Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

geometria płaska

24-11-2012
Zadanie 1

W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:

 

A. \(\frac{\sqrt{17}}{17}\)                B. \(\frac{\sqrt{5}}{5}\)                C. \(\frac{4\sqrt{17}}{17}\)                D. \(\frac{1}{17}\)

24-11-2012
Zadanie 2

Długość promienia \(r\) okręgu opisanego na kwadracie jest równa \(2\sqrt{3}\). Długość boku tego kwadratu ma wartość:

 

A. \(4\sqrt{3}\)                B. \(2\sqrt{6}\)                C. \(4\sqrt{6}\)                D. \(2\sqrt{5}\)

24-11-2012
Zadanie 3

Proste \(l\) i \(k\) są równoległe oraz \(\left | OA \right |=6,\left | AB \right |=10,\left | OC \right |=48\).

Odcinek \(OD\) ma długość:

 

A. \(12\)                B. \(18\)                C. \(\frac{18}{5}\)                 D. \(\frac{144}{5}\)

01-04-2012
Zadanie 4

Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy

 

A. \(10\)                 B. \(8\)                C. \(7\)                D. \(6\)

01-04-2012
Zadanie 5

Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych \(5\) i \(12\). Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

 

A. \(12\)                B. \(8,5\)                 C. \(6,5\)                D. \(5\)

01-04-2012
Zadanie 6

Dane są dwa okręgi o promieniach \(12\) i \(17\). Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa:

 

A. \(5\)                  B. \(12\)                C. \(17\)                D. \(29\)

28-11-2011
Zadanie 7

Trapez jest prostokątny. Trójkąty podobne \(ABD\) i \(CBD\) są równoramienne.

Obwód trapezu jest równy

 

A. \(4+2\sqrt{2}\)                B. \(2\sqrt{2}\)                C. \(4+\sqrt{2}\)                 D. \(4\)

26-11-2011
Zadanie 8

Dany jest okrąg o środku w punkcie \(S\). Miara kąta \(\alpha\) jest równa \(70^{\circ}\).

Suma miar kątów \(\beta\) i \(\gamma\) jest równa:

 

A. \(180^{\circ}\)                 B. \(210^{\circ}\)                C. \(70^{\circ}\)                D. \(140^{\circ}\)

15-10-2011
Zadanie 9

Wierzchołki trójkąta \(ABC\) leżą na okręgu i środek \(O\) okręgu leży wewnątrz trójkąta. Jeśli kąt \(ABO\) ma miarę \(20^{\circ}\), to kąt \(ACB\) ma miarę:

 

A. \(70^{\circ}\)                B. \(40^{\circ}\)                C. \(20\)                D. \(10^{\circ}\)

15-10-2011
Zadanie 10

Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(\left | AC \right |=\left | BC \right |,\left | \angle ACB \right |=80^{\circ}\) zaś \(AD\) jest dwusieczną kąta \(BAC\) i \(D\in BC\). Wówczas miara kąta \(ADB\) jest równa:

 

A. \(105^{\circ}\)                 B. \(90^{\circ}\)                C. \(80^{\circ}\)                D. \(75^{\circ}\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3 spacer 4 spacer 5 spacer 6 spacer 7 spacer 8 spacer 9  next  13

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: