Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Liczby rzeczywiste ›› zadania zamknięte
Drukuj

zadania zamknięte

10/10/2009
Zadanie 1

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.

A. \(\left | x+2 \right |\leq 3\)     B. \(\left | x-2 \right |\leq 3\)    C. \(\left | x-3 \right |\leq 2\)     D. \(\left | x+3 \right |\leq 2\)

10/10/2009
Zadanie 2

Liczba \(\log 36\) jest równa

 

A. \(2\log 18\)    B. \(\log 40-2\log2\)     C. \(2\log 4-3\log2\)     D. \(2\log 6-\log1\)

18/10/2009
Zadanie 3

Liczba \(2^{40}\cdot 4^{20}\) jest równa

 

A. \(4^{40}\)                B. \(4^{50}\)                C. \(8^{60}\)                D. \(8^{800}\)

18/10/2009
Zadanie 4

Wskaż liczbę, której \(4\)% jest równe \(8\).

 

A. \(3,2\)                B. \(32\)                C. \(100\)                D. \(200\)

24/01/2010
Zadanie 5

Wartość wyrażenia \(\left ( -2 \right )^{3}\cdot \left ( \sqrt{2} \right )^{-4}\) pomnożono przez \(3\). Wartość tego wyrażenia:

 

A. zmniejszyła się o \(3\)                     B. zwiększyła się o\(4\)

C. zmniejszyła się o \(4\)                     D. zwiększyła się o \(2\)

24/01/2010
Zadanie 6

Liczba \(\frac{n+3}{n}\) jest liczbą całkowitą. Liczb naturalnych \(n\) spełniających warunki zadania:

 

A. nie ma           B. są dwa           C. jest cztery           D. jest nieskończenie wiele

24/01/2010
Zadanie 7

Suma dwóch liczb niewymiernych:

 

A. może być liczbą całkowitą                         B. nie może być liczbą całkowitą

C. jest zawsze liczbą niewymierną                D. jest zawsze liczbą wymierną

26/01/2010
Zadanie 8

Na seans filmowy sprzedano \(280\) biletów, w tym \(126\) ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe ?

 

A. \(22\)%                B. \(33\)%                C. \(45\)%                D. \(63\)%

26/01/2010
Zadanie 9

\(6\)% liczby \(x\) jest równe \(9\). Wtedy:

 

A. \(x=240\)                B. \(x=150\)                C. \(x=24\)                D. \(x=15\)

26/01/2010
Zadanie 10

Iloraz \(32^{-3}:\left ( \frac{1}{8} \right )^{4}\) jest równy:

 

A. \(2^{-27}\)                B. \(2^{-3}\)                C. \(2^{3}\)                D. \(2^{27}\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  10

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: