Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

parabola

Tag: parabola
Znaleziono 99 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 14

1. Rozwiąż nierówność 3x^2-10x+3<=0.
Rozwiąż nierówność \( 3x^{2}-10x+3\leq 0\).
2. Rozwiąż nierówność x^2/2+3/2x-1>=0 i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
Rozwiąż nierówność \( \frac{x^{2}}{2}+\frac{3}{2}x-1\geq 0\) i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
3. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
4. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
5. Rozwiąż nierówność (2x-6)^2 <= 4x-13.
Rozwiąż nierówność \(\left ( 2x-6 \right )^{2}\leq 4x-13\).
6. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: x^{2}-6,25 mniejsze od 0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(x^{2}-6,25
7. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: 2x^2-0,6x-16,2<0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(2x^{2}-0,6x-16,2<0\).  
8. Ile rozwiązań ma nierówność x^2-1>= 0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(x^{2}-1\geq 0\)?
9. Rozwiąż nierówność x^2+2>0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+2>0\).
10. Rozwiąż nierówność -3x^2>=2.
Rozwiąż nierówność \(-3x^{2}\geq 2\).
11. Rozwiąż nierówność x^2-x-6<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-x-6\leq 0\).
12. Rozwiąż nierówność -x^2+18x-81<=0.
Rozwiąż nierówność \(-x^{2}+18x-81\leq 0\).
13. Rozwiąż nierówność x^2-3x+2<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-3x+2\leq 0\).
14. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: x^2-3x-10<=0.
Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: \(x^{2}-3x-10\leq 0\).

zadania zamknięte Wyników: 9

15. Dane są funkcje liniowe f(x)=x-2 oraz g(x)=x+4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji h(x)=f(x)*g(x).
Dane są funkcje liniowe \(f\left ( x \right )=x-2\) oraz \(g\left ( x \right )=x+4\) określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji...
16. Osią symetrii wykresu funkcji f(x)=-x^2-4x+7 jest prosta o równaniu A. x=-2, B. y=-2, C. x=2, D. y=2
Osią symetrii wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=-x^{2}-4x+7\) jest prosta o równaniu   A. \(x=-2\)            B. \(y=-2\)           C....
17. Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu y=x^2-4x+2010. A. x=4, B. x=-4, C. x=2, D. x=-2
Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu \(y=x^{2}-4x+2010\)   A. \(x=4\)           B....
18. Największą wartością funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)^2-4 jest: A. 3, B. -2, C. -4, D. 4
Największą wartością funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-2\left ( x+3 \right )^{2}-4\) jest:   A. \(3\)           B. \(-2\)  ...
19. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej f(x) wskaż, które zdanie jest prawdziwe: A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4, B. Funkcja jest rosnąca w przedziale (-2,4),C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla x mniejszych od 1, D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził ( - nieskończoność ,9).
Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.   A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\). B. Funkcja jest...
20. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^2-2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-3, B. y=-1, C. y=1, D. y=3
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=\left ( x-3 \right )^{2}-2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-3\)            B....
21. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest podany przedział (- nieskończoność, 3>: A. f(x )=-(x-2)^2+3, B. f(x)=(x-2)^2+3, C. f(x)=-(x+2)^2-3, D. f(x)=(x-2)^2-3.
Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział \( \left ( -\infty ,3 \right \rangle \).   A. \( f\left ( x \right )=-\left ( x-2 \right )^{2}+3\)        ...
22. Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej danym równaniem y=-x^2+4x-11 A. x=-4, B. x=-2, C. x=2, D. x=4
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^{2}+4x-11\)   A. \(x=-4\)           B....
23. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem jest przedział (-2, plus nieskończonosć): A. y=-2x^2+2, B. y=-(x+1)^2-2, C. y=2(x-1)^2+2, D. y=(x+1)^2-2 .
Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem jest przedział \( \left \langle -2,\infty \right )\).   A. \( y=-2x^{2}+2\)                      ...

zadania otwarte Wyników: 7

24. Zbadaj monotoniczność funkcji y=2x^2-2x+3.
Zbadaj monotoniczność funkcji \( y=2x^{2}-2x+3\).
25. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=3x^2+2x+1.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=3x^{2}+2x+1\).
26. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=(x-2)(x+3).
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\).
27. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 5, maksymalny przedział, w którym ta funkcja jest malejąca to (2,+ nieskończoność). Największa wartość tej funkcji f w przedziale <-8,-7> jest równa -24. Wyznacz wzór funkcji f i narysuj jej wykres.
Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f\) jest liczba \(5\), maksymalny przedział, w którym ta funkcja jest malejąca to \( \left \langle 2,+\infty \right )\). Największa wartość tej funkcji...
28. Wykaż, że dla m=3 nierówność x^2+(2m-3)x+2m+5>0 jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste x.
Wykaż, że dla \(m=3\) nierówność: \( x^{2}+\left ( 2m-3 \right )x+2m+5>0\) jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste \(x\).
29. Zbirem wartości funkcji kwadratowej g jest dany przedział (-niekończoność,5>, a zbiorem rozwiązań nierówności g(x)>0 jest przedział (2,8). Wyznacz wzór funkcji g.
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(g\) jest przedział \( \left (-\infty ,5 \right \rangle\), a zbiorem rozwiązań nierówności \( g\left ( x \right )>0 \) jest przedział \( \left ( 2,8 \right...
30. Dla każdej liczby rzeczywistej b równanie y=1/2x^2-bx+2 opisuje parabolę. Wyznacz wszystkie wartości parametru b, dla których wierzchołek leży nad osią OX.
Dla każdej liczby rzeczywistej \(b\) równanie \( y=\frac{1}{2}x^{2}-bx+2\) opisuje pewną parabolę. Wyznacz wszystkie wartości parametru \(b\), dla których wierzchołek paraboli leży nad osią \(Ox\).

zadania zamknięte Wyników: 7

31. Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 3(x-1)(x-5)<= i x>1.
Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: \(3\left ( x-1 \right )\left ( x-5 \right )\leq 0\) i x>1.  ...
32. Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności x^2-7x-5 <0 jest
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^{2}-7x-5 <0\) jest   A. \(0\)                B....
33. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+5)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle -2,+\infty \right...
34. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=4x jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}\geq 4x\) jest:   A. \( \left ( -\infty ,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right...
35. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>7 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}>7\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,\sqrt{7} \right )\cup \left ( \sqrt{7},\infty \right )\)     B. \( \left ( -\sqrt{7},\sqrt{7} \right...
36. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=x-1\) z parabolą o równaniu \(y=x^{2}+2\)?   A. \(0\)                B....
37. Zbiór nierówności (x+1)(x-3)>0 przedstawiony jest na rysunku:
Zbiór nierówności \(\left ( x+1 \right )\left ( x-3 \right )>0\) przedstawiony jest na rysunku:...

sposoby opisywania ciągów Wyników: 1

38. Narysuj wykres podanego ciągu.

nierówności kwadratowe Wyników: 27

39. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
40. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
41. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
42. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
43. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
44. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
45. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
46. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
47. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
48. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
49. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
50. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
51. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
52. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
53. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
54. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
55. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
56. Mając dane zbiory A oraz B, wyznacz ich sumę.
57. Rozwiąż nierówność kwadratową.
58. Rozwiąż podaną nierówność.
59. Rozwiąż nierówność.
60. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
61. Rozwiąż nierówność kwadratową.
62. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
63. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
64. Rozwiąż nierówność kwadratową.
65. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.

zadania tekstowe Wyników: 2

66. Jaką maksymalną wysokość osiągną krople wody poruszajace się po torach opisanych danym równaniem funkcji kwadratowej ?
67. Jak daleko od fontanny spadają krople poruszające się po torach opisanych podanym wzorem funkcji.

zadania optymalizacyjne Wyników: 1

68. Jaka jest największa możliwa wartość iloczynu dwóch liczb, których suma jest równa 42 ?

monotoniczność funkcji kwadratowej Wyników: 2

69. Zapisz wzór dowolnej funkcji, której wykresem jest parabola i która spełnia warunek: funkcja jest malejąca w przedziale ...
70. Zbadaj monotoniczność podanej funkcji kwadratowej.

postać kanoniczna Wyników: 6

71. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
72. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
73. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
74. Zapisz wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku A= (-1,3), przechodząca przez punkt B=(3,-5).
75. Zapisz wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku (-2,-1), przechodząca przez punkt (0,-21).
76. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych podanej funkcji kwadratowej.

postać ogólna Wyników: 6

77. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
78. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
79. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
80. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
81. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
82. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...

wykres funkcji Wyników: 17

83. Narysuj wykres funkcji y=-2(x+1)^2-1.
84. Narysuj wykres funkcji y=2(x-1)^2+2.
85. Narysuj wykres funkcji y=-(x+2)^2-3/4.
86. Narysuj wykres funkcji y=-x^2+1.
87. Narysuj wykres funkcji y=(x-1)^2+2.
88. Narysuj wykres funkcji y=(x+3)^2.
89. Narysuj wykres funkcji y=x^2+3.
90. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
91. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
92. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
93. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
94. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
95. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
96. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=-0,x^2 o 1/4 jednostki w prawo i o 1/2 jedn w górę.
97. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=3/5x^2 o 0,4 jednostki w lewo i o 4,2 jednos w dół.
98. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=-5x^2 o 5 jednostek w dół.
99. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=2x^2 o 3 jednostki w lewo.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: