Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

potęga o wykładniku całkowitym

Tag: potęga o wykładniku całkowitym
Znaleziono 26 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 1

1. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:   A....

zadania otwarte Wyników: 1

2. Przedstaw \(\frac{4^{-1}-3\cdot \left ( \frac{2}{3} \right )^{-2}}{5-\left ( \frac{1}{2} \right )^{-1}}\) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.
Przedstaw \(\frac{4^{-1}-3\cdot \left ( \frac{2}{3} \right )^{-2}}{5-\left ( \frac{1}{2} \right )^{-1}}\) w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

zadania zamknięte Wyników: 9

3. Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa
Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa   A....
4. Dana jest liczba x=63^(2) * (1/3 )^(4). Wtedy
Dana jest liczba \( x=63^{2}\left ( \frac{1}{3} \right )^{4}\). Wtedy   A. \( x=7^{2}\)                B. \(...
5. Liczba (frac{2^{-2} * 3^{-1}}{2^{-1} * 3^{-2}})^{0} jest równa
Liczba \( \left ( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}} \right )^{0}\) jest równa   A. \(1\)                  B....
6. Liczba 8^{-1} * 16^{4} jest równa:
Liczba \( \left ( 8 \right )^{-1}\cdot 16^{4}\) jest równa:   A. \( 8^{9}\)                B.\(...
7. Wskaż liczbę która jest mniejsza od frac{2 frac{1}{3}}{3,5} cdot (-frac{1}{3})^{-1}
Wskaż liczbę, która jest mniejsza od \( \frac{2\frac{1}{3}}{3,5}\cdot \left ( -\frac{1}{3} \right )^{-1}\).   A. \(...
8. Wartość wyrażenia frac{3^{-1} * sqrt[3]{-27}}{(-3)^{2} * 9 jest równa
Wartość wyrażenia \( \frac{3^{-1}\cdot \sqrt[3]{-27}}{\left ( -3 \right )^{2}}\cdot 9\) jest równa   A....
9. Połową liczby 2^{20} jest:
Połową liczby \( 2^{20}\) jest:   A. \( 1^{20}\)                B. \(...
10. Wartość wyrażenia a=log_{3}(1/27 razy log_{9} jest równa:
Wartość wyrażenia \(a=\log_{3}\frac{1}{27}\log_{9}3\) jest równa:   A. \(-8\)                B....
11. Iloraz 32^{-3}razy (1/8)^{4} jest równy:
Iloraz \(32^{-3}:\left ( \frac{1}{8} \right )^{4}\) jest równy:   A. \(2^{-27}\)                B....

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 9

12. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
13. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
14. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na potęgach.
15. Oblicz podane wyrażenie.
16. Zapisz w postaci potęgi o wykładniku ujemnym podaną liczbę.
17. Oblicz podane wyrażenie.
18. Podnieś liczbę do danej potęgi.
19. Stosując wzory na potęgi, oblicz podane wyrażenie.
20. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz podane wyrażenie.

działania na potęgach Wyników: 2

21. Oblicz podane wyrażenie.
22. Przedstaw podane wyrażenie w postaci jednej potęgi.

potęga o wykładniku całkowitym Wyników: 4

23. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.
24. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z własności działań na potęgach. Wynik przedstaw w postaci liczby dziesiętnej.
25. Oblicz jakim procentem liczby x jest liczba y, jeśli podane liczby zapisane są w postaci potęg.
26. Oblicz jakim procentem liczby x jest liczba y, jeśli podane liczby zapisane są w postaci potęg.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: