Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

pierwiastek arytmetyczny

Tag: pierwiastek arytmetyczny
Znaleziono 141 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 1

1. Wśród podanych liczb wskaż liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

geometria przestrzenna Wyników: 4

2. Napisz wzór na promień kuli, gdy dana jest jej objętość.
3. Jaka jest długość krawędzi sześcianu o objętości 729 ?
4. Oblicz objętość sześcianu o przekątnej długości 1.
5. Dla sześcianu o przekątnej długości 1, oblicz jego pole powierzchni całkowitej.

zadania otwarte Wyników: 2

6. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: 2x^2-0,6x-16,2<0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(2x^{2}-0,6x-16,2<0\).  
7. Rozwiąż równanie 2x^3-x^2-6x+3=0.
Rozwiąż równanie \(2x^{3}-x^{2}-6x+3=0\).

zadania otwarte Wyników: 1

8. Proste o równaniach y=-9x-1 i y=a^2x+5 są prostopadłe. Wyznacza liczbę a.
Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

zadania zamknięte Wyników: 7

9. Punkty A=(-3,-5) i B=(4,-1) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -3,-5 \right )\) i \( B=\left ( 4,-1 \right )\) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy:   A. \(...
10. Punkt A=( pierwiastek(2),-6pierwiatek(2)) należy do wykresu funkcji y=2x+b, gdy współczynnik b jest równy ...
Punkt \( A=\left ( \sqrt{2},-6\sqrt{2} \right )\) należy do wykresu funkcji \(y=2x+b\), gdy współczynnik \(b\) jest równy:   A. \( 4\sqrt{2}\)           B....
11. Odległość środka odcinka o końcach M=(-1,-1) i N=(-5,0) od początku układu współrzędnych wynosi ...
Odległość środka odcinka o końcach \(M=\left ( -1,-1 \right )\) i \(N=\left ( -5,9 \right )\) od początku układu współrzędnych wynosi:   A....
12. Punkty A=(2,2) i B=(1,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \(A=\left ( 2,2 \right )\) i \(B=\left ( 1,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa:   A....
13. Punkty A=(-2,-4) i B=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe ...
Punkty \( A=\left ( -2,-4 \right )\) i \( B=\left ( 4,2 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe:   A. \(...
14. Promień okręgu o równaniu (x-1)^2+y^2=16 jest równy ...
Promień okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=16\) jest równy:   A. \(1\)           B....
15. Dane są punkty A=(-2,3) oraz B=(4,6). Długość odcinka AB wynosi ...
Dane są punkty \(A=\left ( -2,3 \right )\), oraz \(B=\left ( 4,6 \right )\). Długość odcinka \(AB\) wynosi:   A. \(\sqrt{208}\)           B....

zadania otwarte Wyników: 2

16. Ile punktów wspólnych ma okrąg o równaniu x^2+(y-3)^2=6 z prosta o równaniu 3x+y-15=0 ?
Ile punktów wspólnych ma okrąg o równaniu \( x^{2}+\left ( y-3 \right )^{2}=6\) z prostą o równaniu \(3x+y-15=0\)?
17. Punkt B=(-1,9) należy do okręgu stycznego do osi x w punkcie A=(2,0). Wyznacz równanie tego okręgu.
Punkt \( B=\left ( -1,9 \right )\) należy do okręgu stycznego do osi \(Ox\) w punkcie \( A=\left ( 2,0 \right )\). Wyznacz równanie tego okręgu.

zadania otwarte Wyników: 3

18. Oblicz tangens podanego kąta korzystając z danych przedstawionych na rysunku.
Oblicz tangens podanego kąta, korzystając z danych na rysunku....
19. Oblicz a-b, gdy a=(sinA)^4 - (cosA)^4, b=1-4(sinA)^2*(cosA)^2 dla A=60 stopni.
Oblicz \(a-b\), gdy \(a=\sin ^{4}\alpha -\cos ^{4}\alpha ,b=1-4\sin ^{2}\alpha \cdot \cos ^{2}\alpha\) dla \(\alpha =60^{\circ}\).
20. Kąt A jest ostry sinA=1/4. Oblicz 3+2(tgA)^2.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{1}{4}\). Oblicz \(3+2\operatorname{tg}^{2}\alpha\).

zadania zamknięte Wyników: 1

21. Średnia arytmetyczna podanych liczb jest równa 3. Stosując własności potęg oraz pierwiastka arytmetycznego, oblicz x.
Średnia arytmetyczna liczb: \(\sqrt{1\frac{7}{9}},-\left ( \sqrt{9} \right )^{-1}\), \(x\) jest równa \(3\). Zatem \(x\) wynosi:   A....

zadania otwarte Wyników: 2

22. Oblicz wartość wyrażenia (nie używając kalkulatora): \( \sqrt{666^{2}+888^{2}}\).
Oblicz wartość wyrażenia (nie używając kalkulatora): \( \sqrt{666^{2}+888^{2}}\).
23. Liczby dodatnie a,b,c spełniają warunek: log_{4}c=log_{3}b=log_{2}a=2. Oblicz sqrt{abc}.
Liczby dodatnie \(a,b,c\) spełniają warunek: \( \log_{4}c=\log_{3}b=\log_{2}a=2\). Oblicz \( \sqrt{abc}\).

zadania zamknięte Wyników: 4

24. Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa
Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa   A....
25. Wartość wyrażenia frac{3^{-1} * sqrt[3]{-27}}{(-3)^{2} * 9 jest równa
Wartość wyrażenia \( \frac{3^{-1}\cdot \sqrt[3]{-27}}{\left ( -3 \right )^{2}}\cdot 9\) jest równa   A....
26. Najprostszą postacią wyrażenia (sqrt{3} +2 )^{2} jest
Najprostszą postacią wyrażenia \( \left ( \sqrt{3} +2\right )^{2}\) jest:   A. \(5\)                B....
27. Suma dwóch liczb niewymiernych:
Suma dwóch liczb niewymiernych:   A. może być liczbą całkowitą                         B. nie...

zadania zamknięte Wyników: 3

28. Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 5x^4-13=0 ?
Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie \(5x^{4}-13=0\) ?   A. \(1\)                B....
29. Rozwiązaniem równania x+2*pierwiastki(2)=1+x*pierwiastek(2) jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x+2\sqrt{2}=1+x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(1\)                B....
30. Liczba rozwiązań równania (x^4-9)/3=0 jest równa:
Liczba rozwiązań równania \(\frac{x^{4}-9}{3}=0\) jest równa:   A. \(1\)                 B....

zadania zamknięte Wyników: 4

31. Kąt A jest ostry i sinA=3/11. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{3}{11}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
32. Kąt A jest ostry i sinA=1/4. Wówczas
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{1}{4}\). Wówczas:   A. \(\cos \alpha <\frac{3}{4}\)       B. \(\cos \alpha...
33. Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy tgA jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy \(\operatorname{tg}\alpha\) jest równy A. \(\sqrt{2}\)               ...
34. Kąt A jest ostry sinA =8/9. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{8}{9}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....

zadania zamknięte Wyników: 4

35. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Objętość tego sześcianu jest równa:
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(54\). Objętość tego sześcianu jest równa:   A. \(64\)               ...
36. Przekątna prostopadłościanu o wymiarach 2x3x5 ma długość:
Przekątna prostopadłościanu o wymiarach \(2\times 3\times 5\) ma długość:     A....
37. Przekątna sześcianu ma długość 3. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:
Przekątna sześcianu ma długość \(3\). Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:     A....
38. Jeżeli objętość sześcianu jest równa 5*pierwiastki(5), to przekątna tego sześcianu wynosi:
Jeżeli objętość sześcianu jest równa \(5\sqrt{5}\), to przekątna tego sześcianu wynosi:   A....

zadania zamknięte Wyników: 2

39. Pole sześciokąta foremnego o boku a=pierwiastek{6) wynosi:
Pole sześciokąta foremnego o boku \(a=\sqrt{6}\) wynosi:   A. \(P=9\)                B....
40. Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu długości 2pierwiastki(2) ma długość:
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60^{\circ}\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) ma długość:   A. \(\sqrt{3}\)                B....

wzory skróconego mnożenia Wyników: 19

41. Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, znając jego długość krawędzi.
42. Znajdź objętość sześcianu o podanej długości krawędzi.
43. Znajdż obwód trójkąta prostokątnego, znając jego przyprostokątne.
44. Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych.
45. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skroconego mnożenia.
46. Oblicz podane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
47. Oblicz dane wyrażenie, kierując się podaną wskazówką.
48. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
49. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
50. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
51. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
52. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
53. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
54. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
55. Doprowadź do najprostrzej postaci dane wyrażenie.
56. Wykonaj działania, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
57. Oblicz, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
58. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
59. Oblicz korzystając ze wzorów skróconego mnożenia

sposoby opisywania ciągów Wyników: 1

60. Wyznacz trzeci oraz piąty wyraz ciągu rekurencyjnego

ciąg geometryczny Wyników: 2

61. Miiędzy podane liczby wstaw trzy tak, aby wraz z podanymi tworzyły ciąg geometryczny.
62. Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego, znając jego pierwszy i piąty wyraz.

rozkład wielomianu na czynniki Wyników: 1

63. Stosując metodę grupowania wyrazów, rozłóż podany wielomian na czynniki.

liczby całkowite Wyników: 2

64. Wypisz wszystkie liczby całkowite, zawarte pomiędzy podanymi liczbami.
65. Wypisz wszystkie liczby całkowite, zawarte pomiędzy podanymi liczbami.

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 25

66. Pomnóż podane pierwiastki, korzystając ze wzoru na iloczyn pierwiastków.
67. Czy prawdziwy jest wzór na różnicę pierwiastków ? Jeśli nie, to podaj kontrprzykład.
68. Czy prawdziwy jest wzór na sumę pierwiastków ? Jeśli nie, to podaj kontrprzykład.
69. Przy jakich założeniach prawdziwy jest wzór na dzielenie pierwiastków ?
70. Przy jakich założeniach prawdziwy jest wzór na pierwiastek z iloczynu ?
71. Oblicz podane pierwiastki kwadratowe, korzystając z definicji pierwiastka arytmetycznego.
72. Oblicz iloczyn podanych pierwiastków kwadratowych.
73. Oblicz podane pierwiastki sześcienne.
74. Wykonaj mnożenie podanych pierwiastków sześciennych.
75. Wykonaj mnożenie podanych pierwiastków kwadratowych.
76. Podziel podane pierwiastki sześcienne.
77. Oblicz iloraz podanych pierwiastków sześciennych.
78. Oblicz podany pierwiastek kwadratowy.
79. Wyłącz czynnik przed pierwiastek kwadratowy.
80. Wyłącz czynnik przed pierwiastek kwadratowy.
81. Wyłącz czynnik przed pierwiastek kwadratowy.
82. Wyłącz czynnik przed pierwiastek sześcienny.
83. Wyłącz czynnik przed pierwiastek.
84. Włącz czynnik pod pierwiastek sześcienny.
85. Włącz czynnik pod pierwiastek sześcienny.
86. Włącz czynnik pod dany pierwiastek.
87. Włącz czynnik pod pierwiastek.
88. Wykonaj mnożenie nawiasów, korzystając z własności pierwiastków.
89. Wykonaj mnożenie, korzystając z własności pierwiastków.
90. Na oklejenie którego pudełka zużyto więcej papieru? Objętości takie same. a wymiary prostopadłościanu to: 10cmx20cmx40cm.

liczby niewymierne Wyników: 5

91. Czy przez drzwi o wymiarach 1m x 2m mozna wnieść okrągły stół o średnicy 2,3m?
92. Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych, których iloczyn jest liczbą niewymierną.
93. Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych, których iloczyn jest liczbą wymierną.
94. Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych, których suma jest liczbą niewymierną.
95. Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych, których suma jest liczbą wymierną.

nierówności kwadratowe Wyników: 2

96. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
97. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.

wartości wyrażeń algebraicznych Wyników: 2

98. Odejmij podane wyrażenia, a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanej różnicy dla podanych liczb.
99. Odejmij wartości liczbowe dwóch podanych wyrażeń obliczając najpierw ich wartości.

wartość bezwzględna Wyników: 12

100. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
101. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
102. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
103. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
104. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
105. Porównaj podane liczby.
106. Porównaj podane liczby.
107. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.
108. Zapisz z użyciem symbolu wartości bezwzględnej następujace wyrażenie.
109. Oblicz korzystając z własności wartości bezwzględnej.
110. Oblicz korzystając z własności wartości bezwzględnej.
111. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.

przedziały liczbowe Wyników: 2

112. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
113. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.

procent z danej liczby Wyników: 1

114. Oblicz w pamięci 100% podanej liczby.

usuwanie niewymierności Wyników: 3

115. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
116. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
117. Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej.

działania na pierwiastkach Wyników: 23

118. Wykonaj mnożenie podanych pierwiastków. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci.
119. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
120. Oblicz iloczyn pierwiastków sześciennych.
121. Która z podanych liczb jest większa ?
122. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.
123. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach i potęgach.
124. Oblicz pierwiastek kwadratowy z danej liczby.
125. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.
126. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.
127. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.
128. Oblicz pierwiastek kwadratowy z danej liczby.
129. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
130. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
131. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
132. Oblicz pierwiastek sześcienny z podanej liczby.
133. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
134. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
135. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
136. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
137. Wyznacz pierwiastek z podanej liczby.
138. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.
139. Oblicz pierwiastek z danej liczby.
140. Oblicz pierwiastek z danej liczby.

obliczanie wartości wyrażeń Wyników: 1

141. Oblicz wartość podanego wyrażenia ( nie używając kalkulatora).

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: