Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

mnożenie pierwiastków

Tag: mnożenie pierwiastków
Znaleziono 18 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 2

1. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność ...
2. Liczby dodatnie a,b,c spełniają podane równania logarytmiczne. Oblicz podane wyrażenie wukorzystując definicję logarytmu.

zadania zamknięte Wyników: 3

3. Przedstaw różnicę podanych pierwiastków w postaci potęgi.
4. Przedstaw dane wyrażenie w najprostrzej postaci.
5. Wartość podanego wyrażenia pomnożono 3 krotnie. O ile wzrosła jego wartość ?

wzory skróconego mnożenia Wyników: 3

6. Oblicz dane wyrażenie, korzystając ze wzorów skroconego mnożenia.
7. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.
8. Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka.

pierwiastki arytmetyczne Wyników: 4

9. Pomnóż podane pierwiastki, korzystając ze wzoru na iloczyn pierwiastków.
10. Przy jakich założeniach prawdziwy jest wzór na pierwiastek z iloczynu ?
11. Oblicz iloczyn podanych pierwiastków kwadratowych.
12. Wykonaj mnożenie podanych pierwiastków sześciennych.

usuwanie niewymierności Wyników: 1

13. Usuń niewymierność z mianownika podanego ułamka.

działania na pierwiastkach Wyników: 2

14. Wykonaj mnożenie podanych pierwiastków. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci.
15. Oblicz podane wyrażenie, korzystając z własności działań na pierwiastkach.

wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30,45,60 Wyników: 2

16. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.
17. Oblicz długości odcinków x i y podanych na rysunku.

potęga o wykładniku wymiernym Wyników: 1

18. Podaną liczbę przedstaw w postaci potęgi, której podstawą jest liczba naturalna, a wykładnik jest liczbą wymierną.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: