Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

planimetria

Tag: planimetria
Znaleziono 49 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 1

1. Wykaż, że w trapezie prostokątnym różnica kwadratów długości przekątnych jest równa różnicy kwadratów jego podstaw.
Wykaż, że w trapezie prostokątnym różnica kwadratów długości przekątnych równa jest różnicy kwadratów długości podstawy.

zadania otwarte Wyników: 11

2. Prosta przechodząca przez wierzchołek A równoległoboku ABCD przecina jego przekątną BD w punkcie E i bok BC w punkcie F ...
Prosta przechodząca przez wierzchołek \(A\) równoległoboku \(ABCD\) przecina jego przekątną \(BD\) w punkcie \(E\) i bok \(BC\) w punkcie \(F\), a prostą \(DC\) w punkcie \(G\). Udowodnij, że \(...
3. Punkty A',B',C' są środkami boków trójkąta ABC. Pole trójkąta A'B'C' jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ABC.
4. Punkt M leży wewnątrz prostokąta ABCD (zobacz rysunek). Udowodnij, że AM^{2}+CM^{2}=BM^{2}+DM^{2}.
Punkt \(M\) leży wewnątrz prostokąta \(ABCD\) (zobacz rysunek). Udowodnij, że \( \left | AM \right |^{2}+\left | CM \right |^{2}=\left | BM \right |^{2}+\left | DM \right |^{2}\).  ...
5. Dane są dwa półokręgi o środku O i średnicach odpowiednio AB i CD (punkty A,B,C,D i O są współliniowe). Punkt P leży na wewnętrznym półokręgu, punkt R leży na zewnętrznym półokręgu, punkty O,P i R są współliniowe. Udowodnij, że kąt APB+ kąt CRD=180 stopni.
Dane są dwa półokręgi o środku \(O\) i średnicach odpowiednio \(AB\) i \(CD\) (punkty \(A,B,C,D\) i \(O\) są współliniowe). Punkt \(P\) leży na wewnętrznym półokręgu, punkt \(R\) leży na zewnętrznym...
6. Na zewnątrz trójkąta prostokątnego ABC, w którym kąt ACB wynosi 90 stopni oraz AC=5 i BC=12 zbudowano kwadrat ACDE. Punkt H leży na prostej AB i kąt EHA=90 stopni. Oblicz pole trójkąta (HAE.
Na zewnątrz trójkąta prostokątnego \(ABC\), w którym \( \left | \angle ACB \right |=90^{\circ}\) oraz \( \left | AC \right |=5,\left | BC \right |=12\) zbudowano kwadrat \(ACDE\) (patrz rysunek)....
7. Na boku BC trójkąta ABC wybrano punkt D tak, by kąt CAD = kątowi ABC. Odcinek AE jest dwusieczną kąta DAB. Udowodnij, że AC=CE.
Na boku \(BC\) trójkąta \(ABC\) wybrano punkt \(D\) tak, by \( \left | \angle CAD \right |=\left | \angle ABC \right |\). Odcinek \(AE\) jest dwusieczną kąta \(DAB\). Udowodnij, że \( \left | AC...
8. Czworokąty ABCD i APQR są kwadratami (patrz rysunek). Udowodnij, że BP = DR.
Czworokąty \(ABCD\) i \(APQR\) są kwadratami (patrz rysunek). Udowodnij, że \( \left | BP \right |=\left | DR \right |\)....
9. Punkt E leży na ramienu BC trapezu ABCD, w którym AB i CD są jego podstawami. Udowodnij, że kątAED=kątBAE+kątCDE.
Punkt \(E\) leży na ramieniu \(BC\) trapezu \(ABCD\), w którym \( AB\parallel CD\). Udowodnij, że \( \left | \angle AED \right |=\left | \angle BAE \right |+\left | \angle CDE \right |\).
10. Punkty D i E dzielą bok BC trójkąta ABC na trzy równe części (zobacz rysunek). Wykaż, że pole trójkąta ADE jest 3 razy mniejsze od pola trójkąta ABC
Punkty \(D\) i \(E\) dzielą bok \(BC\) trójkąta \(ABC\) na trzy równe części (zobacz rysunek). Wykaż, że pole trójkąta \(ADE\) jest trzy razy mniejszy od pola trójkąta \(ABC\)....
11. Ostrokątny trójkąt równoramienny ABC o podstawie AB jest wpisany w okrąg o środku S, przy czym kąt SAB ma miarę 40 stopni. Oblicz miarę kąta CAB.
Ostrokątny trójkąt równoramienny \(ABC\) o podstawie \(AB\) jest wpisany w okrąg o środku \(S\), przy czym kąt \(SAB\) ma miarę \( 40^{\circ}\). Oblicz miarę kąta \(CAB\).
12. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|=10cm, wysokość poprowadzona z wierzchołka C jest równa 5cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Odpowiedź podaj w stopniach.
W trójkącie równoramiennym \(ABC\), w którym \( \left | AC \right |=\left | BC \right |=10\) cm, wysokość poprowadzona z wierzchołka \(C\) jest równa \(5\) cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta....

zadania zamknięte Wyników: 37

13. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych \(5\) i \(12\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy   A....
14. Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy
Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy   A....
15. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC=BC oraz kąt C ma miarę 80 stopni, zaś AD jest dwusieczną Kąta BAC i D jest zawarty w ...
Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(\left | AC \right |=\left | BC \right |,\left | \angle ACB \right |=80^{\circ}\) zaś \(AD\) jest dwusieczną kąta \(BAC\) i \(D\in BC\). Wówczas miara kąta...
16. Wierzchołki trójkąta ABC leżą na okręgu i środek O okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt ABO ma miarę 20 stopni, to kąt ACB ma miarę:
Wierzchołki trójkąta \(ABC\) leżą na okręgu i środek \(O\) okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt \(ABO\) ma miarę \(20^{\circ}\), to kąt \(ACB\) ma miarę:   A. \(70^{\circ}\)    ...
17. Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60 stopni. Pole tego rombu jest równe
Dany jest romb o boku długości \(4\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\). Pole tego rombu jest równe   A....
18. Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt wpisany alpha ma miarę
Punkt \(O\) jest środkiem okręgu. Kąt wpisany \( \alpha\) ma miarę A. \(80 ^{\circ}\)                B. \(100...
19. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Wysokość tego trapezu jest równa
W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę \(60 ^{\circ}\), a podstawy mają długości \(6\) i \(9\). Wysokość tego trapezu jest równa   A. \(6\)              ...
20. Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 78 stopni, jest równa ...
Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku, co kąt środkowy o mierze \(78 ^{\circ}\), jest równa   A. \(156...
21. Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca cień o długości 60 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień o długości 12 m. Jaka jest wysokość tej wieży?
Pionowy słupek o wysokości \(90\) cm rzuca cień o długości \(60\) cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień o długości \(12\) m. Jaka jest wysokość wieży?   A. \(18\) m...
22. Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest:
Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości \(20\) m i \(40\) m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest:   A. równa \(40\) m B. większa...
23. Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego ACB jest równa ...
Punkt \(A,B\) i \(C\) leżą na okręgu o środku \(S\) (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego \(ACB\) jest równa     A....
24. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa
Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa A. \(3200\) cm2                B....
25. Punkty A,B,C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB jest równa
Punkty \(A,B,C\) leżące na okręgu o środku \(S\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego \(ASB\) jest równa     A....
26. Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1,3,9. Długość odcinka AD jest równa:
Odcinki \(AB\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(CD,DE\) i \(AB\) są odpowiednio równe \(1,3\) i \(9\). Długość odcinka \(AD\) jest równa:       A. \(2\)      ...
27. Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Długość boku tego kwadratu jest równa
Okrąg opisany na kwadracie ma promień \(4\). Długość boku tego kwadratu jest równa   A. \(4\sqrt{3}\)                B....
28. Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa
Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa   A. \(7\)                B....
29. Wysokość CD trójkąta równoramiennego ABC jest równa 8, a ramię AC ma długość 10. Podstawa AB tego trójkąta ma długość:
Wysokość \(CD\) trójkąta równoramiennego \(ABC\) jest równa \(8\), a ramię \(AC\) ma długość \(10\). Podstawa \(AB\) tego trójkąta ma długość:   A....
30. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Wysokość tego trójkąta jest równa:
Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy \(6\). Wysokość tego trójkąta jest równa:   A....
31. Odcinki AB i CE są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku. Długość odcinka DE jest równa:
Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe. Długości odcinków \(AB,CD\) i \(AD\) są podane na rysunku.   Długość odcinka \(DE\) jest równa:   A....
32. Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 stopni. Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy:
Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa \(30^{\circ}\). Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy:   A....
33. Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm jest równe:
Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu \(4\) cm jest równe:   A. \(64\) cm2                B. \(32\) cm2...
34. Odcinki BC i DE są równoległe. Długości odcinków AC, CE, BC są podane na rysunku.Długość odcinka DE jest równa:
Odcinek \(BC\) i \(DE\) są równoległe. Długości odcinków \(AC,CE\) i \(BC\) są podane na rysunku. Długość odcinka \(DE\) jest równa:     A. \(6\)            ...
35. Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa 40 stopni. Miara kąta przy krótszej podstawie trapezu jest równa:
Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa \(40^{\circ}\). Miara kąta przy krótszej podstawie tego trapezu jest równa:  ...
36. Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa 180 stopni. Jaka jest miara kąta środkowego?
Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa \(180^{\circ}\). Jaka jest miara kąta środkowego?   A....
37. Kąt między cięciwą AB a styczną do okręgu w punkcie A (zobacz rysunek) ma miarę 62 stopnie. Wówczas:
Kąt między cięciwą \(AB\) a styczną do okręgu w punkcie \(A\) (zobacz rysunek) ma miarę \(\alpha =62^{\circ}\). Wówczas:     A. \(\beta...
38. Pole sześciokąta foremnego o boku a=pierwiastek{6) wynosi:
Pole sześciokąta foremnego o boku \(a=\sqrt{6}\) wynosi:   A. \(P=9\)                B....
39. Liczba przekątnych w 12-kącie jest równa:
Liczba przekątnych w \(12\)-kącie jest równa:   A. \(108\)                B....
40. Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę 30 stopni. Wysokość rombu jest równa:
Pole rombu jest równe \(32\), a kąt ostry ma miarę \(30^{\circ}\). Wysokość rombu jest równa:   A. \(8\)               ...
41. Dany jest trójkąt równoramienny ABC o kącie miedzy ramionami 120 stopni. Punkt O jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Prosta CO przecina podstawę AB w punkcie D. Miara kąta DOB jest równa:
Dany jest trójkąt równoramienny \(ABC\) o kącie miedzy ramionami \(\left | \angle ABC \right |=120^{\circ}\). Punkt \(O\) jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Prosta \(CO\) przecina podstawę...
42. Mikołaj, który stoi wieczorem 3 m od latarni, rzuca cień o długości 1 m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:
Mikołaj, który stoi wieczorem \(3\) m od latarni, rzuca cień o długości \(1\) m. Mikołaj ma \(1,6\) m wzrostu. Wysokość latarni wynosi:   A. \(6,4\) m...
43. Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu długości 2pierwiastki(2) ma długość:
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60^{\circ}\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) ma długość:   A. \(\sqrt{3}\)                B....
44. Oblicz długość odcinka AE wiedząc, że AB||CD i |AB|=6, |AC|=4 i |CD|=8
Oblicz długość \(AE\) wiedząc, że \(AB\parallel CD\) i \(\left | AB \right |=6,\left | AC \right |=4,\left | CD \right |=8\). A. \(\left | AE \right |=2\)            B....
45. W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC|=|BC|=7 oraz |AB|=12. Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa:
W trójkącie równoramiennym \(ABC\) dane są \(\left | AC \right |=\left | BC \right |=7\) oraz \(\left | AB \right |=12\). Wysokość opuszczona z wierzchołka \(C\) jest równa:   A....
46. Dany jest równoramienny trójkąt ABC o kącie przy podstawie AB równym 40 stopni. Punkt O jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Przez punkty A i O poprowadzono prostą, która przecięła bok BC w punkcie D. Jeśli miara kąta ABC jest równa alpha, to:
Dany jest równoramienny trójkąt \(ABC\) o kącie przy podstawie \(AB\) równym \(40^{\circ}\). Punkt \(O\) jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Przez punkty \(A\) i \(O\) poprowadzono prostą,...
47. Dane są dwa okręgi o środkach S_{1},S_{2} i promieniach odpowiednio równych r_{1},r_{2}. Jeżeli |S_{1}S_{2}|=17,r_{1}=9,r_{2}=8\), to okręgi:
Dane są dwa okręgi o środkach \(S_{1},S_{2}\) i promieniach odpowiednio równych \(r_{1},r_{2}\). Jeśli \(\left | S_{1}S_{2} \right |=17,r_{1}=9,r_{2}=8\), to okręgi:   A. są stycznie zewnętrznie...
48. Środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia się:
Środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia się:   A. dwusiecznych kątów trójkąta                 ...
49. Zaznaczony na rysunku kąt A jest równy
Zaznaczony na rysunku kąt \(\alpha\) jest równy     A. \(50^{\circ}\)                B....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: