Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

funkcja kwadratowa

Tag: funkcja kwadratowa
Znaleziono 162 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 23

1. Rozwiąż nierówność x^2+5x<=6.
Rozwiąż nierówność \(x^2+5x \leqslant 6\).
2. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
3. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
4. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
5. Rozwiąż nierówność x^2/2+3/2x-1>=0 i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
Rozwiąż nierówność \( \frac{x^{2}}{2}+\frac{3}{2}x-1\geq 0\) i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
6. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
7. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
8. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
9. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
10. Rozwiąż nierówność (2x-6)^2 <= 4x-13.
Rozwiąż nierówność \(\left ( 2x-6 \right )^{2}\leq 4x-13\).
11. Rozwiąż nierówność -3,5x^2+5x-pierwiastek(5)<= 0.
Rozwiąż nierówność \(-3,5x^{2}+5x-\sqrt{5}\leq 0\).
12. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: x^{2}-6,25 mniejsze od 0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(x^{2}-6,25
13. Znajdź wszystkie liczby całkowite x spełniające nierówność: 2x^2-0,6x-16,2<0.
Znajdź wszystkie liczby całkowite \(x\) spełniające nierówność: \(2x^{2}-0,6x-16,2<0\).  
14. Ile rozwiązań ma nierówność x^2-1>= 0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(x^{2}-1\geq 0\)?
15. Ile rozwiązań ma nierówność (x-1)^2>=0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(\left ( x-1 \right )^{2}\geq 0\)?
16. Ile rozwiązań ma nierówność (x-1)^2<0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(\left ( x-1 \right )^{2}<0\)?
17. Ile rozwiązań ma nierówność -5x^2+2x-1>0?
Ile rozwiązań ma nierówność \(-5x^{2}+2x-1>0\)?
18. Rozwiąż nierówność x^2+2>0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}+2>0\).
19. Rozwiąż nierówność -3x^2>=2.
Rozwiąż nierówność \(-3x^{2}\geq 2\).
20. Rozwiąż nierówność x^2-x-6<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-x-6\leq 0\).
21. Rozwiąż nierówność -x^2+18x-81<=0.
Rozwiąż nierówność \(-x^{2}+18x-81\leq 0\).
22. Rozwiąż nierówność x^2-3x+2<=0.
Rozwiąż nierówność \(x^{2}-3x+2\leq 0\).
23. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: x^2-3x-10<=0.
Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność: \(x^{2}-3x-10\leq 0\).

zadania zamknięte Wyników: 25

24. Funkcja f(x)=2x^2-4x+5 jest malejąca w przedziale: A. (2,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, 2), C. (- nieskończoność, 1), D. (1, + nieskończonośc)
Funkcja \( f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+5\) jest malejąca w przedziale:   A. \( \left ( 2,+\infty \right )\)           B. \( \left ( -\infty,2...
25. Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (- nieskończoność ,3) ma wzór: A. f(x)=-(x-3)^2+1, B. f(x)=-(x)3)^2+1, C. f(x)=-(x-1)^2+3, D. f(x)=-(x-1)^2-3
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale \(\left ( -\infty ,3 \right )\) ma wzór:   A. \(f\left ( x \right )=-\left ( x-3 \right...
26. Wyróżnik Delta jest równy 0 dla trójmianu kwadratowego: A. y=x^2+9 B. x^2-9 C. x^2-6x+9 D. y=x^2+9x
Wyróżnik \(\Delta \) jest równy \(0\) dla trójmianu kwadratowego:   A. \(y=x^{2}+9\)   B. \(y=x^{2}-9\)   C. \( y=x^{2}-6x+9\)    D. \(y=x^{2}+9x\)
27. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x)=x^2-4 jest: A. od -4, + nieskończoność) B. od -2, + nieskończoność) C. od 2, + nieskończoność) D. od 4, + nieskończoność)
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(f\left ( x \right )=x^{2}-4\) jest   A. \(\left \langle -4,+\infty \right )\)     B. \(\left \langle -2,+\infty \right )\)     C....
28. Dane są funkcje liniowe f(x)=x-2 oraz g(x)=x+4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji h(x)=f(x)*g(x).
Dane są funkcje liniowe \(f\left ( x \right )=x-2\) oraz \(g\left ( x \right )=x+4\) określone dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż, który z podanych wykresów jest wykresem funkcji...
29. Osią symetrii wykresu funkcji f(x)=-x^2-4x+7 jest prosta o równaniu A. x=-2, B. y=-2, C. x=2, D. y=2
Osią symetrii wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=-x^{2}-4x+7\) jest prosta o równaniu   A. \(x=-2\)            B. \(y=-2\)           C....
30. Liczby x1 oraz x2 są pierwiastkami równania x^2+10x-24=0 i x1jest mniejsze od x2. Oblicz 2*x1+x2: A. -22, B. -17, C. 8, D. 13
Liczby \(x_{1}\) i \(x_{2}\) są pierwiastkami równania \(x^{2}+10x-24=0\) i \(x_{1}< x_{2}\). Oblicz \(2x_{1}+ x_{2}\).   A....
31. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=-3x^2+3 jest parabola o wierzchołku w punkcie A. (3,0), B. (0,3), C. (-3,0), D. (0,-3)
Wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-3x^{2}+3\) jest parabola o wierzchołku w punkcie   A. \(\left ( 3,0 \right )\)           B....
32. Największą wartością funkcji kwadratowej f(x)=-2(x+3)^2-4 jest: A. 3, B. -2, C. -4, D. 4
Największą wartością funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-2\left ( x+3 \right )^{2}-4\) jest:   A. \(3\)           B. \(-2\)  ...
33. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej f(x) wskaż, które zdanie jest prawdziwe: A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4, B. Funkcja jest rosnąca w przedziale (-2,4),C. Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla x mniejszych od 1, D. Zbiorem wartości funkcji jest przedził ( - nieskończoność ,9).
Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )\) wskaż, które zdanie jest prawdziwe.   A. Miejscami zerowymi funkcji są liczby: \(-2\) oraz \(4\). B. Funkcja jest...
34. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^2-2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-3, B. y=-1, C. y=1, D. y=3
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=\left ( x-3 \right )^{2}-2\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-3\)            B....
35. Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x)=x^2+4x-3 w przedziale <0,3> ? A. -7, B. -4, C. -3, D. -2
Jaka jest mniejsza wartość funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=x^{2}+4x-3\) w przedziale \( \left \langle 0,3 \right \rangle\)?   A....
36. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest podany przedział (- nieskończoność, 3>: A. f(x )=-(x-2)^2+3, B. f(x)=(x-2)^2+3, C. f(x)=-(x+2)^2-3, D. f(x)=(x-2)^2-3.
Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział \( \left ( -\infty ,3 \right \rangle \).   A. \( f\left ( x \right )=-\left ( x-2 \right )^{2}+3\)        ...
37. Prosta o równaniu y=a ma dokladnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+6x-10. Wynika stą, że: A. a=3, B. a=0, C. a=-1, D. a=-3.
Prosta o równaniu \(y=a\) ma jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=-x^{2}+6x-10\). Wynika stąd, że:   A....
38. Wykres funkcji kwadratowej f(x)=3 (x+1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=1, B. y=-1, C. y=-3, D. y=-5
Wykres funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=3\left ( x+1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=1\)           B. \(y=-1\)  ...
39. Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej danym równaniem y=-x^2+4x-11 A. x=-4, B. x=-2, C. x=2, D. x=4
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^{2}+4x-11\)   A. \(x=-4\)           B....
40. Postać kanoniczna funkcji f(x)=-3x^2-12x-10, to: A. f(x)=-3(x+2)^2+2, B. f(x)=3(x+2)^2+2, C. f(x)=-3(x+2)^2+2, D. f(x)=-3(x-2)^2+2
Postać kanoniczna funkcji \( f\left ( x \right )=-3x^{2}-12x-10\) to:   A. \( f\left ( x \right )=-3\left ( x+2 \right )^{2}+2\)           B. \(...
41. Ile miejsc zerowych ma podana funkcja f(x)=-2x^2+3x-2 ? A. brak, B. jedno, C. dwa, D. trzy.
Ile miejsc zerowych ma funkcja \( f\left ( x \right )=-2x^{2}+3x-2\) ?   A. brak           B....
42. Zbiorem wartości funkcji f(x)=-1/3(x+4)^2+6 jest: A. od -6,+ nieskończoność), B. (- nieskończoność, -6>, C. (- nieskończoność, -6), D. od 6, + nieskończoność).
Zbiorem wartości funkcji \( f\left ( x \right )=-\frac{1}{3}\left ( x+4 \right )^{2}+6\) jest:   A. \( \left \langle -6,+\infty \right...
43. Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian: A. f(x)= (x-1/3)(x-3) B. f(x)= (x+1/3)(x-3), C. f(x )=(x-3)^2, D. f(x )=x^2-9.
Pierwiastki trójmianu kwadratowego są liczbami przeciwnymi. Te warunki spełnia trójmian:   A. \( f\left ( x \right )=\left ( x-\frac{1}{3} \right )\left ( x-3 \right...
44. Wykres funkcji kwadratowej y=2(x-1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu: A. y=-5, B. y=-4, C. y=1, D. y=-1.
Wykres funkcji kwadratowej \( y=2\left ( x-1 \right )^{2}-4\) nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu:   A. \(y=-5\)           B....
45. Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji y=-2(x+1)^2-3 wynoszą: A. (1,-3), B. (-1,-3), C. (-1,3), D. (1,3)
Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji \( y=-2\left ( x+1 \right )^{2}-3\) wynoszą:   A. \( \left ( 1,-3 \right )\)            B. \( \left (...
46. Do wykresu funkcji f(x)=x^2+x-2 należy punkt: A. (-1,-4), B. (-1,1), C. (-1,-1), D. (-1,-2)
Do wykresu funkcji \(f\left ( x \right )=x^{2}+x-2\) należy punkt:   A. \(\left ( -1,-4 \right )\)           B. \(\left ( -1,1 \right...
47. Wierzchołek paraboli o równaniu y=-3(x+1)^2 ma współrzędne: (-1,0), B. (0,-1), C. (1,0), D.(0,1)
Wierzchołek paraboli o równaniu \( y=-3\left ( x+1 \right )^{2}\) ma współrzędne:   A. \( \left ( -1,0 \right )\)            B. \( \left ( 0,-1 \right...
48. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem jest przedział (-2, plus nieskończonosć): A. y=-2x^2+2, B. y=-(x+1)^2-2, C. y=2(x-1)^2+2, D. y=(x+1)^2-2 .
Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem jest przedział \( \left \langle -2,\infty \right )\).   A. \( y=-2x^{2}+2\)                      ...

zadania otwarte Wyników: 18

49. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych funkcji: f(x)=1/7(x-pierwiastek(7))^2+pierwiastek(2).
Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych funkcji: \( f\left ( x \right )=\frac{1}{7}\left ( x-\sqrt{7} \right )^{2}+\sqrt{2}\).
50. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych funkcji f(x)=-pierwiastek(3)/2*(x-1/2)^2+pierwiastek(3).
Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych funkcji: \( f\left ( x \right )=-\frac{\sqrt{3}}{2}\left ( x-\frac{1}{2} \right )^{2}+\sqrt{3}\).
51. Zapisz wzór dowolnej funkcji, której wykresem jest parabola i która spełnia warunek: funkcja rosnąca w przedziale (- nieksończoność, -1>, malejaca w przedziale <-1, + niekończoność), a zbiorem jej wartości jest przedział (- nieskończoność, 2>.
Zapisz wzór dowolnej funkcji, której wykresem jest parabola i która spełnia warunek: funkcja jest rosnąca w przedziale \( \left ( -\infty ,-1 \right \rangle\), malejąca w przedziale \( \left \langle...
52. Zbadaj monotoniczność funkcji y=2x^2-2x+3.
Zbadaj monotoniczność funkcji \( y=2x^{2}-2x+3\).
53. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=-3x^2+6pierwiastek(2)x-5.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=-3x^{2}+6\sqrt{2}x-5\).
54. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=4x^2-4x+1.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=4x^{2}-4x+1\)
55. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=3x^2+2x+1.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=3x^{2}+2x+1\).
56. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=(x+3)^2.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=\left ( x+3 \right )^{2}\).
57. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=(x-2)(x+3).
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\).
58. Znajdź miejsca zerowe funkcji y=x^2+5.
Znajdź miejsca zerowe funkcji \( y=x^{2}+5\).
59. Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej f(x)=2x^2-5x+3 w przedziale <-1,2>.
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=2x^{2}-5x+3\) w przedziale \(\left \langle -1,2 \right \rangle\).
60. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 5, maksymalny przedział, w którym ta funkcja jest malejąca to (2,+ nieskończoność). Największa wartość tej funkcji f w przedziale <-8,-7> jest równa -24. Wyznacz wzór funkcji f i narysuj jej wykres.
Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f\) jest liczba \(5\), maksymalny przedział, w którym ta funkcja jest malejąca to \( \left \langle 2,+\infty \right )\). Największa wartość tej funkcji...
61. Zbirem wartości funkcji kwadratowej g jest dany przedział (-niekończoność,5>, a zbiorem rozwiązań nierówności g(x)>0 jest przedział (2,8). Wyznacz wzór funkcji g.
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej \(g\) jest przedział \( \left (-\infty ,5 \right \rangle\), a zbiorem rozwiązań nierówności \( g\left ( x \right )>0 \) jest przedział \( \left ( 2,8 \right...
62. Dla każdej liczby rzeczywistej b równanie y=1/2x^2-bx+2 opisuje parabolę. Wyznacz wszystkie wartości parametru b, dla których wierzchołek leży nad osią OX.
Dla każdej liczby rzeczywistej \(b\) równanie \( y=\frac{1}{2}x^{2}-bx+2\) opisuje pewną parabolę. Wyznacz wszystkie wartości parametru \(b\), dla których wierzchołek paraboli leży nad osią \(Ox\).
63. Oblicz największą i najmniejszą wartość danej funkcji f(x)=2x^2-4x+11 w przedziale A=<0,4>.
Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji \( f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+11\) w przedziale \(A=\left \langle 0,4 \right \rangle\).
64. Napisz wzór funkcji f(x)=2x^2+bx+c w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej miejsca zerowe są rozwiązaniami równania |x-3|=5.
Napisz wzór funkcji \( f\left ( x \right )=2x^{2}+bx+c\) w postaci kanonicznej wiedząc, że jej miejsce zerowe są rozwiązaniami równania \( \left | x-3 \right |=5\).
65. Dany jest trójmian kwadratowy f(x)=ax^2+bx+c. a) Dla a=2, b=4, c=-5 wyznacz najmniejszą i największa wartość tego trójmianu w przedziale <-3,2>. b) Wyznacz wzór trójmianu w postaci iloczynowej, jeśli wiadomo, że ma on miejsca zerowe x1=-3, x2=4, a do jego wykresu należy punkt A=(2,-20).
Dany jest trójmian kwadratowy \( f\left ( x \right )=ax^{2}+bx+c\). a) Dla \(a=2,b=4,c=-5\) wyznacz największą i najmniejszą wartość tego trójmianu w przedziale \( \left \langle -3,2 \right...
66. Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x)=x^2-6x+1 w przedziale domkniętym <0,1>.
Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej \( f\left ( x \right )=x^{2}-6x+1\) w przedziale \( \left \langle 0,1 \right \rangle\).

zadania zamknięte Wyników: 6

67. Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności x^2-7x-5 <0 jest
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^{2}-7x-5 <0\) jest   A. \(0\)                B....
68. Zbiorem rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)>=0 jest
Zbiorem rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )\geq 0\) jest   A. \(\left \langle -2,3 \right...
69. Do zbioru rozwiązań nierówności (x-2)(x+3)<0 należy liczba
Do zbioru rozwiązań nierówności \(\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )<0\) należy liczba   A....
70. Zbiorem rozwiązań nierówności -x^2+5x>0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-x^{2}+5x>0\) jest:   A. \(\left ( 0,5 \right )\)           B. \(\left ( -\infty ,0 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right...
71. Zbiorem rozwiązań nierówności x^2>7 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(x^{2}>7\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,\sqrt{7} \right )\cup \left ( \sqrt{7},\infty \right )\)     B. \( \left ( -\sqrt{7},\sqrt{7} \right...
72. Zbiorem rozwiązań nierówności (x+3)(x-2)>=0 jest:
Zbiorem rozwiązań nierówności \(-\left ( x+3 \right )\left ( x-2 \right )\geq 0\) jest:   A. \(\left ( -\infty ,-3 \right \rangle\cup \left \langle2,\infty \right )\)     B. \(\left...

sposoby opisywania ciągów Wyników: 1

73. Narysuj wykres podanego ciągu.

rozkład wielomianu na czynniki Wyników: 4

74. Stosując metodę grupowania wyrazów, rozłóż podany wielomian na czynniki.
75. Rozlóż na czynniki podany wielomian.
76. Rozłóż poniższy wielomian na czynniki.
77. Rozłóż podany wielomian na czynniki.

równania wielomianowe Wyników: 1

78. Rozwiąż podane równanie wielomianowe.

nierówności kwadratowe Wyników: 18

79. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
80. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
81. Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające podaną nierówność.
82. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
83. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
84. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
85. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.
86. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
87. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
88. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
89. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
90. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
91. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
92. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
93. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
94. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
95. Rozwiąż podaną nierówność kwadratową.
96. Ile rozwiązań ma podana nierówność kwadratowa ?

zadania tekstowe Wyników: 1

97. Jaką maksymalną wysokość osiągną krople wody poruszajace się po torach opisanych danym równaniem funkcji kwadratowej ?

najmniejsza i największa wartość Wyników: 1

98. Znajdź najmniejsza i największą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale domkniętym.

zadania optymalizacyjne Wyników: 1

99. Jaka jest największa możliwa wartość iloczynu dwóch liczb, których suma jest równa 42 ?

miejsca zerowe funkcji kwadratowej Wyników: 6

100. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.
101. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.
102. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.
103. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.
104. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.
105. Znajdź miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej podanym wzorem.

monotoniczność funkcji kwadratowej Wyników: 4

106. Zapisz wzór dowolnej funkcji, której wykresem jest parabola i która spełnia warunek: funkcja jest malejąca w przedziale ...
107. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych podanej funkcji kwadratowej.
108. Zbadaj monotoniczność podanej funkcji kwadratowej.
109. Zbadaj monotoniczność podanej funkcji kwadratowej.

postać kanoniczna Wyników: 16

110. Zapisz w postaci ogólnej wzór dowolnej funkcji kwadratowej, której największą wartością jest -7.
111. Zapisz w postaci ogólnej wzór dowolnej funkcji kwadratowej, której najmniejszą wartością jest -22.
112. Zapisz w postaci ogólnej wzór dowolnej funkcji kwadratowej, której zbiór wartości to przedział od 2 do nieskończoności.
113. Funkcja, której wykresem jest parabola, przyjmuje dla x=4 wartość maksymalną równą 5. Punkt P=(2,3) należy do tej paraboli...
114. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
115. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
116. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
117. Znajdź współrzędne wierzchołka podanej paraboli i zapisz jej wzór w postaci kanonicznej. Znajdź współrzędne punktu przecięcia ..
118. Zapisz wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku (-3/10,1/2), przechodząca przez punkt (13/10,3/5).
119. Zapisz wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku A= (-1,3), przechodząca przez punkt B=(3,-5).
120. Zapisz wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku (-2,-1), przechodząca przez punkt (0,-21).
121. Zapisz wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku A=(5,3), przechodząca przez punkt B=(6,4).
122. Zapisz wzór dowolnej funkcji, której wykresem jest parabola i która spełnia warunek: funkcja jest rosnąca w przedziale ...
123. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych funkcji kwadratowej podanej w postaci kanonicznej.
124. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych podanej funkcji kwadratowej.
125. Określ monotoniczność i liczbę miejsc zerowych podanej funkcji kwadratowej.

postać iloczynowa Wyników: 10

126. Zapisz w postaci ogólnej wzór funkcji kwadratowej o miejscach zerowych 4 oraz 6, której wykres przechodzi przez punkt (7,-3).
127. Zapisz w postaci ogólnej wzór funkcji kwadratowej o miejscach zerowych 4 oraz 6, której najmniejszą wartością jest -1.
128. Zapisz w postaci ogólnej wzór funkcji kwadratowej o miejscach zerowych 4 oraz 6, której największą wartością jest 3.
129. Zapisz wzór podanej funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.
130. Zapisz wzór podanej funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.
131. Zapisz wzór podanej funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.
132. Zapisz wzór podanej funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.
133. Zapisz w postaci iloczynowej i ogólnej wzór dowolnej funkcji kwadratowej, której miejscami zerowymi są liczby: -5 i -3.
134. Zapisz w postaci iloczynowej i ogólnej wzór dowolnej funkcji kwadratowej, której miejscami zerowymi są liczby: -2 i 4.
135. Zapisz w postaci iloczynowej i ogólnej wzór dowolnej funkcji kwadratowej, której miejscami zerowymi są liczby: 5 i 7.

postać ogólna Wyników: 10

136. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
137. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
138. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
139. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
140. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
141. Czy ramiona paraboli będącej wykresem podanej funkcji, skierowane są w dół czy w górę? Znajdź współrzędne punktu przecięcia ...
142. Zapisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, mając podane jej współczynniki.
143. Zapisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, mając podane jej współczynniki.
144. Zapisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, mając podane jej współczynniki.
145. Zapisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, mając podane jej współczynniki.

wykres funkcji Wyników: 17

146. Narysuj wykres funkcji y=-2(x+1)^2-1.
147. Narysuj wykres funkcji y=2(x-1)^2+2.
148. Narysuj wykres funkcji y=-(x+2)^2-3/4.
149. Narysuj wykres funkcji y=-x^2+1.
150. Narysuj wykres funkcji y=(x-1)^2+2.
151. Narysuj wykres funkcji y=(x+3)^2.
152. Narysuj wykres funkcji y=x^2+3.
153. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
154. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
155. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
156. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
157. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
158. Po przesunięciu paraboli y=ax^2 otrzymano wykres funkcji określonej podanym wzorem. Podaj współczynnik a i opisz w jaki sposób..
159. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=-0,x^2 o 1/4 jednostki w prawo i o 1/2 jedn w górę.
160. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=3/5x^2 o 0,4 jednostki w lewo i o 4,2 jednos w dół.
161. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=-5x^2 o 5 jednostek w dół.
162. Zapisz wzór funkcji, której wykres otrzymujemy, przesuwając wykres funkcji y=2x^2 o 3 jednostki w lewo.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: