Znajdujesz się tutaj ›› Wyszukiwarka tagów
Drukuj

ciągi liczbowe

Tag: ciągi liczbowe
Znaleziono 88 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

zadania zamknięte Wyników: 34

1. Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym an=2*7^n jest równy:
Iloraz ciągu geometrycznego w wyrazie ogólnym \(a_{n}=2\cdot 7^{n}\) jest równy:   A. \(q=2\)                     B. \(q=7\)    ...
2. Dane liczby x=3/(pierwiastek(5)-2), y= 12/(pierwiastek(5)-1) +1, z= 3/(pierwiastek(5)+2) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:
Dane liczby: \(x=\frac{3}{\sqrt{5}-2},y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1,z=3\sqrt{5}+2\) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:   A....
3. Dany jest ciąg an o wyrazie ogólnym an=-n^2+16 dla n>0. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:
Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(a_{n}=-n^{2}+16\) dla \(n\geq 1\). Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:   A. \(3\)          ...
4. Liczby x, 4, x+2 są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego.Wówczas liczba x jest równa
Liczby \(x,4,x+2\) są w podanej kolejności drugim, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa   A. \(2\)              ...
5. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy pierwiastek z 7 odjąć 5, a drugi wyraz jest równy 2 pierwiastek 7 odjąc 1 . Różnica tego ciągu jest równa.
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(\sqrt{7}-5\), a drugi wyraz jest równy \(2\sqrt{7}-1\). Różnica tego ciągu jest równa.   A....
6. Liczby 2 oraz 6 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie nalezy liczba
Liczby \(2,6\) są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba:   A....
7. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg an określony wzorem an=2n^2-9 ?
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=2n^{2}-9 \) dla \(n\geq 1\) ?   A. \(0\)                  ...
8. Dany jest nieskończony ciąg geometryczny an, w którym: a3=1 oraz a4=2/3. Wtedy
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny \(\left ( a_{n} \right )\) w którym \(a_{3}=1\) i \(a_{4}=\frac{2}{3}\). Wtedy   A. \(a_{1}=\frac{2}{3}\)           B....
9. Liczba dodatnich wyrazów a_n określonego wzorem a_n=2-1/4n, gdzie n jest wieksze lub równe od 1, jest równa
Liczba dodatnich wyrazów ciągu \(\left ( a_{n} \right )\) określonego wzorem \(a_{n}=2-\frac{1}{4}n\), gdzie \(n\geq 1\), jest równa   A. \(8\)              ...
10. W ciągu arytmetycznym a_1=3 oraz a_20=7. Wtedy suma S_20 jest równa
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3\) oraz \(a_{20}=7\). Wtedy suma \(S_{20}=a_{1}+a_{2}+...+a_{19}+a_{20}\) jest równa   A....
11. W ciągu geometrycznym a_n dane są: a_1=2 i a_2=12. Wtedy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=2\) i \(a_{2}=12\). Wtedy   A. \(a_{4}=26\)          B....
12. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=3\) i \(a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy A....
13. W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy
W ciągu arytmetycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{3}=13\) i \(a_{5}=39\). Wtedy wyraz \(a_{1}\) jest równy A....
14. Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy:
Piaty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(17\), a różnica tego ciągu jest równa \(\left ( -2 \right )\). Drugi wyraz tego ciągu jest równy: A....
15. W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (-2), a trzeci wyraz (-18). Wyznacz iloraz tego ciągu.
W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy \(\left ( -2 \right )\), a trzeci wyraz \(\left ( -18 \right )\). Iloraz tego ciągu jest równy:   A....
16. Ciąg \( a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy:
Ciąg \(  a_{n}\) jest określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\left ( n^{2}-2n \right )\) dla \(n\geqslant 1\). Wtedy: A. \(a_{3}> 3\)        ...
17. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu wynosi \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a piąty wyraz tego ciągu jest równy \(1\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
18. Liczby: -8, 4 i x+ 9 (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa:
Liczby: \(-8,4\) i \(x+1\) (w danej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:   A....
19. Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa:
Liczby: \(x-1,4\) i \(8\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba \(x\) jest równa: A. \(3\)            ...
20. Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \(\(a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że
Ciąg \((a_n)\) określony jest wzorem \((a_n)=(-3)^n(9-n^2)\) dla  \(n\geqslant 1\). Wynika stąd, że:   A. \(a_3=-81\)    ...
21. Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz a_1= oraz iloraz q=2 jest równa:
Suma czterech początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w którym pierwszy wyraz \(a_{1}=3\) oraz iloraz \(q=2\) jest równa:   A....
22. Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest:
Piątym wyrazem ciągu arytmetycznego, w którym \(a_{1}=-5\) i \(r=3\) jest: A. \(a_{5}=4\)                 B....
23. Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:
Czwarty wyraz ciągu \(a_{n}=\frac{3n-1}{n+3}\) jest równy:   A. \(a_{5}=\frac{11}{7}\)                  B....
24. Liczby x, 5, 10 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba x jest równa:
Liczby \(x,5,10\) w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(2,5\)           ...
25. W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
W ciągu arytmetycznym o różnicy \(4\) siódmy wyraz wynosi \(33\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: A....
26. Liczby: x, x+3, x+2 tworzą ciąg geometryczny.Wynika stąd, że:
Liczby \(x,x+3,x+2\) tworzą ciąg geometryczny. Wynika stąd, że:   A. \(x=-\frac{4}{3}\)              B. \(x=-\frac{9}{4}\)    ...
27. Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy:
Dany jest ciąg o wzorze ogólnym \(a_{n}=\left ( -\sqrt{2} \right )^{n}\left ( n^{2}-5 \right )\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy: A. \(-64\sqrt{2}\)       ...
28. Liczby: 4 , x , 9 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Wyznacz x.
Liczby \(4,x,9\) są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. Liczba \(x\) jest równa:   A. \(-6\)                      ...
29. W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to:
W ciągu arytmetycznym \(a_{1}=3, r=-\frac{2}{5}\). Szesnasty wyraz tego ciągu to: A. \(-3\frac{2}{5}\)                ...
30. Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ?
Pewien ciąg określony jest wzorem \(a_{n}=-\frac{3}{8}n+15\). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \(0\) ? A. \(8\)               ...
31. W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy
W ciągu geometrycznym \(\left ( a_{n} \right )\) dane są: \(a_{1}=32\) i \(a_{4}=-4\). Iloraz tego ciągu jest równy: A....
32. Ciąg b_n o wyrazie ogólnym b_n=3/n jest ciągiem:
Ciąg \(\left ( b_{n} \right )\) o wyrazie ogólnym \(b_{n}=\frac{3}{n}\) jest ciągiem:   A. rosnącym           B. malejącym       ...
33. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(7\), a różnica wynosi \(8\). Wyrazem tego ciągu jest liczba: A. \(8\)                     ...
34. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a czwarty wyraz tego ciągu jest równy \(\left ( -2 \right )\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy \(4\), a czwarty wyraz tego ciągu jest równy \(\left ( -2 \right )\). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy A....

zadania otwarte Wyników: 12

35. Liczby x,y,19 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym x+y=8. Oblicz x i y.
Liczby \(x,y,19\) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym \(x+y=8\). Oblicz \(x\) i \(y\).
36. Liczby x-2 , 3 , x+6 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x.
Liczby \(x-2,3,x+6\) są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz \(x\).
37. Wyznacz wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego wiedząc, że suma pierwszych pięciu wyrazów jest równa 10, a wyraz trzeci, piąty i trzynasty tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.
Wyznacz wzór na \(n\)-ty wyraz ciągu arytmetycznego wiedząc, że suma pierwszych pięciu jego wyrazów jest równa \(10\), a wyraz trzeci, piaty i trzynasty tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.
38. Liczby a,b,c tworzą ciąg geometryczny. Suma tych liczb jest równa 93. Te same liczby, w podanej kolejności są pierwszym, drugim i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz a,b,c.
Liczby \(a,b,c\) tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Suma tych liczb jest równa \(93\). Te same liczby, w podanej kolejności są pierwszym, drugim i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego....
39. Dany jest ciąg an określony wzorem an= ( -1 )^n*(2-n/n^{2}. Oblicz drugi i piąty wyraz tego ciągu.
Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\frac{2-n}{n^{2}}\) dla \(n\geq 1\). Oblicz \(a_{2}\) i \(a_{5}\).
40. Ciąg (a,b,c) jest arytmetyczny i a+b+c=33. Ciąg (a,b+3,c+13) jest geometryczny. Oblicz a,b,c.
Ciąg \(\left ( a,b,c \right )\) jest arytmetyczny i \(a+b+c=33\). Ciąg \(\left ( a,b+3,c+13 \right )\) jest geometryczny. Oblicz \(a,b\) i \(c\).
41. Rozwiąż równanie: (2x+1) + (2x+4) + (2x+7) + .. + (2x+28) =155, jeśli wiadomo, że składniki po lewej stronie są kolejnymi wyrazami pewnego ciągu arytmetycznego.
Rozwiąż równanie \(\left ( 2x+1 \right )+\left ( 2x+4 \right )+\left ( 2x+7 \right )+...+\left ( 2x+28 \right )=155\) jeśli wiadomo, że składniki po lewej stronie są kolejnymi wyrazami pewnego ciągu...
42. W ciągu arytmetycznym an dane są wyrazy: a3= 4, a6= 19. Wyznacz wszystkie wartości n, dla których wyrazy ciągu an są mniejsze od 200.
W ciągu arytmetycznym \( \left ( a_{n} \right )\) dane są wyrazy: \(a_{3}=4,a_{6}=19\). Wyznacz wszystkie wartości \(n\), dla których wyrazy ciągu \( \left ( a_{n} \right )\) są mniejsze od \(200\).
43. Dany jest ciąg an określony wzorem an=(-1)^n*(2-n/n^2). Oblicz a2, a4 i a5.
Dany jest ciąg \(\left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \(a_{n}=\left ( -1 \right )^{n}\frac{2-n}{n^{2}}\) dla \(n=1,2,3,…\). Oblicz \(a_{2},a_{4}\) i \(a_{5}\).
44. Liczby: x-1 , 2x , x+3 są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz x.
Liczby: \(x-1,2x,x+3\) są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz \(x\).
45. Wyrazami ciągu arytmetycznego an są kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 2. Ponadto a13=12. Oblicz a15.
Wyrazami ciągu arytmetycznego \( \left ( a_{n} \right )\) są kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez \(5\) dają resztę \(2\). Ponadto \(a_{3}=12\) . Oblicz \(a_{15}\).
46. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg an określony podanym wzorem an=n^2-2n-24, dla n>=1?
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg \( \left ( a_{n} \right )\) określony wzorem \( a_{n}=n^{2}-2n-24\), dla \(n\geq 1\) ?

sposoby opisywania ciągów Wyników: 13

47. Wyznacz trzeci oraz piąty wyraz ciągu rekurencyjnego
48. Wyznacz trzeci oraz piąty wyraz ciągu określonego rekurencyjnie.
49. Narysuj wykres podanego ciągu.
50. Narysuj wykres podanego ciągu.
51. Narysuj wykres podanego ciągu.
52. Narysuj wykres ciągu danego wzorem ogólnym.
53. Narysuj wykres podanego ciągu.
54. Podaj wyrazy ciągu, które są większe od 18.
55. Które wyrazy danego ciągu są większe od 2?
56. Które wyrazy podanego ciągu są równe zero?
57. Wyznacz wyrazy podanego ciągu, które są równe zero.
58. Napisz 4 początkowe wyrazy podanego ciągu okreslonego wzorem.
59. Napisz 4 początkowe wyrazy ciągu danego wzorem.

monotoniczność ciągu Wyników: 3

60. Zbadaj monotonicznośc podanego ciągu.
61. Wykaż, że podany ciąg jest malejący.
62. Wykaż, że podany ciąg jest rosnący.

ciąg arytmetyczny Wyników: 20

63. Dla jakiej wartości liczby x , podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny?
64. Dla jakiej wartości liczby x , podane wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny?
65. Oblicz pierwszą i ostatnią ratę długu Pana Kowalskiego, korzystajac z danych w zadaniu.
66. Oblicz głębokość studni, znając jej całkowity koszt wykopania oraz cenę za jeden metr wykopu.
67. Ile kosztuje wykopanie studni głębokości 12 m ? Koszt jednego metra to 15 zł , a każdego następnego o 7 zł drożej.
68. Ile kosztuje wykopanie studni głębokości 25 m ? Koszt jednego metra to 12 zł , a każdego następnego o 4 zł drożej.
69. Ile razy zegar, bijący tylko godziny, uderzy w ciągu doby?
70. Pomiedzy liczby 4 i 22 wstaw pięć liczb tak, aby wraz z podanymi tworzyły ciąg arytmetyczny.
71. Znajdź sumę czterdziestu pięciu kolejnych liczb, będących wielokrotnościami liczby 11. Sumowanie zacznij od liczby 33.
72. Znajdź sumę dwudziestu kolejnych liczb, będących wielokrotnościami liczby 7.
73. Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego, znając jego liczbę wyrazów, sumę oraz wzór.
74. Wyzancz liczbę wyrazów ciągu arytmatycznego, znając jego wzór, pierwszy wyraz oraz mając sumę jego początkowych wyrazów.
75. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego znajac jego wzór, różnicę oraz jego pierwszy wyraz.
76. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu arytmetycznego określonego podanym wzorem, korzystając z wypisanych danych.
77. Wyznacz róznicę ciągu arytmetycznego znając jego pierwszy i 34 wyraz.
78. Oblicz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego znając jego siedemnasty wyraz oraz różnicę tego ciągu.
79. Wyznacz pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego mając podany jego 22 wyraz oraz różnicę.
80. Znajdź piętnasty wyraz ciągu arytmetycznego znając jego drugi i szusty wyraz.
81. Oblicz dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego, znając jego pierwszy wyraz i różnicę.
82. Oblicz piętnasty wyraz ciągu arytmetycznego, znając jego pierwszy wyraz i różnicę.

ciąg geometryczny Wyników: 6

83. Znajdź sumę ośmiu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, znając jego trzeci i szósty wyraz.
84. Miiędzy podane liczby wstaw trzy tak, aby wraz z podanymi tworzyły ciąg geometryczny.
85. Wyznacz liczbę wyrazów ciągu geometrycznego, znając jego wzór, iloraz oraz pierwszy wyraz.
86. Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego, znając jego pierwszy i piąty wyraz.
87. Wyznacz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, znając jego szósty wyraz oraz iloraz tego ciągu.
88. Wyznacz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, znając jego siódmy wyraz oraz iloraz tego ciągu.

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: