Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

nierówności kwadratowe

Tag: nierówności kwadratowe
Znaleziono 81 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 27

1. Rozwiąż nierówność x^2+5x<=6.
Rozwiąż nierówność \(x^2+5x \leqslant 6\).
2. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
3. Rozwiąż nierówność 3x^2-10x+3<=0.
Rozwiąż nierówność \( 3x^{2}-10x+3\leq 0\).
4. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
5. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
6. Rozwiąż nierówność x^2/2+3/2x-1>=0 i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
Rozwiąż nierówność \( \frac{x^{2}}{2}+\frac{3}{2}x-1\geq 0\) i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
7. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
8. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
9. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
10. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
11. Rozwiąż nierówność (2x-6)^2 <= 4x-13.
Rozwiąż nierówność \(\left ( 2x-6 \right )^{2}\leq 4x-13\).
12. Rozwiąż nierówność -3,5x^2+5x-pierwiastek(5)<= 0.
Rozwiąż nierówność \(-3,5x^{2}+5x-\sqrt{5}\leq 0\).
13. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: x^{2}-6,25 mniejsze od 0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(x^{2}-6,25
14. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: 2x^2-0,6x-16,2<0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(2x^{2}-0,6x-16,2<0\).  
15. Ile rozwiązań ma nierówność x^2-1>= 0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(x^{2}-1\geq 0\)?
16. Ile rozwiązań ma nierówność (x-1)^2>=0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(\left ( x-1 \right )^{2}\geq 0\)?
17. Ile rozwiązań ma nierówność (x-1)^2<0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(\left ( x-1 \right )^{2}<0\)?
18. Ile rozwiązań ma nierówność -5x^2+2x-1>0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(-5x^{2}+2x-1>0\)?
19. Rozwiąż nierówność x^2+2>0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+2>0\).
20. Rozwiąż nierówność -3x^2>=2.
Rozwiąż nierówność \(-3x^{2}\geq 2\).
21. Rozwiąż nierówność x^2-x-6<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-x-6\leq 0\).
22. Rozwiąż nierówność -x^2+18x-81<=0.
Rozwiąż nierówność \(-x^{2}+18x-81\leq 0\).
23. Rozwiąż nierówność 3x^2>8x+3.
Rozwiąż nierówność \(3x^{2}>8x+3\).
24. Rozwiąż nierówność x^2-3x+2<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-3x+2\leq 0\).
25. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: x^2-3x-10<=0.
Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: \(x^{2}-3x-10\leq 0\).
26. Rozwiąż nierówność x^2+6x-7<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+6x-7\leq 0\)
27. Rozwiąż nierówność x^2+6x-7<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+6x-7\leq 0\).

zadania otwarte Wyników: 1

28. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg an określony podanym wzorem an=n^2-2n-24, dla n>=1?
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \( \left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \( a_{n}=n^{2}-2n-24\), dla \(n\geq 1\) ?

zadania otwarte Wyników: 2

29. Wykaż, że dla m=3 nierówność x^2+(2m-3)x+2m+5>0 jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste x.
Wykaż, że dla \(m=3\) nierówność: \( x^{2}+\left ( 2m-3 \right )x+2m+5>0\) jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste \(x\).
30. Zbirem wartości funkcji kwadratowej g jest dany przedział (-niekończoność,5>, a zbiorem rozwiązań nierówności g(x)>0 jest przedział (2,8). Wyznacz wzór funkcji g.
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(g\) jest przedział \( \left (-\infty ,5 \right \rangle\), a zbiorem rozwiązań nierówności \( g\left ( x \right )>0 \) jest przedział \( \left ( 2,8 \right...

zadania zamknięte Wyników: 16

31. Funkcja f określona wzorem f(x)=x^2-3x-4 przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale
Funkcja \(f\), określona wzorem \(f\left ( x \right )=x^{2}-3x-4\), przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale:   A.\( \left ( -\infty ,\frac{3}{2} \right )\)     ...
32. Do zbioru rozwiązań nierówności 9 mniejsze lub =x^2 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(9\leq x^{2}\) należy liczba   A. \(-2\)                B....
33. Jeśli x^2
34. Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 3(x-1)(x-5)<= i x>1.
Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: \(3\left ( x-1 \right )\left ( x-5 \right )\leq 0\) i x>1.  ...
35. Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności x^2-7x-5 <0 jest
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^{2}-7x-5 <0\) jest   A. \(0\)                B....
36. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)>=0 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\geq 0\) jest   A. \(\left \langle -2,3 \right...
37. Do zbioru rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)<0 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )<0\) należy liczba   A....
38. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+5)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle -2,+\infty \right...
39. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=4x jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}\geq 4x\) jest:   A. \( \left ( -\infty ,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right...
40. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=5 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}\geq 5\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-\sqrt{5} \right )\cup \left ( \sqrt{5},+\infty \right...
41. Zbiorem rozwiązań nierówności -x^2+5x>0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-x^{2}+5x>0\) jest:   A. \(\left ( 0,5 \right )\)           B. \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right...
42. Zbiór R jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Zbiór \(R\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\frac{x+a}{x+2}\geq 1\), gdy \(a=2\)                 ...
43. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>7 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}>7\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,\sqrt{7} \right )\cup \left ( \sqrt{7},\infty \right )\)     B. \( \left ( -\sqrt{7},\sqrt{7} \right...
44. Zbiorem rozwiązań nierówności (x+3)(x-2)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-\left ( x+3 \right )\left ( x-2 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-3 \right \rangle\cup \left \langle2,\infty \right )\)     B. \(\left...
45. Zbiór nierówności (x+1)(x-3)>0 przedstawiony jest na rysunku:
Zbiór nierówności \(\left ( x+1 \right )\left ( x-3 \right )>0\) przedstawiony jest na rysunku:...
46. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>= 9 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}\geq 9\) jest   A. \(\left ( -\infty,-3 \right \rangle\cup \left \langle 3,+\infty \right )\)    B. \(\left \langle -3,3 \right...

sposoby opisywania ciągów Wyników: 1

47. Które wyrazy danego ciągu są większe od 2?

nierówności kwadratowe Wyników: 34

48. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
49. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
50. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
51. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
52. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
53. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
54. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
55. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
56. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
57. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
58. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
59. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
60. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
61. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
62. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
63. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
64. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
65. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
66. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
67. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
68. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
69. Zaznacz na osi liczbowej zbiór B.
70. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
71. Mając dane zbiory A oraz B, wyznacz ich sumę.
72. Rozwiąż nierówność kwadratową.
73. Rozwiąż podaną nierówność.
74. Rozwiąż nierówność.
75. Rozwiąż nierówność kwadratową.
76. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
77. Rozwiąż nierówność kwadratową.
78. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
79. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
80. Rozwiąż nierówność kwadratową.
81. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: