Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

potęgi

Tag: potęgi
Znaleziono 166 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

kombinatoryka Wyników: 2

1. Pięciu studentów zdaje egzamin. Wiadomo, że żaden nie otrzyma oceny niedostatecznej. Iloma sposomami można wystawić im oceny ?
2. Ile różnych wyników można otrzymać przy dwukrotnym rzucie monetą ?

geometria przestrzenna Wyników: 2

3. Jaka jest długość krawędzi sześcianu o objętości 729 ?
4. Oblicz objętość sześcianu o przekątnej długości 1.

zadania zamknięte Wyników: 4

5. Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz a_1= oraz iloraz q=2 jest równa:
Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz \(a_{1}=3\) oraz iloraz \(q=2\) jest równa:   A....
6. Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:
Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy: A. \(-64\sqrt{2}\)       ...
7. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy: A....
8. Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym a_n=3^n. Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 81 jest równa:
Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym \(a_{n}=3^{n}\). Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od \(81\) jest równa:   A. \(6\)                 ...

zadania zamknięte Wyników: 2

9. Wartość funkcji określonej wzorem f(x)=x^2-3x+2 dla argumentu 1/3 jest równa: A. 1 1/9, B. 3 1/9, C. 1 1/3, D. 1/9.
Wartość funkcji określonej wzorem \( f\left ( x \right )=x^{2}-3x+2\) dla argumentu \( \frac{1}{3}\) jest równa:   A. \(...
10. Do wykresu funkcji f(x)=x^2+x-2 należy punkt: A. (-1,-4), B. (-1,1), C. (-1,-1), D. (-1,-2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=x^{2}+x-2\) należy punkt:   A. \(\left ( -1,-4 \right )\)           B. \(\left ( -1,1 \right...

zadania zamknięte Wyników: 3

11. Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie S=(-1,2) i promieniu równym pierwiastek z dwóch ...
Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie \( S=\left ( -1,2 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\):   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right...
12. Punkty A=(2,2) i B=(1,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \(A=\left ( 2,2 \right )\) i \(B=\left ( 1,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa:   A....
13. Punkty A=(-2,-4) i B=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe ...
Punkty \( A=\left ( -2,-4 \right )\) i \( B=\left ( 4,2 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe:   A. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

14. Punkt B=(-1,9) należy do okręgu stycznego do osi x w punkcie A=(2,0). Wyznacz równanie tego okręgu.
Punkt \( B=\left ( -1,9 \right )\) należy do okręgu stycznego do osi \(Ox\) w punkcie \( A=\left ( 2,0 \right )\). Wyznacz równanie tego okręgu.

zadania otwarte Wyników: 1

15. Pierwiastkiem wielomianu W(x)=x^3-mx^2-3x+m jest liczba -3. Wyznacz parametr m.
Pierwiastkiem wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}-mx^{2}-3x+m\) jest liczba \(\left ( -3 \right )\). Wyznacz parametr \(m\).

zadania otwarte Wyników: 2

16. Oblicz a-b, gdy a=(sinA)^4 - (cosA)^4, b=1-4(sinA)^2*(cosA)^2 dla A=60 stopni.
Oblicz \(a-b\), gdy \(a=\sin ^{4}\alpha -\cos ^{4}\alpha ,b=1-4\sin ^{2}\alpha \cdot \cos ^{2}\alpha\) dla \(\alpha =60^{\circ}\).
17. Kąt A jest ostry sinA=1/4. Oblicz 3+2(tgA)^2.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{1}{4}\). Oblicz \(3+2\operatorname{tg}^{2}\alpha\).

zadania zamknięte Wyników: 8

18. Wartość liczby a=16 * pierwiastek 3 stopnia z 4 jest równa wartości ...
Wartość liczby \(a=16\sqrt[3]{4}\) jest równa wartości liczby:   A. \(2^{\frac{4}{3}}\)                B....
19. Trzecia część liczby 3^(150) jest równa:
Trzecia część liczby \(3^{150}\) jest równa:   A. \(1^{50}\)                B....
20. Polowa liczby 2^(2010) to
Polowa liczby \(2^{2010}\) to   A. \(1^{1005}\)                B....
21. Liczba 3^{8}{3} * sqrt[3]{9^{2} jest równa:
Liczba \( 3^{\frac{8}{3}}\cdot \sqrt[3]{9^{2}}\) jest równa:   A. \( 3^{3}\)                B. \(...
22. Liczba 2^(20) razy 4^(40) jest równa:
Liczba \(2^{20}\cdot 4^{40}\) jest równa:   A. \(2^{60}\)                 B....
23. O liczbie x wiadomo, że log_{3}x=9. Zatem:
O liczbie \(x\) wiadomo, że \(\log_{3}x=9\). Zatem:   A. \(x=2\)            B. \(x=\frac{1}{2}\)           C....
24. Wartość wyrażenia (-2)^3 razy pierwiastek z 2 do potęgi -4 pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
Wartość wyrażenia \(\left ( -2 \right )^{3}\cdot \left ( \sqrt{2} \right )^{-4}\) pomnożono przez \(3\). Wartość tego wyrażenia:   A. zmniejszyła się o...
25. Liczba 2^40 * 4^20 jest równa
Liczba \(2^{40}\cdot 4^{20}\) jest równa   A. \(4^{40}\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 5

26. Kąt A jest ostry i sinA=3/4. Wartość wyrażenia 2-(cosA)^2 jest równa
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{3}{4}\). Wartość wyrażenia \(2-\cos ^{2}\alpha\) jest równa   A....
27. Kąt A jest ostry i sinA=3/11. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{3}{11}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
28. Wartość sinusa kąta 60 stopni jest równa:
Wartość sinusa kąta \(60^{\circ}\) jest równa:   A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)                B....
29. Jeśli dla kąta ostrego sinA=1/3, to:
Jeśli dla kąta ostrego \(\sin \alpha =\frac{1}{3}\), to:   A. \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\)        B. \(\operatorname{tg}\alpha =2\)     ...
30. Kąt A jest ostry sinA =8/9. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{8}{9}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....

zadania zamknięte Wyników: 2

31. Przekątna prostopadłościanu o wymiarach 2x3x5 ma długość:
Przekątna prostopadłościanu o wymiarach \(2\times 3\times 5\) ma długość:     A....
32. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm^2. Objętość tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(24\) cm2. Objętość tego sześcianu jest równa:   A. \(8\)...

zadania zamknięte Wyników: 2

33. Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2, to długość jego boku jest równa:
Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi \(2\), to długość jego boku jest równa:   A....
34. W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC|=|BC|=7 oraz |AB|=12. Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa:
W trójkącie równoramiennym \(ABC\) dane są \(\left | AC \right |=\left | BC \right |=7\) oraz \(\left | AB \right |=12\). Wysokość opuszczona z wierzchołka \(C\) jest równa:   A....

wzory skróconego mnożenia Wyników: 7

35. Wyprowadź podany wzór skróconego mnożenia
36. Znajdź objętość sześcianu o podanej długości krawędzi.
37. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
38. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skroconego mnożenia.
39. Oblicz podane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
40. Oblicz dane wyrażenie, kierując się podaną wskazówką.
41. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

ciąg geometryczny Wyników: 3

42. Znajdź sumę ośmiu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, znając jego trzeci i szósty wyraz.
43. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu geometrycznego, znając jego wzór, iloraz oraz pierwszy wyraz.
44. Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego, znając jego pierwszy i piąty wyraz.

działania na wielomianach Wyników: 2

45. Wykonaj mnożenie.
46. Pomnóż podane wielomiany.

dzielenie wielomianów Wyników: 2

47. Wykonaj dzielenie wielomianów.
48. Wykonaj dzielenie wielomianów.

pierwiastki wielomianu Wyników: 1

49. Sprawdź, czy podana liczb jest pierwiastkiem danego wielomianu.

rozkład wielomianu na czynniki Wyników: 5

50. Rozłóż podany wielomian na czynniki metodą grupowania wyrazów.
51. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując metodę grupowania wyrazów.
52. Rozłóż podany wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia.
53. Rozłóż poniższy wielomian na czynniki.
54. Rozłóż podany wielomian na czynniki.

równania wielomianowe Wyników: 2

55. Rozwiąż równanie wielomianowe.
56. Rozwiąż podane równanie wielomianowe.

działania na wyrażeniach wymiernych Wyników: 3

57. Dodaj podane wyrażenia wymiene.
58. Skróć ułamek.
59. Skróć podane wyrażenia.

liczby naturalne Wyników: 1

60. Podaj rozkład na czynniki pierwsze liczby 720.

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 13

61. Pomnóż podane pierwiastki, korzystając ze wzoru na iloczyn pierwiastków.
62. Przy jakich założeniach prawdziwy jest wzór na dzielenie pierwiastków ?
63. Przy jakich założeniach prawdziwy jest wzór na pierwiastek z iloczynu ?
64. Oblicz podane pierwiastki kwadratowe, korzystając z definicji pierwiastka arytmetycznego.
65. Oblicz podane pierwiastki sześcienne.
66. Wykonaj mnożenie podanych pierwiastków kwadratowych.
67. Podziel podane pierwiastki sześcienne.
68. Oblicz iloraz podanych pierwiastków sześciennych.
69. Wyłącz czynnik przed pierwiastek sześcienny.
70. Włącz czynnik pod pierwiastek sześcienny.
71. Włącz czynnik pod pierwiastek sześcienny.
72. Włącz czynnik pod dany pierwiastek.
73. Włącz czynnik pod pierwiastek.

nierówności kwadratowe Wyników: 2

74. Rozwiąż nierówność.
75. Rozwiąż nierówność kwadratową.

zapisywanie wyrażeń Wyników: 1

76. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego pole rombu znając długości jego przekątnych.

wartości wyrażeń algebraicznych Wyników: 7

77. Dla podanych wyrażeń oblicz ich wartości liczbowe dla wskazanej liczby, a następnie porównaj ich wyniki.
78. Dla podanych wyrażeń oblicz ich wartości liczbowe dla wskazanej liczby, a nastepnie porównaj ich wyniki.
79. Odejmij wartości liczbowe dwóch podanych wyrażeń obliczając najpierw ich wartości.
80. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.
81. Oblicz wartość liczbową przedstawionego wyrażenia dla podanej liczb.
82. Oblicz wartość liczbową przedstawionego wyrażenia dla podanej liczby.
83. Odczytaj podane wyrażenie i oblicz jego wartość liczbową dla podanych liczb.

mnożenie sum algebraicznych Wyników: 4

84. Pomnóż sumę przez jednomian.
85. Pomnóż sumę przez jednomian.
86. Wykonaj mnożenie.
87. Pomnóż sumy przez jednomiany i zredukuj wyrazy podobne.

wartość bezwzględna Wyników: 1

88. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.

wypisywanie elementów zbioru Wyników: 1

89. Wypisz wszystkie elementy podanego zbioru zapisanego symbolicznie.

potęga o wykładniku naturalnym Wyników: 16

90. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
91. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
92. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
93. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
94. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
95. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
96. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
97. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
98. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
99. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
100. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
101. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
102. Oblicz wartość podanego wyrażenia korzystając z własności potęg.
103. Podnieś liczbę do danej potęgi.
104. Oblicz wartość podanego wyrażenia.
105. Zapisz w postaci potęgi dane wyrażenie.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 9

106. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
107. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
108. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
109. Oblicz podane wyrażenie.
110. Zapisz w postaci potęgi o wykładniku ujemnym podaną liczbę.
111. Oblicz podane wyrażenie.
112. Podnieś liczbę do danej potęgi.
113. Stosując wzory na potęgi, oblicz podane wyrażenie.
114. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.

notacja wykładnicza Wyników: 2

115. Zapisz podaną liczbę w notacji wykladniczej.
116. Zapisz podaną liczbę w notacji wykladniczej.

działania na potęgach Wyników: 11

117. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
118. Oblicz podane wyrażenie.
119. Oblicz podane wyrażenie.
120. Oblicz podane wyrażenie.
121. Oblicz podane wyrażenie.
122. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.
123. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.
124. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.
125. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.
126. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.
127. Oblicz podane wyrażenie.

iloczyn i iloraz potęg Wyników: 5

128. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
129. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
130. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
131. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
132. Zapisz w postaci jednej potęgi.

potęgowanie potęgi Wyników: 4

133. Zapisz w postaci potęgi o podstawie mniejszej od 10 podane wyrażenie.
134. Zapisz w postaci potęgi o podstawie mniejszej od 10 podane wyrażenie.
135. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
136. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.

potęgowanie iloczynu i ilorazu Wyników: 7

137. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.
138. Zapisz w postaci jednej potęgi dane wyrażenie.
139. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.
140. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.
141. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.
142. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.
143. Oblicz dane wyrażenie wykorzystując poznane działania na potęgach.

działania na pierwiastkach Wyników: 11

144. Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze i oblicz wartość podanego pierwiastka sześciennego.
145. Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze i oblicz wartość podanego pierwiastka.
146. Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze i oblicz wartość podanego pierwiastka.
147. Która z podanych liczb jest większa ?
148. Która z podanych liczb jest większa ?
149. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.
150. Oblicz pierwiastek kwadratowy z danej liczby.
151. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
152. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
153. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
154. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.

pole koła Wyników: 7

155. Oblicz pole koła o podanym promieniu.
156. O ile większe jest pole koła o promieniu 3 od pola koła o średnicy 3 ?
157. Klomb ma kształt koła o średnicy 7m. Jaką powierzchnię ma ścieżka szerokości 2 m biegnąca wokół niego ?
158. Jaką długość ma bok kwadratu, którego pole jest równe polu koła o średnicy 10 ?
159. Oblicz pole koła o obwodzie równym 2/3 PI km.
160. Dane jest koło o promieniu 7. Jak zmieni się pole tego koła, jeśli promień zwiększymy o 2 ?
161. Podaj, jakie pole ma koło o promieniu 2,5.

pole wycinka koła Wyników: 1

162. Promień koła wynosi 5. Jakie pole ma wycinek koła odpowiadający kątowi o mierze 72 stopnie ?

obwód kwadratu Wyników: 1

163. Oblicz obwód kwadratu o polu 49 m^2.

pole kwadratu Wyników: 1

164. Znajdź długość boku kwadratu o polu 9 centymetrów kwadratowych.

działania na liczbach całkowitych Wyników: 1

165. Oblicz podane wyrażenie, pamietając o kolejności wykonywania działań.

zadania zamknięte Wyników: 1

166. Stopień wielomianu W(x)=(x-1)^{2}(2x+1)(4x^{3} -3) jest równy:
Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )=\left ( x-1 \right )^{2}\left ( 2x+1 \right )\left ( 4x^{3} -3\right )\) jest równy:   A....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: