Znajdujesz się tutaj ›› Matura 2012 ›› KURS MATURALNY ›› Funkcje
Drukuj

Funkcje

Zadania zostały podzielone na:

 

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych - poziom podstawowy

 

FUNKCJE

Zdający posiada umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki
 • wykorzystania i interpretowania reprezentacji: używa prostych, dobrze znanych obiektów     matematycznych
 • modelowania matematycznego: dobiera model matematyczny do prostej sytuacji
 • użycia i tworzenia strategii: stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania
 • rozumowania i argumentacji: prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.


Zdający demonstruje poziom opanowania powyższych umiejętności, rozwiązując zadania, w których:

 1. określa funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego,
 2. odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę i zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak,
 3. sporządza wykres funkcji spełniającej podane warunki,
 4. potrafi na podstawie wykresu funkcji y=f(x) naszkicować wykresy funkcji , y=f(x+a), y=f(x)+a, y=-f(x) oraz y=f(-x)
 5. sporządza wykresy funkcji liniowych,
 6. wyznacza wzór funkcji liniowej,
 7. wykorzystuje interpretację współczynników we wzorze funkcji liniowej,
 8. sporządza wykresy funkcji kwadratowych,
 9. wyznacza wzór funkcji kwadratowej,
 10. wyznacza miejsca zerowe funkcji kwadratowej,
 11. wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym,
 12. rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do badania funkcji kwadratowej,
 13. sporządza wykres, odczytuje własności i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym związane z proporcjonalnością odwrotną,
 14. sporządza wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym,

 

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: