Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

liczba pi

Tag: liczba pi
Znaleziono 33 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zbiory liczbowe Wyników: 1

1. Podane lczby wypisz w takiej kolejności, w jakiej leżą na osi liczbowej.

zadania zamknięte Wyników: 2

2. Dany jest okrąg o równaniu (x-5)^2+(y+1)^2=25. Długość tego okręgu jest równa ...
Dany jest okrąg o równaniu \(\left ( x-5 \right )^{2}+\left ( y+1 \right )^{2}=25\). Długość tego okręgu jest równa:   A. \(25\pi\)            B....
3. Punkty A=(-2,-4) i B=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe ...
Punkty \( A=\left ( -2,-4 \right )\) i \( B=\left ( 4,2 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe:   A. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

4. Dany jest trójkąt prostokatny ABC o przeciwprostokątnej AB, taki, że sinBAC=0,3 i AC=7. Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.
Dany jest trójkąt prostokątny \(ABC\) o przeciwprostokątnej \(AB\), taki że: \( \sin \angle BAC=0,3\) i \(\left | AC \right |=7\). Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.

zadania zamknięte Wyników: 1

5. Wskaż nierówność, którą spełnia liczba PI
Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \(\pi\).   A. \(\left | x+1 \right |>5\)   B. \(\left | x-1 \right |<2\)   C. \(\left | x+\frac{2}{3} \right |\leq 4\)...

zadania zamknięte Wyników: 4

6. Objętość kuli o promieniu r=pi dm jest równa
Objętość kuli o promieniu \(r= \pi\) \(dm\) jest równa   A. \( \frac{4}{3}\pi\) \(dm^{3}\)           B. \( \frac{4}{3}\pi^{4}\)...
7. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości \(6\). Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:   A....
8. Objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości dwa razy większej od promienia jest równa:
Objętość walca o promieniu podstawy \(r\) i wysokości dwa razy większej od promienia jest równa:   A. \(\pi r^{2}\left ( r-2 \right )\)         B. \(\pi r^{2}\left ( r+2...
9. Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku 8, to objętość walca jest równa:
Jeżeli przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku \(8\), to objętość walca jest równa:   A....

wartość bezwzględna Wyników: 2

10. Korzystając z definicji wartości bezwzględnej oblicz dane wyrażenie.
11. Oblicz korzystając z własności wartości bezwzględnej.

przedziały liczbowe Wyników: 1

12. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące dp podanego przedziału liczbowego.

długość okręgu Wyników: 8

13. Karuzela obraca się 4 razy/min. Chłopiec siedzi w odległości 4 m od jej środka. Jaką drogę pokona chłopiec w ciągu 5 min?
14. Dany jest okrąg o promieniu 10. O ile zwiększy się długość okręgu, jeśli promień zwiększymy dwa razy ?
15. Każdy z 4 chłopców ma rozpiętość ramion równą 140 cm. Czy zdołają objąć pień drzewa o średnicy 180 cm ?
16. Czy z drutu o długości 60 cm można wykonać dwie obręcze w kształcie okręgu o promieniu 4 cm ?
17. Czy z drutu o długości 60 cm można wykonać obręcz w kształcie okręgu o promieniu 10 cm ?
18. Podaj długość okręgu o promieniu PI.
19. Podaj długość okręgu o promieniu 1,4.
20. Podaj długość okręgu o promieniu 2.

pole koła Wyników: 7

21. Oblicz pole koła o podanym promieniu.
22. O ile większe jest pole koła o promieniu 3 od pola koła o średnicy 3 ?
23. Oblicz pole koła o obwodzie równym 2/3 PI km.
24. Dane jest koło o promieniu 7. Jak zmieni się pole tego koła, jeśli promień zwiększymy o 2 ?
25. Oblicz długość promienia koła o polu 16 PI.
26. Podaj, jakie pole ma koło o promieniu 2,5.
27. Podaj, jakie pole ma koło o promieniu 1.

liczba PI Wyników: 1

28. Zapisz w jak najprostszej postaci podane wyrażenie.

długość łuku Wyników: 2

29. Jaki promień ma okrąg, w którym kąt środkowy o mierze 45 stopni jest oparty na łuku o długości 2 PI ?
30. Duża wskazówka zegara ma długość 6 cm. Jaką drogę pokonuje jej koniec w ciągu kwadransa ?

pole wycinka koła Wyników: 2

31. Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1/9 PI odpowiada kąt 135 stopni ?
32. Promień koła wynosi 5. Jakie pole ma wycinek koła odpowiadający kątowi o mierze 72 stopnie ?

obwód koła Wyników: 1

33. Oblicz obwód koła o polu 0,25 PI .

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: