Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

funkcje trygonometryczne

Tag: funkcje trygonometryczne
Znaleziono 39 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 8

1. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość a. Kąt ostry przy tym boku ma miarę A. Wykaż, że sinA + cosA>1.
W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość \(a\). Kąt ostry przy tym boku ma miarę \(\alpha\). Wykaż, że \(\sin \alpha +\cos \alpha >1\).
2. Kąt A jest ostry i sinA/cosA + cosA/sinA=2. Oblicz wartość wyrażenia sinAcosA.
Kąt \( \alpha\) jest ostry i \(\frac{\sin \alpha }{\cos \alpha }+\frac{\cos \alpha }{\sin \alpha }=2\). Oblicz wartość wyrażenia \(\sin \alpha \cdot \cos \alpha\).
3. Kąt A jest ostry i jego sinus wynosi 8/17. Oblicz wartość podanego wyrażenia.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \( \cos \alpha =\frac{8}{17}\). Oblicz \( \sqrt{\operatorname{tg}^{2}\alpha +1}\).
4. Kąt A jest ostry i tgA=4/3. Oblicz sinA+cosA.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{4}{3}\). Oblicz \(\sin \alpha +\cos \alpha\)
5. W pewnym trójkącie prostokątnym suma cosinusów kątów ostrych jest równa 2*pierwiastek(3)/3. Oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
W pewnym trójkącie prostokątnym suma cosinusów kątów ostrych jest równa \(\frac{2\sqrt{3}}{3}\). Oblicz iloczyn sinusów tych kątów.
6. Oblicz a-b, gdy a=(sinA)^4 - (cosA)^4, b=1-4(sinA)^2*(cosA)^2 dla A=60 stopni.
Oblicz \(a-b\), gdy \(a=\sin ^{4}\alpha -\cos ^{4}\alpha ,b=1-4\sin ^{2}\alpha \cdot \cos ^{2}\alpha\) dla \(\alpha =60^{\circ}\).
7. W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku C dane są BC=6 oraz AC=2. Wyznacz wartość wyrażenia cosA-sinA, gdzie A jest mniejszym kątem ostrym w tym trójącie.
W trójkącie prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku \(C\) dane są \(\left | BC \right |=6,\left | AC \right |=2\). Wyznacz wartość wyrażenia \(W=\cos \alpha -\sin \alpha\), gdzie \(\alpha\)...
8. Kąt A jest ostry sinA=1/4. Oblicz 3+2(tgA)^2.
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{1}{4}\). Oblicz \(3+2\operatorname{tg}^{2}\alpha\).

zadania otwarte Wyników: 3

9. Dany jest trójkąt prostokatny ABC o przeciwprostokątnej AB, taki, że sinBAC=0,3 i AC=7. Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.
Dany jest trójkąt prostokątny \(ABC\) o przeciwprostokątnej \(AB\), taki że: \( \sin \angle BAC=0,3\) i \(\left | AC \right |=7\). Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.
10. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|=10cm, wysokość poprowadzona z wierzchołka C jest równa 5cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Odpowiedź podaj w stopniach.
W trójkącie równoramiennym \(ABC\), w którym \( \left | AC \right |=\left | BC \right |=10\) cm, wysokość poprowadzona z wierzchołka \(C\) jest równa \(5\) cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta....
11. Dany jest trapez równoramienny ABCD. Ramię tego trapezu ma długość 10 cm, a obwód wynosi 40 cm. Oblicz długości podstawy tego trapezu, jeśli wiadomo, że tgA =3/4, gdzie A jest kątem ostrym tego trapezu.
Dany jest trapez równoramienny \(ABCD\). Ramię tego trapezu ma długość \(10cm\), a obwód wynosi \(40cm\). Oblicz długości podstawy tego trapezu, jeśli wiadomo, że \( \operatorname{tg}\alpha...

zadania otwarte Wyników: 2

12. Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 8. Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 40 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa \(8\). Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(40 ^{\circ}\). Oblicz objętość tego ostrosłupa.
13. W graniastosłupie czworokątnym prawidłowym przekątna o długości m jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem A. Wiadomo, że sinA=0,2. Wyznacz objętość tego graniastosłupa.
W graniastosłupie czworokątnym prawidłowym przekątna o długości \(m\) jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \( \alpha\). Wiadomo, że \( \sin \alpha =0,2\). Wyznacz objętość tego...

zadania zamknięte Wyników: 17

14. Kąt A jest ostry i tgA=12/5. Wówczas cosA jest równy ...
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{12}{5}\). Wówczas \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
15. Kąt A jest ostry oraz sinA=cos47. Wtedy miara kąta A jest równa:
Kąt \(\alpha\) jest ostry oraz \(\sin \alpha =\cos 47^{\circ}\). Wtedy miara kąta \(\alpha\) jest równa:   A....
16. Kąt A jest ostry i cosA =5/13. Wtedy
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha =\frac{5}{13}\). Wtedy   A. \(\sin \alpha =\frac{12}{13}\) oraz \(\operatorname{tg}\alpha...
17. Wartość wyrażenia sin30*cos 60-2tg45 jest równa
Wartość wyrażenia \(\sin30^{\circ}\cdot \cos 60^{\circ}-2\operatorname{tg}45^{\circ}\) jest równa   A....
18. Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt A trójkąta prostokątnego. Która równość jest prawdziwa?
Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt \(\alpha\) trójkąta prostokątnego (zobacz rysunek). Wtedy   A. \(\cos \alpha =\frac{5}{13}\)       B. \(\operatorname{tg}\alpha...
19. Kąt A jest ostry i sinA=3/4. Wartość wyrażenia 2-(cosA)^2 jest równa
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha=\frac{3}{4}\). Wartość wyrażenia \(2-\cos ^{2}\alpha\) jest równa   A....
20. Kąt A jest ostry i cosA=0,9. Wówczas:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha=0,9\). Wówczas:   A. \(\alpha<30^{\circ}\)                B....
21. Kąt A jest ostry i sinA=3/11. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{3}{11}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....
22. Kąt A jest ostry sinA=3/4. Wówczas:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{3}{4}\). Wówczas:   A. \(\alpha <30^{\circ}\)                B. \(\alpha...
23. Kąt A jest ostry i sinA=1/4. Wówczas
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{1}{4}\). Wówczas:   A. \(\cos \alpha <\frac{3}{4}\)       B. \(\cos \alpha...
24. Kąt A jest kątem ostrym i tgA=1/2. Jaki warunek spełnia kąt A?
Kąt \(\alpha\) jest kątem ostrym i \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\). Jaki warunek spełnia kąt \(\alpha\)?   A. \(\alpha<30...
25. Dane są długości boków |BC|=5 i |AC|=3 trójkąta prostokątnego ABC o kącie ostrym beta (zobacz rysunek). Wtedy:
Dane są długości boków \(\left | BC \right |=5\) i \(\left | AC \right |=3\) trójkąta prostokątnego \(ABC\) o kącie ostrym \(\beta\) (zobacz rysunek). Wtedy:    A. \(\sin \beta...
26. Wartość sinusa kąta 60 stopni jest równa:
Wartość sinusa kąta \(60^{\circ}\) jest równa:   A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)                B....
27. Wartość wyrażenia cos 40/cos 50*tg40 wynosi:
Wartość wyrażenia \(\frac{\cos 40^{\circ}}{\cos 50^{\circ}}\cdot \operatorname{tg}40^{\circ}\) wynosi:   A. \(1\)                B....
28. Jeśli dla kąta ostrego sinA=1/3, to:
Jeśli dla kąta ostrego \(\sin \alpha =\frac{1}{3}\), to:   A. \(\operatorname{tg}\alpha =\frac{1}{2}\)        B. \(\operatorname{tg}\alpha =2\)     ...
29. W trójkącie prostokątnym kąt ostry A jest większy od kąta ostrego B. Wynika stąd, że:
W trójkącie prostokątnym kąt ostry \(\alpha\) jest większy od kąta ostrego \(\beta\). Wynika stąd, że:   A. \(\sin \beta <\sin \alpha\)    B. \( \cos \beta <\cos...
30. Kąt A jest ostry sinA =8/9. Wtedy cosA jest równy:
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\sin \alpha =\frac{8}{9}\). Wtedy \(\cos \alpha\) jest równy:   A....

zadania zamknięte Wyników: 9

31. W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi
W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:   A....
32. Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60 stopni. Pole tego rombu jest równe
Dany jest romb o boku długości \(4\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\). Pole tego rombu jest równe   A....
33. Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni jest równa
Wysokość rombu o boku długości \(6\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\) jest równa   A. \( 3\sqrt{3}\)                B....
34. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a podstawy mają długości 6 i 9. Wysokość tego trapezu jest równa
W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę \(60 ^{\circ}\), a podstawy mają długości \(6\) i \(9\). Wysokość tego trapezu jest równa   A. \(6\)              ...
35. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa
Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa A. \(3200\) cm2                B....
36. Długość ramienia BC trapezu prostokątnego jest dwa razy większa od różnicy długości jego podstaw. Kąt ABC ma miarę:
Długość ramienia \(BC\) trapezu prostokątnego jest dwa razy większa od różnicy długości jego podstaw. Kąt \(ABC\) ma miarę:   A....
37. Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2, to długość jego boku jest równa:
Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi \(2\), to długość jego boku jest równa:   A....
38. Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę 30 stopni. Wysokość rombu jest równa:
Pole rombu jest równe \(32\), a kąt ostry ma miarę \(30^{\circ}\). Wysokość rombu jest równa:   A. \(8\)               ...
39. Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu długości 2pierwiastki(2) ma długość:
Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym \(60^{\circ}\) i ramieniu długości \(2\sqrt{3}\) ma długość:   A. \(\sqrt{3}\)                B....

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: