Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

równania

Tag: równania
Znaleziono 96 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 2

1. Rozwiąż równanie wielomianowe
2. Rozwiąż równanie wymierne

zadania zamknięte Wyników: 1

3. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f (x). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ? a) f(x)=0, b) f(x)=1, c) f(x)=2, d) f(x)=3.
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?   A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x...

zadania zamknięte Wyników: 6

4. Znajdź rozwiązanie podanego równania.
5. Rozwiąż podane równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.
6. Rozwiąż podane równanie i sprawdź do którego z podanych przedziałów należy jego rozwiązanie.
7. Rozwiąż podane równanie, doprowadzając go do równania z wartością bezwzględną.
8. Jaki zbiór jest rozwiazaniem danego równania z wartością bezwzględną ?
9. Która z podanych liczb jest rozwiązaniem przedstawionego równania?

równania kwadratowe Wyników: 5

10. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
11. Rozwiąż podane równanie kwadratowe.
12. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
13. Rozwiąż równanie kwadratowe.
14. Rozwiąż podane równanie kwadratowe.

równania wymierne Wyników: 1

15. Rozwiąż poniższe równanie wymierne.

zadania tekstowe Wyników: 1

16. Jak daleko od fontanny spadają krople poruszające się po torach opisanych podanym wzorem funkcji.

równania Wyników: 60

17. Podaj przykład równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, które spełnia liczba 0.
18. Podaj przykład równania stopnia pierwszego, które spełnia liczba -2.
19. Podaj przykład równania, które spełnia liczba 1.
20. Sprawdź, czy liczba 0 spełnia podane równanie.
21. Sprawdź, czy liczba 4 spełnia podane równanie.
22. Sprawdź, czy dana liczba spełnia podane równanie.
23. Sprawdź, czy liczba 2 spełnia podane równanie.
24. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
25. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
26. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podane zdanie.
27. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podane zdanie.
28. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podany warunek.
29. Zapisz w postaci równania z jedną niewiadomą podany warunek.
30. Zapisz w postaci równania następujący warunek.
31. Zapisz w postaci równania następujący warunek.
32. Z podanych równań wybierz równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
33. Z podanych równań wybierz równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
34. Opisz podaną sytuację za pomocą równania i rozwiąż to równanie.
35. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
36. Rozwiąż podane równanie. Sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
37. Do podanego równania dopisz równanie mu równoważne.
38. Do podanego równania dopisz równanie mu równoważne.
39. Rozwiązaniem którego równania jest liczba 5 ?
40. Jaką liczbą należy zastąpić literę k, aby podane równanie było sprzeczne ?
41. Jaką liczbą należy zastąpić literę m, aby podane równanie było sprzeczne ?
42. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
43. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
44. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
45. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
46. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
47. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
48. Podaj przykład równania tożsamościowego.
49. Podaj przykład równania sprzecznego.
50. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
51. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
52. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
53. Rozwiąż równanie i sprawdź czy otrzymana liczba je spełnia.
54. Rozwiąz rownanie i sprawdź czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
55. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
56. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
57. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
58. Rozwiąż równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
59. Rozwiąż podane równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
60. Rozwiąż równanie podane liniowe.
61. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
62. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
63. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
64. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
65. Rozwiąż podane równanie liniowe i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
66. Rozwiąż podane równanie liniowe.
67. Rozwiąż równanie liniowe.
68. Rozwiaz podane równanie, przekształcając je metodą równań równoważnych.
69. Rozwiąż podane równanie metodą równań równoważnych.
70. Co należy zrobić, aby z podanego równania otrzymać równanie równoważne pierwszemu ?
71. Co należy zrobić, aby z podanego równania otrzymać równanie równoważne pierwszemu ?
72. Przekształć podane równanie, w ten sposób aby otrzymać równanie jemu równoważne.
73. Przekształć podane równanie, w ten sposób aby otrzymać równanie jemu równoważne.
74. Przekształć metodą przejść równoważnych podane równanie.
75. Sprawdź, która z podanych liczb spełnia równanie liniowe.
76. Sprawdź, które z liczb spełniają podane równanie.

wartość bezwzględna Wyników: 4

77. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej, podaj dla jakich x prawdziwa jest dana równość.
78. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej, podaj dla jakich x prawdziwa jest dana równość.
79. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej, podaj dla jakich x prawdziwa jest dana równość.
80. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej, podaj dla jakich x prawdziwa jest dana równość.

równania z wartością bezwzględną Wyników: 10

81. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
82. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
83. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
84. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
85. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
86. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
87. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
88. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
89. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
90. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.

proporcje Wyników: 6

91. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
92. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
93. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
94. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
95. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
96. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: