Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

opuszczanie nawiasów

Tag: opuszczanie nawiasów
Znaleziono 57 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 2

1. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
2. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba: A. \(8\)                     ...

zadania otwarte Wyników: 1

3. Wykaż, że jeśli k i n są liczbami naturalnymi oraz 1n.
Wykaż, że jeśli \(k\) i \(n\) są liczbami naturalnymi oraz \(1\leq k\leq n\), to \(k\left ( n-k+1 \right )\geq n\).

zadania zamknięte Wyników: 2

4. Najprostszą postacią wyrażenia (sqrt{3} +2 )^{2} jest
Najprostszą postacią wyrażenia \( \left ( \sqrt{3} +2\right )^{2}\) jest:   A. \(5\)                B....
5. Wartość wyrażenia W jest równa:
Wartość wyrażenia \(W=\sqrt{\left ( 1+\sqrt{3} \right )^{2}}-\sqrt{\left ( 1-\sqrt{3} \right )^{2}}\) jest równa:   A....

zadania zamknięte Wyników: 2

6. Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności 3(x-1)/2
Wszystkie liczby należące do zbioru rozwiązań nierówności \(\frac{3\left ( x-1 \right )}{2} > x\) to liczby:   A....
7. Rozwiązaniem równania (x-5)/(x+3)=2/3 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3}\) jest liczba:   A. \(21\)                B....

zapisywanie wyrażeń Wyników: 2

8. Znając wartości poszczególnych książek. Oblicz ile złotych miała Ania przed ich kupnem.
9. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego podany warunek.

wartości wyrażeń algebraicznych Wyników: 2

10. Odejmij podane wyrażenia, a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanej różnicy dla podanych liczb.
11. Oblicz wartość podanego wyrażenia, dla danej liczby.

dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Wyników: 9

12. Oblicz A - B - C, podstawiając w miejsce liter podane wyrażenia.
13. Odejmij podane sumy algebraiczne.
14. Odejmij podane wyrażenia algebraiczne.
15. Wykonaj dodawanie przedstawionych sum algebraicznych.
16. Dodaj podane sumy algebraiczne.
17. Wykonaj odejmowanie przedstawionych sum algebraicznych.
18. Odejmij podane sumy algebraiczne.
19. Dodaj podane wyrażenia algebraiczne.
20. Dodaj podane sumy algebraiczne.

mnożenie sum algebraicznych Wyników: 8

21. Pomnóż sumę przez jednomian.
22. Pomnóż sumę przez jednomian.
23. Pomnóż sumę przez jednomian.
24. Pomnóż sumę przez jednomian.
25. Pomnóż sumę przez jednomian.
26. Pomnóż sumę przez jednomian.
27. Pomnóż sumę przez jednomian.
28. Pomnóż sumy przez jednomiany i zredukuj wyrazy podobne.

redukcja wyrazów podobnych Wyników: 1

29. Które z podanych wyrażeń algebraicznych, po redukcji wyrazów podobnych jest równe a+b, a które a-b ?

działania na wyrażeniach Wyników: 8

30. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
31. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
32. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
33. Doprowadź dane wyrażenie do najprostrzej postaci opuszczając nawiasy i redukując wyrazy podobne.
34. Wyznacz długość trzeciego boku trójkąta, znając jego obwód oraz dwa pozostałe boki.
35. Wyznacz długość drugiego boku równoległoboku, znając połowę jego obwodu.
36. Opuść nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
37. Wykonaj podane działania.

równania Wyników: 10

38. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
39. Do podanego równania dopisz równanie mu równoważne.
40. Jaką liczbą należy zastąpić literę k, aby podane równanie było sprzeczne ?
41. Jaką liczbą należy zastąpić literę m, aby podane równanie było sprzeczne ?
42. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
43. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
44. Rozwiąż równanie i sprawdź czy otrzymana liczba je spełnia.
45. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
46. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
47. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.

wartość bezwzględna Wyników: 3

48. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
49. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
50. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.

usuwanie niewymierności Wyników: 3

51. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
52. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.
53. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.

zadania zamknięte Wyników: 4

54. Dane są wielomiany W(x)=-2x^3+5x^2-3 oraz P(x)=2x^3+12x. Wielomian W(x)+P(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=-2x^{3}+5x^{2}-3\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}+12x\). Wielomian \(W\left ( x \right )+P\left ( x \right )\) jest równy   A....
55. Dane są wielomiany W(x)=3x^2-2x+5 oraz P(x)=2x^3-2x+5. Wielomian W(x)-P(x) jest równy:
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=3x^{2}-2x+5\) oraz \(P\left ( x \right )=2x^{3}-2x+5\). Wielomian \(W\left ( x \right )-P\left ( x \right )\) jest równy:   A. \(2x^{3}+3x^{2}\) ...
56. Wyrażenie (x-2y)(x^2+2xy+4y^2) jest równe:
Wyrażenie \(\left ( x-2y \right )\left ( x^{2}+2xy+4y^{2} \right )\) jest równe:   A. \(\left ( x-2y \right )^{3}\)         B. \(x^{3}+8y^{3}\)        C....
57. Dane są wielomiany: W(x)=x^3-3x+1 oraz V(x)=2x^3. Wielomian W(x)*V(x) jest równy:
Dane są wielomiany: \(W\left ( x \right )=x^{3}-3x+1\) oraz \(V\left ( x \right )=2x^{3}\). Wielomian \(W\left ( x \right )\cdot V\left ( x \right )\) jest równy:   A....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: