Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

skracanie ułamków

Tag: skracanie ułamków
Znaleziono 166 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

kombinatoryka Wyników: 2

1. Z miasta A do B prowadzi 5 dróg. Iloma sposobami można podróżować z A do B i z powrotem, jeśli nie można wracać tą samą drogą ?
2. W klasie 37 osobowej rozlosowano 3 bilety do różnych teatrów. Ile jest różnych możliwych wyników losowania ?

zadania zamknięte Wyników: 1

3. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy: A....

zadania otwarte Wyników: 1

4. W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku C dane są BC=6 oraz AC=2. Wyznacz wartość wyrażenia cosA-sinA, gdzie A jest mniejszym kątem ostrym w tym trójącie.
W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku \(C\) dane są \(\left | BC \right |=6,\left | AC \right |=2\). Wyznacz wartość wyrażenia \(W=\cos \alpha -\sin \alpha\), gdzie \(\alpha\)...

zadania zamknięte Wyników: 2

5. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:
Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie słupkowym. Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa:   A....
6. Średnią arytmetyczną liczb: 3,3,4,4,4,5,5,6 jest liczba:
Średnią arytmetyczną liczb \(3,3,4,4,4,5,5,6\) jest liczba:   A. \(4\)                B....

zadania otwarte Wyników: 1

7. Przedstaw \(\frac{4^{-1}-3\cdot \left ( \frac{2}{3} \right )^{-2}}{5-\left ( \frac{1}{2} \right )^{-1}}\) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.
Przedstaw \(\frac{4^{-1}-3\cdot \left ( \frac{2}{3} \right )^{-2}}{5-\left ( \frac{1}{2} \right )^{-1}}\) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

zadania zamknięte Wyników: 9

8. Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?
Spodnie po obniżce ceny o \(30\)% kosztują \(126\) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką ?   A. \(163,80\)...
9. Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
Płyta kosztował \(80\) zł, a po obniżce \(60\) zł. O ile procent obniżono cenę płyty ?   A. \(20\)%                B....
10. Wskaż liczbę która jest mniejsza od frac{2 frac{1}{3}}{3,5} cdot (-frac{1}{3})^{-1}
Wskaż liczbę, która jest mniejsza od \( \frac{2\frac{1}{3}}{3,5}\cdot \left ( -\frac{1}{3} \right )^{-1}\).   A. \(...
11. Wartość wyrażenia frac{3^{-1} * sqrt[3]{-27}}{(-3)^{2} * 9 jest równa
Wartość wyrażenia \( \frac{3^{-1}\cdot \sqrt[3]{-27}}{\left ( -3 \right )^{2}}\cdot 9\) jest równa   A....
12. Na krzewie aronii znajduje się 625 owoców. Po każdym dniu spada 0,8 wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?
Na krzewie aronii znajduje się \(625\) owoców. Po każdym dniu spada \(0,8\) wszystkich znajdujących się tam owoców. Po ilu dniach na krzewie nie będzie ani jednego owocu aronii ?   A....
13. Adam potrzebuje 24 godz. na uporządkowanie działki, a Kasia 40. Ile zajmie im uporządkowanie działki gdy będą pracowali razem ?
Adam potrzebuje \(24\) godziny na uporządkowanie działki, natomiast Kasia \(40\) godzin. Ile godzin zajmie im uporządkowanie tej działki, gdy będą pracowali razem ?   A....
14. Połowa liczby x jest równa 50% liczby y. Wynika stąd, że:
Połowa liczby „\(x\)” jest równa \(50\)% liczby „\(y\)”. Wynika stąd, że:   A....
15. Liczba 30 to p% liczby 80, zatem
Liczba \(30\) to \(p\)% liczby \(80\), zatem:   A. \(p<40\)                B....
16. 6 % liczby x jest równe 9. Wtedy
\(6\)% liczby \(x\) jest równe \(9\). Wtedy:   A. \(x=240\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 1

17. Rozwiązaniem równania (x-5)/(x+3)=2/3 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3}\) jest liczba:   A. \(21\)                B....

działania na wyrażeniach wymiernych Wyników: 5

18. Pomnóż podane wyrażenia wymierne.
19. Skróć podane wyrażenie wymierne.
20. Skróć ułamek.
21. Skróć podane wyrażenie wymierne.
22. Skróć podane wyrażenia.

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 1

23. Oblicz iloraz podanych pierwiastków sześciennych.

liczby wymierne Wyników: 8

24. Wykonaj podane odejmowanie i dzielenie ułamków.
25. Wykonaj odejmowanie podanych ułamków.
26. Skróć podane ułamki.
27. Oblicz podane wyrażenie, wykorzystując działania na ułamkach.
28. Podziel dane ułamki.
29. Pomnóż podane ułamki.
30. Odejmij ułamki.
31. Skróć podane ułamki.

statystyka Wyników: 1

32. Oblicz średnią arytmetyczną pięciu liczb, które spełniają określone warunki.

dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Wyników: 1

33. Odejmij podane sumy algebraiczne.

pojęcie procentu Wyników: 6

34. W pewnym zespole muzycznym jest 2 mężczyzn i 8 kobiet. Jaki procent tego zespołu stanowią męzczyźni, a jaki kobiety ?
35. Zamień 2,25% na ułamek.
36. Przedstaw ułamek 5/8 w postaci procentu całości.
37. Narysuj dowolny prostokąt. Podziel go na 5 równych części i pokoloruj 3 z nich. Jaki procent pola zamalowałeś ?
38. Zamień podaną liczbę na procent.
39. Zamień podaną liczbę na procent.

procent z danej liczby Wyników: 21

40. Która liczba jest mniejsza: 70% liczby 90 czy 80% liczby 80 ?
41. W klasie jest 32 uczniów. 25% z nich otrzymało ocenę "3", 50% ocenę "4", a pozostali "5". Ilu uczniów otrzymalo oceny "5" ?
42. Oblicz 140% liczby 32.
43. W klasie jest 30 uczniów. Chłopcy stanowią 40% wszystkich uczniów. Ilu chłopców jest w tej klasie ?
44. Obszar 5 ha zalesiono w 48% sosną, w 39% olchą, z brzozą pozostałą część. Ile hektarów zajęły sosny, a ile brzozy ?
45. W klasie 30 osobowej pewnego dnia nie przyszło do szkoły 6 i 2/3% uczniów. Ilu uczniów nie przyszło do szkoły ?
46. Oblicz 25% doby.
47. Oblicz 23% kwoty 200 zł.
48. Oblicz w pamięci 30% liczby 200.
49. Oblicz w pamięci 20% liczby 50.
50. Działka budowlana ma 800 m kw. Parterowy dom ma zająć 35% tej działki. Ile metrów działki przeznaczono na budowę domu ?
51. Samochód kosztuje 32 000 zł. Wpłacono 40% jego wartości. Ile złotych wpłacono ?
52. Cena netto telewizora wynosi 1500 zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć 22% podatku VAT. Jaka jest cena brutto tego telewizora.
53. Mózg zawiera 78% wody. Przyjmując masę mózgu 1350 g, oblicz ile gramów naszego mózgu nie jest wodą.
54. Woda stanowi 60% masy człowieka. Ile waży woda w ciele człowieka o masie 70 kg ?
55. Ile czystego tłuszczu znajduje się w 250 gramach śmietany 18 i 30 procentowej ?
56. Ile czystego tłuszczu znajduje się w 250 gramach śmietany 8 i 12 procentowej ?
57. Oblicz 12,5% liczby 40.
58. Oblicz 120% liczby 80.
59. Oblicz 8 % liczby 50.
60. Oblicz w pamięci podany procent z danej liczby.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 12

61. Jaka to liczba, której 125% stanowi 50 ?
62. Na zbiórkę przybyło 30 harcerzy i stanowili oni 60% wszystkich harcerzy tej drużyny. Ilu harcerzy liczyła drużyna ?
63. Ania kupiła płyty za 81 zł, co stanowiło 60% jej oszczędności. Ile oszczędności miała Ania ?
64. Cena brutto towaru z 22% - wym podatkiem VAT wynosi 624 zł. Ile wynosi cena netto tego towaru ?
65. Cena brutto towaru z 7% - wym podatkiem VAT wynosi 335 zł. Ile wynosi cena netto tego towaru ?
66. Doliczony do towaru podatek VAT w wysokości 22% ma wartość 68 zł. Ile wynosi cena brutto tego towaru ?
67. Doliczony do towaru podatek VAT w wysokości 7% ma wartość 2,60 zł. Oblicz cenę netto i cenę brutto tego towaru.
68. Złoto użyte do wyrobu naszyjnika waży 45g i stanowi 75% masy całego naszyjnika. Ile waży cały naszyjnik ?
69. W broszce jest 23g czystego srebra i stanowi to 80% masy całej broszki. Ile waży ta broszka ?
70. Oblicz liczbę, wiedząc, że 125% tej liczby jest równe 320.
71. Oblicz liczbę, wiedząc, że 35% tej liczby jest równe 140.
72. Oblicz 1% liczby, wiedząc, że 5% tej liczby jest równe 20.

jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Wyników: 2

73. W szkole jest 320 uczniów, z czego 200 to dziewczęta. Jakim procentem liczby wszystkich uczniów szkoły jest liczba dziewcząt ?
74. Jakim procentem liczby 80 jest liczba 25 ?

podwyżki i obniżki Wyników: 9

75. Cena masła wynosiła 3 zł. Podniesiono ją o 10%, a potem obniżono o 10%. O ile procent róznią się ceny wyjściowa i końcowa ?
76. O ile procent obnizono cenę laptopa kosztującego przed obniżką 3000 zł, a po obniżce 2550 zł ?
77. Cena towaru najpierw wzrosla o 20%, a pózniej zmalała o 20 %. O ile procent zmieniła się cena w stosunku do ceny początkowej ?
78. Kurtka kosztowała 135 zł. Jej cenę obniżono o 20%. Ile kosztuje kurtka po obniżce ?
79. Bluzka po obniżce 30% - owej kosztuje 45 zł. Ile wynosiła jej cena przed obniżką ?
80. Cena pomarańczy wzrosła o 25% i wynosi obecnie 3,60 zł za kilogram. Ile kosztowały pomarańcze przed podwyżką ?
81. Cenę towaru podwyższono o 15%. Jaka jest cena towaru po podwyżce, jeśli przed podwyżką ten towar kosztował 35zł ?
82. Towar kosztował 1000 zł. Jego cenę najpierw podwyższono o 20%, a po pewnym czasie obniżono o 20%. Ile kosztuje on obecnie ?
83. Towar kosztował 1000 zł. Jego cenę obnizono najpierw o 30%, a po pewnym czasie podwyższono o 30%. Ile kosztuje on obecnie ?

pojęcie promila, próby złota i srebra Wyników: 4

84. Oblicz 40 promili liczby 250.
85. Oblicz masę łańcuszka, jeśli jest w nim 32 g czystego złota, a stop jest próby 960.
86. Ile czystego srebra jest w cukiernicy zrobionej z próby 830 i ważącej 200g ?
87. Zapisz za pomocą procentów próbę srebra 875.

procent z danej liczby Wyników: 3

88. Za przejazd taksówką płaciło się 50 gr za 1 km plus 3,50 zł. W święta o 20% drożej. Ile kosztuje przejazd 12 km w niedzielę ?
89. Piotrek mając do rozwiązania 20 zadań, nie rozwiązał trzech, a jedno rozwiązał źle. Ile procent zadań rozwiązał poprawnie ?
90. Pan Nowak zarabia miesięcznie 2400 zł. Z tej kwoty 80 zł przeznacza na kieszonkowe dla dzieci. Ile to procent jego pensji ?

podatek VAT i inne podatki Wyników: 1

91. W czasie wakacji Kasia zarobiła 950 zł, ale z tej kwpty potrącono jej 20% na podatek. Jaką kwotę otrzymała ?

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 4

92. Woda morska zawiera 3,2% soli. W ilu kilogramach wody jest 64 kg soli ?
93. Wyznacz liczbę, której 125% stanowi 625.
94. Wyznacz liczbę, której 12,5% stanowi 35.
95. Wyznacz liczbę, której 12% stanowi 75.

lokaty i kredyty Wyników: 2

96. Mateusz wpłacił na lokatę roczną. Po roku dopisano do jego konta 200 zł odsetek. Oblicz oprocentowanie tej lokaty w skali roku.
97. Pewna Pani wpłaciła do banku 1200 zł na 3 miesiące. Lokata oprocentowana jest na 6% w skali roku. Ile otrzyma po I kwartale ?

promile, próby złota i srebra Wyników: 1

98. Złoty łańcuszek próby 750 waży 25 g, a pierścionek próby 960 waży 10 g. Ile czystego złota zawieraja oba te przedmioty łącznie ?

punkty procentowe. O ile procent mniej, o ile więcej Wyników: 2

99. Oprocentowanie kredytów w banku zmalało z 7% do 5,6%. O ile punktów procentowych zmalało to oprocentowanie ?
100. W pewnym okresie bezrobocie wzrosło z 9% do 13,5%. O ile punktów procentowych ono wzrosło? Ile razy więcej było bezrobotnych ?

podwyżki i obniżki Wyników: 1

101. Cena pewnego towaru wzrosła z 36 do 64 zł. O ile procent wzrosła cena towaru ?

potęga o wykładniku naturalnym Wyników: 1

102. Podnieś liczbę do danej potęgi.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 2

103. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
104. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.

działania na potęgach Wyników: 1

105. Oblicz podane wyrażenie.

iloczyn i iloraz potęg Wyników: 1

106. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.

potęgowanie iloczynu i ilorazu Wyników: 3

107. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.
108. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
109. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.

usuwanie niewymierności Wyników: 3

110. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
111. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
112. Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej.

wyłączanie czynnika przed pierwiastek Wyników: 1

113. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.

działania na pierwiastkach Wyników: 3

114. Podziel podane pierwiastki i wynik zapisz w jak najprostrzej postaci.
115. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
116. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.

pole koła Wyników: 1

117. Oblicz pole koła o podanym promieniu.

liczba PI Wyników: 1

118. Zapisz w jak najprostszej postaci podane wyrażenie.

długość łuku Wyników: 2

119. Jaki promień ma okrąg, w którym kąt środkowy o mierze 45 stopni jest oparty na łuku o długości 2 PI ?
120. Duża wskazówka zegara ma długość 6 cm. Jaką drogę pokonuje jej koniec w ciągu kwadransa ?

pole wycinka koła Wyników: 2

121. Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1/9 PI odpowiada kąt 135 stopni ?
122. Promień koła wynosi 5. Jakie pole ma wycinek koła odpowiadający kątowi o mierze 72 stopnie ?

obwód koła Wyników: 1

123. Oblicz obwód koła o polu 0,25 PI .

skracanie ułamków Wyników: 4

124. Skróć ułamek tak, aby otrzymać ułamek nieskracalny: 7/21.
125. Skróć podany ułamek.
126. Skróć podany ułamek.
127. Sróć podany ułamek.

jednostki długości Wyników: 2

128. Zapisz, jaka to część kilometra i skróć ułamek, jeżeli to możliwe: 450 metrów.
129. Zapisz, jaka to część metra i skróć ułamek, jeżeli to możliwe: 15 cm.

zamiana ułamków Wyników: 1

130. Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną: 16/5.

dodawanie ułamków Wyników: 4

131. Dodaj ułamki 1/5 + 5/9 + 4/5 + 1/9.
132. Dodaj ułamki 19 i 51/100 + 7 i 64/100.
133. Dodaj ułamki 2 i 1/4 + 3/4.
134. Dodaj ułamki 1/120 + 11/120.

odejmowanie ułamków Wyników: 3

135. Włodek ma do szkoły 3 i 1/2 km. Przeszedł już 3/5 km. Ile mu jeszcze zostało do przejścia ?
136. Odejmij podane ułamki: 7 i 1/9 - 4/9.
137. Odejmij podane ułamki: 13 i 120/200 - 12 i 130/200.

mnożenie ułamków Wyników: 5

138. 2/3 godziny - ile to minut ?
139. Wśród 30 owoców jest 5/6 jabłek i 1/6 śliwek. Ile dokładnie jest jabłek, a ile śliwek ?
140. Wykonaj mnożenie ułamków: 8/4 x 1 i 2/3.
141. Wykonaj mnożenie ułamków: 5 x 7/16.
142. Zamień mnożenie na dodawanie i oblicz: 3 x 1/6.

ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,.. Wyników: 1

143. Zapisz w postaci ułamka zwykłego, a nastepnie skróć ułamek, aby otrzymać ułamek nieskracalny: 0,445.

mnożenie ułamków przez 10, 100, 1000, .. Wyników: 1

144. Wykonaj mnożenie: 2,4 x 10.

kąty Wyników: 3

145. O ile stopni obraca się godzinowa wskazówka zegara w ciągu 6 godzin ?
146. O ile stopni obraca się minutowa wskazówka zegara w ciągu 15 minut ?
147. O ile stopni obraca się sekundowa wskazówka zegara w ciągu 5 sekund ?

działania na ułamkach Wyników: 5

148. Oblicz podane wyrażenie, pamiętając o kolejności wykonywania działań.
149. Oblicz podane wyrażenie korzystając z działań na ułamkach.
150. Oblicz podane wyrażenie korzystając z działań na ułamkach.
151. Zapisz ułamek 7/8 jako sumę ułamków o liczniku 1 i różnych mianownikach.
152. Wykonaj podane działania na ułamkach zwykłych.

dzielenie ułamków zwyklych Wyników: 1

153. Oblicz: 6/7 : 9/5 .

zadania tekstowe Wyników: 1

154. Za 2 kg śliwek zapłaciliśmy 5,50 zł. Ile zapłacimy za 5 kg śliwek ?

rozwinięcie dziesiętne, ułamki okresowe Wyników: 1

155. Zamień ułamek okresowy 0,(18) na ułamek zwykły.

jednostki masy Wyników: 1

156. Ilu potrzeba ciężarówek o ładowności 1,5 tony do przewiezienia 50 pakunków po 200 kg każdy ?

działania na ułamkach dziesiętnych Wyników: 1

157. Oblicz podane wyrażenie, wykorzystując działania na ułamkach dziesiętnych.

działania na ułamkach Wyników: 2

158. Uporządkuj rosnaco liczby: 20% liczby 15 ; 3,2 ; 3 2/5 ; 3,09 ; 10/3.
159. Oblicz podane wyrażenie.

zadania tekstowe Wyników: 4

160. Samochód w ciągu 3 godzin przejechał 180 km. Ile kilometrów przy tej samej prędkości przejedzie w ciągu 7 h ?
161. W 100 g roztworu jest 25 g soli. Ile soli potrzeba do przygotowania 1 kg takiego samego roztworu ?
162. 125 pudełek czekolady kosztuje 375 zł. Ile trzeba zapłacić za 200 takich pudełek ?
163. Dziadek podzielił 2/3 czekolady równo pomiędzy sześcioro wnuków. Jaką część czekolady otrzymal każdy wnuk ?

rozszerzanie ułamków Wyników: 1

164. Znajdź x : 3/16=x/48.

zadania zamknięte Wyników: 2

165. Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
Ze zbioru liczb \(\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(3\). Wtedy:   A....
166. Na loterii jest 10 losów, z których 4 sąwygrywające.Kupujemy 1 los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
Na loterii jest \(10\) losów, z których \(4\) są wygrywające. Kupujemy \(1\) los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe:   A....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: