Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

równanie liniowe

Tag: równanie liniowe
Znaleziono 94 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 1

1. Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ?
Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ? A. \(8\)               ...

zadania zamknięte Wyników: 4

2. Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Wtedy A. m=20 B. m=14 C. m=3 D. m=0.
Prosta o równaniu \(y=5x-m+3\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 4,3 \right )\). Wtedy:   A. \(m=20\)           B....
3. Funkcja f(x)= x-4 dla x<=3 oraz f(x)=-x+2, dla x >3. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.
Funkcja \(f\) jest określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x-4 &dla &x\leq 3 \\ -x+2&dla &x> 3 \end{matrix}\right.\). Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?...
4. Funkcje f(x)=3x-1 oraz g(x)=2x+5 przyjmują równą wartość dla: A. x=1, B. x=4, C. x=5, D. x=6.
Funkcje \(f\left ( x \right )=3x-1\) oraz \(g\left ( x \right )=2x+5\) przyjmują równą wartość dla:   A. \(x=1\)           B....
5. Prosta o równaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt A=(2,-1). Wtedy: A. m=7, B. m=2 1/2, C. m=-1/2), D. m=-17.
Prosta o równaniu \(y=-4x+\left ( 2m-7 \right )\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 2,-1 \right )\). Wtedy:   A. \(m=7\)           B....

zadania zamknięte Wyników: 1

6. Punkt P=(pierwiastek(2),a) należy do prostej o równaniu pierwiastek(2)x-2y+3pierwiastek(2)=0. Wynika stąd, że ...
Punkt \( P=\left ( \sqrt{2},a \right )\) należy do prostej o równaniu \( \sqrt{2}x-2y+3\sqrt{2}=0\). Wynika stąd, że:   A. \( a=-2\sqrt{2}\)      B. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

7. Punkt B=(-1,9) należy do okręgu stycznego do osi x w punkcie A=(2,0). Wyznacz równanie tego okręgu.
Punkt \( B=\left ( -1,9 \right )\) należy do okręgu stycznego do osi \(Ox\) w punkcie \( A=\left ( 2,0 \right )\). Wyznacz równanie tego okręgu.

zadania otwarte Wyników: 1

8. Dany jest prostokąt o bokach a i b. Zmniejszamy długość boku a o 10% oraz zwiększamy długość boku b o 20%. Wyznacz długość boku b, dla której nowy prostokąt będzie miał taki sam obwód jak prostokąt wyjściowy, jeśli wiadomo, że bok a ma długość 30cm.
Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\). Zmniejszamy długość boku \(a\) o \(10\)% oraz zwiększamy długość boku \(b\) o \(20\)%. Wyznacz długość boku \(b\), dla której nowy prostokąt będzie miał...

zadania otwarte Wyników: 1

9. Średnia arytmetyczna liczb: 3,1,1,0,x,0 jest równa 2. Oblicz x.
Średnia arytmetyczna liczb: \(3,1,1,0,x,0\) jest równa \(2\). Oblicz \(x\).

zadania zamknięte Wyników: 1

10. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:   A....

zadania zamknięte Wyników: 1

11. 6 % liczby x jest równe 9. Wtedy
\(6\)% liczby \(x\) jest równe \(9\). Wtedy:   A. \(x=240\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 5

12. Rozwiązanie równania x(x+3)-49=x(x-4) należy do przedziału
Rozwiązanie równania \(x\left ( x+3 \right )-49=x\left ( x-4 \right )\) należy do przedziału   A. \(\left ( -\infty ,3 \right )\)           B. \(\left (...
13. Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 7/3 tej liczby. Zatem
Jeśli liczbę \(x\) powiększymy o \(4\), to otrzymamy \(\frac{7}{3}\) tej liczby. Zatem:   A....
14. Równanie równoważne to:
Równanie równoważne to:   A. \(x^{5}=1\) i \(x^{2}=1\)                               B. \(x-1=0\) i...
15. Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x-1)+x=x-3(2-3x) ?
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(2\left ( x-1 \right )+x=x-3\left ( 2-3x \right )\) ?   A....
16. Drut o długości 27m przecięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2:3:4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części ?
Drut o długości \(27m\) przecięto na trzy części, których stosunek długości jest równy \(2:3:4\). Jaką długość ma najkrótsza z tych części ?   A....

ciąg arytmetyczny Wyników: 8

17. Dla jakiej wartości liczby x , podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny?
18. Oblicz pierwszą i ostatnią ratę długu Pana Kowalskiego, korzystajac z danych w zadaniu.
19. Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego, znając jego liczbę wyrazów, sumę oraz wzór.
20. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego znajac jego wzór, różnicę oraz jego pierwszy wyraz.
21. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego określonego podanym wzorem, korzystając z wypisanych danych.
22. Wyznacz róznicę ciągu arytmetycznego znając jego pierwszy i 34 wyraz.
23. Oblicz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego znając jego siedemnasty wyraz oraz różnicę tego ciągu.
24. Wyznacz pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego mając podany jego 22 wyraz oraz różnicę.

równania Wyników: 59

25. Podaj przykład równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, które spełnia liczba 0.
26. Podaj przykład równania stopnia pierwszego, które spełnia liczba -2.
27. Podaj przykład równania, które spełnia liczba 1.
28. Sprawdź, czy liczba 0 spełnia podane równanie.
29. Sprawdź, czy liczba 4 spełnia podane równanie.
30. Sprawdź, czy dana liczba spełnia podane równanie.
31. Sprawdź, czy liczba 2 spełnia podane równanie.
32. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
33. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
34. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podane zdanie.
35. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podane zdanie.
36. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podane zdanie.
37. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podany warunek.
38. Zapisz w postaci równania następujący warunek.
39. Zapisz w postaci równania następujący warunek.
40. Z podanych równań wybierz równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
41. Z podanych równań wybierz równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
42. Opisz podaną sytuację za pomocą równania i rozwiąż to równanie.
43. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
44. Rozwiąż podane równanie. Sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
45. Do podanego równania dopisz równanie mu równoważne.
46. Do podanego równania dopisz równanie mu równoważne.
47. Rozwiązaniem którego równania jest liczba 5 ?
48. Jaką liczbą należy zastąpić literę k, aby podane równanie było sprzeczne ?
49. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
50. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
51. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
52. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
53. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
54. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
55. Podaj przykład równania tożsamościowego.
56. Podaj przykład równania sprzecznego.
57. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
58. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
59. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
60. Rozwiąż równanie i sprawdź czy otrzymana liczba je spełnia.
61. Rozwiąz rownanie i sprawdź czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
62. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
63. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
64. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
65. Rozwiąż równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
66. Rozwiąż podane równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
67. Rozwiąż równanie podane liniowe.
68. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
69. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
70. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
71. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
72. Rozwiąż podane równanie liniowe i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
73. Rozwiąż podane równanie liniowe.
74. Rozwiąż równanie liniowe.
75. Rozwiaz podane równanie, przekształcając je metodą równań równoważnych.
76. Rozwiąż podane równanie metodą równań równoważnych.
77. Co należy zrobić, aby z podanego równania otrzymać równanie równoważne pierwszemu ?
78. Co należy zrobić, aby z podanego równania otrzymać równanie równoważne pierwszemu ?
79. Przekształć podane równanie, w ten sposób aby otrzymać równanie jemu równoważne.
80. Przekształć podane równanie, w ten sposób aby otrzymać równanie jemu równoważne.
81. Przekształć metodą przejść równoważnych podane równanie.
82. Sprawdź, która z podanych liczb spełnia równanie liniowe.
83. Sprawdź, które z liczb spełniają podane równanie.

wartość bezwzględna Wyników: 1

84. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej, podaj dla jakich x prawdziwa jest dana równość.

równania z wartością bezwzględną Wyników: 3

85. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
86. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
87. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 3

88. Od jakiej sumy zapłacisz 228 zł podatku przy stawce 19% ?
89. Jaka to liczba, której 125% stanowi 50 ?
90. Na zbiórkę przybyło 30 harcerzy i stanowili oni 60% wszystkich harcerzy tej drużyny. Ilu harcerzy liczyła drużyna ?

procent z danej liczby Wyników: 1

91. Za przejazd taksówką płacono 50 gr za 1km plus 3,50 zł. W święta o 20% drożej. W niedzielę zapłacono 24zł. Ile km przejechano ?

roztwory, mieszaniny, stopy Wyników: 1

92. Ile trzeba zmieszać roztworu soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% by otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18% ?

wypisywanie elementów zbioru Wyników: 2

93. Wypisz wszystkie elementy podanego zbioru zapisanego symbolicznie.
94. Wypisz wszystkie elementy podanego zbioru zapisanego symbolicznie.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: