Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

oś liczbowa

Tag: oś liczbowa
Znaleziono 90 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 1

1. Podane lczby wypisz w takiej kolejności, w jakiej leżą na osi liczbowej.

zadania otwarte Wyników: 1

2. Rozwiąż nierówność x^2/2+3/2x-1>=0 i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
Rozwiąż nierówność \( \frac{x^{2}}{2}+\frac{3}{2}x-1\geq 0\) i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

zadania zamknięte Wyników: 4

3. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x-2|>=3
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-2 \right |\geq 3\)  ...
4. Wskaż warunek, który opisuje przedział liczbowy zaznaczony na osi liczbowej.
Wskaż warunek, który opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej. A. \( x\epsilon \left \langle -3,1 \right \rangle\)    B. \( x\epsilon \left ( -3,1 \right...
5. Na osi zaznaczono liczbę b. Różnica między zaokrągleniem tej liczby do jedności a zaokrągleniem do części dziesiątych jest równa:
Na osi liczbowej zaznaczono liczbę \(b\). Różnica między zaokrągleniem tej liczby do jedności a zaokrągleniem do części dziesiątych jest równa:   A....
6. Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej. A. \(\left | x+2 \right |\leq 3\)     B. \(\left | x-2 \right |\leq 3\)    C. \(\left | x-3 \right...

zadania zamknięte Wyników: 2

7. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(\left | x+7 \right |>5\)...
8. Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x/4+1/6
Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności \(\frac{x}{4}+\frac{1}{6}<\frac{x}{3}\).   A. \(\left ( -\infty ,-2 \right...

liczby całkowite Wyników: 1

9. Wypisz wszystkie liczby całkowite, zawarte pomiędzy podanymi liczbami.

liczby wymierne Wyników: 1

10. Zaznacz na osi liczbowej podane ułamki.

nierówności kwadratowe Wyników: 3

11. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
12. Zaznacz na osi liczbowej zbiór B.
13. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.

wartość bezwzględna Wyników: 2

14. Zaznacz na osi liczbowej punkty o podanych współrzędnych. Określ ich odległość od punktu trzy.
15. Zaznacz na osi liczbowej punkty o podanych współrzędnych. Określ ich odległość od punktu zero.

równania z wartością bezwzględną Wyników: 7

16. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany warunek.
17. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
18. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
19. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
20. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
21. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
22. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.

nierówności z wartoscią bezwzględną Wyników: 10

23. Przedstaw na na osi liczbowej podane zbiory.
24. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
25. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
26. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
27. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podaną nierówność podwójną.
28. Zapisz za pomocą wartości bezwzględnej podany warunek.
29. Wyznacz współrzędne środka podanego przedziału liczbowego.
30. Wyznacz współrzędne środka podanego przedziału liczbowego.
31. Rozwiąż podaną nierówność z wartością bezwzględną.
32. Rozwiąż podaną nierówność z wartością bezwzględną.

przedziały liczbowe Wyników: 46

33. Podany warunek, który spelniają liczby x, zilustruj na osi liczbowej.
34. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podane warunki.
35. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
36. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
37. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
38. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.
39. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne są liczbami różnymi od współrzędnej podanego punktu
40. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne są liczbami większymi od współrzędnej podanego punktu.
41. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne są liczbami mniejszymi od współrzędnej podanego punktu.
42. Zaznacz na osi liczbowej punkty o podanych współrzędnych.
43. Zaznacz na osi liczbowej punkty o podanych współrzędnych.
44. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych.
45. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
46. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
47. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
48. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
49. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
50. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
51. Mając dane zbiory A, B, N, wyznacz ich iloczyn.
52. Mając dane zbiory, wyznacz ich sumę i iloczyn.
53. Zapisz podane zbiory w postaci przedziałów liczbowych.
54. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
55. Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do podanego przedziału liczbowego.
56. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące dp podanego przedziału liczbowego.
57. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące dp podanego przedziału liczbowego.
58. Zapisz w postaci przedziału liczbowego zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych, a następnie zaznacz ten zbiór na osi liczbowej.
59. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.
60. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych niedodatnich.
61. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych ujemnych.
62. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek. Zapisz go w postaci przedziału liczbowego.
63. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek. Zapisz go w postaci przedziału liczbowego.
64. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek. Zapisz go w postaci przedziału liczbowego.
65. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
66. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
67. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich obydwie różnice i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
68. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich iloczyn i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
69. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich sumę i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
70. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich różnicę i zaznacz ją na osi liczbowej.
71. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich iloczyn i zaznacz ją na osi liczbowej.
72. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich sumę i zaznacz ją na osi liczbowej..
73. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich iloczyn i zaznacz go na osi liczbowej.
74. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
75. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
76. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
77. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
78. Podany warunek zapisz w postaci przedziału liczbowego, a następnie wykonaj jego ilustrację graficzną.

liczby na osi liczbowej Wyników: 4

79. Narysuj oś liczbową, zaznacz liczbę 8, a następnie liczbę o 4 mniejszą od 8, liczbę 4 razy większą od 8 i 4 razy mniejszą od 8
80. Narysuj oś liczbową, zaznacz liczbę 6, a następnie liczbę o 3 mniejszą od 6, liczbę 3 razy wiekszą od 6 i 3 razy mniejszą od 6
81. Narysuj oś liczbową. Przyjmij taką jednostkę, aby można było zaznaczyć na tej osi liczby: 500, 1500, 2000, 3000. Zaznacz je.
82. Narysuj oś liczbową. Przyjmij taką jednostkę, aby można było zaznaczyć na tej osi liczby: 3, 5, 7, 9. Zaznacz je.

zaznaczanie ułamków na osi liczbowej Wyników: 1

83. Narysuj oś liczbową. Zaznacz na niej podane ułamki.

ułamki na osi liczbowej Wyników: 1

84. Narysuj oś liczbową i zaznacz na niej następujące ułamki dziesiętne: 0,5 ; 0,2 ; 2,1 ; 1,4 ; 0,7 ; 1,9.

nierówności Wyników: 6

85. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
86. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
87. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
88. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
89. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
90. Rozwiąż podaną nierówność z jedną niewiadomą i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: