278. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)>=0 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\geq 0\) jest   A. \(\left \langle -2,3 \right...
279. Do zbioru rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)<0 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )<0\) należy liczba   A....
280. Rozwiązaniem równania (3x-1)/(7x+1)=2/5 jest
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest   A. \(1\)                B. \(\frac{7}{3}\)    ...
281. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(\left | x+7 \right |>5\)...
282. Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x/4+1/6
Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności \(\frac{x}{4}+\frac{1}{6}<\frac{x}{3}\).   A. \(\left ( -\infty ,-2 \right...
283. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+5)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle -2,+\infty \right...
284. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=4x jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}\geq 4x\) jest:   A. \( \left ( -\infty ,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right...
285. Równanie (2x+1)/x=3x ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{2x+1}{x}=3x\)   A. ma dwa rozwiązania: \(x=-\frac{1}{3},x=1\) B. ma dwa rozwiązania: \(x=\frac{1}{3},x=1\) C. nie ma żadnego rozwiązania D. ma tylko jedno rozwiązanie: \(x=1\)
286. Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 5x^4-13=0 ?
Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie \(5x^{4}-13=0\) ?   A. \(1\)                B....
287. Rozwiązaniem równania (x-3)/(2-x)=1/2 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-3}{2-x}=\frac{1}{2}\) jest liczba:   A. \(-\frac{4}{3}\)                 B....
288. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=5 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}\geq 5\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-\sqrt{5} \right )\cup \left ( \sqrt{5},+\infty \right...
289. Wskaż liczbę rozwiązań równania (11-x)/(x^2-11)=0.
Wskaż liczbę rozwiązań równania \(\frac{11-x}{x^{2}-11}=0\).   A. \(0\)                B....
290. Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie x^2+5x+6=0 jest:
Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie \(x^{2}+5x+6=0\) jest:   A. \(-6\)                B....
291. Pierwiastkami równania 2x^3-8x^2+8x=0 są liczby:
Pierwiastkami równania \(2x^{3}-8x^{2}+8x=0\) są liczby:   A....
292. Równanie x^2=5x jest równoważne rozwiązaniu:
Równanie \(x^{2}=5x\) jest równoważne rozwiązaniu:   A. \(x=5\)           B. \(x=0\)          ...
293. Równanie -x^2+3x-4=0 ma pierwiastków
Równanie \(-x^{2}+3x-4=0\):   A. nie ma pierwiastków                           ...
294. Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 7/3 tej liczby. Zatem
Jeśli liczbę \(x\) powiększymy o \(4\), to otrzymamy \(\frac{7}{3}\) tej liczby. Zatem:   A....
295. Rozwiązaniem równania x+2*pierwiastki(2)=1+x*pierwiastek(2) jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x+2\sqrt{2}=1+x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(1\)                B....
296. Zbiorem rozwiązań nierówności -x^2+5x>0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-x^{2}+5x>0\) jest:   A. \(\left ( 0,5 \right )\)           B. \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right...
297. Nierównością z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest suma przedziałów liczbowych jest
Nierównością z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest suma przedziałów \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 6,+\infty \right )\) jest:   A. \(\left | x+3 \right |<3\)...
298. Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.
Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.   A. \(x^{3}+x^{2}=-12x\)      B. \(x\left ( x^{2}+5 \right )=0\)      C. \(x^{2}=-4\)      D. \(x^{2}=4\)
299. Zbiór R jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Zbiór \(R\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\frac{x+a}{x+2}\geq 1\), gdy \(a=2\)                 ...
300. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>7 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}>7\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,\sqrt{7} \right )\cup \left ( \sqrt{7},\infty \right )\)     B. \( \left ( -\sqrt{7},\sqrt{7} \right...
301. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=x-1\) z parabolą o równaniu \(y=x^{2}+2\)?   A. \(0\)                B....
302. Suma dwóch liczb jest równa -6, a ich różnica jest równa 10. Iloraz mniejszej z tych liczb przez większą jest równy:
Suma dwóch liczb jest równa \(-6\), a ich różnica jest równa \(10\). Iloraz mniejszej z tych liczb przez większą jest równy:   A....
303. Liczba rozwiązań równania (x^4-9)/3=0 jest równa:
Liczba rozwiązań równania \(\frac{x^{4}-9}{3}=0\) jest równa:   A. \(1\)                 B....
304. Większa z liczb spełniających równanie x^2+2x-15=0 to:
Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+2x-15=0\) to:   A. \(-5\)                B....
305. Liczba k spełnia warunek (6-k)/(k-2)=3. Liczba m spełnia warunek 2/(2m-5)=m/(m^2+5). Zatem:
Liczba \(k\) spełnia warunek \(\frac{6-k}{k-2}=3\). Liczba \(m\) spełnia warunek \(\frac{2}{2m-5}=\frac{m}{m^{2}+5}\). Zatem:   A....
306. Rozwiązaniami równania x^3+2x^2=18+9x są liczby:
Rozwiązaniami równania \(x^{3}+2x^{2}=18+9x\) są liczby:   A. \(-3,-2,2\)                B....
307. Równanie równoważne to:
Równanie równoważne to:   A. \(x^{5}=1\) i \(x^{2}=1\)                               B. \(x-1=0\) i...
308. Liczba a jest różna od 0. Zatem równanie x^2+ax-1=0 ma zawsze
Liczba \(a\) jest różna od \(0\). Zatem równanie \(x^{2}+ax-1=0\):   A. ma zawsze dwa rozwiązania B. nie ma rozwiązania dla \(a\in \left ( -2,2 \right )\) C. ma jedno rozwiązanie dla \(a=2\) lub...
309. Rozwiązaniem równania x^2+4=3x sqrt{2} jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x^{2}+4=3x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(-\sqrt{2}\)                B....
310. Suma liczby całkowitej dodatniej m i jej odwrotności jest równa 5,2. Zatem liczba m jest
Suma liczby całkowitej dodatniej \(m\) i jej odwrotności jest równa \(5,2\). Zatem liczba \(m\) jest:   A. parzysta      B. podzielna przez \(5\)     C....
311. Iloczyn pierwiastków równania (x-4)(x+2 )(x-5 )(x^2+9)=0 wynosi:
Iloczyn pierwiastków równania \(\left ( x-4 \right )\left ( x+2 \right )\left ( x-5 \right )\left ( x^{2}+9 \right )=0\) wynosi:   A....
312. Rozwiązaniem układu równań 2x-4=y i y+x+1=0 jest para liczb:
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} 2x-4=y\\ y+x+1=0 \end{matrix}\right.\) jest para liczb:   A. \(x=-2\) i \(y=1\)                  ...
313. Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba 5.
Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba \(5\).   A. \(\frac{x-5}{\left ( x-5 \right )\left ( x+1 \right )}\)          B....
314. Zbiorem rozwiązań nierówności (x+3)(x-2)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-\left ( x+3 \right )\left ( x-2 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-3 \right \rangle\cup \left \langle2,\infty \right )\)     B. \(\left...
315. Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności 3(x-1)/2
Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności \(\frac{3\left ( x-1 \right )}{2} > x\) to liczby:   A....
316. Układ równań 3x-5y=2 i 3x+my=2 jest:
Układ równań \(\left\{\begin{matrix} 3x-5y=2\\3x+my=2 \end{matrix}\right.\) jest:   A. sprzeczny, gdy \(m=5\)              ...
317. Równanie (x-2)(x+2)=x^2 ma rozwiązań
Równanie \(\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )=x^{2}\)   A. ma jedno rozwiązanie B. ma dwa rozwiązania różnych znaków C. ma dwa rozwiązania tych samych znaków    D. nie ma...
318. Zbiór nierówności (x+1)(x-3)>0 przedstawiony jest na rysunku:
Zbiór nierówności \(\left ( x+1 \right )\left ( x-3 \right )>0\) przedstawiony jest na rysunku:...
319. Rozwiązaniem równania (x-5)/(x+3)=2/3 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3}\) jest liczba:   A. \(21\)                B....
320. Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.
Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.   A. \(\left | x-2 \right |>4\)      B. \(\left | x-2 \right...

zadania zamknięte Wyników: 27

321. Kąt A jest ostry i tgA=12/5. Wówczas cosA jest równy ...
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{12}{5}\). Wówczas \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
322. W trójkącie prostokątnym podane są kąty A=27 i B=63 stopnie. Wtedy (cosA+sinB)/cosA równa się
W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: \(\alpha =27^{\circ}\) i \(\beta =63^{\circ}\). Wtedy \(\frac{\cos \alpha +\sin \beta }{\cos \alpha }\) równa się   A. \(1+\sin...
323. Kąt A jest ostry i sinA=2/5. Wskaz zależność pomiędzy sinusem i cosinusem tego kąta.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{2}{5}\). Wówczas   A. \(\cos \alpha =\sin...
324. Sinus kąta ostrego A jest równy 3/7. Wówczas cosinus tego kąta jest równy:
Sinus kąta ostrego \(\alpha\) jest równy \(\frac{3}{7}\). Wówczas cosinus tego kąta jest równy:   A....
325. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wtedy miara kąta A jest równa:
Kąt \(\alpha\) jest ostry oraz \(\sin \alpha =\cos 47^{\circ}\). Wtedy miara kąta \(\alpha\) jest równa:   A....
326. Wartość wyrażenia \(\frac{\sin ^{2}38^{\circ}+\cos ^{2}38^{\circ}-1}{\sin ^{2}52^{\circ}+\cos^{2}52^{\circ}+1 }\) jest równa
Wartość wyrażenia \(\frac{\sin ^{2}38^{\circ}+\cos ^{2}38^{\circ}-1}{\sin ^{2}52^{\circ}+\cos^{2}52^{\circ}+1 }\) jest równa   A....
327. Kąt A jest ostry i cosA =5/13. Wtedy
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{5}{13}\). Wtedy   A. \(\sin \alpha =\frac{12}{13}\) oraz \(\operatorname{tg}\alpha...
328. Rozwiązaniem równania cosx=3/2 dla 0
Rozwiązaniem równania \(\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}\) dla \(0^{\circ}<x<90^{\circ}\) jest   A....
329. Wartość wyrażenia sin30*cos 60-2tg45 jest równa
Wartość wyrażenia \(\sin30^{\circ}\cdot \cos 60^{\circ}-2\operatorname{tg}45^{\circ}\) jest równa   A....
330. Kąt A jest ostry i cosA=3/7. Wtedy sinA wynosi:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{3}{7}\). Wtedy   A. \(\sin \alpha =\frac{2\sqrt{10}}{7}\)        B. \(\sin \alpha =\frac{\sqrt{10}}{7}\) ...
331. Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt A trójkąta prostokątnego. Która równość jest prawdziwa?
Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt \(\alpha\) trójkąta prostokątnego (zobacz rysunek). Wtedy   A. \(\cos \alpha =\frac{5}{13}\)       B. \(\operatorname{tg}\alpha...
332. Kąt A jest ostry i sinA=3/4. Wartość wyrażenia 2-(cosA)^2 jest równa
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{3}{4}\). Wartość wyrażenia \(2-\cos ^{2}\alpha\) jest równa   A....
333. Kąt A jest ostry i cosA=0,9. Wówczas:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha=0,9\). Wówczas:   A. \(\alpha<30^{\circ}\)                B....
334. Kąt A jest ostry i sinA=3/11. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{3}{11}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
335. Kąt A jest ostry sinA=3/4. Wówczas:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{3}{4}\). Wówczas:   A. \(\alpha <30^{\circ}\)                B. \(\alpha...
336. Kąt A jest ostry i sinA=1/4. Wówczas
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{1}{4}\). Wówczas:   A. \(\cos \alpha <\frac{3}{4}\)       B. \(\cos \alpha...
337. Kąt A jest kątem ostrym i tgA=1/2. Jaki warunek spełnia kąt A?
Kąt \(\alpha\) jest kątem ostrym i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\). Jaki warunek spełnia kąt \(\alpha\)?   A. \(\alpha<30...
338. Dane są długości boków |BC|=5 i |AC|=3 trójkąta prostokątnego ABC o kącie ostrym beta (zobacz rysunek). Wtedy:
Dane są długości boków \(\left | BC \right |=5\) i \(\left | AC \right |=3\) trójkąta prostokątnego \(ABC\) o kącie ostrym \(\beta\) (zobacz rysunek). Wtedy:    A. \(\sin \beta...
339. 250 stopni w mierze łukowej to:
\(250^{\circ}\) w mierze łukowej to:   A. \(\pi\)                 B....
340. Wartość sinusa kąta 60 stopni jest równa:
Wartość sinusa kąta \(60^{\circ}\) jest równa:   A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)                B....
341. Wartość wyrażenia cos 40/cos 50*tg40 wynosi:
Wartość wyrażenia \(\frac{\cos 40^{\circ}}{\cos 50^{\circ}}\cdot \operatorname{tg}40^{\circ}\) wynosi:   A. \(1\)                B....
342. Jeśli dla kąta ostrego sinA=1/3, to:
Jeśli dla kąta ostrego \(\sin \alpha =\frac{1}{3}\), to:   A. \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\)        B. \(\operatorname{tg}\alpha =2\)     ...
343. W trójkącie prostokątnym kąt ostry A jest większy od kąta ostrego B. Wynika stąd, że:
W trójkącie prostokątnym kąt ostry \(\alpha\) jest większy od kąta ostrego \(\beta\). Wynika stąd, że:   A. \(\sin \beta <\sin \alpha\)    B. \( \cos \beta <\cos...
344. Jeżeli sinA=4/5 i A jest kątem ostrym, to:
Jeżeli \(\sin \alpha =\frac{4}{5}\) i \(\alpha\) jest kątem ostrym, to:   A. \(\cos \alpha =-\frac{3}{5}\)           B. \(\cos \alpha...
345. Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy tgA jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \(\operatorname{tg}\alpha\) jest równy A. \(\sqrt{2}\)               ...
346. Kąt A jest ostry sinA =8/9. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{8}{9}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
347. Stosunek boków prostokąta wynosi 1:3. Przekątna prostokąta tworzy z dłuższym bokiem prostokąta kąt A, taki, że:
Stosunek boków prostokąta jest równy \(1:3\). Przekątna prostokąta tworzy z dłuższym bokiem prostokąta kąt \(\alpha\), taki, że:   A. \(\cos \alpha...

zadania zamknięte Wyników: 14

348. W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział 8 zawodników. Jeden z nich zrezygnował. Liczba zaplanowanych rozgrywek zmniejszyła się o
W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział \(8\) zawodników. Jeden z nich zrezygnował. Liczba zaplanowanych rozgrywek zmniejszyła się o:   A....
349. Cztery dziewczynki i 6 chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest
Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w...
350. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2 ?
Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej \(2\) ?   A. \(1\)                B....
351. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?
Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?   A....
352. W karcie dań jest 5 zup i 4 drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania?
W karcie dań jest \(5\) zup i \(4\) drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania ?   A....
353. Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10, jest
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez \(6\) lub przez \(10\), jest   A....
354. Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4,5} i jedną ze zbioru {2,3}. Ile jest sposobów, by ich suma była liczbą nieparzystą?
Wybieramy jedną liczbę ze zbioru \(\left \{ 3,4,5 \right \}\) i jedną liczbę ze zbioru \(\left \{ 2,3 \right \}\). Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?...
355. Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od \(5\) jest:   A. \(16\)                B....
356. Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa
Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa:   A....
357. Liczba 5! jest równa
Liczba \(5!\) jest równa:   A. \(5\)                B....
358. Pan Jakub ma 4 marynarki, 7 spodni i 10 koszul. Na ile sposobów może się ubrać, jeśli zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
Pan Jakub ma \(4\) marynarki, \(7\) par różnych spodni i \(10\) różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę?   A. \(280\)  ...
359. Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest
Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest:   A. \(79\)                 B. \(80\)                C....
360. W rzędzie ustawiamy 5 osób. Ile jest takich ustawień, aby osoby A i B stały obok siebie ?
W rzędzie ustawiamy \(5\) osób. Ile jest takich ustawień, aby osoby \(A\) i \(B\) stały obok siebie ?   A....
361. Wybieramy liczbę a ze zbioru {2,3,4,5} oraz liczbę b ze zbioru {1,4}. Ile jest takich par aby iloczyn ab był liczbą nieparzystą?
Wybieramy liczbę \(a\) ze zbioru \(A=\left \{ 2,3,4,5 \right \}\) oraz liczbę \(b\) ze zbioru \(B=\left \{ 1,4 \right \}\). Ile jest takich par \(\left ( a,b \right )\), że iloczyn \(a\cdot b\) jest...

zadania zamknięte Wyników: 27

362. Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy
Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych \(13\) i \(15\) wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy   A....
363. Graniastosłup ma 2n+6 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa
Graniastosłup ma \(2n+6\) wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa   A....
364. Tworząca stożka jest o 2 dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe 15 PI. Tworząca stożka ma zatem długość
Tworząca stożka jest o \(2\) dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe \(15 \pi\). Tworząca stożka ma zatem długość   A....
365. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości \(6\). Objętość tego walca jest równa     A. \(108...
366. Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:
Krawędź sześcianu ma długość \(9\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:     A. \(...
367. Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa
Objętość stożka o wysokości \(8\) i średnicy podstawy \(12\) jest równa   A. \(124 \pi\)                 B. \(96...
368. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(54\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa   A. \(...
369. W prostopadłościanie ABCDEFGH mamy: |AB|=5, |AD|=4, |AE|=3. Który z odcinków AB,BG,GE,EB jest najdłuższy?
W prostopadłościanie \(ABCDEFGH\) mamy: \( \left | AB \right |=5\), \(\left | AD \right |=4 \), \(\left | AE \right |=3\). Który z odcinków \(AB,BG,GE,EB\) jest najdłuższy?     A....
370. Objętość kuli o promieniu r=pi dm jest równa
Objętość kuli o promieniu \(r= \pi\) \(dm\) jest równa   A. \( \frac{4}{3}\pi\) \(dm^{3}\)           B. \( \frac{4}{3}\pi^{4}\)...
371. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jest równa
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa \(24\). Objętość tego sześcianu jest równa   A....
372. Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 12 cm. Podstawa tego stożka jest kołem o promieniu:
Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu \(12\) cm. Podstawa tego stożka jest kołem o promieniu:   A. \(12\)...
373. Ostrosłup ma 12 krawędzi. Liczba wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa jest równa:
Ostrosłup ma \(12\) krawędzi. Liczba wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa jest równa:   A. \(12\)                B....
374. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Objętość tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(54\). Objętość tego sześcianu jest równa:   A. \(64\)               ...
375. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jest równa:
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa \(24\). Objętość tego sześcianu jest równa:   A....
376. Pewien wielościan ma 6 krawędzi. Liczba jego ścian jest równa:
Pewien wielościan ma \(6\) krawędzi. Liczba jego ścian jest równa:   A. \(4\)                B....
377. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości \(6\). Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:   A....
378. Przekątna prostopadłościanu o wymiarach 2x3x5 ma długość:
Przekątna prostopadłościanu o wymiarach \(2\times 3\times 5\) ma długość:     A....
379. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm^2. Objętość tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(24\) cm2. Objętość tego sześcianu jest równa:   A. \(8\)...
380. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa:
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości \(6\). Objętość tego walca jest równa:     A....
381. Przekątna sześcianu ma długość 3. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:
Przekątna sześcianu ma długość \(3\). Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:     A....
382. Objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości dwa razy większej od promienia jest równa:
Objętość walca o promieniu podstawy \(r\) i wysokości dwa razy większej od promienia jest równa:   A. \(\pi r^{2}\left ( r-2 \right )\)         B. \(\pi r^{2}\left ( r+2...
383. Podstawą ostrosłupa czworokątnego jest kwadrat o boku 4. Krawędź boczna o długości 9 jest prostopadła do podstawy. Objętość tego ostrosłupa wynosi:
Podstawą ostrosłupa czworokątnego jest kwadrat o boku \(4\). Krawędź boczna o długości \(9\) jest prostopadła do podstawy. Objętość tego ostrosłupa wynosi:   A....
384. Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 8, to objętość walca jest równa:
Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku \(8\), to objętość walca jest równa:   A....
385. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 216 cm kwadratowych. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(216\) cm2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:   A. \(3\) cm                B. \(4\) cm...
386. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 150cm^2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(150\) cm2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:   A. \(3,5\)...
387. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy 3:4. Tworząca stożka tworzy z jego wysokością kąt A, taki, że:
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o stosunku ramienia do podstawy \(3:4\). Tworząca stożka tworzy z jego wysokością kąt \(\alpha\), taki, że:   A. \(\cos \alpha...
388. Jeżeli objętość sześcianu jest równa 5*pierwiastki(5), to przekątna tego sześcianu wynosi:
Jeżeli objętość sześcianu jest równa \(5\sqrt{5}\), to przekątna tego sześcianu wynosi:   A....

zadania zamknięte Wyników: 44

389. Proste l i k są równoległe oraz OA=6, AB=10, OC=48. Z rysunku poniżej odczytaj jaką długość ma odcinek OD.
Proste \(l\) i \(k\) są równoległe oraz \(\left | OA \right |=6,\left | AB \right |=10,\left | OC \right |=48\). Odcinek \(OD\) ma długość:   A....
390. Długość promienia r okręgu opisanego na kwadracie jest równa 2 pierwiastki z 3. Długość boku tego kwadratu ma wartość ...
Długość promienia \(r\) okręgu opisanego na kwadracie jest równa \(2\sqrt{3}\). Długość boku tego kwadratu ma wartość:   A....
391. W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi
W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:   A....
392. Dane są dwa okręgi o promieniach 12 i 17. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa:
Dane są dwa okręgi o promieniach \(12\) i \(17\). Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa:   A....
393. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych \(5\) i \(12\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy   A....
394. Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy
Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy   A....
395. Trapez ABCD jest prostokątny. Trójkąty równoramienne ABD i CBD są podobne.Oblicz obwód tego trapezu znając krótszą przekątną.
Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne \(ABD\) i \(CBD\) są równoramienne. Obwód trapezu jest równy   A....
396. Dany jest okrąg o środku w punkcie S. Miara kata A, zaznaczonego na rysunku jest równa 70 stopni. Oblicz sumę podanych katów.
Dany jest okrąg o środku w punkcie \(S\). Miara kąta \(\alpha\) jest równa \(70^{\circ}\). Suma miar kątów \(\beta\) i \(\gamma\) jest równa:   A....
397. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC=BC oraz kąt C ma miarę 80 stopni, zaś AD jest dwusieczną Kąta BAC i D jest zawarty w ...
Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(\left | AC \right |=\left | BC \right |,\left | \angle ACB \right |=80^{\circ}\) zaś \(AD\) jest dwusieczną kąta \(BAC\) i \(D\in BC\). Wówczas miara kąta...
398. Wierzchołki trójkąta ABC leżą na okręgu i środek O okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt ABO ma miarę 20 stopni, to kąt ACB ma miarę:
Wierzchołki trójkąta \(ABC\) leżą na okręgu i środek \(O\) okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt \(ABO\) ma miarę \(20^{\circ}\), to kąt \(ACB\) ma miarę:   A. \(70^{\circ}\)    ...
399. Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni jest równa
Wysokość rombu o boku długości \(6\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\) jest równa   A. \( 3\sqrt{3}\)                B....
400. Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt wpisany alpha ma miarę
Punkt \(O\) jest środkiem okręgu. Kąt wpisany \( \alpha\) ma miarę A. \(80 ^{\circ}\)                B. \(100...
401. Długość odcinka x jest równa
Długość odcinka \(x\) jest równa   A. \(6\)                B....
402. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Wysokość tego trapezu jest równa
W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę \(60 ^{\circ}\), a podstawy mają długości \(6\) i \(9\). Wysokość tego trapezu jest równa   A. \(6\)              ...
403. Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 78 stopni, jest równa ...
Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku, co kąt środkowy o mierze \(78 ^{\circ}\), jest równa   A. \(156...
404. Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca cień o długości 60 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień o długości 12 m. Jaka jest wysokość tej wieży?
Pionowy słupek o wysokości \(90\) cm rzuca cień o długości \(60\) cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień o długości \(12\) m. Jaka jest wysokość wieży?   A. \(18\) m...
405. Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest:
Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości \(20\) m i \(40\) m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest:   A. równa \(40\) m B. większa...
406. Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego ACB jest równa ...
Punkt \(A,B\) i \(C\) leżą na okręgu o środku \(S\) (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego \(ACB\) jest równa     A....
407. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa
Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa A. \(3200\) cm2                B....
408. Punkty A,B,C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB jest równa
Punkty \(A,B,C\) leżące na okręgu o środku \(S\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego \(ASB\) jest równa     A....
409. Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1,3,9. Długość odcinka AD jest równa:
Odcinki \(AB\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(CD,DE\) i \(AB\) są odpowiednio równe \(1,3\) i \(9\). Długość odcinka \(AD\) jest równa:       A. \(2\)      ...
410. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię wynosi 5. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość
Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość \(6\), a ramię wynosi \(5\). Wysokość opuszczona na podstawę ma długość   A....
411. Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Długość boku tego kwadratu jest równa
Okrąg opisany na kwadracie ma promień \(4\). Długość boku tego kwadratu jest równa   A. \(4\sqrt{3}\)                B....
412. Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa
Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa   A. \(7\)                B....
413. Punkty A,B,C,D,E,F, G,H dzielą okrąg na 8 równych łuków. Miara kąta GAD zaznaczonego na rysunku jest równa:
Punkty \(A,B,C,D,E,F, G,H\) dzielą okrąg na \(8\) równych łuków. Miara kąta \(GAD\) zaznaczonego na rysunku jest równa:     A....
414. Wysokość CD trójkąta równoramiennego ABC jest równa 8, a ramię AC ma długość 10. Podstawa AB tego trójkąta ma długość:
Wysokość \(CD\) trójkąta równoramiennego \(ABC\) jest równa \(8\), a ramię \(AC\) ma długość \(10\). Podstawa \(AB\) tego trójkąta ma długość:   A....
415. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Wysokość tego trójkąta jest równa:
Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy \(6\). Wysokość tego trójkąta jest równa:   A....
416. Odcinki AB i CE są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. Długość odcinka DE jest równa:
Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe. Długości odcinków \(AB,CD\) i \(AD\) są podane na rysunku.   Długość odcinka \(DE\) jest równa:   A....
417. Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 stopni. Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy:
Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa \(30^{\circ}\). Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy:   A....
418. Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm jest równe:
Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu \(4\) cm jest równe:   A. \(64\) cm2                B. \(32\) cm2...
419. Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC, CE, BC są podane na rysunku.Długość odcinka DE jest równa:
Odcinek \(BC\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(AC,CE\) i \(BC\) są podane na rysunku. Długość odcinka \(DE\) jest równa:     A. \(6\)            ...
420. Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa 40 stopni. Miara kąta przy krótszej podstawie trapezu jest równa:
Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa \(40^{\circ}\). Miara kąta przy krótszej podstawie tego trapezu jest równa:  ...
421. Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa 180 stopni. Jaka jest miara kąta środkowego?
Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa \(180^{\circ}\). Jaka jest miara kąta środkowego?   A....
422. Kąt między cięciwą AB a styczną do okręgu w punkcie A (zobacz rysunek) ma miarę 62 stopnie. Wówczas:
Kąt między cięciwą \(AB\) a styczną do okręgu w punkcie \(A\) (zobacz rysunek) ma miarę \(\alpha =62^{\circ}\). Wówczas:     A. \(\beta...
423. Pole sześciokąta foremnego o boku a=pierwiastek{6) wynosi:
Pole sześciokąta foremnego o boku \(a=\sqrt{6}\) wynosi:   A. \(P=9\)                B....
424. Liczba przekątnych w 12-kącie jest równa:
Liczba przekątnych w \(12\)-kącie jest równa:   A. \(108\)                B....
425. Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę 30 stopni. Wysokość rombu jest równa:
Pole rombu jest równe \(32\), a kąt ostry ma miarę \(30^{\circ}\). Wysokość rombu jest równa:   A. \(8\)               ...
426. Dany jest trójkąt równoramienny ABC o kącie miedzy ramionami 120 stopni. Punkt O jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Prosta CO przecina podstawę AB w punkcie D. Miara kąta DOB jest równa:
Dany jest trójkąt równoramienny \(ABC\) o kącie miedzy ramionami \(\left | \angle ABC \right |=120^{\circ}\). Punkt \(O\) jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Prosta \(CO\) przecina podstawę...
427. Mikołaj, który stoi wieczorem 3 m od latarni, rzuca cień o długości 1 m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:
Mikołaj, który stoi wieczorem \(3\) m od latarni, rzuca cień o długości \(1\) m. Mikołaj ma \(1,6\) m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:   A. \(6,4\) m...
428. Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu długości 2pierwiastki(2) ma długość:
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60^{\circ}\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) ma długość:   A. \(\sqrt{3}\)                B....
429. Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB||CD i |AB|=6, |AC|=4 i |CD|=8
Oblicz długość \(AE\) wiedząc, że \(AB\parallel CD\) i \(\left | AB \right |=6,\left | AC \right |=4,\left | CD \right |=8\). A. \(\left | AE \right |=2\)            B....
430. W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC|=|BC|=7 oraz |AB|=12. Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa:
W trójkącie równoramiennym \(ABC\) dane są \(\left | AC \right |=\left | BC \right |=7\) oraz \(\left | AB \right |=12\). Wysokość opuszczona z wierzchołka \(C\) jest równa:   A....
431. Dane są dwa okręgi o środkach S_{1},S_{2} i promieniach odpowiednio równych r_{1},r_{2}. Jeżeli |S_{1}S_{2}|=17,r_{1}=9,r_{2}=8\), to okręgi:
Dane są dwa okręgi o środkach \(S_{1},S_{2}\) i promieniach odpowiednio równych \(r_{1},r_{2}\). Jeśli \(\left | S_{1}S_{2} \right |=17,r_{1}=9,r_{2}=8\), to okręgi:   A. są stycznie zewnętrznie...
432. Środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia się:
Środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia się:   A. dwusiecznych kątów trójkąta                 ...

zadania zamknięte Wyników: 23

433. Wielomian W(x)=x^3-2x^2-4x+8 po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia ...
Wielomian \(W\left ( x \right )=x^{3}-2x^{2}-4x+8\) po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia:   A. \(x^{2}\left ( x-2 \right )\)   B. \(x^{2}\left ( x-4 \right )\)   C....
434. Wielomian 4x^2-100 jest równy
Wielomian \(4x^{2}-100\) jest równy   A. \(\left ( 2x-10 \right )^{2}\)                     B. \(\left ( 2x-10 \right )\left ( 2x+10 \right...
435. Dane są wielomiany W (x)=x^4-1 oraz V(x)=x^4+1. Stopień wielomianu W(x)+V(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{4}-1\) oraz \(V\left ( x \right )=x^{4}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )+V\left ( x \right )\) jest równy   A....
436. Wyrażenie 5(4-x)-2x(x-4) można zapisać w postaci:
Wyrażenie \(5\left ( 4-x \right )-2x\left ( x-4 \right )\) można zapisać w postaci:   A. \(-10x\left ( 4-x \right )\)                    ...
437. Liczb 3 nie należy do dziedziny wyrażenia:
Liczb \(3\) nie należy do dziedziny wyrażenia:   A. \(\frac{x-3}{\left | x+3 \right |}\)                B....
438. Dane są wielomiany W(x)=x^3+3x^2+x-11 i V(x)=x^3+3x^2+1. Stopień wielomianu W(x)-V(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+x-11\)  i  \(V\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )-V\left ( x \right )\) jest równy   A....
439. Wyrażenie 5a^2-10ab+15a jest równe iloczynowi
Wyrażenie \(5a^{2}-10ab+15a\) jest równe iloczynowi   A. \(5a^{2}\left ( 1-10b+3 \right...
440. Wartość wyrażenia (2-x)/(x-2) dla x=2-pierwiastek(2) jest równa
Wartość wyrażenia \(\frac{2-x}{x-2}\) dla \(x=2-\sqrt{2}\) jest równa   A. \(-1\)                 B....
441. Iloczyn wielomianów W(x)=-3x^2+6 i P(x)=2x^3-6x^2+4 jest wielomianem stopnia
Iloczyn wielomianów \(W\left ( x \right )=-3x^{2}+6\) i \(P\left ( x \right )=2x^{3}-6x^{2}+4\) jest wielomianem stopnia   A....
442. Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu W(x)=x^3+ax^2+6x-4. Współczynnik a jest równy.
Liczba \(2\) jest pierwiastkiem wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}+ax^{2}+6x-4\). Współczynnik \(a\) jest równy   A. \(2\)                ...
443. Dane są wielomiany W(x)=-2x^3+5x^2-3 oraz P(x)=2x^3+12x. Wielomian W(x)+P(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=-2x^{3}+5x^{2}-3\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}+12x\). Wielomian \(W\left ( x \right )+P\left ( x \right )\) jest równy   A....
444. Dane są wielomiany W(x)=3x^2-2x+5 oraz P(x)=2x^3-2x+5. Wielomian W(x)-P(x) jest równy:
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=3x^{2}-2x+5\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}-2x+5\). Wielomian \(W\left ( x \right )-P\left ( x \right )\) jest równy:   A. \(2x^{3}+3x^{2}\) ...
445. Dane są wielomiany W(x)=3x^3-2x, V(x)=2x^2+3x. Stopień wielomianu W(x)V(x) jest równy:
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=3x^{3}-2x, V\left ( x \right )=2x^{2}+3x\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )\cdot V\left ( x \right )\) jest równy:   A. \(6\)    ...
446. Określ stopień podanego jednomianu y=-(3x^2)^6*2x^4
Określ stopień jednomianu \(y=-\left ( 3x^{2} \right )^{6}\cdot 2x^{4}\)   A. jednomian stopnia dwunastego           B. jednomian stopnia...
447. Liczba pierwiastków wielomianu W(x)=2(x^2+4)(x-3) jest równa
Liczba pierwiastków wielomianu \(W\left ( x \right )=2\left ( x^{2}+4 \right )\left ( x-3 \right )\) jest równa:   A....
448. Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie:
Liczba \(x\) jest ujemna, a liczba \(y\) jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie:   A. \(x-y\)           B. \(y-x\)   ...
449. Dana jest funkcja f(x) określ liczbę jej miejsc zerowych
Dana jest funkcja \(\left\{\begin{matrix} x &dla &x<0 \\x-2 &dla &0\leq x<2 \\-\frac{1}{3}x-2 &dla &x\geq 2 \end{matrix}\right.\) funkcja \(f\):   A. nie ma miejsc...
450. Wielomian W(x)=x^{2}(x+2)+25(x+2) można przedstawić w postaci:
Wielomian \(W\left ( x \right )=x^{2}\left ( x+2 \right )+25\left ( x+2 \right )\) można przedstawić w postaci:   A. \(W\left ( x \right )=\left ( x+5 \right )^{2}\left ( x+2 \right...
451. Stopień wielomianu W(x)=(x-1)^{2}(2x+1)(4x^{3} -3) jest równy:
Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )=\left ( x-1 \right )^{2}\left ( 2x+1 \right )\left ( 4x^{3} -3\right )\) jest równy:   A....
452. Wyrażenie (x-2y)(x^2+2xy+4y^2) jest równe:
Wyrażenie \(\left ( x-2y \right )\left ( x^{2}+2xy+4y^{2} \right )\) jest równe:   A. \(\left ( x-2y \right )^{3}\)         B. \(x^{3}+8y^{3}\)        C....
453. Dane są wielomiany: W(x)=x^3-3x+1 oraz V(x)=2x^3. Wielomian W(x)*V(x) jest równy:
Dane są wielomiany: \(W\left ( x \right )=x^{3}-3x+1\) oraz \(V\left ( x \right )=2x^{3}\). Wielomian \(W\left ( x \right )\cdot V\left ( x \right )\) jest równy:   A....
454. Wyrażenie 27x^3+y^3 jest równe iloczynowi:
Wyrażenie \(27x^3+y^3\) jest równe iloczynowi:   A. \(\left ( 3x+y \right )\left ( 9x^{2}-3xy+y^{2} \right...
455. Wartość wielomianu W(x)=x^3+x^2+x w punkcie a jest równa -1. Wynika stąd, że:
Wartość wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}+x^{2}+x\) w punkcie \(a\) jest równa \(-1\). Wynika stąd, że:   A....

zadania zamknięte Wyników: 11

456. Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi ...
Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:   A....
457. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe   A....
458. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo orzymania sumy oczek równej trzy wynosi   A. \(\frac{1}{6}\)                 B....
459. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A. Zatem P(A) jest równe
Prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest \(6\) razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do \(A\). Zatem \(P\left ( A \right )\) jest równe   A. \(\frac{5}{7}\)    ...
460. O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Omega wiadomo, że
O zdarzeniach losowych \(A\) i \(B\) zawartych w \(\Omega\) wiadomo, że \(B\subset A\), \(P\left ( A \right )=0,7\) i \(P\left ( B \right )=0,3\). Wtedy   A. \(P\left ( A\cup B \right...
461. O zdarzeniach losowych A,B wiadomo, że: P(A )=0,5, P(B)=0,3 oraz P(aiB)=0,7. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
O zdarzeniach losowych \(A,B\) wiadomo, że: \(P\left ( A \right )=0,5,P\left ( B \right )=0,3\) oraz \(P\left ( A\cup B \right )=0,7\). Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń \(A\) i \(B\) spełnia...
462. Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
Ze zbioru liczb \(\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(3\). Wtedy:   A....
463. Zbiorem zdarzeń elementarnych w doświadczeniu polegającym na rzucie symetryczną kostką do gry jest zbiór
Zbiorem zdarzeń elementarnych w doświadczeniu polegającym na rzucie symetryczną kostką do gry jest zbiór:   A. \(\Omega =\left \{ 1,2,4,5,6 \right...
464. Na loterii jest 10 losów, z których 4 sąwygrywające.Kupujemy 1 los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
Na loterii jest \(10\) losów, z których \(4\) są wygrywające. Kupujemy \(1\) los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe:   A....
465. Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi
Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi:   A....
466. Prawdopodobieństwo, że przy rzucie czterema monetami otrzymamy co najmniej dwie reszki, jest równe
Prawdopodobieństwo, że przy rzucie czterema monetami otrzymamy co najmniej dwie reszki, jest równe:   A. \(\frac{3}{16}\)                 B....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: