Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

pola figur

01-04-2012
Zadanie 1

Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy

 

A. \(10\)                 B. \(8\)                C. \(7\)                D. \(6\)

10-09-2011
Zadanie 2

Dany jest romb o boku długości \(4\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\). Pole tego rombu jest równe

 

A. \(16\sqrt{3}\)                B. \(16\)                C. \(8\sqrt{3}\)                D. \(8\)

28-06-2011
Zadanie 3

Wysokość rombu o boku długości \(6\) i kącie ostrym \(60 ^{\circ}\) jest równa

 

A. \( 3\sqrt{3}\)                B. \(3\)                C. \( 6\sqrt{3}\)                D. \(6\)

09-05-2010
Zadanie 4

Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa

A. \(3200\) cm2                B. \(6400cm\) cm2                 C. \(1600\) cm2                D. \(800\) cm2

29-03-2010
Zadanie 5

Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\) oraz prostokąt o bokach \(c\) i \(d\). Długość boku \(c\) to \(90\)% długości boku \(a\). Długość boku \(d\) to \(120\)% długości boku \(b\). Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\) stanowi pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\).

23-03-2010
Zadanie 6

Punkty \(D\) i \(E\) dzielą bok \(BC\) trójkąta \(ABC\) na trzy równe części (zobacz rysunek). Wykaż, że pole trójkąta \(ADE\) jest trzy razy mniejszy od pola trójkąta \(ABC\).

14-03-2010
Zadanie 7

Dany jest trójkąt prostokątny \(ABC\) o przeciwprostokątnej \(AB\), taki że: \( \sin \angle BAC=0,3\) i \(\left | AC \right |=7\). Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.

13-03-2010
Zadanie 8

Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\). Zmniejszamy długość boku \(a\) o \(10\)% oraz zwiększamy długość boku \(b\) o \(20\)%. O ile procent zwiększy się pole tego prostokąta?

18-02-2010
Zadanie 9

Pole sześciokąta foremnego o boku \(a=\sqrt{6}\) wynosi:

 

A. \(P=9\)                B. \(P=\frac{9\sqrt{3}}{4}\)                C. \(P=\frac{6\sqrt{3}}{4}\)                D. \(P=9\sqrt{3}\)

15-02-2010
Zadanie 10

Pole rombu jest równe \(32\), a kąt ostry ma miarę \(30^{\circ}\). Wysokość rombu jest równa:

 

A. \(8\)                B. \(3\sqrt{3}\)                C. \(3\sqrt{2}\)                 D. \(4\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Materiały

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: