Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

matura

Tag: matura
Znaleziono 159 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 1

1. Rozwiąż nierówność 3x^2-10x+3<=0.
Rozwiąż nierówność \( 3x^{2}-10x+3\leq 0\).

zadania zamknięte Wyników: 14

2. Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym an=2*7^n jest równy:
Iloraz ciągu geometrycznego w wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot 7^{n}\) jest równy:   A. \(q=2\)                     B. \(q=7\)    ...
3. Dane liczby x=3/(pierwiastek(5)-2), y= 12/(pierwiastek(5)-1) +1, z= 3/(pierwiastek(5)+2) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:
Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:   A....
4. Dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym an=-n^2+16 dla n>0. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:
Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(a_{n}=-n^{2}+16\) dla \(n\geq 1\). Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:   A. \(3\)          ...
5. W ciągu geometrycznym an dane są a2=pierwiastek 3/2 i a3=-3/2. Wtedy wyraz a1 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są \(a_{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\) i \(a_{3}=-\frac{3}{2}\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy   A....
6. Ciąg arytmetyczny an jest określony wzorem an=-2n+1. Różnica tego ciągu jest równa
Ciąg arytmetyczny \(\left ( a_{n} \right )\) jest określony wzorem \(a_{n}=-2n+1\) dla \(n\geq 1\). Różnica tego ciągu jest równa   A. \(-1\)              ...
7. W ciągu geometrycznym an są dane a2=-1 i q=-2. Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) są dane: \(a_{2}=-1\) i \(q=-2\). Suma czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu jest równa   A....
8. Liczby x, 4, x+2 są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego.Wówczas liczba x jest równa
Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa   A. \(2\)              ...
9. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy pierwiastek z 7 odjąć 5, a drugi wyraz jest równy 2 pierwiastek 7 odjąc 1 . Różnica tego ciągu jest równa.
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.   A....
10. Liczby 2 oraz 6 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie nalezy liczba
Liczby \(2,6\) są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba:   A....
11. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg an określony wzorem an=2n^2-9 ?
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=2n^{2}-9 \) dla \(n\geq 1\) ?   A. \(0\)                  ...
12. W ciągu geometrycznym an mamy a3=5 i a4=15. Wtedy wyraz a5 jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) mamy \(a_{3}=5\) i \(a_{4}=15\). Wtedy wyraz \(a_{5}\) jest równy   A....
13. Liczba dodatnich wyrazów a_n określonego wzorem a_n=2-1/4n, gdzie n jest wieksze lub równe od 1, jest równa
Liczba dodatnich wyrazów ciągu \(\left ( a_{n} \right )\) określonego wzorem \(a_{n}=2-\frac{1}{4}n\), gdzie \(n\geq 1\), jest równa   A. \(8\)              ...
14. W ciągu arytmetycznym a_1=3 oraz a_20=7. Wtedy suma S_20 jest równa
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3\) oraz \(a_{20}=7\). Wtedy suma \(S_{20}=a_{1}+a_{2}+...+a_{19}+a_{20}\) jest równa   A....
15. W ciągu geometrycznym a_n dane są: a_1=2 i a_2=12. Wtedy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=2\) i \(a_{2}=12\). Wtedy   A. \(a_{4}=26\)          B....

zadania otwarte Wyników: 1

16. Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Ich suma jest równa 15. Jeżeli pierwszą i trzecią liczbę pozostawimy bez zmian, a drugą ..
Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Ich suma jest równa \(15\). Jeżeli pierwszą i trzecią pozostawimy bez zmian, a drugą pomniejszymy o jeden, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego....

zadania zamknięte Wyników: 27

17. Funkcja f(x)=2x^2-4x+5 jest malejąca w przedziale: A. (2,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, 2), C. (- nieskończoność, 1), D. (1, + nieskończonośc)
Funkcja \( f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+5\) jest malejąca w przedziale:   A. \( \left ( 2,+\infty \right )\)           B. \( \left ( -\infty,2...
18. Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesuniecie wykresu funkcji f o 10 jednostek w dół, to: A. y=f(x+10), B. y=f(x)+10, C. y=f(x-10), D. y=f(x)-10
Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji \(f\) o \(10\) jednostek w dół, to:   A. \( y=f\left ( x+10 \right )\)  B. \( y=f\left ( x \right )+10\)  C. \(...
19. Dziedziną funkcji f określonej wzorem f(x)=(x-5)/(x^2+4) jest zbiór: A. R\{4,-4}, B. R\{-4}, C. R, D. R\{5}
Dziedziną funkcji \(f\), określonej wzorem \( f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}\), jest zbiór:   A. \( R\setminus \left \{ -4,4 \right \}\)            B. \(...
20. Miejscem zerowym funkcji f określonej podanym wzorem jest: A. -4, B. -2, C. -1, D. 1
Miejscem zerowym funkcji \(f\) określonej wzorem   \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x^{2}-1 &dla &x\in \left ( -\infty ,-4 \right \rangle \\ 5x+10&dla &x\in \left (...
21. Dane są punkty A=(6,1) i B=(3,3). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy: A. -2/3, B. -3/2, C. 3/2, D. 2/3
Dane są punkty \( A=\left ( 6,1 \right )\) i \( B=\left ( 3,3 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy   A. \(...
22. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcj f(x). Zbiorem wartości tej funkcji jest A. (-4,3>, B. (-4,-1>u(1,3>, C. (-4,-1>u(1,3>, D. (-5,6>
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left ( x \right )\).   Zbiorem wartości tej funkcji jest   A. \( \left \langle -4,3 \right \rangle\)      B. \(...
23. Funkcja liniowa f (x )=1/2x-6 A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), C.jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6), D.jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6)
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)   A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left...
24. Punkt P=(a+1,2) należy do wykresu funkcji f(x)=4/x. Liczba a jest równa: A. 0, B. -1, C. 2, D. 1
Punkt \(P=\left ( a+1,2 \right )\) należy do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\frac{4}{x}\). Liczba \(a\) jest równa   A. \(0\)            B. \(-1\)  ...
25. Rysunek przedstawia wykres funkcji y=f(x). Funkcja jest malejąca w przedziale: A. (0,4>, B. (1,6>, C. (0,6>, D. (-2,4>
Rysunek przedstawia wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\).   Funkcja jest malejąca w przedziale   A. \(\left \langle 0,4 \right...
26. Funkcja liniowa f(x)=(m+2)x+2m jest rosnąca, gdy: A. m jest mniejsze od -2, B. m jest mniejsze od 2, C. m>-2, D. m>-4
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m+2 \right )x+2m\) jest rosnąca, gdy   A. \(m<-2\)           B....
27. Dziedziną funkcji f(x)=-2x+1 dla x mniejszych od 1 oraz f(x)=-x dla 1mniejsze od x i x większe od 4 jest zbiór: A. (- nieskończoność, 4>, B. (1,4>, C. <0,4>, D. (- nieskończoność, 1)
Dziedziną funkcji \(f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} -2x+1 &gdy &x<1 \\ -x &gdy &1\leq x\leq 4 \end{matrix}\right.\) jest zbiór   A. \(\left ( -\infty ,4 \right...
28. Zbiorem wartości funkcji f(x)=2^x+3 jest przedział: A. (- nieskończoność, + nieskończoność), B. od 0 do plus nieskończoności, C. (3, + nieskończoność), D.(-3, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji \(f\left ( x \right )=2^{x}+3\) jest przedział:   A. \(\left ( -\infty ,+\infty \right )\)           B. \(\left \langle...
29. Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (- nieskończoność ,3) ma wzór: A. f(x)=-(x-3)^2+1, B. f(x)=-(x)3)^2+1, C. f(x)=-(x-1)^2+3, D. f(x)=-(x-1)^2-3
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale \(\left ( -\infty ,3 \right )\) ma wzór:   A. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-3 \right...
30. Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y=-2x+4 i y=-x-2. Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce: A. pierwszej, B. drugiej, C. trzeciej, D. czwartej
Punkt \(P\) jest punktem przecięcia się wykresów funkcji \(y=-2x+4\) i \(y=-x-2\). Punkt \(P\) leży w układzie współrzędnych w ćwiartce:   A....
31. Do wykresu funkcji f(x)=log4(x) nie należy punkt: A. (1,0), B. (1/2, -1/2), C. (2,2), D. (16,2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=\log_{4}x\) nie należy punkt:   A. \(\left ( 1,0 \right )\)           B. \(\left (...
32. Wyróżnik Delta jest równy 0 dla trójmianu kwadratowego: A. y=x^2+9 B. x^2-9 C. x^2-6x+9 D. y=x^2+9x
Wyróżnik \(\Delta \) jest równy \(0\) dla trójmianu kwadratowego:   A. \(y=x^{2}+9\)   B. \(y=x^{2}-9\)   C. \( y=x^{2}-6x+9\)    D. \(y=x^{2}+9x\)
33. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x)=x^2-4 jest: A. od -4, + nieskończoność) B. od -2, + nieskończoność) C. od 2, + nieskończoność) D. od 4, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(f\left ( x \right )=x^{2}-4\) jest   A. \(\left \langle -4,+\infty \right )\)     B. \(\left \langle -2,+\infty \right )\)     C....
34. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A=(1,2) i B=(-2,5). Funkcja f ma wzór: A. f(x)=x+3, B. f(x)=x-3, C. f(x)=-x-3, D. f(x)=-x+3
Do wykresu funkcji liniowej \(f\) należą punkty \(A=\left ( 1,2 \right )\) i \(B=\left ( -2,5 \right )\). Funkcja \(f\) ma wzór   A. \(f\left ( x \right )=x+3\)  B. \(f\left ( x \right...
35. Funkcja liniowa f(x)=(m-2)x-11 jest rosnąca dla: A. m>2, B. m>0, C. m<13, D. m<11
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m-2 \right )x-11\) jest rosnąca dla   A. \(m>2\)           B. \(m>0\)            C....
36. Maksymalny przedział, w którym funkcja h (rysunek poniżej) jest rosnąca, to A. <-1,1>, B. <-1,3>, C. <1,3>, D. <1,5>
Maksymalny przedział, w którym funkcja \(h\) (rysunek poniżej)     jest rosnąca, to   A. \(\left \langle -1,1 \right...
37. Osią symetrii wykresu funkcji f(x)=-x^2-4x+7 jest prosta o równaniu A. x=-2, B. y=-2, C. x=2, D. y=2
Osią symetrii wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=-x^{2}-4x+7\) jest prosta o równaniu   A. \(x=-2\)            B. \(y=-2\)           C....
38. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f. Funkcja f jest określona wzorem: A. y=4/3x+1, B. y=-3/4x+1 C. y=-3x+1, D. y=4x+1
Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \(f\).     Funkcja \(f\) jest określona wzorem   A. \(y=\frac{4}{3}x+1\)       B....
39. Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu y=x^2-4x+2010. A. x=4, B. x=-4, C. x=2, D. x=-2
Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu \(y=x^{2}-4x+2010\)   A. \(x=4\)           B....
40. Wskaż m, dla którego funkcja liniowa określona wzorem f(x)=(m-1)x+3 jest stała.A.m=1, B.m=2, C.m=3, D.m=-1,
Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \(f\left ( x \right )=\left ( m-1 \right )x+3\) jest stała.   A. \(m=1\)           B. \(m=2\)    ...
41. Liczby x1 oraz x2 są pierwiastkami równania x^2+10x-24=0 i x1jest mniejsze od x2. Oblicz 2*x1+x2: A. -22, B. -17, C. 8, D. 13
Liczby \(x_{1}\) i \(x_{2}\) są pierwiastkami równania \(x^{2}+10x-24=0\) i \(x_{1}< x_{2}\). Oblicz \(2x_{1}+ x_{2}\).   A....
42. Korzystając z wykresu funkcji f, wskaż nierówność prawdziwą. A. f(-1) < f(1), B. f(1) < f(3), C. f(-1) < f(3), D. f(3) < f(0)
Korzystając z wykresu funkcji \(f\), wskaż nierówność prawdziwą.     A. \(f\left ( -1 \right )< f\left ( 1 \right )\)     B. \(f\left ( 1 \right )< f\left ( 3 \right...
43. Zbiorem wartości funkcji f jest: A. (-2,5), B. (-4,8), C. (-1,4), D. (5,8)
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest   A. \(\left \langle -2,5 \right \rangle\)           B. \(\left \langle -4,8 \right...

zadania zamknięte Wyników: 9

44. Równanie (x+6)^2+y^2=4 opisuje okrąg o środku w punkcie S i promieniu r. Wówczas ...
Równanie \(\left ( x+6 \right )^{2}+y^{2}=4\) opisuje okrąg o środku w punkcie \(S\) i promieniu \(r\). Wówczas:   A. \( S=\left ( -6,0 \right...
45. Proste l i k są prostopadłe i l: 2x-9y+6-0, k: y=ax+b. Wówczas ...
Proste \(l\) i \(k\) są prostopadłe i \(l\): \(2x-9y+6=0\), \(k\): \(y=ax+b\). Wówczas:   A. \( a=-\frac{2}{9}\)           B. \(...
46. Punkty A=(-2,-1) i B=(2,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \( A=\left ( -2,-1 \right )\) i \(B=\left ( 2,2 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa   A. \(2,5\)      ...
47. Liiczba punktów wspólnych okręgu (x-1)^2+y^2=4 z prostą o równaniu y=-1 jest równa ...
Liczby punktów wspólnych okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=4\) z prostą o równaniu \(y=-1\) jest równa   A. \(0\)            B....
48. Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=1/2x+1 ...
Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=\frac{1}{2}x+1\).   A. \(y=-2x+1\)   B. \(y=0,5x-1\)   C. \( y=-\frac{1}{2}x+1\)  ...
49. Dane są punkty A=(1,-4) i B=(2,3). Odcinek AB ma długość ...
Dane są punkty \( A=\left ( 1,-4 \right )\) i \(B=\left ( 2,3 \right )\). Odcinek \(AB\) ma długość   A. \(1\)           B. \(...
50. Punkt A=(0,5) leży na prostej k prostopadłej do prostej o równaniu y=x+1. Prosta k ma równanie ...
Punkt \( A=\left ( 0,5 \right )\) leży na prostej \(k\) prostopadłej do prostej o równaniu \(y=x+1\). Prosta \(k\) ma równanie   A. \(y=x+5\)       B....
51. Proste o równaniach y=2x+3 oraz y=-1/3x+2 : A.są równoległe i różne, B. są prostopadłe, C. przecinają się pod kątem innym niż prosty, D. pokrywają się
Proste o równaniach \(y=2x+3\) oraz \( y=-\frac{1}{3}x+2\)   A. są równoległe i...
52. Dane są punkty S=(2,1), M=(6,4). Równanie okręgu o środku S i przechodzącego przez punkt M ma postać ...
Dane są punkty \( S=\left ( 2,1 \right )\), \(M=\left ( 6,4 \right )\). Równanie okręgu o środku \(S\) i przechodzącego przez punkt \(M\) ma postać   A. \( \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1...

zadania otwarte Wyników: 2

53. Oblicz pole czworokąta ABCD, którego wierzchołki mają współrzędne: A=(-2,1), B=(-1,-3), C=(2,1), D=(0,5).
Oblicz pole czworokąta \(ABCD\), którego wierzchołki mają współrzędne: \( A=\left ( -2,1 \right )\), \(B=\left ( -1,-3 \right )\), \(C=\left ( 2,1 \right )\), \(D=\left ( 0,5 \right )\).
54. Proste o równaniach y=-9x-1 i y=a^2x+5 są prostopadłe. Wyznacz liczbę a.
Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

zadania otwarte Wyników: 1

55. Kąt A jest kątem ostrym. Wiedząc, że tgA=2, oblicz wartość wyrażenia sinA/(cosA)^2.
Kąt \( \alpha\) jest kątem ostrym. Wiedząc, że \( \operatorname{tg}\alpha=2\), oblicz wartość wyrażenia \( \frac{\sin \alpha }{\cos ^{2}\alpha }\).

zadania otwarte Wyników: 2

56. Prosta przechodząca przez wierzchołek A równoległoboku ABCD przecina jego przekątną BD w punkcie E i bok BC w punkcie F ...
Prosta przechodząca przez wierzchołek \(A\) równoległoboku \(ABCD\) przecina jego przekątną \(BD\) w punkcie \(E\) i bok \(BC\) w punkcie \(F\), a prostą \(DC\) w punkcie \(G\). Udowodnij, że \(...
57. Punkty A',B',C' są środkami boków trójkąta ABC. Pole trójkąta A'B'C' jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ABC.

zadania otwarte Wyników: 1

58. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającym na tym, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek.
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek.

zadania zamknięte Wyników: 3

59. Medianę danych: -4, 2, 6, 0, 1 jest równa
Mediana danych: \(-4,2,6,0,1\) jest równa   A. \(6\)                 B....
60. Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Wtedy liczba x jest równa
Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(3,1,1,0,x,2\) jest równa \(2\). Wtedy liczba \(x\) jest równa   A....
61. W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6,3,1,4. Mediana tych danych jest równa ...
W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: \(6,3,1,4\). Mediana tych danych jest równa   A....

zadania otwarte Wyników: 1

62. Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 4.
Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez \(4\).

zadania zamknięte Wyników: 33

63. Liczbą przeciwną do liczby a=5^2/3 jest ...
Liczbą przeciwną do liczby \(a=5^{\frac{2}{3}}\) jest:   A. \(5^{\frac{3}{2}}\)                B....
64. Wartość liczby 25^log5(2) jest równa ...
Wartość liczby \(25^{\log_52}\) jest równa:   A. \(2\)                B....
65. Wartość liczby a=16 * pierwiastek 3 stopnia z 4 jest równa wartości ...
Wartość liczby \(a=16\sqrt[3]{4}\) jest równa wartości liczby:   A. \(2^{\frac{4}{3}}\)                B....
66. W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt \(CD\) obniżono o \(20\)%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o   A....
67. Wyrażenie ||x|+1| dla x<0 jest równe
Wyrażenie \(\left | \left | x \right |+1 \right |\) dla \(x<0\) jest równe   A. \(x+1\)                B....
68. Liczba log_(3)(1/27) jest równa
Liczba \(\log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa   A. \(-3\)                B. \(-\frac{1}{3}\)        ...
69. Potęga (y/x)^{5} (gdzie x i y są różne od zera jest równa
Potęga \(\left ( \frac{y}{x} \right )^{5}\) (gdzie \(x\) i \(y\) są różne od zera) jest równa   A. \(-5\cdot \frac{x}{y}\)                 B. \(\left (...
70. Liczbę sqrt{32} można przedstawić w postaci
Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci   A. \(8\sqrt{2}\)                B....
71. 20% pewnej liczby jest o 16 mniejsze od tej liczby. Znajdź tą liczbę.
\(20\)% pewnej liczby jest o \(16\) mniejsze od tej liczby. Tą liczba jest   A. \(32\)                B....
72. Liczba log 6 jest równa
Liczba \(\log 6\) jest równa   A. \(\log 2\cdot \log3\)      B. \(\frac{\log 12}{\log 2}\)      C. \(\log 2+\log 3\)      D....
73. Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa
Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left ( \frac{2}{7} \right )^{-1}}\) jest równa   A....
74. Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby a jest równa
Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby \(a\) jest równa:   A. \(-2a\)                B....
75. Zbiór wszystkich liczb x, których odległość od liczby 7 na osi liczbowej jest nie mniejsza niż 4, jest opisany nierównością
Zbiór wszystkich liczb \(x\), których odległość od liczby \(7\) na osi liczbowej jest nie mniejsza niż \(4\), jest opisany nierównością:   A. \(\left | x-7 \right |>4\)      ...
76. Jeśli A=(-8,12) i A=(0,20), to różnica A\B jest przedziałem:
Jeśli \(A=\left \langle -8,12 \right \rangle\) i \(B=\left ( 0,20 \right )\), to różnica \(A\setminus B\) jest przedziałem:   A. \(\left ( -8,0 \right )\)          ...
77. 4,5% liczby x jest równe 48,6. Liczba x jest równa
\(4,5\)% liczby \(x\) jest równe \(48,6\). Liczba \(x\) jest równa:   A. \(1080\)                B....
78. Liczbą wymierną nie jest liczba:
Liczbą wymierną nie jest liczba:   A. \(\frac{1}{3}\)                B....
79. Trzecia część liczby 3^(150) jest równa:
Trzecia część liczby \(3^{150}\) jest równa:   A. \(1^{50}\)                B....
80. Liczba log_(2)_4+2log_(3)_1 jest równa
Liczba \(\log_{2}4+2\log_{3}1\) jest równa   A. \(0\)                B. \(1\)            ...
81. Liczba |5-2|+|1-6| jest równa
Liczba \(\left | 5-2 \right |+\left | 1-6 \right |\) jest równa   A. \(8\)                B....
82. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a^2-b^2=200 i a+b=8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a-b jest równa
Dla pewnych liczb \(a\) i \(b\) zachodzą równości: \(a^{2}-b^{2}=200\) i \(a+b=8\). Dla tych liczb \(a\) i \(b\) wartość wyrażenia \(a-b\) jest równa   A. \(25\)        ...
83. Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
Suma liczby \(x\) i \(15\)% tej liczby jest równa \(230\). Równaniem opisującym tę zależność jest   A. \( 0,15\cdot x=230\)           ...
84. Liczba log_(4) [log_(3) (log_2(8)] jest równa
Liczba \(\log_{4}\left [ \log_{3}\left ( \log_{2}8 \right ) \right ]\) jest równa   A. \(0\)                B....
85. Polowa liczby 2^(2010) to
Polowa liczby \(2^{2010}\) to   A. \(1^{1005}\)                B....
86. Jeżeli log_(x)(1/64)=-4, to liczba x jest równa
Jeżeli \(\log_{x}\frac{1}{64}=-4\), to liczba \(x\) jest równa   A. \(\frac{1}{2}\)                 B....
87. Liczby należące do przedziału (-6,6) są rozwiązaniami nierówności
Liczby należące do przedziału \(\left \langle -6,6 \right \rangle\) są rozwiązaniami nierówności   A. \(\left | x \right |< 6\)                B....
88. Liczba b, to 125% liczby a. Wskaż zdanie fałszywe.
Liczba \(b\) to \(125\)% liczby \(a\). Wskaż zdanie fałszywe.   A. \( b=a+0,25\cdot a\)                          B....
89. Liczba \( 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\) jest liczbą
Liczba \( 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\) jest liczbą   A. wymierną                B....
90. Liczba log_{5}5 - log_{5}125 jest równa
Liczba \( \log_{5}5-\log_{5}125\) jest równa   A. \(-2\)                B....
91. Dana jest liczba x=63^(2) * (1/3 )^(4). Wtedy
Dana jest liczba \( x=63^{2}\left ( \frac{1}{3} \right )^{4}\). Wtedy   A. \( x=7^{2}\)                B. \(...
92. Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
Samochód kosztował \(30000\) zł. Jego cenę obniżono o \(10\)%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o \(10\)%. Po tych obniżkach samochód kosztował   A. \(24400\)...
93. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x-2|>=3
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-2 \right |\geq 3\)  ...
94. Liczba |5-7|-|-3+4| jest równa
Liczba \( \left | 5-7 \right |-\left | -3+4 \right |\) jest równa   A. \(-3\)                B....
95. Kwadrat liczby x=5+2pierwiastki z 3 jest równy
Kwadrat liczby \( x=5+2\sqrt{3}\) jest równy   A. \(37\)                 B. \(...

zadania zamknięte Wyników: 15

96. Zbiór (-niesk, -8>U<-4,+niesk) jest rozwiązaniem nierówności...
Zbiór \(\left ( -\infty ,-8 \right \rangle\cup \left \langle -4,+\infty \right )\) jest rozwiązaniem nierówności:   A. \(\left | x-6 \right |\leq 2\)       B....
97. Funkcja f określona wzorem f(x)=x^2-3x-4 przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale
Funkcja \(f\), określona wzorem \(f\left ( x \right )=x^{2}-3x-4\), przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale:   A.\( \left ( -\infty ,\frac{3}{2} \right )\)     ...
98. Liczby x_1,x_2 są rozwiązaniami równania 4(x+2)(x-6)=0. Suma (x_1)^2+(x_2)^2 jest równa
Liczby \(x_{1},x_{2}\) są rozwiązaniami równania \(4\left ( x+2 \right )\left ( x-6 \right )=0\). Suma \(x_{1}^{2}+x_{2}^{2}\) jest równa   A....
99. Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność (4+x)^2 mniejsze od (4-x)(4+x) jest
Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(\left ( 4+x \right )^{2}<\left ( x-4 \right )\left ( x+4 \right )\) jest   A....
100. Równanie (x^2+36)/(x-6)=0 ma liczbę rozwiązań
Równanie \(\frac{x^{2}+36}{x-6}=0\)   A. nie ma rozwiązań B. ma dokładnie jedno rozwiązanie C. ma dokładnie dwa rozwiązania D. ma dokładnie trzy rozwiązania
101. Do zbioru rozwiązań nierówności 9 mniejsze lub =x^2 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(9\leq x^{2}\) należy liczba   A. \(-2\)                B....
102. Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności
Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności   A. \(\left | x+1 \right |\leq 1\)       B. \(\left | x+1 \right |\geq...
103. Większa z liczb spełniających równanie x^2+6x+8=0 to
Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+6x+8=0\) to   A. \(2\)                B....
104. Rozwiązaniem równania -2=(x-1)/(x+2) jest liczba
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba   A. \(-1\)                B....
105. Największa liczbą naturalną n spełniającą nierówność n mniejsz od pi-1 to
Największa liczba naturalna \(n\) spełniająca nierówność \(n<2\pi -1\) to   A. \(3\)                B....
106. Jeśli x^2
107. Równanie x^3+9x=0 posiada liczbę pierwiastków
Równanie \(x^{3}+9x=0\)   A. nie ma pierwiastków                          B. ma jeden...
108. Rozwiązaniem układu równań x+3y=5 i 2x-y=3 jest
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} x+3y=5\\2x-y=3 \end{matrix}\right.\) jest   A. \(\left\{\begin{matrix} x=2\\y=1 \end{matrix}\right.\)          ...
109. Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności x^2-7x-5 <0 jest
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^{2}-7x-5 <0\) jest   A. \(0\)                B....
110. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)>=0 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\geq 0\) jest   A. \(\left \langle -2,3 \right...

zadania zamknięte Wyników: 9

111. Kąt A jest ostry i tgA=12/5. Wówczas cosA jest równy ...
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{12}{5}\). Wówczas \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
112. W trójkącie prostokątnym podane są kąty A=27 i B=63 stopnie. Wtedy (cosA+sinB)/cosA równa się
W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: \(\alpha =27^{\circ}\) i \(\beta =63^{\circ}\). Wtedy \(\frac{\cos \alpha +\sin \beta }{\cos \alpha }\) równa się   A. \(1+\sin...
113. Kąt A jest ostry i sinA=2/5. Wskaz zależność pomiędzy sinusem i cosinusem tego kąta.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{2}{5}\). Wówczas   A. \(\cos \alpha =\sin...
114. Sinus kąta ostrego A jest równy 3/7. Wówczas cosinus tego kąta jest równy:
Sinus kąta ostrego \(\alpha\) jest równy \(\frac{3}{7}\). Wówczas cosinus tego kąta jest równy:   A....
115. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wtedy miara kąta A jest równa:
Kąt \(\alpha\) jest ostry oraz \(\sin \alpha =\cos 47^{\circ}\). Wtedy miara kąta \(\alpha\) jest równa:   A....
116. Rozwiązaniem równania cosx=3/2 dla 0
Rozwiązaniem równania \(\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}\) dla \(0^{\circ}<x<90^{\circ}\) jest   A....
117. Wartość wyrażenia sin30*cos 60-2tg45 jest równa
Wartość wyrażenia \(\sin30^{\circ}\cdot \cos 60^{\circ}-2\operatorname{tg}45^{\circ}\) jest równa   A....
118. Kąt A jest ostry i cosA=3/7. Wtedy sinA wynosi:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{3}{7}\). Wtedy   A. \(\sin \alpha =\frac{2\sqrt{10}}{7}\)        B. \(\sin \alpha =\frac{\sqrt{10}}{7}\) ...
119. Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt A trójkąta prostokątnego. Która równość jest prawdziwa?
Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt \(\alpha\) trójkąta prostokątnego (zobacz rysunek). Wtedy   A. \(\cos \alpha =\frac{5}{13}\)       B. \(\operatorname{tg}\alpha...

zadania zamknięte Wyników: 5

120. W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział 8 zawodników. Jeden z nich zrezygnował. Liczba zaplanowanych rozgrywek zmniejszyła się o
W turnieju szachowym, rozgrywanym systemem każdy z każdym, bez rewanżu, miało brać udział \(8\) zawodników. Jeden z nich zrezygnował. Liczba zaplanowanych rozgrywek zmniejszyła się o:   A....
121. Cztery dziewczynki i 6 chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest
Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w...
122. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2 ?
Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej \(2\) ?   A. \(1\)                B....
123. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?
Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?   A....
124. W karcie dań jest 5 zup i 4 drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania?
W karcie dań jest \(5\) zup i \(4\) drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania ?   A....

zadania zamknięte Wyników: 7

125. Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy
Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych \(13\) i \(15\) wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy   A....
126. Graniastosłup ma 2n+6 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa
Graniastosłup ma \(2n+6\) wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa   A....
127. Tworząca stożka jest o 2 dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe 15 PI. Tworząca stożka ma zatem długość
Tworząca stożka jest o \(2\) dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe \(15 \pi\). Tworząca stożka ma zatem długość   A....
128. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości \(6\). Objętość tego walca jest równa     A. \(108...
129. Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:
Krawędź sześcianu ma długość \(9\). Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:     A. \(...
130. Objętość kuli o promieniu r=pi dm jest równa
Objętość kuli o promieniu \(r= \pi\) \(dm\) jest równa   A. \( \frac{4}{3}\pi\) \(dm^{3}\)           B. \( \frac{4}{3}\pi^{4}\)...
131. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jest równa
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa \(24\). Objętość tego sześcianu jest równa   A....

zadania zamknięte Wyników: 16

132. Proste l i k są równoległe oraz OA=6, AB=10, OC=48. Z rysunku poniżej odczytaj jaką długość ma odcinek OD.
Proste \(l\) i \(k\) są równoległe oraz \(\left | OA \right |=6,\left | AB \right |=10,\left | OC \right |=48\). Odcinek \(OD\) ma długość:   A....
133. Długość promienia r okręgu opisanego na kwadracie jest równa 2 pierwiastki z 3. Długość boku tego kwadratu ma wartość ...
Długość promienia \(r\) okręgu opisanego na kwadracie jest równa \(2\sqrt{3}\). Długość boku tego kwadratu ma wartość:   A....
134. W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi
W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:   A....
135. Dane są dwa okręgi o promieniach 12 i 17. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa:
Dane są dwa okręgi o promieniach \(12\) i \(17\). Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa:   A....
136. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych \(5\) i \(12\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy   A....
137. Pole prostokąta jest równe 40. Stosunek długości jego boków jest równy 2:5. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy
Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy   A....
138. Trapez ABCD jest prostokątny. Trójkąty równoramienne ABD i CBD są podobne.Oblicz obwód tego trapezu znając krótszą przekątną.
Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne \(ABD\) i \(CBD\) są równoramienne. Obwód trapezu jest równy   A....
139. Dany jest okrąg o środku w punkcie S. Miara kata A, zaznaczonego na rysunku jest równa 70 stopni. Oblicz sumę podanych katów.
Dany jest okrąg o środku w punkcie \(S\). Miara kąta \(\alpha\) jest równa \(70^{\circ}\). Suma miar kątów \(\beta\) i \(\gamma\) jest równa:   A....
140. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC=BC oraz kąt C ma miarę 80 stopni, zaś AD jest dwusieczną Kąta BAC i D jest zawarty w ...
Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(\left | AC \right |=\left | BC \right |,\left | \angle ACB \right |=80^{\circ}\) zaś \(AD\) jest dwusieczną kąta \(BAC\) i \(D\in BC\). Wówczas miara kąta...
141. Wierzchołki trójkąta ABC leżą na okręgu i środek O okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt ABO ma miarę 20 stopni, to kąt ACB ma miarę:
Wierzchołki trójkąta \(ABC\) leżą na okręgu i środek \(O\) okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt \(ABO\) ma miarę \(20^{\circ}\), to kąt \(ACB\) ma miarę:   A. \(70^{\circ}\)    ...
142. Długość odcinka x jest równa
Długość odcinka \(x\) jest równa   A. \(6\)                B....
143. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Wysokość tego trapezu jest równa
W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę \(60 ^{\circ}\), a podstawy mają długości \(6\) i \(9\). Wysokość tego trapezu jest równa   A. \(6\)              ...
144. Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 78 stopni, jest równa ...
Miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku, co kąt środkowy o mierze \(78 ^{\circ}\), jest równa   A. \(156...
145. Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca cień o długości 60 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień o długości 12 m. Jaka jest wysokość tej wieży?
Pionowy słupek o wysokości \(90\) cm rzuca cień o długości \(60\) cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień o długości \(12\) m. Jaka jest wysokość wieży?   A. \(18\) m...
146. Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest:
Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości \(20\) m i \(40\) m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest:   A. równa \(40\) m B. większa...
147. Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego ACB jest równa ...
Punkt \(A,B\) i \(C\) leżą na okręgu o środku \(S\) (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego \(ACB\) jest równa     A....

zadania zamknięte Wyników: 9

148. Wielomian W(x)=x^3-2x^2-4x+8 po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia ...
Wielomian \(W\left ( x \right )=x^{3}-2x^{2}-4x+8\) po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia:   A. \(x^{2}\left ( x-2 \right )\)   B. \(x^{2}\left ( x-4 \right )\)   C....
149. Wielomian 4x^2-100 jest równy
Wielomian \(4x^{2}-100\) jest równy   A. \(\left ( 2x-10 \right )^{2}\)                     B. \(\left ( 2x-10 \right )\left ( 2x+10 \right...
150. Dane są wielomiany W (x)=x^4-1 oraz V(x)=x^4+1. Stopień wielomianu W(x)+V(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{4}-1\) oraz \(V\left ( x \right )=x^{4}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )+V\left ( x \right )\) jest równy   A....
151. Wyrażenie 5(4-x)-2x(x-4) można zapisać w postaci:
Wyrażenie \(5\left ( 4-x \right )-2x\left ( x-4 \right )\) można zapisać w postaci:   A. \(-10x\left ( 4-x \right )\)                    ...
152. Liczb 3 nie należy do dziedziny wyrażenia:
Liczb \(3\) nie należy do dziedziny wyrażenia:   A. \(\frac{x-3}{\left | x+3 \right |}\)                B....
153. Dane są wielomiany W(x)=x^3+3x^2+x-11 i V(x)=x^3+3x^2+1. Stopień wielomianu W(x)-V(x) jest równy
Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+x-11\)  i  \(V\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )-V\left ( x \right )\) jest równy   A....
154. Wartość wyrażenia (2-x)/(x-2) dla x=2-pierwiastek(2) jest równa
Wartość wyrażenia \(\frac{2-x}{x-2}\) dla \(x=2-\sqrt{2}\) jest równa   A. \(-1\)                 B....
155. Iloczyn wielomianów W(x)=-3x^2+6 i P(x)=2x^3-6x^2+4 jest wielomianem stopnia
Iloczyn wielomianów \(W\left ( x \right )=-3x^{2}+6\) i \(P\left ( x \right )=2x^{3}-6x^{2}+4\) jest wielomianem stopnia   A....
156. Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu W(x)=x^3+ax^2+6x-4. Współczynnik a jest równy.
Liczba \(2\) jest pierwiastkiem wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}+ax^{2}+6x-4\). Współczynnik \(a\) jest równy   A. \(2\)                ...

zadania zamknięte Wyników: 3

157. Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi ...
Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:   A....
158. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe   A....
159. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A. Zatem P(A) jest równe
Prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) jest \(6\) razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do \(A\). Zatem \(P\left ( A \right )\) jest równe   A. \(\frac{5}{7}\)    ...

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: