Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Wyrażenia algebraiczne
Drukuj

Wyrażenia algebraiczne

Zadania zostały podzielone na:

 

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych - poziom podstawowy

 

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Zdający posiada umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki
 • wykorzystania i interpretowania reprezentacji: używa prostych, dobrze znanych obiektów     matematycznych
 • modelowania matematycznego: dobiera model matematyczny do prostej sytuacji
 • użycia i tworzenia strategii: stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania
 • rozumowania i argumentacji: prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.


Zdający demonstruje poziom opanowania powyższych umiejętności, rozwiązując zadania, w których:

 1. posługuje się wzorami skróconego mnożenia: (a ± b)2 , (a ± b)3, a2- b2 , a3 ± b3,
 2. rozkłada wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia, grupowanie wyrazów, wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias,
 3. dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany,
 4. wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych za pomocą przekształceń opisanych w punkcie 2,
 5. oblicza wartość liczbową wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej,
 6. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; skraca i rozszerza wyrażenia wymierne.

 

 

 

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: