Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Statystyka
Drukuj

Statystyka

Zadania zostały podzielone na:

 

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych - poziom podstawowy

 

ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ

Zdający posiada umiejętności w zakresie:

  • wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki
  • wykorzystania i interpretowania reprezentacji: używa prostych, dobrze znanych obiektów     matematycznych
  • modelowania matematycznego: dobiera model matematyczny do prostej sytuacji
  • użycia i tworzenia strategii: stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania
  • rozumowania i argumentacji: prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.


Zdający demonstruje poziom opanowania powyższych umiejętności, rozwiązując zadania, w których:

  1. oblicza średnią arytmetyczną oraz średnią ważoną,
  2. oblicza medianę i odchylenie standardowe danych,
  3. interpretuje powyższe parametry dla danych empirycznych.

 

 

 

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: