Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

średnia arytmetyczna

Tag: średnia arytmetyczna
Znaleziono 21 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 3

1. Uczeń otrzymał pięć ocen: 5, 3, 6, x, 3. Średnia tych ocen jest równa 4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.
2. Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na poniższym diagramie częstości.
3. Znając średnią arytmetyczną podanych liczb, oblicz niewiadomą.

zadania zamknięte Wyników: 8

4. Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Oblicz x.
5. Wiedząc, że średnia liczba osób w rodzinie, dla uczniów podanej klasy, wynosi 4 oblicz x.
6. Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramie częstości.
7. Oblicz średnią ocen przedstawionych na diagramie.
8. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
9. Wyniki konkursu matematycznego podano w punktach: 94,92,90,90,86,86,86,72. Oblicz medianę tego zestawu wyników.
10. Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5,x,1,3,1 jest równa 3. Oblicz x.
11. Oblicz średnią arytmetyczną liczb: 3,3,4,4,4,5,5,6.

zadania otwarte Wyników: 2

12. Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b, spełniających nierówność: 4/9 < a/b < 5/9.
13. Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b, spełniających nierówność: 5/7 < a/b < 6/7.

statystyka Wyników: 1

14. Oblicz średnią arytmetyczną pięciu liczb, które spełniają określone warunki.

równania z wartością bezwzględną Wyników: 1

15. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany warunek.

nierówności z wartoscią bezwzględną Wyników: 5

16. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany warunek.
17. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podaną sumę przedziałów liczbowych.
18. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podaną sumę przedziałów liczbowych.
19. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany przedział liczbowy.
20. Wyznacz współrzędne środka podanego przedziału liczbowego.

zadania tekstowe Wyników: 1

21. Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 3,5. Gdybyśmy jedną z liczb zwiększyli o 1, a drugą zmniejszyli o2, to otrzymalibyśmy...

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: