Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

geometria analityczna

Tag: geometria analityczna
Znaleziono 68 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 41

1. Dane są punkty A=(1,-4) i B=(2,3). Odcinek AB ma długość ...
Dane są punkty \( A=\left ( 1,-4 \right )\) i \(B=\left ( 2,3 \right )\). Odcinek \(AB\) ma długość   A. \(1\)           B. \(...
2. Styczną do okęgu (x-1 )^2+y^2-4=0 jest prosta o równaniu ...
Styczną do okęgu \( \left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}-4=0\) jest prosta o równaniu   A. \(x=1\)            B. \(x=3\)           C....
3. Proste o równaniach y=2x+3 oraz y=-1/3x+2 : A.są równoległe i różne, B. są prostopadłe, C. przecinają się pod kątem innym niż prosty, D. pokrywają się
Proste o równaniach \(y=2x+3\) oraz \( y=-\frac{1}{3}x+2\)   A. są równoległe i...
4. Wskaż równanie okręgu o promieniu 6 ...
Wskaż równanie okręgu o promieniu \(6\)   A. \(x^{2}+y^{2}=3\)    B. \(x^{2}+y^{2}=6\)    C. \(x^{2}+y^{2}=12\)    D. \(x^{2}+y^{2}=36\)
5. Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y=-3x+5 jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy   A. \( -\frac{1}{3}\)           B....
6. Dany jest okrąg o równaniu (x-5)^2+(y+1)^2=25. Długość tego okręgu jest równa ...
Dany jest okrąg o równaniu \(\left ( x-5 \right )^{2}+\left ( y+1 \right )^{2}=25\). Długość tego okręgu jest równa:   A. \(25\pi\)            B....
7. Punkty A=(-3,-5) i B=(4,-1) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -3,-5 \right )\) i \( B=\left ( 4,-1 \right )\) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy:   A. \(...
8. Prosta l ma równanie y=-7x+2. Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1) ma postać ...
Prosta \(l\) ma równanie \(y=-7x+2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\)  i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,1 \right )\) ma postać:   A. \(y=7x-1\)    B....
9. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-2) i promieniu r=pierwiastek z 2.
Wskaż równanie okręgu o środku \( S=\left ( 1,-2 \right )\) i promieniu \(r=2\).   A. \(\left ( x-1 \right )^{2}+\left ( y+2 \right...
10. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2+4x-6y-221=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \(x^{2}+y^{2}+4x-6y-221=0\) ma współrzędne:   A. \(S=\left ( -2,3 \right )\)    B. \(S=\left ( 2,-3 \right )\)     C. \(S=\left ( -4,6 \right...
11. Punkty A=(-1,3) i B=(7,9) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy ...
Punkty \( A=\left ( -1,3 \right )\) i \( B=\left ( 7,9 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta \(ABCD\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:   A....
12. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x-7...
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=2x-7\).   A. \( y=-2x+7\)    B. \( y=-\frac{1}{2}x+5\)    C. \( y=\frac{1}{2}x+2\)    D....
13. Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu y=4x+5 ?
Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y=4x+5\)?   A. \(y=-4x+3\)   B. \( y=-\frac{1}{4}x+3\)   C. \( y=\frac{1}{4}x+3\)   D. \( y=4x+3\)
14. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y=3-5x jest równy ...
Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem \(y=3-5x\) jest równy:   A. \( -\frac{1}{3}\)           B. \(3\)...
15. Prostą prostopadłą do prostej x+2y+5=0 jest ...
Prostą prostopadłą do prostej \(x+2y+5=0\) jest:   A. \( y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\)   B. \(x+y+1=0\)   C. \(y-1=2x\)   D. \(y=-5-2x\)
16. Środek okręgu o równaniu x^2+y^2-6x+8y-11=0 ma współrzędne ...
Środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-6x+8y-11=0\) ma współrzędne:   A. \( S=\left ( -3,4 \right )\)       B. \( S=\left ( -6,8 \right )\)      C. \(...
17. Odległość środka odcinka o końcach M=(-1,-1) i N=(-5,0) od początku układu współrzędnych wynosi ...
Odległość środka odcinka o końcach \(M=\left ( -1,-1 \right )\) i \(N=\left ( -5,9 \right )\) od początku układu współrzędnych wynosi:   A....
18. Przekątna PQ rombu PRQS leży na prostej o równaniu y=0,2x oraz R=(-2,9). Wówczas przekatna RS zawiera się w prostej ...
Przekątna \(PQ\) rombu \(PRQS\) leży na prostej o równaniu \(y=0,2x\) oraz \( R=\left ( -2,9 \right )\). Wówczas przekątna \(RS\) zawiera się w prostej o równaniu:   A. \(...
19. Prosta o równani (a-5)x+y-3=0 przecina prostą x+by+1=0 w punkcie P=(-1,2), gdy ...
Prosta o równaniu \( \left ( a-5 \right )x+y-3=0\) przecina prostą o równaniu \(x+by+1=0\) w punkcie \( P=\left ( -1,2 \right )\), gdy:   A. \(a=0\) i \(b=-2\)   B. \(a=4\) i...
20. Prosta o równaniu y=ax+b jest równoległa do prostej o równaniu y=-5x+1 oraz przechodzi przez punkt P=(1/2,0), gdy ...
Prosta o równaniu \(y=ax+b\) jest równoległa do prostej o równaniu \(y=-5x+1\) oraz przechodzi przez punkt \( P=\left ( \frac{1}{2},0 \right )\), gdy:   A. \( a=\frac{1}{5}\) i \(...
21. Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu 4 i środku w punkcie S=(3,0) z prostą o równaniu y=x-1 jest równa ...
Liczba punktów wspólnych okręgu o promieniu \(4\) i środku w punkcie \( S=\left ( 3,0 \right )\) z prostą o równaniu \(y=x-1\) jest równa:   A. \(0\)           B....
22. Punkty A=(-2,-4) i B=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe ...
Punkty \( A=\left ( -2,-4 \right )\) i \( B=\left ( 4,2 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Pole koła opisanego na tym kwadracie jest równe:   A. \(...
23. Odległość środka okręgu o równaniu x^2+y^2-2y-3=0 od początku układu współrzędnych jest równa ...
Odległość środka okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-2y-3=0\) od początku układu współrzędnych jest równa:   A. \(2\)            B....
24. Punkty A=(2,4), B=(-1,-2) i P=(w,k) są współliniowe, gdy ...
Punkty \( A=\left ( 2,4 \right ),B=\left ( -1,-2 \right )\) i \( P=\left ( w,k \right )\), dla \( w,k\in R\), są współliniowe, gdy:   A. \(w=2k\)            B....
25. Prosta o równaniu y=3x-6 wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe ...
Prosta o równaniu \(y=3x-6\) wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt, którego pole jest równe:   A. \(6\)           B....
26. Do prostej l należą punkty P=(1,-4) i Q=(-1,-2). Współczynnik kierunkowy prostej l jest równy ...
Do prostej \(l\) należą punkty \( P=\left ( 1,-4 \right )\) i \( Q=\left ( -1,-2 \right )\). Współczynnik kierunkowy prostej \(l\) jest równy:   A. \(-3\)           B....
27. Okrąg o równaniu (x-2)^2+y^2=3 i oś OY ...
Okrąg o równaniu \( \left ( x-2 \right )^{2}+y^{2}=3\) i oś \(OY\):   A. mają jeden punkt wspólny        B. mają dwa punkty wspólne C. nie mają punktów...
28. Wskaż równanie okręgu o środku S=(1,-3) i promieniu równym pierwiatkowi z liczby 2 ...
Wskaż równanie okręgu o środku \(S=\left ( 1,-3 \right )\) i promieniu \(r=\sqrt{2}\).   A. \(\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-3 \right...
29. Proste o równaniach: y=3x-4 i y-3x=6 ...
Proste o równaniach: \(y=3x-4\) i \(y-3x=6\):   A. są równoległe i nie mają punktów wspólnych B. mają jeden punkt wspólny C. są prostopadłe i maja jeden punkt wspólny D. pokrywają się
30. Punkt P=(2-m,1) jest środkiem odcinka o końcach A=(2,-1) , B=(4,3). Wyznacz m.
Punkt \( P=\left ( 2-m,1 \right )\), gdzie \( m\in R\), jest środkiem odcinka \(AB\) takiego, że \( A=\left ( 2,-1 \right )\) i \( B=\left ( 4,3 \right )\). Zatem:   A....
31. Środkiem odcinka KB, gdzie B=(-3,2), jest punkt S=(-2,0). Wtedy ...
Środkiem odcinka \(KB\), gdzie \(B=\left ( -3,2 \right )\), jest punkt \(S=\left ( -2,0 \right )\). Wtedy:   A. \(K=\left ( 2,-3 \right )\)   B. \(K=\left ( -\frac{3}{2},-1 \right...
32. Prosta o równaniu 2x+3y-6=0 przecina oś OX w punkcie P i oś OY w punkcie R. Wtedy ...
Prosta o równaniu \(2x+3y-6=0\) przecina oś \(OX\) w punkcie \(P\) i oś \(OY\) w punkcie \(R\). Wtedy:   A. \( P=\left ( -\frac{1}{3},0 \right )\) i \( R=\left ( 0,\frac{1}{2} \right...
33. Prosta l ma równanie y=-1/3x+2. Prosta prostopadła do prostej ll przechodząca przez punkt P=(pi ,0) ma równanie ...
Prosta \(l\) ma równanie \( y=-\frac{1}{3}x+2\). Prosta prostopadła do prostej \(l\) przechodząca przez punkt \( P=\left ( \pi ,0 \right )\) ma równanie:   A. \( y=\pi...
34. Prosta k ma równanie 6x-3y-1=0. Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej k ...
Prosta \(k\) ma równanie \(6x-3y-1=0\). Wskaż równanie, które jest równaniem prostej równoległej do prostej \(k\)   A. \(y=-2x\)         B....
35. Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=3x+2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu ...
Wykres funkcji liniowej określonej wzorem \( f\left ( x \right )=3x+2\) jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:   A. \( y=-\frac{1}{3}x-1\)     B. \(...
36. Promień okręgu o równaniu (x-1)^2+y^2=16 jest równy ...
Promień okręgu o równaniu \(\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=16\) jest równy:   A. \(1\)           B....
37. Dane są punkty A=(-2,3) oraz B=(4,6). Długość odcinka AB wynosi ...
Dane są punkty \(A=\left ( -2,3 \right )\), oraz \(B=\left ( 4,6 \right )\). Długość odcinka \(AB\) wynosi:   A. \(\sqrt{208}\)           B....
38. Nierówność x^2+y^2-2y+6x+10<=0 przedstawia na płaszczyźnie ...
Nierówność \( x^{2}+y^{2}-2y+6x+10\leq 0\) przedstawia na płaszczyźnie:   A. okrąg           B....
39. Punkt P=(pierwiastek(2),a) należy do prostej o równaniu pierwiastek(2)x-2y+3pierwiastek(2)=0. Wynika stąd, że ...
Punkt \( P=\left ( \sqrt{2},a \right )\) należy do prostej o równaniu \( \sqrt{2}x-2y+3\sqrt{2}=0\). Wynika stąd, że:   A. \( a=-2\sqrt{2}\)      B. \(...
40. Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=-x+2 z okęgiem o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 2?
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu \(y=-x+2\) z okręgiem o środku w początku układu współrzędnych i promieniu \(2\)?   A. \(0\)            B....
41. Punkty A=(1,-2), C=(4,2) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa ...
Punkty \(A=\left ( 1,-2 \right ), C=\left ( 4,2 \right )\) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego \(ABC\). Wysokość tego trójkąta jest równa   A. \(...

zadania otwarte Wyników: 18

42. Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu -3x+y-4=0 i przechodzącej przez punkt P=(-1,-4).
Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(-3x+y-4=0\) i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( -1,-4 \right )\).
43. Oblicz pole czworokąta ABCD, którego wierzchołki mają współrzędne: A=(-2,1), B=(-1,-3), C=(2,1), D=(0,5).
Oblicz pole czworokąta \(ABCD\), którego wierzchołki mają współrzędne: \( A=\left ( -2,1 \right )\), \(B=\left ( -1,-3 \right )\), \(C=\left ( 2,1 \right )\), \(D=\left ( 0,5 \right )\).
44. Proste o równaniach y=-9x-1 i y=a^2x+5 są prostopadłe. Wyznacz liczbę a.
Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).
45. Punty A=(-3,-5), B=(4,-1), C=(-2,3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Oblicz długość ramienia tego trójkąta.
Punkty \( A=\left ( -3,-5 \right )\) ,  \( B=\left ( 4,-1 \right )\),  \( C=\left ( -2,3 \right )\) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Oblicz długość ramienia tego trójkąta.
46. Punkty A=(-9,-3) i B=(5,5) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC, w którym AB jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka C wiedząc, że leży on na osi Ox.
Punkty \(A=\left ( -9,-3 \right )\) i \(B=\left ( 5,5 \right )\) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego \(ABC\), w którym \(AB\) jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka \(C\)...
47. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o równaniu x^2+y^2-2x+4y-5=0.
Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez środek okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-2x+4y-5=0\)
48. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty A=(2,5) i C=(6,7) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz równanie prostej BD.
W układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty \( A=\left ( 2,5 \right )\) i \(C=\left ( 6,7 \right )\) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Wyznacz równanie prostej \(BD\).
49. Oblicz odległość punktu A od środka odcinka BC, gdzie A=(1,3) , B=(4,7) , C=(-2,-3).
Oblicz odległość punktu \(A\) od środka odcinka \(BC\), gdzie \( A=\left ( 1,3 \right )\), \(B=\left ( 4,7 \right )\), \(C=\left ( -2,-3 \right )\).
50. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie zaznaczono punkty A=(2,0) oraz B=(4,0). Wyznacz wszystkie możliwe położenia punktu C, dla którego ABC jest trójkątem równoramiennym o podstawie AB i polu 3.
W układzie współrzędnych na płaszczyźnie zaznaczono punkty: \( A=\left ( 2,0 \right )\) oraz \(B=\left ( 4,0 \right )\). Wyznacz wszystkie możliwe położenia punktu \(C\), dla których \(ABC\) jest...
51. Ile punktów wspólnych ma okrąg o równaniu x^2+(y-3)^2=6 z prosta o równaniu 3x+y-15=0 ?
Ile punktów wspólnych ma okrąg o równaniu \( x^{2}+\left ( y-3 \right )^{2}=6\) z prostą o równaniu \(3x+y-15=0\)?
52. Punkt B=(-1,9) należy do okręgu stycznego do osi x w punkcie A=(2,0). Wyznacz równanie tego okręgu.
Punkt \( B=\left ( -1,9 \right )\) należy do okręgu stycznego do osi \(Ox\) w punkcie \( A=\left ( 2,0 \right )\). Wyznacz równanie tego okręgu.
53. W kwadracie ABCD dane są wierzchołek A=(1,-2) i środek symetrii S=(2,1). Oblicz pole kwadratu ABCD.
W kwadracie \(ABCD\) dane są: wierzchołek \( A=\left ( 1,-2 \right )\) i środek symetrii \( S=\left ( 2,1 \right )\). Oblicz pole kwadratu \(ABCD\).
54. Dany jest odcinek AB, w którym środek ma współrzędne S=(2,-5), oraz koniec B=(9,-3). Wyznacz współrzędne punktu A.
Dany jest odcinek \(AB\), w którym środek ma współrzędne \( S=\left ( 2,-5 \right )\), oraz koniec \( B=\left ( 9,-3 \right )\). Wyznacz współrzędne punktu \(A\).
55. Wykaż, że prosta o równaniu y=-2x-1 jest styczna do okręgu o równaniu ( x-3)^2+(y+2 )^2=5.
Wykaż, że prosta \(l\): \(y=-2x-1\) jest styczna do okręgu o równaniu \( \left ( x-3 \right )^{2}+\left ( y+2 \right )^{2}=5\).
56. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P=(0,8) i środek odcinka o końcach A=(-1,3) i B=(3,7).
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 0,8 \right )\) i środek odcinka \(AB\), gdzie \( A=\left ( -1,3 \right ),B=\left ( 3,7 \right )\).
57. Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC, którego wierzchołkami są punkty A=(-2,-1),B=(6,1),C=(7,10).
Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową \(CD\) trójkąta \(ABC\), którego wierzchołkami są punkty \( A=\left ( -2,-1 \right ),B=\left ( 6,1 \right ),C=\left ( 7,10 \right )\).
58. Wyznacz równanie okręgu o środku S=(3,-5) przechodzącego przez początek układu współrzędnych.
Wyznacz równanie okręgu o środku \(S=\left ( 3,-5 \right )\) przechodzącego przez początek układu współrzędnych.
59. Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 2x-y-11=0 i przechodzącej przez punkt P=(1,2).
Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(2x-y-11=0\) i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 1,2 \right )\).

wzór funkcji liniowej Wyników: 1

60. Znajdź równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

zaznaczanie punktów Wyników: 2

61. Zaznacz w układzie współrzędnych podane punkty i połącz je. Jaką figurę otrzymałeś ?
62. Zaznacz w układzie współrzędnych podane punkty i połącz je. Jaką figurę otrzymałeś ?

współrzędne wektora Wyników: 1

63. Podaj współrzędne końca wektora AB wiedząc, że jest on równy podanemu wektorowi CD.

przesuwanie figur o wektor Wyników: 4

64. Przesuń trójkąt ABC o wierzchołkach A=(1,1) , B=(2,1) , C=(1,3) o podany wektor a=[-2,-2].
65. W układzie współrzędnych przesuń punkt A o podany wektor.
66. Narysuj w układzie współrzędnych odcinek AB o danych końcach i przesuń go o podany wektor.
67. Narysuj w układzie współrzędnych odcinek CD o danych końcach i przesuń go o podany wektor.

równość wektorów Wyników: 1

68. Czy wektory o podanych końcach są równe ?

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: