Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

pierwiastek kwadratowy

Tag: pierwiastek kwadratowy
Znaleziono 94 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 1

1. Wśród podanych liczb wskaż liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

zadania zamknięte Wyników: 1

2. Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:
Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy: A. \(-64\sqrt{2}\)       ...

zadania zamknięte Wyników: 2

3. Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie S=(-1,2) i promieniu równym pierwiastek z dwóch ...
Wskaż równanie okręgu o środku w punkcie \( S=\left ( -1,2 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\):   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right...
4. Punkt P=(pierwiastek(2),a) należy do prostej o równaniu pierwiastek(2)x-2y+3pierwiastek(2)=0. Wynika stąd, że ...
Punkt \( P=\left ( \sqrt{2},a \right )\) należy do prostej o równaniu \( \sqrt{2}x-2y+3\sqrt{2}=0\). Wynika stąd, że:   A. \( a=-2\sqrt{2}\)      B. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

5. W kwadracie ABCD dane są wierzchołek A=(1,-2) i środek symetrii S=(2,1). Oblicz pole kwadratu ABCD.
W kwadracie \(ABCD\) dane są: wierzchołek \( A=\left ( 1,-2 \right )\) i środek symetrii \( S=\left ( 2,1 \right )\). Oblicz pole kwadratu \(ABCD\).

zadania otwarte Wyników: 2

6. Kąt A jest ostry i jego sinus wynosi 8/17. Oblicz wartość podanego wyrażenia.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \( \cos \alpha =\frac{8}{17}\). Oblicz \( \sqrt{\operatorname{tg}^{2}\alpha +1}\).
7. W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku C dane są BC=6 oraz AC=2. Wyznacz wartość wyrażenia cosA-sinA, gdzie A jest mniejszym kątem ostrym w tym trójącie.
W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku \(C\) dane są \(\left | BC \right |=6,\left | AC \right |=2\). Wyznacz wartość wyrażenia \(W=\cos \alpha -\sin \alpha\), gdzie \(\alpha\)...

zadania zamknięte Wyników: 6

8. Liczbę sqrt{32} można przedstawić w postaci
Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci   A. \(8\sqrt{2}\)                B....
9. Kwadrat liczby x=5+2pierwiastki z 3 jest równy
Kwadrat liczby \( x=5+2\sqrt{3}\) jest równy   A. \(37\)                 B. \(...
10. Wyrażenie sqrt{27} - 2sqrt{12} można zapisać w postaci:
Wyrażenie \( \sqrt{27}-2\sqrt{12}\) można zapisać w postaci:   A. \( -2\sqrt{15}\)                B. \( -3^{\frac{1}{2}}\)      ...
11. Wynikiem działania sqrt{18\sqrt[3]{2\sqrt{16}}} jest:
Wynikiem działania \( \sqrt{18\sqrt[3]{2\sqrt{16}}}\) jest:   A. \(36\)                B....
12. Wartość wyrażenia W jest równa:
Wartość wyrażenia \(W=\sqrt{\left ( 1+\sqrt{3} \right )^{2}}-\sqrt{\left ( 1-\sqrt{3} \right )^{2}}\) jest równa:   A....
13. Wartość wyrażenia (-2)^3 razy pierwiastek z 2 do potęgi -4 pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
Wartość wyrażenia \(\left ( -2 \right )^{3}\cdot \left ( \sqrt{2} \right )^{-4}\) pomnożono przez \(3\). Wartość tego wyrażenia:   A. zmniejszyła się o...

zadania zamknięte Wyników: 1

14. Rozwiązaniem równania x^2+4=3x sqrt{2} jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x^{2}+4=3x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(-\sqrt{2}\)                B....

zadania zamknięte Wyników: 4

15. Kąt A jest ostry i sinA=3/4. Wartość wyrażenia 2-(cosA)^2 jest równa
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{3}{4}\). Wartość wyrażenia \(2-\cos ^{2}\alpha\) jest równa   A....
16. Dane są długości boków |BC|=5 i |AC|=3 trójkąta prostokątnego ABC o kącie ostrym beta (zobacz rysunek). Wtedy:
Dane są długości boków \(\left | BC \right |=5\) i \(\left | AC \right |=3\) trójkąta prostokątnego \(ABC\) o kącie ostrym \(\beta\) (zobacz rysunek). Wtedy:    A. \(\sin \beta...
17. Wartość sinusa kąta 60 stopni jest równa:
Wartość sinusa kąta \(60^{\circ}\) jest równa:   A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)                B....
18. Jeśli dla kąta ostrego sinA=1/3, to:
Jeśli dla kąta ostrego \(\sin \alpha =\frac{1}{3}\), to:   A. \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\)        B. \(\operatorname{tg}\alpha =2\)     ...

zadania zamknięte Wyników: 1

19. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 cm^2. Objętość tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(24\) cm2. Objętość tego sześcianu jest równa:   A. \(8\)...

wzory skróconego mnożenia Wyników: 14

20. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skroconego mnożenia.
21. Oblicz podane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
22. Oblicz dane wyrażenie, kierując się podaną wskazówką.
23. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
24. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
25. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
26. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
27. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
28. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
29. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
30. Doprowadź do najprostrzej postaci dane wyrażenie.
31. Wykonaj działania, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
32. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
33. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia

liczby całkowite Wyników: 2

34. Wypisz wszystkie liczby całkowite, zawarte pomiędzy podanymi liczbami.
35. Wypisz wszystkie liczby całkowite, zawarte pomiędzy podanymi liczbami.

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 14

36. Pomnóż podane pierwiastki, korzystając ze wzoru na iloczyn pierwiastków.
37. Czy prawdziwy jest wzór na różnicę pierwiastków ? Jeśli nie, to podaj kontrprzykład.
38. Czy prawdziwy jest wzór na sumę pierwiastków ? Jeśli nie, to podaj kontrprzykład.
39. Przy jakich założeniach prawdziwy jest wzór na dzielenie pierwiastków ?
40. Oblicz podane pierwiastki kwadratowe, korzystając z definicji pierwiastka arytmetycznego.
41. Oblicz iloczyn podanych pierwiastków kwadratowych.
42. Oblicz podany pierwiastek kwadratowy.
43. Wyłącz czynnik przed pierwiastek kwadratowy.
44. Wyłącz czynnik przed pierwiastek kwadratowy.
45. Wyłącz czynnik przed pierwiastek kwadratowy.
46. Włącz czynnik pod dany pierwiastek.
47. Włącz czynnik pod pierwiastek.
48. Wykonaj mnożenie nawiasów, korzystając z własności pierwiastków.
49. Wykonaj mnożenie, korzystając z własności pierwiastków.

wartość bezwzględna Wyników: 13

50. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
51. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
52. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
53. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
54. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
55. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
56. Porównaj podane liczby.
57. Porównaj podane liczby.
58. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.
59. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.
60. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.
61. Oblicz korzystając z własności wartości bezwzględnej.
62. Oblicz korzystając z własności wartości bezwzględnej.

przedziały liczbowe Wyników: 3

63. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
64. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
65. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.

procent z danej liczby Wyników: 1

66. Oblicz w pamięci 100% podanej liczby.

usuwanie niewymierności Wyników: 4

67. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
68. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
69. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
70. Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej.

wyłączanie czynnika przed pierwiastek Wyników: 1

71. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.

działania na pierwiastkach Wyników: 19

72. Podziel podane pierwiastki i wynik zapisz w jak najprostrzej postaci.
73. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
74. Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze i oblicz wartość podanego pierwiastka.
75. Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze i oblicz wartość podanego pierwiastka.
76. Która z podanych liczb jest większa ?
77. Która z podanych liczb jest większa ?
78. Oblicz pierwiastek kwadratowy z danej liczby.
79. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.
80. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.
81. Oblicz pierwiastek kwadratowy z danej liczby.
82. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
83. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
84. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
85. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
86. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
87. Wyznacz pierwiastek z podanej liczby.
88. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
89. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.
90. Oblicz pierwiastek z danej liczby.

pole koła Wyników: 2

91. Oblicz pole koła o podanym promieniu.
92. Jaką długość ma bok kwadratu, którego pole jest równe polu koła o średnicy 10 ?

pole wycinka koła Wyników: 1

93. Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1/9 PI odpowiada kąt 135 stopni ?

postać iloczynowa Wyników: 1

94. Zapisz wzór podanej funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: