Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

liczba spełniająca równanie

Tag: liczba spełniająca równanie
Znaleziono 87 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 6

1. Rozwiąż równanie x^3-4x^2-3x+12=0.
Rozwiąż równanie \(x^{3}-4x^{2}-3x+12=0\).
2. Rozwiąż równanie x^3-12x^2+x-12=0.
Rozwiąż równanie \(x^{3}-12x^{2}+x-12=0\).
3. Rozwiąż równanie 2x^3-18x=0.
Rozwiąż równanie \(2x^{3}-18x=0\).
4. Rozwiąż równanie x^3-7x^2+2x-14=0.
Rozwiąż równanie \(x^{3}-7x^{2}+2x-14=0\).
5. Rozwiąż równanie x+x^3=1+x^2.
Rozwiąż równanie \(x+x^{3}=1+x^{2}\).
6. Rozwiąż równanie 2x^3-x^2-6x+3=0.
Rozwiąż równanie \(2x^{3}-x^{2}-6x+3=0\).

zadania zamknięte Wyników: 1

7. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba: A. \(8\)                     ...

zadania zamknięte Wyników: 3

8. Prosta o równaniu y=5x-m+3 przechodzi przez punkt A=(4,3). Wtedy A. m=20 B. m=14 C. m=3 D. m=0.
Prosta o równaniu \(y=5x-m+3\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 4,3 \right )\). Wtedy:   A. \(m=20\)           B....
9. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2-m)x+1. Wynika stąd, że: A. m=0, B. m=1, C. m=2, D. m=3.
Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 2-m \right )x+1\). Wynika stąd, że:   A. \(m=0\)           B....
10. Funkcje f(x)=3x-1 oraz g(x)=2x+5 przyjmują równą wartość dla: A. x=1, B. x=4, C. x=5, D. x=6.
Funkcje \(f\left ( x \right )=3x-1\) oraz \(g\left ( x \right )=2x+5\) przyjmują równą wartość dla:   A. \(x=1\)           B....

zadania zamknięte Wyników: 23

11. Większa z liczb spełniających równanie x^2+6x+8=0 to
Większa z liczb spełniających równanie \(x^{2}+6x+8=0\) to   A. \(2\)                B....
12. Rozwiązaniem równania -2=(x-1)/(x+2) jest liczba
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba   A. \(-1\)                B....
13. Rozwiązaniem układu równań x+3y=5 i 2x-y=3 jest
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} x+3y=5\\2x-y=3 \end{matrix}\right.\) jest   A. \(\left\{\begin{matrix} x=2\\y=1 \end{matrix}\right.\)          ...
14. Rozwiązanie równania x(x+3)-49=x(x-4) należy do przedziału
Rozwiązanie równania \(x\left ( x+3 \right )-49=x\left ( x-4 \right )\) należy do przedziału   A. \(\left ( -\infty ,3 \right )\)           B. \(\left (...
15. Rozwiązaniem równania (3x-1)/(7x+1)=2/5 jest
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest   A. \(1\)                B. \(\frac{7}{3}\)    ...
16. Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 5x^4-13=0 ?
Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie \(5x^{4}-13=0\) ?   A. \(1\)                B....
17. Rozwiązaniem równania (x-3)/(2-x)=1/2 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-3}{2-x}=\frac{1}{2}\) jest liczba:   A. \(-\frac{4}{3}\)                 B....
18. Wskaż liczbę rozwiązań równania (11-x)/(x^2-11)=0.
Wskaż liczbę rozwiązań równania \(\frac{11-x}{x^{2}-11}=0\).   A. \(0\)                B....
19. Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie x^2+5x+6=0 jest:
Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie \(x^{2}+5x+6=0\) jest:   A. \(-6\)                B....
20. Pierwiastkami równania 2x^3-8x^2+8x=0 są liczby:
Pierwiastkami równania \(2x^{3}-8x^{2}+8x=0\) są liczby:   A....
21. Równanie -x^2+3x-4=0 ma pierwiastków
Równanie \(-x^{2}+3x-4=0\):   A. nie ma pierwiastków                           ...
22. Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 7/3 tej liczby. Zatem
Jeśli liczbę \(x\) powiększymy o \(4\), to otrzymamy \(\frac{7}{3}\) tej liczby. Zatem:   A....
23. Rozwiązaniem równania x+2*pierwiastki(2)=1+x*pierwiastek(2) jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x+2\sqrt{2}=1+x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(1\)                B....
24. Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.
Wskaż równanie, które nie ma rozwiązania.   A. \(x^{3}+x^{2}=-12x\)      B. \(x\left ( x^{2}+5 \right )=0\)      C. \(x^{2}=-4\)      D. \(x^{2}=4\)
25. Liczba k spełnia warunek (6-k)/(k-2)=3. Liczba m spełnia warunek 2/(2m-5)=m/(m^2+5). Zatem:
Liczba \(k\) spełnia warunek \(\frac{6-k}{k-2}=3\). Liczba \(m\) spełnia warunek \(\frac{2}{2m-5}=\frac{m}{m^{2}+5}\). Zatem:   A....
26. Rozwiązaniami równania x^3+2x^2=18+9x są liczby:
Rozwiązaniami równania \(x^{3}+2x^{2}=18+9x\) są liczby:   A. \(-3,-2,2\)                B....
27. Rozwiązaniem równania x^2+4=3x sqrt{2} jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(x^{2}+4=3x\sqrt{2}\) jest liczba:   A. \(-\sqrt{2}\)                B....
28. Suma liczby całkowitej dodatniej m i jej odwrotności jest równa 5,2. Zatem liczba m jest
Suma liczby całkowitej dodatniej \(m\) i jej odwrotności jest równa \(5,2\). Zatem liczba \(m\) jest:   A. parzysta      B. podzielna przez \(5\)     C....
29. Rozwiązaniem układu równań 2x-4=y i y+x+1=0 jest para liczb:
Rozwiązaniem układu równań \(\left\{\begin{matrix} 2x-4=y\\ y+x+1=0 \end{matrix}\right.\) jest para liczb:   A. \(x=-2\) i \(y=1\)                  ...
30. Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba 5.
Wskaż równie, którego rozwiązaniem jest liczba \(5\).   A. \(\frac{x-5}{\left ( x-5 \right )\left ( x+1 \right )}\)          B....
31. Rozwiązaniem równania (x-5)/(x+3)=2/3 jest liczba:
Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{x+3}=\frac{2}{3}\) jest liczba:   A. \(21\)                B....
32. Zbiorem wszystkich rozwiązań równania |a|=-a jest:
Zbiorem wszystkich rozwiązań równania \(\left | a \right |=-a\) jest:   A. \(\left ( 0,+\infty \right )\)                B. \(\left ( -\infty ,0...
33. Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x-1)+x=x-3(2-3x) ?
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(2\left ( x-1 \right )+x=x-3\left ( 2-3x \right )\) ?   A....

równania Wyników: 42

34. Podaj przykład równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, które spełnia liczba 0.
35. Podaj przykład równania stopnia pierwszego, które spełnia liczba -2.
36. Podaj przykład równania, które spełnia liczba 1.
37. Sprawdź, czy liczba 0 spełnia podane równanie.
38. Sprawdź, czy liczba 4 spełnia podane równanie.
39. Sprawdź, czy dana liczba spełnia podane równanie.
40. Sprawdź, czy liczba 2 spełnia podane równanie.
41. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
42. Jaką liczbę należy podstawić w miejsce x, aby otrzymać równość prawdziwą?
43. Opisz podaną sytuację za pomocą równania i rozwiąż to równanie.
44. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
45. Rozwiąż podane równanie. Sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
46. Rozwiązaniem którego równania jest liczba 5 ?
47. Jaką liczbą należy zastąpić literę k, aby podane równanie było sprzeczne ?
48. Jaką liczbą należy zastąpić literę m, aby podane równanie było sprzeczne ?
49. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
50. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
51. Sprawdź, czy podane równanie jest sprzeczne.
52. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
53. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
54. Sprawdź, czy podane równanie jest tożsamościowe.
55. Podaj przykład równania tożsamościowego.
56. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
57. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
58. Podane równanie przekształć, wykonując podane polecenia. Sprawdź czy spełnia go tylko jedna liczba, czy każda, a może żadna ?
59. Rozwiąż równanie i sprawdź czy otrzymana liczba je spełnia.
60. Rozwiąz rownanie i sprawdź czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
61. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
62. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
63. Rozwiąż równanie, w pierwszej kolejności doprowadź każdą ze stron do postaci sumy algebraicznej.
64. Rozwiąż równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
65. Rozwiąż podane równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
66. Rozwiąż równanie podane liniowe.
67. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
68. Wykonaj wskazaną czynność i rozwiąż podane równanie.
69. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
70. Rozwiąż dane równanie i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
71. Rozwiąż podane równanie liniowe i sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia to równanie.
72. Rozwiąż podane równanie liniowe.
73. Rozwiąż równanie liniowe.
74. Sprawdź, która z podanych liczb spełnia równanie liniowe.
75. Sprawdź, które z liczb spełniają podane równanie.

równania z wartością bezwzględną Wyników: 8

76. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
77. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
78. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
79. Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną.
80. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
81. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
82. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
83. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.

wypisywanie elementów zbioru Wyników: 1

84. Wypisz wszystkie elementy podanego zbioru zapisanego symbolicznie.

zadania zamknięte Wyników: 2

85. Liczba pierwiastków wielomianu W(x)=2(x^2+4)(x-3) jest równa
Liczba pierwiastków wielomianu \(W\left ( x \right )=2\left ( x^{2}+4 \right )\left ( x-3 \right )\) jest równa:   A....
86. Dana jest funkcja f(x) określ liczbę jej miejsc zerowych
Dana jest funkcja \(\left\{\begin{matrix} x &dla &x<0 \\x-2 &dla &0\leq x<2 \\-\frac{1}{3}x-2 &dla &x\geq 2 \end{matrix}\right.\) funkcja \(f\):   A. nie ma miejsc...

liczby spełniające układ równań Wyników: 1

87. Dla jakich wartości a i b rozwiązaniem układu równań: ax+by=4 oraz bx-ay=7, jest para liczb x=3 i y=-2 ?

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: