Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Wyrażenia algebraiczne ›› zadania zamknięte
Drukuj

zadania zamknięte

24/01/2010
Zadanie 1

Wartość wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}+x^{2}+x\) w punkcie \(a\) jest równa \(-1\). Wynika stąd, że:

 

A. \(a=-3\)                                                      B. \(a=-1\vee a=1\)     

C. \(a=2\vee a=-2\vee a=3\)                      D. \(a=-1\)

26/01/2010
Zadanie 2

Wyrażenie \(27x^3+y^3\) jest równe iloczynowi:

 

A. \(\left ( 3x+y \right )\left ( 9x^{2}-3xy+y^{2} \right )\)                B. \(\left ( 3x+y \right )\left ( 9x^{2}+3xy+y^{2} \right )\)

C. \(\left ( 3x-y \right )\left ( 9x^{2}+3xy+y^{2} \right )\)                D. \(\left ( 3x-y \right )\left ( 9x^{2}-3xy+y^{2} \right )\)

29/03/2012
Zadanie 3

Wielomian \(4x^{2}-100\) jest równy

 

A. \(\left ( 2x-10 \right )^{2}\)                     B. \(\left ( 2x-10 \right )\left ( 2x+10 \right )\)     

C. \(4\left ( x-10 \right )^{2}\)                     D. \(4\left ( x-10 \right )\left ( x+10 \right )\)

26/01/2010
Zadanie 4

Dane są wielomiany: \(W\left ( x \right )=x^{3}-3x+1\) oraz \(V\left ( x \right )=2x^{3}\). Wielomian \(W\left ( x \right )\cdot V\left ( x \right )\) jest równy:

 

A. \(2x^{5}-6x^{4}+2x^{3}\)                          B. \(2x^{6}-6x^{4}+2x^{3}\)   

C. \(2x^{5}+3x+1\)                                 D. \(2x^{5}+6x^{4}+2x^{3}\)

07/02/2010
Zadanie 5

Wyrażenie \(\left ( x-2y \right )\left ( x^{2}+2xy+4y^{2} \right )\) jest równe:

 

A. \(\left ( x-2y \right )^{3}\)         B. \(x^{3}+8y^{3}\)        C. \(x^{3}-8y^{3} \)        D. \(\left ( x+2y \right )^{3}\)

18/02/2010
Zadanie 6

Określ stopień jednomianu \(y=-\left ( 3x^{2} \right )^{6}\cdot 2x^{4}\)

 

A. jednomian stopnia dwunastego           B. jednomian stopnia czterdziestego ósmego

C. jednomian stopnia szesnastego           D. jednomian stopnia drugiego

26/11/2011
Zadanie 7

Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{4}-1\) oraz \(V\left ( x \right )=x^{4}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )+V\left ( x \right )\) jest równy

 

A. \(4\)                B. \(8\)                C. \(16\)                 D. \(0\)

07/02/2010
Zadanie 8

Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )=\left ( x-1 \right )^{2}\left ( 2x+1 \right )\left ( 4x^{3} -3\right )\) jest równy:

 

A. \(5\)                B. \(6\)                C. \(8\)                D. \(4\)

10/09/2011
Zadanie 9

Dane są wielomiany \(W\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+x-11\)  i  \(V\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+1\). Stopień wielomianu \(W\left ( x \right )-V\left ( x \right )\) jest równy

 

A. \(0\)                B. \(1\)                C. \(2\)                D. \(3\)

16/02/2011
Zadanie 10

Iloczyn wielomianów \(W\left ( x \right )=-3x^{2}+6\) i \(P\left ( x \right )=2x^{3}-6x^{2}+4\) jest wielomianem stopnia

 

A. \(2\)                B. \(3\)                 C. \(5\)               D. \(6\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: