Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

redukcja wyrazów podobnych

Tag: redukcja wyrazów podobnych
Znaleziono 96 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 1

1. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.

zadania zamknięte Wyników: 2

2. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
3. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba: A. \(8\)                     ...

zadania zamknięte Wyników: 3

4. Wyrażenie sqrt{27} - 2sqrt{12} można zapisać w postaci:
Wyrażenie \( \sqrt{27}-2\sqrt{12}\) można zapisać w postaci:   A. \( -2\sqrt{15}\)                B. \( -3^{\frac{1}{2}}\)      ...
5. Najprostszą postacią wyrażenia (sqrt{3} +2 )^{2} jest
Najprostszą postacią wyrażenia \( \left ( \sqrt{3} +2\right )^{2}\) jest:   A. \(5\)                B....
6. Wartość wyrażenia W jest równa:
Wartość wyrażenia \(W=\sqrt{\left ( 1+\sqrt{3} \right )^{2}}-\sqrt{\left ( 1-\sqrt{3} \right )^{2}}\) jest równa:   A....

zadania zamknięte Wyników: 1

7. Zbiór nierówności (x+1)(x-3)>0 przedstawiony jest na rysunku:
Zbiór nierówności \(\left ( x+1 \right )\left ( x-3 \right )>0\) przedstawiony jest na rysunku:...

wzory skróconego mnożenia Wyników: 13

8. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
9. Znajdź objętość sześcianu o podanej długości krawędzi.
10. Znajdż obwód trójkąta prostokątnego, znając jego przyprostokątne.
11. Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych.
12. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
13. Uprość podane wyrażenie.
14. Uprość podane wyrażenie.
15. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skroconego mnożenia.
16. Oblicz podane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
17. Oblicz dane wyrażenie, kierując się podaną wskazówką.
18. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
19. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia.
20. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia

monotoniczność ciągu Wyników: 1

21. Zbadaj monotonicznośc podanego ciągu.

ciąg arytmetyczny Wyników: 2

22. Dla jakiej wartości liczby x , podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny?
23. Dla jakiej wartości liczby x , podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny?

równania kwadratowe Wyników: 3

24. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
25. Rozwiąż poniższe równanie kwadratowe.
26. Rozwiąż podane równanie kwadratowe.

działania na wielomianach Wyników: 2

27. Pomnóż podane wielomiany.
28. Wykonaj odejmowanie podanych wielomianów.

równość wielomianów Wyników: 1

29. Wyznacz współczynniki a, b, c, tak aby podane wielomiany były równe.

rozkład wielomianu na czynniki Wyników: 1

30. Rozlóż na czynniki podany wielomian.

działania na wyrażeniach wymiernych Wyników: 1

31. Odejmij podane wyrażenia wymierne.

równania wymierne Wyników: 1

32. Rozwiąż poniższe równanie wymierne.

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 2

33. Wykonaj mnożenie nawiasów, korzystając z własności pierwiastków.
34. Wykonaj mnożenie, korzystając z własności pierwiastków.

nierówności kwadratowe Wyników: 4

35. Rozwiąż nierówność kwadratową.
36. Rozwiąż podaną nierówność.
37. Rozwiąż nierówność.
38. Rozwiąż nierówność kwadratową.

zapisywanie wyrażeń Wyników: 3

39. Znając wartości poszczególnych książek. Oblicz ile złotych miała Ania przed ich kupnem.
40. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego podany warunek.
41. Zapis sumę trzech kolejnych liczb nieparzystych w postaci wyrażenia algebraicznego.

wartości wyrażeń algebraicznych Wyników: 1

42. Odejmij podane wyrażenia, a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanej różnicy dla podanych liczb.

statystyka Wyników: 1

43. Oblicz średnią arytmetyczną pięciu liczb, które spełniają określone warunki.

dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Wyników: 9

44. Oblicz A - B - C, podstawiając w miejsce liter podane wyrażenia.
45. Odejmij podane sumy algebraiczne.
46. Odejmij podane wyrażenia algebraiczne.
47. Wykonaj dodawanie przedstawionych sum algebraicznych.
48. Dodaj podane sumy algebraiczne.
49. Wykonaj odejmowanie przedstawionych sum algebraicznych.
50. Odejmij podane sumy algebraiczne.
51. Dodaj podane wyrażenia algebraiczne.
52. Dodaj podane sumy algebraiczne.

mnożenie sum algebraicznych Wyników: 1

53. Pomnóż sumy przez jednomiany i zredukuj wyrazy podobne.

redukcja wyrazów podobnych Wyników: 3

54. Które z podanych wyrażeń algebraicznych, po redukcji wyrazów podobnych jest równe a+b, a które a-b ?
55. Przeprowadź redukcję wyrazów podobnych.
56. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

działania na wyrażeniach Wyników: 7

57. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
58. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
59. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
60. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
61. Wyznacz długość trzeciego boku trójkąta, znając jego obwód oraz dwa pozostałe boki.
62. Opuść nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
63. Wykonaj podane działania.

równania Wyników: 28

64. Opisz podaną sytuację za pomocą równania i rozwiąż to równanie.
65. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
66. Do podanego równania dopisz równanie mu równoważne.
67. Jaką liczbą należy zastąpić literę k, aby podane równanie było sprzeczne ?
68. Jaką liczbą należy zastąpić literę m, aby podane równanie było sprzeczne ?
69. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
70. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
71. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
72. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
73. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
74. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
75. Podaj przykład równania tożsamościowego.
76. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
77. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
78. Rozwiąż równanie i sprawdź czy otrzymana liczba je spełnia.
79. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
80. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
81. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
82. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
83. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
84. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
85. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
86. Rozwiąż podane równanie liniowe i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
87. Rozwiąż podane równanie liniowe.
88. Rozwiąż równanie liniowe.
89. Rozwiaz podane równanie, przekształcając je metodą równań równoważnych.
90. Rozwiąż podane równanie metodą równań równoważnych.
91. Przekształć podane równanie, w ten sposób aby otrzymać równanie jemu równoważne.

roztwory, mieszaniny, stopy Wyników: 1

92. Ile trzeba zmieszać roztworu soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% by otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18% ?

liczba PI Wyników: 1

93. Zapisz w jak najprostszej postaci podane wyrażenie.

zadania zamknięte Wyników: 3

94. Dane są wielomiany W(x)=-2x^3+5x^2-3 oraz P(x)=2x^3+12x. Wielomian W(x)+P(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=-2x^{3}+5x^{2}-3\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}+12x\). Wielomian \(W\left ( x \right )+P\left ( x \right )\) jest równy   A....
95. Dane są wielomiany W(x)=3x^2-2x+5 oraz P(x)=2x^3-2x+5. Wielomian W(x)-P(x) jest równy:
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=3x^{2}-2x+5\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}-2x+5\). Wielomian \(W\left ( x \right )-P\left ( x \right )\) jest równy:   A. \(2x^{3}+3x^{2}\) ...
96. Wyrażenie (x-2y)(x^2+2xy+4y^2) jest równe:
Wyrażenie \(\left ( x-2y \right )\left ( x^{2}+2xy+4y^{2} \right )\) jest równe:   A. \(\left ( x-2y \right )^{3}\)         B. \(x^{3}+8y^{3}\)        C....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: