Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

dowodzenie twierdzeń

Tag: dowodzenie twierdzeń
Znaleziono 15 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania otwarte Wyników: 1

1. Wykaż, że jeśli k i n są liczbami naturalnymi oraz 1n.

zadania otwarte Wyników: 1

2. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość a. Kąt ostry przy tym boku ma miarę A. Wykaż, że sinA + cosA>1.

zadania otwarte Wyników: 8

3. Prosta przechodząca przez wierzchołek A równoległoboku ABCD przecina jego przekątną BD w punkcie E i bok BC w punkcie F ...
4. Punkt M leży wewnątrz prostokąta ABCD. Udowodnij, że zachodzi następująca równość..
5. Dane są dwa okręgi o wspólnym środku O i średnicach AB i CD. Punkt P leży na wewnętrznym półokręgu, punkt R leży na ....
6. Punkt D leży na boku BC trójkąta ABC, w którym AC=BC. Odcinek AD dzieli trójkąt ABC na dwa trójkąty równoramienne w taki ...
7. Na boku BC trójkąta ABC wybrano punkt D tak, by kąt CAD = kątowi ABC. Odcinek AE jest dwusieczną kąta DAB. Udowodnij, że AC=CE.
8. Czworokąty ABCD i APQR są kwadratami (patrz rysunek). Udowodnij, że BP = DR.
9. Punkt E leży na ramienu BC trapezu ABCD, w którym AB i CD są jego podstawami. Udowodnij poniższą własność.
10. Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD , jego przekątne przecinają się w punkcie S. Wykaż, że SA * SD = SB * SC.

zadania otwarte Wyników: 2

11. Wykaż, że przekątna prostopadłościanu o krawędziach długości a,b, c ma długość równą pierwiastkowi z ich sumy kwadratów.
12. Prostokąt ABCD obraca sie wokół jednego oraz drugiego boku. Otrzymane walce mają równe pola całkowite. Wykaż, że ABCD to kwadrat

zadania otwarte Wyników: 2

13. Uzasadnij, że jeśli suma liczb a i b wynosi 1 oraz suma kwadratów tych liczb jest równa 7, to suma ich czwartych potęg wynosi 31
14. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność ...

zadania zamknięte Wyników: 1

15. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: a^2-b^2=200 i a+b=8. Oblicz wartość wyrażenia a-b.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: