Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Liczby rzeczywiste
Drukuj

Liczby rzeczywiste

Zadania zostały podzielone na:

 

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych - poziom podstawowy

 

LICZBY RZECZYWISTE

Zdający posiada umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki
 • wykorzystania i interpretowania reprezentacji: używa prostych, dobrze znanych obiektów     matematycznych
 • modelowania matematycznego: dobiera model matematyczny do prostej sytuacji
 • użycia i tworzenia strategii: stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania
 • rozumowania i argumentacji: prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.


Zdający demonstruje poziom opanowania powyższych umiejętności, rozwiązując zadania, w których:

 1. planuje i wykonuje obliczenia na liczbach rzeczywistych; w szczególności oblicza pierwiastki, w tym pierwiastki nieparzystego stopnia z liczb ujemnych,
 2. bada, czy wynik obliczeń jest liczbą wymierną,
 3. wyznacza rozwinięcia dziesiętne; znajduje przybliżenia liczb; wykorzystuje pojęcie błędu przybliżenia,  
 4. stosuje pojęcie procentu i punktu procentowego w obliczeniach,
 5. posługuje się pojęciem osi liczbowej i przedziału liczbowego; zaznacza przedziały na osi liczbowej,
 6. wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: |x- a|=b , |x- a|> b , |x- a|< b,
 7. oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych oraz stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych i rzeczywistych,
 8. zna definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym,

  

 

 

 

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: