Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

funkcja liniowa

Tag: funkcja liniowa
Znaleziono 66 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 14

1. Funkcja liniowa f (x )=1/2x-6 A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6), C.jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6), D.jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,-6)
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-6\)   A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left ( 0,6 \right )\) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt \(\left...
2. Funkcja liniowa f(x)=(m+2)x+2m jest rosnąca, gdy: A. m jest mniejsze od -2, B. m jest mniejsze od 2, C. m>-2, D. m>-4
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m+2 \right )x+2m\) jest rosnąca, gdy   A. \(m<-2\)           B....
3. Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y=-2x+4 i y=-x-2. Punkt P leży w układzie współrzędnych w ćwiartce: A. pierwszej, B. drugiej, C. trzeciej, D. czwartej
Punkt \(P\) jest punktem przecięcia się wykresów funkcji \(y=-2x+4\) i \(y=-x-2\). Punkt \(P\) leży w układzie współrzędnych w ćwiartce:   A....
4. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A=(1,2) i B=(-2,5). Funkcja f ma wzór: A. f(x)=x+3, B. f(x)=x-3, C. f(x)=-x-3, D. f(x)=-x+3
Do wykresu funkcji liniowej \(f\) należą punkty \(A=\left ( 1,2 \right )\) i \(B=\left ( -2,5 \right )\). Funkcja \(f\) ma wzór   A. \(f\left ( x \right )=x+3\)  B. \(f\left ( x \right...
5. Funkcja liniowa f(x)=(m-2)x-11 jest rosnąca dla: A. m>2, B. m>0, C. m<13, D. m<11
Funkcja liniowa \(f\left ( x \right )=\left ( m-2 \right )x-11\) jest rosnąca dla   A. \(m>2\)           B. \(m>0\)            C....
6. Funkcja liniowa określona wzorem f(x)=-pierwiastek(2)+4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba A. -2pierwiastek(2), B. pierwiastek(2)/2, C.-pierwiastek(2)/2, D.2pierwiastek(2)
Funkcja liniowa określona jest wzorem \(f\left ( x \right )=-\sqrt{2}x+4\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba   A. \(-2\sqrt{2}\)           B....
7. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f. Funkcja f jest określona wzorem: A. y=4/3x+1, B. y=-3/4x+1 C. y=-3x+1, D. y=4x+1
Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \(f\).     Funkcja \(f\) jest określona wzorem   A. \(y=\frac{4}{3}x+1\)       B....
8. Wskaż m, dla którego funkcja liniowa określona wzorem f(x)=(m-1)x+3 jest stała.A.m=1, B.m=2, C.m=3, D.m=-1,
Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \(f\left ( x \right )=\left ( m-1 \right )x+3\) jest stała.   A. \(m=1\)           B. \(m=2\)    ...
9. Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy A. m=-2/3, B. m=-1/3, C. m=1/3, D. m=5/3.
Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy   A. \(...
10. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2-m)x+1. Wynika stąd, że: A. m=0, B. m=1, C. m=2, D. m=3.
Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 2-m \right )x+1\). Wynika stąd, że:   A. \(m=0\)           B....
11. Funkcja f(x)=(-1/3m+6)x-2 nie ma miejsc zerowych dla: A. m=18, B. m=2, C. m=-2, D. m=-18.
Funkcja \( f\left ( x \right )=\left ( -\frac{1}{3}m+6 \right )x-2\) nie ma miejsc zerowych dla:   A. \(m=18\)            B. \(m=2\)        ...
12. Funkcja określona wzorem f(x)= x+1 dla x mniejszych lub równych 0, f(x)=2 dla x=1, f(x)=0 dla x=2 jest: A. rosnąca, B. malejąca, C. malejąca w zbiorze {1,2}, D. rosnąca w zbiorze {-2,-1,0,2}.
Funkcja określona wzorem \( f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} x+1 &dla &x\leq 0 \\ 2&dla &x=1 \\0 &dla &x=2 \end{matrix}\right.\) jest:   A....
13. Liczba x=-7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x)=(3-a)x+7 dla A. a=-7, B. a=2, C. a=3, D. a=-1.
Liczba \(x=-7\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 3-a \right )x+7\) dla   A. \(a=-7\)           B. \(a=2\)...
14. Prosta l ma równanie y=2x-11. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej l. a) y=2x, b) y=-2x, c) y=-1/2x d) y=1/2x.
Prosta \(l\) ma równanie \(y=2x-11\). Wskaż równanie prostej równoległej do prostej \(l\).   A. \(y=2x\)           B....

zadania otwarte Wyników: 2

15. Proste o równaniach y=-9x-1 i y=a^2x+5 są prostopadłe. Wyznacza liczbę a.
Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).
16. O funkcji liniowej wiadomo, że f(1)=2 oraz, że do jej wykresu należy punkt P=(-2,3). Wyznacz wzór tej funkcji.
O funkcji liniowej \(f\) wiadomo, że \( f\left ( 1 \right )=2\) oraz, że do wykresu tej funkcji należy punkt \( P=\left ( -2,3 \right )\). Wyznacz wzór funkcji \(f\).

zadania zamknięte Wyników: 4

17. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x-7...
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=2x-7\).   A. \( y=-2x+7\)    B. \( y=-\frac{1}{2}x+5\)    C. \( y=\frac{1}{2}x+2\)    D....
18. Prosta o równani (a-5)x+y-3=0 przecina prostą x+by+1=0 w punkcie P=(-1,2), gdy ...
Prosta o równaniu \( \left ( a-5 \right )x+y-3=0\) przecina prostą o równaniu \(x+by+1=0\) w punkcie \( P=\left ( -1,2 \right )\), gdy:   A. \(a=0\) i \(b=-2\)   B. \(a=4\) i...
19. Prosta o równaniu y=ax+b jest równoległa do prostej o równaniu y=-5x+1 oraz przechodzi przez punkt P=(1/2,0), gdy ...
Prosta o równaniu \(y=ax+b\) jest równoległa do prostej o równaniu \(y=-5x+1\) oraz przechodzi przez punkt \( P=\left ( \frac{1}{2},0 \right )\), gdy:   A. \( a=\frac{1}{5}\) i \(...
20. Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=3x+2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu ...
Wykres funkcji liniowej określonej wzorem \( f\left ( x \right )=3x+2\) jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:   A. \( y=-\frac{1}{3}x-1\)     B. \(...

zadania otwarte Wyników: 1

21. Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 2x-y-11=0 i przechodzącej przez punkt P=(1,2).
Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(2x-y-11=0\) i przechodzącej przez punkt \( P=\left ( 1,2 \right )\).

wykres funkcji liniowej Wyników: 7

22. Naszkicuj wykres funkcji liniowej
23. Narysuj wykres funkcji liniowej
24. Narysuj wykres funkcji liniowej
25. Narysuj wykres funkcji liniowej
26. Narysuj wykres funkcji liniowej
27. Naszkicuj wykres funkcji liniowej
28. Narysuj wykres funkcji liniowej

miejsce zerowe funkcji liniowej Wyników: 5

29. Oblicz miejsce zerowe danej funkcji
30. Oblicz miejsce zerowe funkcji liniowej
31. Wyznacz miejsca zerowe funkcji
32. Wyznacz miejsce zerowe funkcji
33. Wyznacz miejsce zerowe funkcji

wzór funkcji liniowej Wyników: 5

34. Znajdź równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
35. Znajdź równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
36. Napisz wzór funkcji liniowej
37. Znajdź wzór funkcji liniowej
38. Napisz wzór funkcji liniowej

monotoniczność funkcji Wyników: 9

39. Dla jakiego parametru funkcja jest stała?
40. Dla jakiego parametru funkcja jest stała?
41. Dla jakiego parametru dana funkcja jest rosnąca?
42. Dla jakiego parametru funkcja jest stała?
43. Dla jakich m funkcja jest malejaca?
44. Dla jakiego parametru funkcja jest malejaca?
45. Dla jakiego parametru dana funkcja jest malejąca?
46. Wskaż funkcje rosnące
47. Która z funkcji jest malejąca?

równoległość prostych Wyników: 5

48. Podaj wzór prostej równoległej
49. Napisz równanie prostej równoległej
50. Napisz równanie prostej
51. Napisz równanie prostej równoległej
52. Napisz równanie prostej równoległej

punkty wspólne Wyników: 10

53. Oblicz punkt przecięcia wykresu funkcji z osią x
54. Oblicz punkt wspólny wykresu z osią rzędnych
55. Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią odciętych
56. Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią y
57. Oblicz punkty przecięcia wykresu z osią y
58. Wyznacz punkt przecięcia wykresu funkcji z osią x
59. Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią x
60. Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią x
61. Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią y
62. Oblicz punkty przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych

wartości dodatnie i ujemne Wyników: 4

63. Podaj argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie
64. Podaj argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne
65. Podaj argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne
66. Podaj argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: