Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

rozwiązanie równania

Tag: rozwiązanie równania
Znaleziono 126 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 7

1. Rozwiąż równanie x^3-4x^2-3x+12=0.
Rozwiąż równanie \(x^{3}-4x^{2}-3x+12=0\).
2. Za wynajęcie autobusu na wycieczkę uczniowie klasy 1A mieli zapłacić 1800 złotych. Ponieważ 4 uczniów zrezygnowało z tej wycieczki, każdy z pozostałych uczniów zapłacił o 15 złotych więcej. Oblicz, ilu uczniów jest w klasie 1A.
Za wynajęcie autobusu na wycieczkę uczniowie klasy \(1A\) mieli zapłacić \(1800\) złotych. Ponieważ \(4\) uczniów zrezygnowało z tej wycieczki, każdy z pozostałych uczniów zapłacił o \(15\) złotych...
3. Rozwiąż równanie 2x^3-18x=0.
Rozwiąż równanie \(2x^{3}-18x=0\).
4. Rozwiąż równanie x^3-7x^2+2x-14=0.
Rozwiąż równanie \(x^{3}-7x^{2}+2x-14=0\).
5. Rozwiąż równanie x+x^3=1+x^2.
Rozwiąż równanie \(x+x^{3}=1+x^{2}\).
6. Szkoła zamówiła seans filmowy dla uczniów klas trzecich. Koszt seansu wynosił 1650zł. Ponieważ do kina nie poszło 15 uczniów, pozostali musieli dopłacić po 1zł za bilet. Jaka była planowana i rzeczywista cena biletów?
Szkoła zamówiła seans filmowy dla uczniów klas trzecich. Koszt seansu wyniósł \(1650\) zł. Ponieważ do kina nie pszyszło \(15\) uczniów, pozostali musieli dopłacić po \(1\) zł za bilet. Jaka była...
7. Rozwiąż równanie 2x^3-x^2-6x+3=0.
Rozwiąż równanie \(2x^{3}-x^{2}-6x+3=0\).

zadania zamknięte Wyników: 7

8. Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy:
Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy: A....
9. Liczby: -8, 4 i x+ 9 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa:
Liczby: \(-8,4\) i \(x+1\) (w danej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:   A....
10. Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:
Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa: A. \(3\)            ...
11. Liczby x, 5, 10 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:
Liczby \(x,5,10\) w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(2,5\)           ...
12. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
13. Liczby: 4 , x , 9 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Wyznacz x.
Liczby \(4,x,9\) są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(-6\)                      ...
14. Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ?
Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ? A. \(8\)               ...

zadania otwarte Wyników: 2

15. Rozwiąż równanie: (2x+1) + (2x+4) + (2x+7) + .. + (2x+28) =155, jeśli wiadomo, że składniki po lewej stronie są kolejnymi wyrazami pewnego ciągu arytmetycznego.
Rozwiąż równanie \(\left ( 2x+1 \right )+\left ( 2x+4 \right )+\left ( 2x+7 \right )+...+\left ( 2x+28 \right )=155\) jeśli wiadomo, że składniki po lewej stronie są kolejnymi wyrazami pewnego ciągu...
16. Liczby: x-1 , 2x , x+3 są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz x.
Liczby: \(x-1,2x,x+3\) są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz \(x\).

zadania zamknięte Wyników: 9

17. Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy A. m=-2/3, B. m=-1/3, C. m=1/3, D. m=5/3.
Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy   A. \(...
18. Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Wtedy A. m=20 B. m=14 C. m=3 D. m=0.
Prosta o równaniu \(y=5x-m+3\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 4,3 \right )\). Wtedy:   A. \(m=20\)           B....
19. Funkcja f(x)= x-4 dla x<=3 oraz f(x)=-x+2, dla x >3. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x-4 &dla &x\leq 3 \\ -x+2&dla &x> 3 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
20. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2-m)x+1. Wynika stąd, że: A. m=0, B. m=1, C. m=2, D. m=3.
Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 2-m \right )x+1\). Wynika stąd, że:   A. \(m=0\)           B....
21. Funkcja f(x)= -3x+4 dla x<1 oraz f(x)=2x-2, dla x >=1. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -3x+4 &dla &x< 1 \\ 2x-1&dla &x\geq 1 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
22. Miejsca zerowe funkcji f(x)=(x^2-2x)/(x^2-4) są równe: A. {0,2}, B. {0,-2}, C. {0,2,-2}, D. 0
Miejsca zerowe funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-2x}{x^{2}-4}\) są równe:   A. \(x_{0}\in \left \{ 0,2 \right \}\)      B. \(x_{0}\in \left \{ 0,-2 \right...
23. Funkcje f(x)=3x-1 oraz g(x)=2x+5 przyjmują równą wartość dla: A. x=1, B. x=4, C. x=5, D. x=6.
Funkcje \(f\left ( x \right )=3x-1\) oraz \(g\left ( x \right )=2x+5\) przyjmują równą wartość dla:   A. \(x=1\)           B....
24. Funkcja f(x)=(-1/3m+6)x-2 nie ma miejsc zerowych dla: A. m=18, B. m=2, C. m=-2, D. m=-18.
Funkcja \( f\left ( x \right )=\left ( -\frac{1}{3}m+6 \right )x-2\) nie ma miejsc zerowych dla:   A. \(m=18\)            B. \(m=2\)        ...
25. Prosta o równaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt A=(2,-1). Wtedy: A. m=7, B. m=2 1/2, C. m=-1/2), D. m=-17.
Prosta o równaniu \(y=-4x+\left ( 2m-7 \right )\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 2,-1 \right )\). Wtedy:   A. \(m=7\)           B....

zadania otwarte Wyników: 2

26. Dany jest trójmian kwadratowy f(x)=ax^2+bx+c. a) Dla a=2, b=4, c=-5 wyznacz najmniejszą i największa wartość tego trójmianu w przedziale <-3,2>. b) Wyznacz wzór trójmianu w postaci iloczynowej, jeśli wiadomo, że ma on miejsca zerowe x1=-3, x2=4, a do jego wykresu należy punkt A=(2,-20).
Dany jest trójmian kwadratowy \( f\left ( x \right )=ax^{2}+bx+c\). a) Dla \(a=2,b=4,c=-5\) wyznacz największą i najmniejszą wartość tego trójmianu w przedziale \( \left \langle -3,2 \right...
27. Proste o równaniach y=-9x-1 i y=a^2x+5 są prostopadłe. Wyznacza liczbę a.
Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

zadania zamknięte Wyników: 5

28. Punkt A=( pierwiastek(2),-6pierwiatek(2)) należy do wykresu funkcji y=2x+b, gdy współczynnik b jest równy ...
Punkt \( A=\left ( \sqrt{2},-6\sqrt{2} \right )\) należy do wykresu funkcji \(y=2x+b\), gdy współczynnik \(b\) jest równy:   A. \( 4\sqrt{2}\)           B....
29. Prosta o równani (a-5)x+y-3=0 przecina prostą x+by+1=0 w punkcie P=(-1,2), gdy ...
Prosta o równaniu \( \left ( a-5 \right )x+y-3=0\) przecina prostą o równaniu \(x+by+1=0\) w punkcie \( P=\left ( -1,2 \right )\), gdy:   A. \(a=0\) i \(b=-2\)   B. \(a=4\) i...
30. Punkt P=(2-m,1) jest środkiem odcinka o końcach A=(2,-1) , B=(4,3). Wyznacz m.
Punkt \( P=\left ( 2-m,1 \right )\), gdzie \( m\in R\), jest środkiem odcinka \(AB\) takiego, że \( A=\left ( 2,-1 \right )\) i \( B=\left ( 4,3 \right )\). Zatem:   A....
31. Środkiem odcinka KB, gdzie B=(-3,2), jest punkt S=(-2,0). Wtedy ...
Środkiem odcinka \(KB\), gdzie \(B=\left ( -3,2 \right )\), jest punkt \(S=\left ( -2,0 \right )\). Wtedy:   A. \(K=\left ( 2,-3 \right )\)   B. \(K=\left ( -\frac{3}{2},-1 \right...
32. Punkt P=(pierwiastek(2),a) należy do prostej o równaniu pierwiastek(2)x-2y+3pierwiastek(2)=0. Wynika stąd, że ...
Punkt \( P=\left ( \sqrt{2},a \right )\) należy do prostej o równaniu \( \sqrt{2}x-2y+3\sqrt{2}=0\). Wynika stąd, że:   A. \( a=-2\sqrt{2}\)      B. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

33. Dany jest odcinek AB, w którym środek ma współrzędne S=(2,-5), oraz koniec B=(9,-3). Wyznacz współrzędne punktu A.
Dany jest odcinek \(AB\), w którym środek ma współrzędne \( S=\left ( 2,-5 \right )\), oraz koniec \( B=\left ( 9,-3 \right )\). Wyznacz współrzędne punktu \(A\).

zadania otwarte Wyników: 1

34. Pierwiastkiem wielomianu W(x)=x^3-mx^2-3x+m jest liczba -3. Wyznacz parametr m.
Pierwiastkiem wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}-mx^{2}-3x+m\) jest liczba \(\left ( -3 \right )\). Wyznacz parametr \(m\).

zadania otwarte Wyników: 2

35. Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, w którym środkowy wyraz jest równy 8. Wyznacz długości boków tego trójkąta, oblicz jego pole oraz promień okręgu opisanego na trójkącie.
Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, w którym środkowy wyraz jest równy \(8\). Wyznacz długości boków tego trójkąta, oblicz jego pole oraz promień okręgu opisanego na...
36. Dany jest trapez równoramienny ABCD. Ramię tego trapezu ma długość 10 cm, a obwód wynosi 40 cm. Oblicz długości podstawy tego trapezu, jeśli wiadomo, że tgA =3/4, gdzie A jest kątem ostrym tego trapezu.
Dany jest trapez równoramienny \(ABCD\). Ramię tego trapezu ma długość \(10cm\), a obwód wynosi \(40cm\). Oblicz długości podstawy tego trapezu, jeśli wiadomo, że \( \operatorname{tg}\alpha...

zadania otwarte Wyników: 1

37. Na loterię przygotowano 30 losów, z których n jest wygrywających. Kupujemy dwa razu po jednym losie. Wyznacz n, jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów wygrywających jest równe 1/29.
Na loterię przygotowano \(30\) losów, z których \(n\) jest wygrywających. Kupujemy dwa razu po jednym losie. Wyznacz \(n\), jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów...

zadania zamknięte Wyników: 2

38. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:   A....
39. Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5,x,1,3,1 jest równa 3. Wtedy:
Średnia arytmetyczna \(5\) liczb: \(5,x,1,3,1\) jest równa \(3\). Wtedy:   A. \(x=2\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 1

40. Adam potrzebuje 24 godz. na uporządkowanie działki, a Kasia 40. Ile zajmie im uporządkowanie działki gdy będą pracowali razem ?
Adam potrzebuje \(24\) godziny na uporządkowanie działki, natomiast Kasia \(40\) godzin. Ile godzin zajmie im uporządkowanie tej działki, gdy będą pracowali razem ?   A....

zadania zamknięte Wyników: 22

41. Liczby x_1,x_2 są rozwiązaniami równania 4(x+2)(x-6)=0. Suma (x_1)^2+(x_2)^2 jest równa
Liczby \(x_{1},x_{2}\) są rozwiązaniami równania \(4\left ( x+2 \right )\left ( x-6 \right )=0\). Suma \(x_{1}^{2}+x_{2}^{2}\) jest równa   A....
42. Równanie (x^2+36)/(x-6)=0 ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{x^{2}+36}{x-6}=0\)   A. nie ma rozwiązań B. ma dokładnie jedno rozwiązanie C. ma dokładnie dwa rozwiązania D. ma dokładnie trzy rozwiązania
43. Rozwiązaniem równania (3x-1)/(7x+1)=2/5 jest
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest   A. \(1\)                B. \(\frac{7}{3}\)    ...
44. Równanie (2x+1)/x=3x ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{2x+1}{x}=3x\)   A. ma dwa rozwiązania: \(x=-\frac{1}{3},x=1\) B. ma dwa rozwiązania: \(x=\frac{1}{3},x=1\) C. nie ma żadnego rozwiązania D. ma tylko jedno rozwiązanie: \(x=1\)
45. Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 5x^4-13=0 ?
Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie \(5x^{4}-13=0\) ?   A. \(1\)                B....
46. Rozwiązaniem równania (x-3)/(2-x)=1/2 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-3}{2-x}=\frac{1}{2}\) jest liczba:   A. \(-\frac{4}{3}\)                 B....
47. Wskaż liczbę rozwiązań równania (11-x)/(x^2-11)=0.
Wskaż liczbę rozwiązań równania \(\frac{11-x}{x^{2}-11}=0\).   A. \(0\)                B....
48. Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie x^2+5x+6=0 jest:
Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie \(x^{2}+5x+6=0\) jest:   A. \(-6\)                B....
49. Pierwiastkami równania 2x^3-8x^2+8x=0 są liczby:
Pierwiastkami równania \(2x^{3}-8x^{2}+8x=0\) są liczby:   A....
50. Równanie x^2=5x jest równoważne rozwiązaniu:
Równanie \(x^{2}=5x\) jest równoważne rozwiązaniu:   A. \(x=5\)           B. \(x=0\)          ...
51. Równanie -x^2+3x-4=0 ma pierwiastków
Równanie \(-x^{2}+3x-4=0\):   A. nie ma pierwiastków                           ...
52. Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 7/3 tej liczby. Zatem
Jeśli liczbę \(x\) powiększymy o \(4\), to otrzymamy \(\frac{7}{3}\) tej liczby. Zatem:   A....
53. Rozwiązaniem równania x+2*pierwiastki(2)=1+x*pierwiastek(2) jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x+2\sqrt{2}=1+x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(1\)                B....
54. Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.
Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.   A. \(x^{3}+x^{2}=-12x\)      B. \(x\left ( x^{2}+5 \right )=0\)      C. \(x^{2}=-4\)      D. \(x^{2}=4\)
55. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=x-1\) z parabolą o równaniu \(y=x^{2}+2\)?   A. \(0\)                B....
56. Większa z liczb spełniających równanie x^2+2x-15=0 to:
Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+2x-15=0\) to:   A. \(-5\)                B....
57. Rozwiązaniami równania x^3+2x^2=18+9x są liczby:
Rozwiązaniami równania \(x^{3}+2x^{2}=18+9x\) są liczby:   A. \(-3,-2,2\)                B....
58. Rozwiązaniem równania x^2+4=3x sqrt{2} jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x^{2}+4=3x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(-\sqrt{2}\)                B....
59. Suma liczby całkowitej dodatniej m i jej odwrotności jest równa 5,2. Zatem liczba m jest
Suma liczby całkowitej dodatniej \(m\) i jej odwrotności jest równa \(5,2\). Zatem liczba \(m\) jest:   A. parzysta      B. podzielna przez \(5\)     C....
60. Jeśli pierwiastek z (x^2-4x+4)=2-x, to liczba x może być równa:
Jeśli \(\sqrt{x^{2}-4x+4}=2-x\), to liczba \(x\) może być równa:   A. \(8\)                B....
61. Zbiorem wszystkich rozwiązań równania |a|=-a jest:
Zbiorem wszystkich rozwiązań równania \(\left | a \right |=-a\) jest:   A. \(\left ( 0,+\infty \right )\)                B. \(\left ( -\infty ,0...
62. Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x-1)+x=x-3(2-3x) ?
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(2\left ( x-1 \right )+x=x-3\left ( 2-3x \right )\) ?   A....

zadania zamknięte Wyników: 1

63. Jeżeli sinA=4/5 i A jest kątem ostrym, to:
Jeżeli \(\sin \alpha =\frac{4}{5}\) i \(\alpha\) jest kątem ostrym, to:   A. \(\cos \alpha =-\frac{3}{5}\)           B. \(\cos \alpha...

zadania zamknięte Wyników: 1

64. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 216 cm kwadratowych. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(216\) cm2. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa:   A. \(3\) cm                B. \(4\) cm...

zadania zamknięte Wyników: 1

65. Odcinki AB i CE są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. Długość odcinka DE jest równa:
Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe. Długości odcinków \(AB,CD\) i \(AD\) są podane na rysunku.   Długość odcinka \(DE\) jest równa:   A....

równania Wyników: 40

66. Podaj przykład równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, które spełnia liczba 0.
67. Podaj przykład równania stopnia pierwszego, które spełnia liczba -2.
68. Podaj przykład równania, które spełnia liczba 1.
69. Sprawdź, czy liczba 0 spełnia podane równanie.
70. Sprawdź, czy liczba 4 spełnia podane równanie.
71. Sprawdź, czy dana liczba spełnia podane równanie.
72. Sprawdź, czy liczba 2 spełnia podane równanie.
73. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
74. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
75. Opisz podaną sytuację za pomocą równania i rozwiąż to równanie.
76. Do podanego równania dopisz równanie mu równoważne.
77. Rozwiązaniem którego równania jest liczba 5 ?
78. Jaką liczbą należy zastąpić literę k, aby podane równanie było sprzeczne ?
79. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
80. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
81. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
82. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
83. Podaj przykład równania tożsamościowego.
84. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
85. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
86. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
87. Rozwiąż równanie i sprawdź czy otrzymana liczba je spełnia.
88. Rozwiąz rownanie i sprawdź czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
89. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
90. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
91. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
92. Rozwiąż równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
93. Rozwiąż podane równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
94. Rozwiąż równanie podane liniowe.
95. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
96. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
97. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
98. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
99. Rozwiąż podane równanie liniowe i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
100. Rozwiąż podane równanie liniowe.
101. Rozwiąż równanie liniowe.
102. Rozwiaz podane równanie, przekształcając je metodą równań równoważnych.
103. Rozwiąż podane równanie metodą równań równoważnych.
104. Sprawdź, która z podanych liczb spełnia równanie liniowe.
105. Sprawdź, które z liczb spełniają podane równanie.

równania z wartością bezwzględną Wyników: 9

106. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
107. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany warunek.
108. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
109. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
110. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
111. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
112. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
113. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
114. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 3

115. Od jakiej sumy zapłacisz 228 zł podatku przy stawce 19% ?
116. Jaka to liczba, której 125% stanowi 50 ?
117. Na zbiórkę przybyło 30 harcerzy i stanowili oni 60% wszystkich harcerzy tej drużyny. Ilu harcerzy liczyła drużyna ?

roztwory, mieszaniny, stopy Wyników: 1

118. Ile trzeba zmieszać roztworu soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% by otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18% ?

liczba elementów zbioru Wyników: 1

119. Jakim zbiorem: pustym, skończonym czy nieskończonym jest zbiór rozwiązań podanego równania ?

wypisywanie elementów zbioru Wyników: 2

120. Wypisz wszystkie elementy podanego zbioru zapisanego symbolicznie.
121. Wypisz wszystkie elementy podanego zbioru zapisanego symbolicznie.

zadania zamknięte Wyników: 3

122. Liczba pierwiastków wielomianu W(x)=2(x^2+4)(x-3) jest równa
Liczba pierwiastków wielomianu \(W\left ( x \right )=2\left ( x^{2}+4 \right )\left ( x-3 \right )\) jest równa:   A....
123. Dana jest funkcja f(x) określ liczbę jej miejsc zerowych
Dana jest funkcja \(\left\{\begin{matrix} x &dla &x<0 \\x-2 &dla &0\leq x<2 \\-\frac{1}{3}x-2 &dla &x\geq 2 \end{matrix}\right.\) funkcja \(f\):   A. nie ma miejsc...
124. Wartość wielomianu W(x)=x^3+x^2+x w punkcie a jest równa -1. Wynika stąd, że:
Wartość wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}+x^{2}+x\) w punkcie \(a\) jest równa \(-1\). Wynika stąd, że:   A....

zadania wstępne Wyników: 2

125. Z podanego równania wyznacz x: 2/3x+1/3y=6.
126. Z podanego równania wyznacz y: 2x-3y=7.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: