Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

przedziały liczbowe

Tag: przedziały liczbowe
Znaleziono 107 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 9

1. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
2. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
3. Rozwiąż nierówność x^2/2+3/2x-1>=0 i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
Rozwiąż nierówność \( \frac{x^{2}}{2}+\frac{3}{2}x-1\geq 0\) i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
4. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
5. Rozwiąż nierówność x^2-x-6<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-x-6\leq 0\).
6. Rozwiąż nierówność -x^2+18x-81<=0.
Rozwiąż nierówność \(-x^{2}+18x-81\leq 0\).
7. Rozwiąż nierówność 3x^2>8x+3.
Rozwiąż nierówność \(3x^{2}>8x+3\).
8. Rozwiąż nierówność x^2-3x+2<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-3x+2\leq 0\).
9. Rozwiąż nierówność x^2+6x-7<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+6x-7\leq 0\)

zadania zamknięte Wyników: 3

10. Zbiorem wartości funkcji f jest: A. (-2,5), B. (-4,8), C. (-1,4), D. (5,8)
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest   A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right...
11. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej f(x) wskaż, które zdanie jest prawdziwe: A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4, B. Funkcja jest rosnąca w przedziale (-2,4),C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla x mniejszych od 1, D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził ( - nieskończoność ,9).
Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.   A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\). B. Funkcja jest...
12. Dana jest funkcja y=f(x) określona dla x należącego do <-1,8>, której wykres jest przedstawiony na rysunku. Wskaż zbiór wartości tej funkcji .
Dana jest funkcja \(y=f\left ( x \right )\) określona dla \(x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle\), której wykres jest przedstawiony na rysunku: Wskaż zbiór wartości tej funkcji   A....

zadania otwarte Wyników: 1

13. Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej f(x)=2x^2-5x+3 w przedziale <-1,2>.
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=2x^{2}-5x+3\) w przedziale \(\left \langle -1,2 \right \rangle\).

zadania otwarte Wyników: 1

14. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które należą jednocześnie do zbioru A oraz zbioru B.
Na osi liczbowej zaznaczono przedział \(A\) złożony z tych liczb rzeczywistych, których odległość od punktu \(1\) jest nie większa od \(4,5\). Przedział \(A\) przesunięto wzdłuż osi o \(2\) jednostki...

zadania zamknięte Wyników: 8

15. Jeśli A=(-8,12) i A=(0,20), to różnica A\B jest przedziałem:
Jeśli \(A=\left \langle -8,12 \right \rangle\) i \(B=\left ( 0,20 \right )\), to różnica \(A\setminus B\) jest przedziałem:   A. \(\left ( -8,0 \right )\)          ...
16. Liczby należące do przedziału (-6,6) są rozwiązaniami nierówności
Liczby należące do przedziału \(\left \langle -6,6 \right \rangle\) są rozwiązaniami nierówności   A. \(\left | x \right |< 6\)                B....
17. Który z zaznaczonych przedziałów liczbowych jest zbiorem rozwiązań nierówności |2-x|<=3?
Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności \( \left | 2-x \right |\leq 3\)?  ...
18. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+6|>3.
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x+6 \right |>3\).  ...
19. Wskaż warunek, który opisuje przedział liczbowy zaznaczony na osi liczbowej.
Wskaż warunek, który opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej. A. \( x\epsilon \left \langle -3,1 \right \rangle\)    B. \( x\epsilon \left ( -3,1 \right...
20. Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy
Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy \( \left \langle -4,2 \right \rangle\).   A. \( \left | x+1 \right |\geq 3\)     B. \( \left | x+1 \right |\leq...
21. Suma przedziałów podanych jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Suma przedziałów \(\left ( -\infty,-12 \right \rangle \cup \left \langle 12,+\infty \right )\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\left | x \right |<12\)    ...
22. Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej. A. \(\left | x+2 \right |\leq 3\)     B. \(\left | x-2 \right |\leq 3\)    C. \(\left | x-3 \right...

zadania zamknięte Wyników: 14

23. Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności 3/8+x/6<5x/12 jest
Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \(\frac{3}{8}+\frac{x}{6}<\frac{5x}{12}\) jest   A. \(1\)                 B....
24. Rozwiązanie równania x(x+3)-49=x(x-4) należy do przedziału
Rozwiązanie równania \(x\left ( x+3 \right )-49=x\left ( x-4 \right )\) należy do przedziału   A. \(\left ( -\infty ,3 \right )\)           B. \(\left (...
25. Do zbioru rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)<0 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )<0\) należy liczba   A....
26. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(\left | x+7 \right |>5\)...
27. Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x/4+1/6
Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności \(\frac{x}{4}+\frac{1}{6}<\frac{x}{3}\).   A. \(\left ( -\infty ,-2 \right...
28. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+5)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle -2,+\infty \right...
29. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=4x jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}\geq 4x\) jest:   A. \( \left ( -\infty ,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right...
30. Zbiorem rozwiązań nierówności -x^2+5x>0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-x^{2}+5x>0\) jest:   A. \(\left ( 0,5 \right )\)           B. \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right...
31. Nierównością z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest suma przedziałów liczbowych jest
Nierównością z wartością bezwzględną, której rozwiązaniem jest suma przedziałów \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 6,+\infty \right )\) jest:   A. \(\left | x+3 \right |<3\)...
32. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>7 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}>7\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,\sqrt{7} \right )\cup \left ( \sqrt{7},\infty \right )\)     B. \( \left ( -\sqrt{7},\sqrt{7} \right...
33. Zbiorem rozwiązań nierówności (x+3)(x-2)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-\left ( x+3 \right )\left ( x-2 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-3 \right \rangle\cup \left \langle2,\infty \right )\)     B. \(\left...
34. Zbiór nierówności (x+1)(x-3)>0 przedstawiony jest na rysunku:
Zbiór nierówności \(\left ( x+1 \right )\left ( x-3 \right )>0\) przedstawiony jest na rysunku:...
35. Zbiorem wszystkich rozwiązań równania |a|=-a jest:
Zbiorem wszystkich rozwiązań równania \(\left | a \right |=-a\) jest:   A. \(\left ( 0,+\infty \right )\)                B. \(\left ( -\infty ,0...
36. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>= 9 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}\geq 9\) jest   A. \(\left ( -\infty,-3 \right \rangle\cup \left \langle 3,+\infty \right )\)    B. \(\left \langle -3,3 \right...

nierówności kwadratowe Wyników: 17

37. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
38. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
39. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
40. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
41. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
42. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
43. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
44. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
45. Zaznacz na osi liczbowej zbiór B.
46. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
47. Mając dane zbiory A oraz B, wyznacz ich sumę.
48. Rozwiąż podaną nierówność.
49. Rozwiąż nierówność.
50. Rozwiąż nierówność kwadratową.
51. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
52. Rozwiąż nierówność kwadratową.
53. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.

najmniejsza i największa wartość Wyników: 1

54. Znajdź najmniejsza i największą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale domkniętym.

nierówności z wartoscią bezwzględną Wyników: 18

55. Przedstaw na na osi liczbowej podane zbiory.
56. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
57. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
58. Rozwiąż podaną nierówność z wartością bezwzględną.
59. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podaną nierówność podwójną.
60. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany warunek.
61. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podaną sumę przedziałów liczbowych.
62. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podaną sumę przedziałów liczbowych.
63. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany przedział liczbowy.
64. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany przedział liczbowy.
65. Wyznacz współrzędne środka podanego przedziału liczbowego.
66. Wyznacz współrzędne środka podanego przedziału liczbowego.
67. Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną.
68. Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną.
69. Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną.
70. Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną.
71. Rozwiąż podaną nierówność z wartością bezwzględną.
72. Rozwiąż podaną nierówność z wartością bezwzględną.

przedziały liczbowe Wyników: 35

73. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych.
74. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
75. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
76. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
77. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
78. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
79. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
80. Mając dane zbiory A, B, N, wyznacz ich iloczyn.
81. Mając dane zbiory, wyznacz ich sumę i iloczyn.
82. Zapisz podane zbiory w postaci przedziałów liczbowych.
83. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
84. Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do podanego przedziału liczbowego.
85. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące dp podanego przedziału liczbowego.
86. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące dp podanego przedziału liczbowego.
87. Zapisz w postaci przedziału liczbowego zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych, a następnie zaznacz ten zbiór na osi liczbowej.
88. Zapisz w postaci przedziału liczbowego zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.
89. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.
90. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek. Zapisz go w postaci przedziału liczbowego.
91. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek. Zapisz go w postaci przedziału liczbowego.
92. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek. Zapisz go w postaci przedziału liczbowego.
93. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
94. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
95. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich obydwie różnice i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
96. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich iloczyn i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
97. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich sumę i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
98. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich różnicę i zaznacz ją na osi liczbowej.
99. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich iloczyn i zaznacz ją na osi liczbowej.
100. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich sumę i zaznacz ją na osi liczbowej..
101. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich iloczyn i zaznacz go na osi liczbowej.
102. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
103. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
104. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
105. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
106. Zapisz warunek, jaki spełniają liczby z podanego przedziału.
107. Podany warunek zapisz w postaci przedziału liczbowego, a następnie wykonaj jego ilustrację graficzną.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: