Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

liczby naturalne

Tag: liczby naturalne
Znaleziono 121 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 1

1. Wśród podanych liczb wskaż liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

zadania otwarte Wyników: 1

2. Wykaż, że jeśli k i n są liczbami naturalnymi oraz 1n.
Wykaż, że jeśli \(k\) i \(n\) są liczbami naturalnymi oraz \(1\leq k\leq n\), to \(k\left ( n-k+1 \right )\geq n\).

zadania otwarte Wyników: 2

3. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzyste ?
Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzyste ?
4. Ile jest liczb naturalnych spełniających podane warunki.
Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest o \(2\) większa od cyfry jedności ?

zadania zamknięte Wyników: 1

5. Liczba (n+3)/n jest liczbą całkowitą. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania:
Liczba \(\frac{n+3}{n}\) jest liczbą całkowitą. Liczb naturalnych \(n\) spełniających warunki zadania:   A. nie ma           B. są...

zadania zamknięte Wyników: 5

6. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2 ?
Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej \(2\) ?   A. \(1\)                B....
7. Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od \(5\) jest:   A. \(16\)                B....
8. Liczba 5! jest równa
Liczba \(5!\) jest równa:   A. \(5\)                B....
9. Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest
Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest:   A. \(79\)                 B. \(80\)                C....
10. Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?
Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?   A. \(16\)                B....

liczby naturalne Wyników: 12

11. Oblicz największy wspólny dzielnik (NWD) liczb 12 i 72.
12. Wyznacz NWW (15,50).
13. Oblicz NWW liczb 18 i 30.
14. Znajdź wszystkie dzielniki liczby 275.
15. Znajdź wszystkie dzielniki liczby 64.
16. Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 360.
17. Podaj rozkład na czynniki pierwsze liczby 720.
18. Podaj rozkład na czynniki pierwsze liczby 54.
19. Podaj wszystkie liczby pierwsze parzyste.
20. Podaj wszystkie liczby pierwsze mniejsze od 20.
21. Podaj dzielniki oraz wszystkie możliwe rozkłady liczby 107.
22. Podaj dzielniki oraz wszystkie możliwe rozkłady liczby 104.

zapisywanie wyrażeń Wyników: 1

23. Zapis sumę trzech kolejnych liczb nieparzystych w postaci wyrażenia algebraicznego.

przedziały liczbowe Wyników: 3

24. Mając dane zbiory A, B, N, wyznacz ich iloczyn.
25. Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do podanego przedziału liczbowego.
26. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?

liczba elementów zbioru Wyników: 1

27. Zbiór liczb naturalnych podzielnych przez 8 i mnirjszych od 100 jest skończony, nieskończony czy pusty ?

wypisywanie elementów zbioru Wyników: 1

28. Wypisz wszystkie elementy podanego zbioru zapisanego symbolicznie.

działania na pierwiastkach Wyników: 3

29. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.
30. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.
31. Dobierz dwie kolejne liczby naturalne tak, aby jedna była mniejsza, a druga większa od podanej liczby.

dodawanie liczb Wyników: 9

32. Podane liczby: 1,12,2,24,3,36,... napisane są zgodnie z pewną regułą. Odkryj ją i dopisz trzy następne liczby.
33. Podane liczby: 1,2,4,7,11, 16, 22,.. napisane są zgodnie z pewną regułą. Odkryj ją i dopisz trzy następne liczby.
34. Podane liczby: 9,18,27,36,45 napisane są zgodnie z pewną regułą. Odkryj ją i dopisz trzy następne liczby.
35. Oblicz, ile to złotych i ile groszy: 32 zł 70 gr + 14 zł 30 gr.
36. Oblicz, ile to złotych i ile groszy: 2 zł 30 gr + 50 gr.
37. Oblicz: 140+8+9+60.
38. Oblicz: 1+10+98+12+9.
39. Oblicz: 3+28+17+2.
40. Oblicz: 37+23+5.

odejmowanie liczb Wyników: 5

41. Michał ma 137 cm wzrostu. Janek jest od niego o 19 cm niższy. Ile centymetrów ma Janek ?
42. Oblicz, ile to złotych i ile groszy: 2 zł 40 gr + 60 gr - 1 zł.
43. Oblicz, ile to złotych i ile groszy: 10 zł 20 gr - 5 zł 10 gr.
44. Oblicz: 1300-60+700-40.
45. Oblicz: -230-270+1380+8+120.

mnożenie liczb Wyników: 6

46. Guma do żucia kosztuje 70 groszy. Ile groszy zapłaci Wojtek za cztery takie gumy ? Ile to złotych i ile to groszy ?
47. Oblicz: 2 x 4 x 5 x 5 x 10.
48. Oblicz: 6 x 7 x 8 x 9 x 0.
49. Oblicz: 5 x 5 x 7 x 2.
50. Oblicz: 25 x 9 x 4 x 1.
51. Oblicz: 2 x 7 x 5.

dzielenie z resztą Wyników: 4

52. Liczbę 51 podziel kolejno przez 9,6,5. W którym przypadku reszta z dzielenia jest największa ?
53. Znajdź iloraz oraz restę i sprawdź wynik: 56:9.
54. Znajdź iloraz oraz restę i sprawdź wynik: 61:20.
55. Znajdź iloraz oraz restę i sprawdź wynik: 13:4.

dzielenie liczb Wyników: 2

56. Staszek ma 7 razy mniej lat niż jego babcia. Ile lat ma Staszek, jeśli jego babcia ma 63 lata ?
57. Janek kupił 3 bilety do kina, dał kasjerce 20 zł i otrzymał 2 zł reszty. Ile kosztował jeden bilet ?

działania na liczbach naturalnych Wyników: 11

58. Stefan jest skarbnikiem klasowym. Zbiera po 8 zł do kina. Wczoraj zebrał 88 zł, dzisiaj 96 zł. Ile dzieci zapłacilo za bilety ?
59. Oblicz: 120 - 2- : [(6 +12) : (21-12)].
60. Oblicz: 47 - (15 + 12 x 2) :5.
61. Kornelia miała w skarbonce 2 banknoty po 20 zł, 4 po 10 zł,5 monet pięciozłotowych,12 dwuzlotowych i 7 złotówek.Jaka to kwota ?
62. Róznicę liczb 64 i 10 podziel przez 9 i oblicz, ile wynosi to działanie.
63. Sumę liczb 24 i 36 pomnóż przez 3 i oblicz, ile wynosi to działanie.
64. Oblicz: 10 : 2 + 5 x 6 - 1.
65. Oblicz: (17 + 23 ) x 3.
66. Oblicz: 32 : (13 - 5 ).
67. Oblicz: 16 x 2 : 8.
68. Oblicz: 3 + 2 x 7.

liczby na osi liczbowej Wyników: 4

69. Narysuj oś liczbową, zaznacz liczbę 8, a następnie liczbę o 4 mniejszą od 8, liczbę 4 razy większą od 8 i 4 razy mniejszą od 8
70. Narysuj oś liczbową, zaznacz liczbę 6, a następnie liczbę o 3 mniejszą od 6, liczbę 3 razy wiekszą od 6 i 3 razy mniejszą od 6
71. Narysuj oś liczbową. Przyjmij taką jednostkę, aby można było zaznaczyć na tej osi liczby: 500, 1500, 2000, 3000. Zaznacz je.
72. Narysuj oś liczbową. Przyjmij taką jednostkę, aby można było zaznaczyć na tej osi liczby: 3, 5, 7, 9. Zaznacz je.

dodawanie pisemne Wyników: 9

73. W październiku mama Hani zarobiła 1123 zł, a tato o 486 zł więcej niż mama. Ile zarobili w sumie rodzice Hani w październiku ?
74. W 1 tygodniu oddano 1257 kg czereśn, w 2 tyg. 1147 kg, w 3 tyg. 993 kg., w 4 - 1001 kg. Ile kg czereśni przywieziono do skupu ?
75. Dodaj sposobem pisemnym: 6735 + 989.
76. Dodaj sposobem pisemnym: 9 + 99 + 999 + 9999.
77. Dodaj sposobem pisemnym: 2134 + 7642 + 123.
78. Dodaj sposobem pisemnym: 100627 + 20013.
79. Dodaj sposobem pisemnym: 7679 + 6051.
80. Dodaj sposobem pisemnym: 17 + 39 + 475.
81. Dodaj sposobem pisemnym: 1469 + 876.

odejmowanie pisemne Wyników: 2

82. Wykonaj odejmowanie pisemne i sprawdź wynik: 326 - 105.
83. Wykonaj odejmowanie i sprawdź wynik: 689 - 67.

działania pisemne Wyników: 3

84. Sumę liczb 1352 i 3648 podziel przez różnicę liczb 1011 i 986. Ile otrzymasz ?
85. Oblicz: 700 : (963 - 949).
86. Oblicz: (146 + 354) x (1452 : 121).

mnożenie pisemne Wyników: 6

87. Oblicz sposobem pisemnym: 3271 x 939.
88. Oblicz sposobem pisemnym: 7777 x 222.
89. Oblicz sposobem pisemnym: 8233 x 10061.
90. Oblicz sposobem pisemnym: 5872 x 1001.
91. Oblicz sposobem pisemnym: 673 x 48.
92. Oblicz sposobem pisemnym: 317 x 3.

zadania tekstowe Wyników: 2

93. Kowalscy w 1 tyg. sprzedali 155 kg truskawek po 5 zł/kg. W 2 tyg. 247 kg po cenie o 1 zł mniejszej niż ostatnio. Ile zarobili?
94. Na przedstawienie sprzedano 57 biletów po 12 zł i 2 razy więcej biletów po 15 zł. Ile pieniędzy zyskał teatr na biletach ?

dzielenie pisemne Wyników: 6

95. Znajdź liczbę 150 razy mniejszą niż 6750.
96. Oblicz i sprawdź wynik dzielenia: 22113 : 351.
97. Oblicz i sprawdź wynik dzielenia: 54945 : 999.
98. Oblicz i sprawdź wynik dzielenia: 8658 : 78.
99. Oblicz i sprawdź wynik dzielenia: 19500 :300.
100. Oblicz i sprawdź wynik dzielenia: 4020 :5.

wielokrotności liczby Wyników: 2

101. Spośród liczb od 0 do 500 wybierz wielokrotności liczby 51.
102. Spośród liczb od 0 do 100 wybierz wielokrotności liczby 15.

najmniejsza wspólna wielokrotność Wyników: 2

103. Podaj najmniejsza wspólną wielokrotność liczb 17 i 34.
104. Podaj najmniejsza wspólną wielokrotność liczb 3 i 4.

największy wspólny dzielnik Wyników: 2

105. Znajdź największy wspólny dzielnik liczb: 14 i 49.
106. Znajdź największy wspólny dzielnik liczb: 59 i 36.

dzielniki liczby Wyników: 3

107. Ile dzielników ma iloczyn liczb 11 i 13 ?
108. Wypisz wszystkie dzielniki liczby 72.
109. Wypisz wszystkie dzielniki liczby 55.

cechy podzielności liczb Wyników: 7

110. Wypisz liczby trzycyfrowe, które można zapisać używając cyfr: 1,3,5. Cyfry nie mogą się powtarzać. Które dzielą się przez 9 ?.
111. Wypisz wszystkie liczby dwycyfrowe większe od 75, które są podzielne przez 3, a nie są podzielne przez 9.
112. Sposród podanych liczb wybierz te, które są podzielne przez 9.
113. Sposród podanych liczb wybierz te, które są podzielne przez 3.
114. Wypisz wszystkie liczby trzycyfrowe podzielne przez 4, które można zapisać za pomocą cyfr: 1,2,3. Cyfry mogą się powtarzać.
115. Wypisz cztery liczby podzielne przez 100.
116. Spośród podanych liczb wybierz te, które są podzielne przez 10.

rozkład liczby na czynniki pierwsze Wyników: 4

117. Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 1600.
118. Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 678.
119. Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 216.
120. Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 27.

liczby pierwsze i złożone Wyników: 1

121. Oblicz sumę wszystkich liczb złożonych mniejszych od 15, a większych od 4.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: