Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

rachunek prawdopodobieństwa

Tag: rachunek prawdopodobieństwa
Znaleziono 26 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 15

1. Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie?.
Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba oczek otrzymana w pierwszym rzucie jest większa od liczby oczek otrzymanej w drugim rzucie?
2. Wiadomo, że A i B są takimi zdarzeniami zawartymi w Omega, że P(A)=0,7; P(B)=0,6 i P(AuB)=0,8. Oblicz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B.
Wiadomo, że \(A\) i \(B\) są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w \(\Omega\), że \(P\left ( A \right )=0,7,P\left ( B \right )=0,6\) i \(P\left ( A\cup B \right )=0,8\). Oblicz \(P\left ( A\cap B...
3. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającym na tym, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek.
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek.
4. Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie ściany mają po dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: liczby oczek otrzymane w obu rzutach różnią się o 1.
Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie ściany mają po dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: liczby oczek...
5. Z pojemnika, w którym są dwa wygrywające i trzy losy puste, losujemy dwa razy po jednym losie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej jeden los wygrywający. Wyniki przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego.
Z pojemnika, w którym są dwa losy wygrywające i trzy losy puste, losujemy dwa razy po jednym losie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej jeden los wygrywający. Wyniki...
6. A i B są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w Omega, że A zawiera się w B oraz P(A)=0,3 i P(B)=0,7. Oblicz prawdopodobieństwo różnicy zdarzeń A \ B.
\(A\) i \(B\) są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w \(\Omega\), że \( A\subset B\) oraz \(P\left ( A \right )=0,3\) i \(P\left ( B \right )=0,7\). Oblicz prawdopodobieństwo różnicy \(B\setminus...
7. A i B są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w Omega, że A zawiera się w B oraz P(A)=0,3 i P(B)=0,4. Oblicz prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B.
\(A\) i \(B\) są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w \(\Omega\), że \( A\subset B\) oraz \(P\left ( A \right )=0,3\) i \(P\left ( B \right )=0,4\). Oblicz \( P\left ( A\cup B \right )\).
8. Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się 9 kuli: 4 białe, 3 czarne i 2 zielone. W drugim pojemniku jest 6 kul: 2 białe, 3 czarne oraz 1 zielona. Z każdego pojemnika losujemy po jednej kuli. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru.
Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się \(9\) kuli: \(4\) białe, \(3\) czarne i \(2\) zielone. W drugim pojemniku jest \(6\) kul: \(2\) białe, \(3\) czarne oraz \(1\) zielona. Z...
9. Rzucamy trzy razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Opisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, a następnie oblicz prawdopodobieństwo, że w każdym rzucie liczba oczek będzie większa od numeru rzutu.
Rzucamy trzy razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Opisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, a następnie oblicz prawdopodobieństwo, że w każdym rzucie liczba oczek będzie większa od numeru...
10. O zdarzeniach A i B wiemy, że: P(A)=0,5 , P(B)=2/3 oraz P(A U B)=4/5. Oblicz prawdopodobieńswo iloczynu i różnicy zdarzeń A i B.
O zdarzeniach losowych \(A\) i \(B\) wiemy, że: \(P(A)=\frac{1}{2}\), \(P(B)=\frac{2}{3}\) oraz \(P\left ( A\cup B \right )=\frac{4}{5}\). Oblicz : a) \(P\left ( A\cap B \right )\)...
11. Rzucamy czerwoną i zieloną kostką sześcienną do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wyrzuceniu takiej samej liczby oczek na obu kostkach.
Rzucamy czerwoną i zieloną kostką sześcienną do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wyrzuceniu takiej samej liczby oczek na obu kostkach.
12. Na loterię przygotowano 30 losów, z których n jest wygrywających. Kupujemy dwa razu po jednym losie. Wyznacz n, jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów wygrywających jest równe 1/29.
Na loterię przygotowano \(30\) losów, z których \(n\) jest wygrywających. Kupujemy dwa razu po jednym losie. Wyznacz \(n\), jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów...
13. Ze zbioru liczb { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3 lub przez 2.
Ze zbioru liczb \(\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 \right \}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(3\) lub przez \(2\).
14. Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 15.
Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(15\).
15. Rzucamy dwa razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 5.
Rzucamy dwa razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego \(5\).

zadania zamknięte Wyników: 11

16. Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi ...
Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:   A....
17. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe   A....
18. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo orzymania sumy oczek równej trzy wynosi   A. \(\frac{1}{6}\)                 B....
19. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A. Zatem P(A) jest równe
Prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest \(6\) razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do \(A\). Zatem \(P\left ( A \right )\) jest równe   A. \(\frac{5}{7}\)    ...
20. O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Omega wiadomo, że
O zdarzeniach losowych \(A\) i \(B\) zawartych w \(\Omega\) wiadomo, że \(B\subset A\), \(P\left ( A \right )=0,7\) i \(P\left ( B \right )=0,3\). Wtedy   A. \(P\left ( A\cup B \right...
21. O zdarzeniach losowych A,B wiadomo, że: P(A )=0,5, P(B)=0,3 oraz P(aiB)=0,7. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
O zdarzeniach losowych \(A,B\) wiadomo, że: \(P\left ( A \right )=0,5,P\left ( B \right )=0,3\) oraz \(P\left ( A\cup B \right )=0,7\). Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń \(A\) i \(B\) spełnia...
22. Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
Ze zbioru liczb \(\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba \(p\) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(3\). Wtedy:   A....
23. Zbiorem zdarzeń elementarnych w doświadczeniu polegającym na rzucie symetryczną kostką do gry jest zbiór
Zbiorem zdarzeń elementarnych w doświadczeniu polegającym na rzucie symetryczną kostką do gry jest zbiór:   A. \(\Omega =\left \{ 1,2,4,5,6 \right...
24. Na loterii jest 10 losów, z których 4 sąwygrywające.Kupujemy 1 los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
Na loterii jest \(10\) losów, z których \(4\) są wygrywające. Kupujemy \(1\) los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe:   A....
25. Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi
Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi:   A....
26. Prawdopodobieństwo, że przy rzucie czterema monetami otrzymamy co najmniej dwie reszki, jest równe
Prawdopodobieństwo, że przy rzucie czterema monetami otrzymamy co najmniej dwie reszki, jest równe:   A. \(\frac{3}{16}\)                 B....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: