Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

proporcja

Tag: proporcja
Znaleziono 99 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 4

1. Liczby: -8, 4 i x+ 9 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa:
Liczby: \(-8,4\) i \(x+1\) (w danej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:   A....
2. Liczby x, 5, 10 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:
Liczby \(x,5,10\) w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(2,5\)           ...
3. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
4. Liczby: 4 , x , 9 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Wyznacz x.
Liczby \(4,x,9\) są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(-6\)                      ...

zadania otwarte Wyników: 1

5. Wyznacz wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego wiedząc, że suma pierwszych pięciu wyrazów jest równa 10, a wyraz trzeci, piąty i trzynasty tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.
Wyznacz wzór na \(n\)-ty wyraz ciągu arytmetycznego wiedząc, że suma pierwszych pięciu jego wyrazów jest równa \(10\), a wyraz trzeci, piaty i trzynasty tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.

zadania otwarte Wyników: 2

6. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka....
7. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka....

zadania otwarte Wyników: 2

8. Na zewnątrz trójkąta prostokątnego ABC, w którym kąt ACB wynosi 90 stopni oraz AC=5 i BC=12 zbudowano kwadrat ACDE. Punkt H leży na prostej AB i kąt EHA=90 stopni. Oblicz pole trójkąta (HAE.
Na zewnątrz trójkąta prostokątnego \(ABC\), w którym \( \left | \angle ACB \right |=90^{\circ}\) oraz \( \left | AC \right |=5,\left | BC \right |=12\) zbudowano kwadrat \(ACDE\) (patrz rysunek)....
9. Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Przekątne tego trapezu przecinają się w punkcie S. Wykaż, że SA*SD = SB*SC.
Dany jest trapez \(ABCD\) o podstawach \(AB \) i \(CD\). Przekątne tego trapezu przecinają się w punkcie \(S\). Wykaż, że \( \left | SA \right |\cdot \left | SD \right |=\left | SB \right |\cdot...

zadania otwarte Wyników: 2

10. Uczeń otrzymał pięć ocen: 5, 3, 6, x, 3. Średnia tych ocen jest równa 4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.
Uczeń otrzymał pięć ocen: \(5,3,6,x,3\). Średnia tych ocen jest równa \(4\). Oblicz \(x\) i medianę tych pięciu ocen.
11. Średnia arytmetyczna liczb: 3,1,1,0,x,0 jest równa 2. Oblicz x.
Średnia arytmetyczna liczb: \(3,1,1,0,x,0\) jest równa \(2\). Oblicz \(x\).

zadania otwarte Wyników: 1

12. Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 8. Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 40 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa \(8\). Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(40 ^{\circ}\). Oblicz objętość tego ostrosłupa.

zadania otwarte Wyników: 1

13. Na loterię przygotowano 30 losów, z których n jest wygrywających. Kupujemy dwa razu po jednym losie. Wyznacz n, jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów wygrywających jest równe 1/29.
Na loterię przygotowano \(30\) losów, z których \(n\) jest wygrywających. Kupujemy dwa razu po jednym losie. Wyznacz \(n\), jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo kupienia w ten sposób dwóch losów...

zadania zamknięte Wyników: 1

14. Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5,x,1,3,1 jest równa 3. Wtedy:
Średnia arytmetyczna \(5\) liczb: \(5,x,1,3,1\) jest równa \(3\). Wtedy:   A. \(x=2\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 7

15. Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
Płyta kosztował \(80\) zł, a po obniżce \(60\) zł. O ile procent obniżono cenę płyty ?   A. \(20\)%                B....
16. Wskaż liczbę, której 6% wynosi 6.
Wskaż liczbę, której \(6\)% jest równe \(6\).   A. \(0,36\)                B....
17. Liczba 30 to p% liczby 80, zatem
Liczba \(30\) to \(p\)% liczby \(80\), zatem:   A. \(p<40\)                B....
18. Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zl. O jaki procent wzrosła cena ?
Cena towaru wzrosła z \(1200\) zł do \(1248\) zł. O jaki procent wzrosła cena ?   A. \(40\) %                B....
19. Pan Nowak założyl lokatę oprocentowaną w skali roku na 6%. Jeśli po roku otrzymał z banku 13250 zł, to znaczy, że ulokował
Pan Nowak założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na \(6\)%. Jeśli po roku otrzymał z banku \(13250\) złotych, to znaczy, że ulokował:   A. \(12500\)...
20. 4% liczby x jest równe 6, zatem
\(4\)% liczby \(x\) jest równe \(6\), zatem:   A. \(x=150\)                 B....
21. 6 % liczby x jest równe 9. Wtedy
\(6\)% liczby \(x\) jest równe \(9\). Wtedy:   A. \(x=240\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 6

22. Rozwiązaniem równania -2=(x-1)/(x+2) jest liczba
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba   A. \(-1\)                B....
23. Rozwiązaniem równania (3x-1)/(7x+1)=2/5 jest
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest   A. \(1\)                B. \(\frac{7}{3}\)    ...
24. Równanie (2x+1)/x=3x ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{2x+1}{x}=3x\)   A. ma dwa rozwiązania: \(x=-\frac{1}{3},x=1\) B. ma dwa rozwiązania: \(x=\frac{1}{3},x=1\) C. nie ma żadnego rozwiązania D. ma tylko jedno rozwiązanie: \(x=1\)
25. Liczba k spełnia warunek (6-k)/(k-2)=3. Liczba m spełnia warunek 2/(2m-5)=m/(m^2+5). Zatem:
Liczba \(k\) spełnia warunek \(\frac{6-k}{k-2}=3\). Liczba \(m\) spełnia warunek \(\frac{2}{2m-5}=\frac{m}{m^{2}+5}\). Zatem:   A....
26. Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba 5.
Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba \(5\).   A. \(\frac{x-5}{\left ( x-5 \right )\left ( x+1 \right )}\)          B....
27. Rozwiązaniem równania (x-5)/(x+3)=2/3 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3}\) jest liczba:   A. \(21\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 1

28. 250 stopni w mierze łukowej to:
\(250^{\circ}\) w mierze łukowej to:   A. \(\pi\)                 B....

zadania zamknięte Wyników: 6

29. Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1,3,9. Długość odcinka AD jest równa:
Odcinki \(AB\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(CD,DE\) i \(AB\) są odpowiednio równe \(1,3\) i \(9\). Długość odcinka \(AD\) jest równa:       A. \(2\)      ...
30. Odcinki AB i CE są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. Długość odcinka DE jest równa:
Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe. Długości odcinków \(AB,CD\) i \(AD\) są podane na rysunku.   Długość odcinka \(DE\) jest równa:   A....
31. Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC, CE, BC są podane na rysunku.Długość odcinka DE jest równa:
Odcinek \(BC\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(AC,CE\) i \(BC\) są podane na rysunku. Długość odcinka \(DE\) jest równa:     A. \(6\)            ...
32. Mikołaj, który stoi wieczorem 3 m od latarni, rzuca cień o długości 1 m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:
Mikołaj, który stoi wieczorem \(3\) m od latarni, rzuca cień o długości \(1\) m. Mikołaj ma \(1,6\) m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:   A. \(6,4\) m...
33. Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu długości 2pierwiastki(2) ma długość:
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60^{\circ}\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) ma długość:   A. \(\sqrt{3}\)                B....
34. Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB||CD i |AB|=6, |AC|=4 i |CD|=8
Oblicz długość \(AE\) wiedząc, że \(AB\parallel CD\) i \(\left | AB \right |=6,\left | AC \right |=4,\left | CD \right |=8\). A. \(\left | AE \right |=2\)            B....

równania wymierne Wyników: 2

35. Rozwiąż podane równanie wymierne.
36. Rozwiąż podane równanie wymierne.

procent z danej liczby Wyników: 7

37. Obszar 5 ha zalesiono w 48% sosną, w 39% olchą, z brzozą pozostałą część. Ile hektarów zajęły sosny, a ile brzozy ?
38. Oblicz 17% z 20 litrów.
39. Oblicz 12% z 450 m.
40. Oblicz 5% masy 80 dag.
41. Oblicz 23% kwoty 200 zł.
42. Działka budowlana ma 800 m kw. Parterowy dom ma zająć 35% tej działki. Ile metrów działki przeznaczono na budowę domu ?
43. Oblicz 12,5% liczby 40.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 14

44. Ania kupiła płyty za 81 zł, co stanowiło 60% jej oszczędności. Ile oszczędności miała Ania ?
45. Cena brutto towaru z 22% - wym podatkiem VAT wynosi 624 zł. Ile wynosi cena netto tego towaru ?
46. Cena brutto towaru z 7% - wym podatkiem VAT wynosi 335 zł. Ile wynosi cena netto tego towaru ?
47. Doliczony do towaru podatek VAT w wysokości 22% ma wartość 68 zł. Ile wynosi cena brutto tego towaru ?
48. Doliczony do towaru podatek VAT w wysokości 7% ma wartość 2,60 zł. Oblicz cenę netto i cenę brutto tego towaru.
49. W broszce jest 23g czystego srebra i stanowi to 80% masy całej broszki. Ile waży ta broszka ?
50. Oblicz liczbę, wiedząc, że 35% tej liczby jest równe 140.
51. Oblicz liczbę, wiedząc, że 10% tej liczby jest równe 70.
52. Za zakupy Ewelina zapłaciła 300 zł, co stanowiło 25% jej oszczędności. Ile oszczędności miała ona przed zakupami ?
53. Oblicz 100% liczby, jeśli 20% tej liczby jest równe 3.
54. Oblicz 100% liczby, jeśli 50% tej liczby jest równe 67.
55. Oblicz 100% liczby, jeśli 25% tej liczby jest równe 30.
56. Oblicz 1% liczby, wiedząc, że 15% tej liczby jest równe 60.
57. Oblicz 1% liczby, wiedząc, że 5% tej liczby jest równe 20.

jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Wyników: 1

58. Jakim procentem liczby 80 jest liczba 25 ?

podwyżki i obniżki Wyników: 8

59. Rower kosztuje 890 zł. Przy zakupie na raty trzeba zapłacić łącznie o 14% więcej. Ile kosztuje rower przy zakupie na raty ?
60. Bluzka po obniżce 30% - owej kosztuje 45 zł. Ile wynosiła jej cena przed obniżką ?
61. Cena pomarańczy wzrosła o 25% i wynosi obecnie 3,60 zł za kilogram. Ile kosztowały pomarańcze przed podwyżką ?
62. Cenę butów obniżono o 20%. Nowa cena jest o 15 zł niższa niż poprzednia. Jaka była cena butów przed obniżką ?
63. Cenę towaru podwyższono o 15%. Jaka jest cena towaru po podwyżce, jeśli przed podwyżką ten towar kosztował 35zł ?
64. Towar kosztował 1000 zł. Jego cenę najpierw podwyższono o 10%, a po pewnym czasie obniżono o 30%. Ile kosztuje on obecnie ?
65. Towar kosztował 1000 zł. Jego cenę najpierw podwyższono o 20%, a po pewnym czasie obniżono o 20%. Ile kosztuje on obecnie ?
66. Towar kosztował 1000 zł. Jego cenę obnizono najpierw o 30%, a po pewnym czasie podwyższono o 30%. Ile kosztuje on obecnie ?

pojęcie promila, próby złota i srebra Wyników: 1

67. Oblicz masę łańcuszka, jeśli jest w nim 32 g czystego złota, a stop jest próby 960.

podatek VAT i inne podatki Wyników: 1

68. Cena papy wraz z 7% podatkiem VAT jest równa 17,12 zł z metr kwadratowy. Oblicz jej cenę przy 22% podatku VAT.

oblicznie liczby z danego jej procentu Wyników: 1

69. Wyznacz liczbę, której 125% stanowi 625.

lokaty i kredyty Wyników: 1

70. Mateusz wpłacił na lokatę roczną. Po roku dopisano do jego konta 200 zł odsetek. Oblicz oprocentowanie tej lokaty w skali roku.

roztwory, mieszaniny, stopy Wyników: 1

71. Ile trzeba zmieszać roztworu soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% by otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18% ?

punkty procentowe. O ile procent mniej, o ile więcej Wyników: 1

72. Oprocentowanie kredytów w banku zmalało z 7% do 5,6%. O ile punktów procentowych zmalało to oprocentowanie ?

podwyżki i obniżki Wyników: 1

73. Cena pewnego towaru wzrosła z 36 do 64 zł. O ile procent wzrosła cena towaru ?

długość okręgu Wyników: 1

74. Karuzela obraca się 4 razy/min. Chłopiec siedzi w odległości 4 m od jej środka. Jaką drogę pokona chłopiec w ciągu 5 min?

długość łuku Wyników: 1

75. Jaki promień ma okrąg, w którym kąt środkowy o mierze 45 stopni jest oparty na łuku o długości 2 PI ?

pole wycinka koła Wyników: 1

76. Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1/9 PI odpowiada kąt 135 stopni ?

mnożenie liczb Wyników: 1

77. Guma do żucia kosztuje 70 groszy. Ile groszy zapłaci Wojtek za cztery takie gumy ? Ile to złotych i ile to groszy ?

dzielenie liczb Wyników: 1

78. Staszek ma 7 razy mniej lat niż jego babcia. Ile lat ma Staszek, jeśli jego babcia ma 63 lata ?

zadania tekstowe Wyników: 1

79. Lot z Warszawy do Nowego Jorku trwa 12 godz. Samolot leci ze średnią prędkością 1224 km/h. Jaką odległość on pokonuje ?

jednostki czasu Wyników: 1

80. 17 godzin - ile to minut ?

mnożenie ułamków Wyników: 1

81. Kostka masła waży 1/5 kg. Ile waży 12 takich kostek ?

zadania tekstowe Wyników: 2

82. Za 2 kg śliwek zapłaciliśmy 5,50 zł. Ile zapłacimy za 5 kg śliwek ?
83. Ile zapłacisz za 15 dag cukierków po 16 zł za 1 kg ?

zadania tekstowe Wyników: 3

84. Samochód w ciągu 3 godzin przejechał 180 km. Ile kilometrów przy tej samej prędkości przejedzie w ciągu 7 h ?
85. W 100 g roztworu jest 25 g soli. Ile soli potrzeba do przygotowania 1 kg takiego samego roztworu ?
86. 125 pudełek czekolady kosztuje 375 zł. Ile trzeba zapłacić za 200 takich pudełek ?

rozszerzanie ułamków Wyników: 1

87. Znajdź x : 3/16=x/48.

wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30,45,60 Wyników: 4

88. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
89. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
90. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
91. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.

obliczanie długości odcinków Wyników: 2

92. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.
93. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka.

proporcje Wyników: 6

94. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
95. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
96. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
97. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
98. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.
99. Rozwiąż podane równanie stosując metodę proporcji.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: