Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

funkcje trygonometryczne

Tag: funkcje trygonometryczne
Znaleziono 39 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 8

1. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość a. Kąt ostry przy tym boku ma miarę A. Wykaż, że sinA + cosA>1.
2. Kąt A jest ostry i sinA/cosA + cosA/sinA=2. Oblicz wartość wyrażenia sinAcosA.
3. Kąt A jest ostry i jego sinus wynosi 8/17. Oblicz wartość podanego wyrażenia.
4. Kąt A jest ostry i tgA=4/3. Oblicz sinA+cosA.
5. Znając sumę cosinusów kątów ostrych w trójkącie prostokątnym, oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
6. Oblicz podane wyrażenie dla kąta równego 60 stopni.
7. W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku C dane są BC=6 oraz AC=2. Wyznacz wartość podanego wyrażenia.
8. Dany jest kąt ostry i jego sinus wynosi 1/4. Oblicz wartość podanego wyrażenia.

zadania otwarte Wyników: 3

9. Dany trójkąt prostokatny ABC o przeciwprostokątnej AB. Wiemy, że sinA=0,3 i AC=7. Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.
10. W trójkącie równoramiennym dane są długości ramion - 10 cm oraz wysokość opuszczona na podstawę - 5 cm. Oblicz miary jego kątów.
11. Ramię trapezu równoramiennego wynosi 10 cm, a obwód 40 cm. Oblicz długości jego podstaw, wiedząc, że tg kąta ostrego wynosi 3/4.

zadania otwarte Wyników: 2

12. Wysokość ostroslupa prawidłowego czworokątnego jest równa 8. Krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 40 stopni. Oblicz jegobjętość.
13. W graniastosłupie czworokątnym prawidłowym przekątna m jest nachylona do podstawy pod kątem A takim, że sinA=0,2.Oblicz objętość

zadania zamknięte Wyników: 17

14. Kąt A jest ostry i tgA=12/5. Wówczas cosA jest równy ...
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{12}{5}\). Wówczas \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
15. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wyznacz miarę kąta A.
16. Wiedząc, że kąt jest ostry oraz dany jest jego kosinus, wskaż prawdziwe równości.
17. Oblicz wartość podanego wyrażenia, korzystając z wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.
18. Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt A trójkąta prostokątnego. Która równość jest prawdziwa?
19. Kąt A jest ostry i sinA=3/4. Oblicz wartość wyrażenia 2-(cosA)^2.
20. Kąt A jest ostry i jego cosinus wynosi 0,9. Oblicz ile wynosi ten kąt.
21. Dany jest sinus kąta ostrego równy 3/11. Oblicz cosinus tego kąta.
22. Dany jest kąt ostry, którego sinus wynosi 3/4. który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
23. Kąt A jest ostry oraz jego sinus wynosi 0,25. Oblicz kosinus tego kąta.
24. Tangens kąta ostrego wynosi 0,5. Który z podanych warunków spełnia ten kąt ?
25. Mając dane długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego, oblicz sinus wskazanego kąta.
26. Ile wynosi wartość sinusa kąta 60 stopni ?
27. Oblicz wartość podanego wyrażenia stosując wzory i związki trygonometryczne.
28. Znając sinus kąta ostreg równy 1/3, oblicz tangens tego kąta.
29. W trójkącie prostokątnym kąt A jest większy od kąta B. Która z podanych nierówności jest prawdziwa?
30. Kąt A jest ostry sinA =8/9. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{8}{9}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....

zadania zamknięte Wyników: 9

31. W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi
W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:   A....
32. Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60 stopni. Oblicz pole tego rombu.
33. Oblicz wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni.
34. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Oblicz wysokość tego trapezu.
35. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Oblicz powierzchnię zacieniowanego trójkąta.
36. Oblicz kąt ostry prostokątnego trapezu jeśli wiadomo, że jego ramię jest dwa razy większe od różnicy jego podstaw.
37. Wiedząc, że wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2, oblicz długość boku tego trójkąta.
38. Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę 30 stopni. Oblicz wysokość tego rombu.
39. Oblicz wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu podanej długości.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: