Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

interpretacja graficzna

Tag: interpretacja graficzna
Znaleziono 88 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 16

1. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
2. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
3. Rozwiąż nierówność x^2/2+3/2x-1>=0 i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
Rozwiąż nierówność \( \frac{x^{2}}{2}+\frac{3}{2}x-1\geq 0\) i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
4. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
5. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
6. Rozwiąż nierówność (2x-6)^2 <= 4x-13.
Rozwiąż nierówność \(\left ( 2x-6 \right )^{2}\leq 4x-13\).
7. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: x^{2}-6,25 mniejsze od 0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(x^{2}-6,25
8. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: 2x^2-0,6x-16,2<0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(2x^{2}-0,6x-16,2<0\).  
9. Ile rozwiązań ma nierówność x^2-1>= 0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(x^{2}-1\geq 0\)?
10. Ile rozwiązań ma nierówność (x-1)^2>=0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(\left ( x-1 \right )^{2}\geq 0\)?
11. Ile rozwiązań ma nierówność -5x^2+2x-1>0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(-5x^{2}+2x-1>0\)?
12. Rozwiąż nierówność x^2+2>0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+2>0\).
13. Rozwiąż nierówność -3x^2>=2.
Rozwiąż nierówność \(-3x^{2}\geq 2\).
14. Rozwiąż nierówność x^2-x-6<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-x-6\leq 0\).
15. Rozwiąż nierówność -x^2+18x-81<=0.
Rozwiąż nierówność \(-x^{2}+18x-81\leq 0\).
16. Rozwiąż nierówność x^2+6x-7<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+6x-7\leq 0\)

zadania zamknięte Wyników: 6

17. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f (x). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ? a) f(x)=0, b) f(x)=1, c) f(x)=2, d) f(x)=3.
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f\left ( x \right )\). Które równanie ma dokładnie 3 rozwiązania ?   A. \(f\left ( x \right )=0\)      B. \(f\left ( x...
18. Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy A. m=-2/3, B. m=-1/3, C. m=1/3, D. m=5/3.
Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy   A. \(...
19. Prosta o równaniu y=a ma dokladnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+6x-10. Wynika stą, że: A. a=3, B. a=0, C. a=-1, D. a=-3.
Prosta o równaniu \(y=a\) ma jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-x^{2}+6x-10\). Wynika stąd, że:   A....
20. Funkcja f(x)=(-1/3m+6)x-2 nie ma miejsc zerowych dla: A. m=18, B. m=2, C. m=-2, D. m=-18.
Funkcja \( f\left ( x \right )=\left ( -\frac{1}{3}m+6 \right )x-2\) nie ma miejsc zerowych dla:   A. \(m=18\)            B. \(m=2\)        ...
21. Wykres funkcji kwadratowej y=2(x-1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-5, B. y=-4, C. y=1, D. y=-1.
Wykres funkcji kwadratowej \( y=2\left ( x-1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-5\)           B....
22. Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji y=-2(x+1)^2-3 wynoszą: A. (1,-3), B. (-1,-3), C. (-1,3), D. (1,3)
Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji \( y=-2\left ( x+1 \right )^{2}-3\) wynoszą:   A. \( \left ( 1,-3 \right )\)            B. \( \left (...

zadania otwarte Wyników: 7

23. Zapisz wzór dowolnej funkcji, której wykresem jest parabola i która spełnia warunek: funkcja rosnąca w przedziale (- nieksończoność, -1>, malejaca w przedziale <-1, + niekończoność), a zbiorem jej wartości jest przedział (- nieskończoność, 2>.
Zapisz wzór dowolnej funkcji, której wykresem jest parabola i która spełnia warunek: funkcja jest rosnąca w przedziale \( \left ( -\infty ,-1 \right \rangle\), malejąca w przedziale \( \left \langle...
24. Zbadaj monotoniczność funkcji y=2x^2-2x+3.
Zbadaj monotoniczność funkcji \( y=2x^{2}-2x+3\).
25. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=3x^2+2x+1.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=3x^{2}+2x+1\).
26. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=(x+3)^2.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=\left ( x+3 \right )^{2}\).
27. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=(x-2)(x+3).
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\).
28. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=x^2+5.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=x^{2}+5\).
29. Napisz wzór funkcji f(x)=2x^2+bx+c w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej miejsca zerowe są rozwiązaniami równania |x-3|=5.
Napisz wzór funkcji \( f\left ( x \right )=2x^{2}+bx+c\) w postaci kanonicznej wiedząc, że jej miejsce zerowe są rozwiązaniami równania \( \left | x-3 \right |=5\).

zadania zamknięte Wyników: 1

30. Odległość środka odcinka o końcach M=(-1,-1) i N=(-5,0) od początku układu współrzędnych wynosi ...
Odległość środka odcinka o końcach \(M=\left ( -1,-1 \right )\) i \(N=\left ( -5,9 \right )\) od początku układu współrzędnych wynosi:   A....

zadania zamknięte Wyników: 5

31. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x-2|>=3
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-2 \right |\geq 3\)  ...
32. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+6|>3.
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x+6 \right |>3\).  ...
33. Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy
Wskaż nierówność, której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy \( \left \langle -4,2 \right \rangle\).   A. \( \left | x+1 \right |\geq 3\)     B. \( \left | x+1 \right |\leq...
34. Zbiór rozwiązań nierówności |x-3|>=1 jest przedstawiony na rysunku:
Zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-3 \right |\geq 1\) jest przedstawiony na rysunku:  ...
35. Suma przedziałów podanych jest zbiorem rozwiązań nierówności:
Suma przedziałów \(\left ( -\infty,-12 \right \rangle \cup \left \langle 12,+\infty \right )\) jest zbiorem rozwiązań nierówności:   A. \(\left | x \right |<12\)    ...

zadania zamknięte Wyników: 8

36. Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności
Przedział zaznaczony na osi liczbowej jest zbiorem rozwiązań nierówności   A. \(\left | x+1 \right |\leq 1\)       B. \(\left | x+1 \right |\geq...
37. Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności x/4+1/6
Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności \(\frac{x}{4}+\frac{1}{6}<\frac{x}{3}\).   A. \(\left ( -\infty ,-2 \right...
38. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+5)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle -2,+\infty \right...
39. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>=4x jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}\geq 4x\) jest:   A. \( \left ( -\infty ,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right...
40. Zbiorem rozwiązań nierówności -x^2+5x>0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-x^{2}+5x>0\) jest:   A. \(\left ( 0,5 \right )\)           B. \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right...
41. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=x-1 z parabolą o równaniu y=x^2+2 ?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=x-1\) z parabolą o równaniu \(y=x^{2}+2\)?   A. \(0\)                B....
42. Zbiorem rozwiązań nierówności (x+3)(x-2)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-\left ( x+3 \right )\left ( x-2 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-3 \right \rangle\cup \left \langle2,\infty \right )\)     B. \(\left...
43. Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.
Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.   A. \(\left | x-2 \right |>4\)      B. \(\left | x-2 \right...

nierówności kwadratowe Wyników: 13

44. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
45. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
46. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
47. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
48. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
49. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
50. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
51. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
52. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
53. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
54. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
55. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?
56. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?

równania z wartością bezwzględną Wyników: 2

57. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.
58. Rozwiąż podane równanie z wartością bezwzględną.

nierówności z wartoscią bezwzględną Wyników: 3

59. Przedstaw na na osi liczbowej podane zbiory.
60. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
61. Zaznacz na osi liczbowej zbiór punktów, których współrzędne spełniają podany warunek.

przedziały liczbowe Wyników: 25

62. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych.
63. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
64. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
65. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
66. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
67. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
68. Zapisz podane zbiory w postaci przedziałów liczbowych.
69. Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do podanego przedziału liczbowego.
70. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące dp podanego przedziału liczbowego.
71. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące dp podanego przedziału liczbowego.
72. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.
73. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych niedodatnich.
74. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb rzeczywistych ujemnych.
75. Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek. Zapisz go w postaci przedziału liczbowego.
76. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
77. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór.
78. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich obydwie różnice i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
79. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich iloczyn i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
80. Dane są przedziały liczbowe. Określ ich sumę i podaj interpretację graficzną rozwiązania.
81. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich różnicę i zaznacz ją na osi liczbowej.
82. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich iloczyn i zaznacz ją na osi liczbowej.
83. Mając dane przedziały liczbowe, wyznacz ich iloczyn i zaznacz go na osi liczbowej.
84. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
85. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?
86. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór liczbowy. Czy jest to przedział liczbowy ?

liczba elementów zbioru Wyników: 1

87. Czy zbiór rozwiązań nierówności x > -3 jest skończony, nieskończony czy pusty ?

miejsca zerowe funkcji kwadratowej Wyników: 1

88. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: