Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

potęga o wykładniku całkowitym

Tag: potęga o wykładniku całkowitym
Znaleziono 26 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 1

1. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.

zadania otwarte Wyników: 1

2. Przedstaw podane wyrażenie w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. Wykorzystaj własności potęgi o wykładniku całkowitym.

zadania zamknięte Wyników: 9

3. Korzystając z własności potęg oblicz wartość podanego wyrażenia.
4. Dana jest liczba x. Korzystając z własności potęg przedstaw ją jak najprościej.
5. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując własności potęg.
6. Oblicz wartość podanego wyrażenia, stosując własności działań na potęgach.
7. Wskaż liczbę, która jest mniejsza od podanego wyrażenia. Wyznacz dane wyrażenie korzystając z działań na ułamkach i potęgach.
8. Oblicz wartość podanego wyrażenia, stosując własności działań na potęgach i pierwiastkach.
9. Ile wynosi połowa liczby 2^20 ?
10. Oblicz wartość podanego wyrażenia i wskaż poprawną odpowiedź. Wykorzystaj definicję logarytmu.
11. Wskaż, ile wynosi iloraz podanych ułamków.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 9

12. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
13. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
14. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
15. Oblicz podane wyrażenie.
16. Zapisz w postaci potęgi o wykładniku ujemnym podaną liczbę.
17. Oblicz podane wyrażenie.
18. Podnieś liczbę do danej potęgi.
19. Stosując wzory na potęgi, oblicz podane wyrażenie.
20. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.

działania na potęgach Wyników: 2

21. Oblicz podane wyrażenie.
22. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 4

23. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.
24. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.
25. Oblicz jakim procentem liczby x jest liczba y, jeśli podane liczby zapisane są w postaci potęg.
26. Oblicz jakim procentem liczby x jest liczba y, jeśli podane liczby zapisane są w postaci potęg.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: