Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Geometria analityczna
Drukuj

Geometria analityczna

Zadania zostały podzielone na:

 

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych - poziom podstawowy

 

GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE KARTEZJAŃSKIEJ (GEOMETRIA ANALITYCZNA)

Zdający posiada umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki
 • wykorzystania i interpretowania reprezentacji: używa prostych, dobrze znanych obiektów     matematycznych
 • modelowania matematycznego: dobiera model matematyczny do prostej sytuacji
 • użycia i tworzenia strategii: stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania
 • rozumowania i argumentacji: prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.


Zdający demonstruje poziom opanowania powyższych umiejętności, rozwiązując zadania, w których:

 1. wykorzystuje pojęcie układu współrzędnych na płaszczyźnie,
 2. podaje równanie prostej w postaci  Ax+By+C= 0  lub y =ax+b , mając dane dwa jej punkty lub jeden punkt i współczynnik "a" w równaniu kierunkowym,
 3. bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych,
 4. interpretuje geometrycznie układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi,
 5. oblicza odległości punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej, 
 6. wyznacza współrzędne środka odcinka,
 7. posługuje się równaniem okręgu w postaci kanonicznej, czyli  (x-a)2 + (y-b)2 = r2 .

 

 

 

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: