Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Planimetria ›› zadania otwarte
Drukuj

zadania otwarte

06/10/2009
Zadanie 1

Punkt \(D\) leży na boku \(BC\) trójkąta równoramiennego \(ABC\), w którym \(\left | AC \right |=\left | BC \right |\). Odcinek \(AD\) dzieli trójkąt \(ABC\) na dwa trójkąty równoramienne w taki sposób, że \(\left | AB \right |=\left | AD \right |=\left | CD \right |\) (patrz rysunek). Oblicz miary kątów trójkąta \(ABC\).

06/10/2009
Zadanie 2

Oblicz pole trójkąta równoramiennego \(ABC\), w którym \(\left | AB \right |=24\) oraz \(\left | AC \right |=\left | BC \right |=13\).

06/10/2009
Zadanie 3

Liczby \(4,10,c\) są długościami boków trójkąta równoramiennego. Oblicz \(c\).

06/10/2009
Zadanie 4

Liczby \(6,10,c\) są długościami boków trójkąta prostokątnego. Oblicz \(c\).

06/10/2009
Zadanie 5

Liczby \(x+1,x,5\) są długościami boków trójkąta równoramiennego. Oblicz \(x\).

07/10/2009
Zadanie 6

Liczby \(6,10,c\) są długościami boków trójkąta równoramiennego. Oblicz \(c\).

07/02/2010
Zadanie 7

Dany jest trapez równoramienny \(ABCD\). Ramię tego trapezu ma długość \(10cm\), a obwód wynosi \(40cm\). Oblicz długości podstawy tego trapezu, jeśli wiadomo, że \( \operatorname{tg}\alpha =\frac{3}{4}\), gdzie \( \alpha\) jest kątem ostrym tego trapezu.

18/02/2010
Zadanie 8

Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, w którym środkowy wyraz jest równy \(8\). Wyznacz długości boków tego trójkąta, oblicz jego pole oraz promień okręgu opisanego na trójkącie.

08/03/2010
Zadanie 9

W trójkącie równoramiennym \(ABC\), w którym \( \left | AC \right |=\left | BC \right |=10\) cm, wysokość poprowadzona z wierzchołka \(C\) jest równa \(5\) cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Odpowiedź podaj w stopniach.

09/03/2010
Zadanie 10

Ostrokątny trójkąt równoramienny \(ABC\) o podstawie \(AB\) jest wpisany w okrąg o środku \(S\), przy czym kąt \(SAB\) ma miarę \( 40^{\circ}\). Oblicz miarę kąta \(CAB\).

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: