Znajdujesz się tutaj ›› Materiały
Drukuj

zadania z parametrem

03-11-2010
Zadanie 1

Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \(f\left ( x \right )=\left ( m-1 \right )x+3\) jest stała.

 

A. \(m=1\)           B. \(m=2\)            C. \(m=3\)           D. \(m=-1\)

09-05-2010
Zadanie 3

Prosta o równaniu \( y=-2x+\left ( 3m+3 \right )\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \( \left ( 0,2 \right )\). Wtedy

 

A. \( m=-\frac{2}{3}\)           B. \( m=-\frac{1}{3}\)           C. \( m=\frac{1}{3}\)            D. \( m=\frac{5}{3}\)

21-03-2010
Zadanie 4

Prosta o równaniu \(y=5x-m+3\) przechodzi przez punkt \(A=\left ( 4,3 \right )\). Wtedy:

 

A. \(m=20\)           B. \(m=14\)           C. \(m=3\)           D. \(m=0\)

17-03-2010
Zadanie 5

Wykaż, że dla \(m=3\) nierówność: \( x^{2}+\left ( 2m-3 \right )x+2m+5>0\) jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste \(x\).

13-03-2010
Zadanie 6

Dla każdej liczby rzeczywistej \(b\) równanie \( y=\frac{1}{2}x^{2}-bx+2\) opisuje pewną parabolę. Wyznacz wszystkie wartości parametru \(b\), dla których wierzchołek paraboli leży nad osią \(Ox\).

25-02-2010
Zadanie 7

Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f\left ( x \right )=\left ( 2-m \right )x+1\). Wynika stąd, że:

 

A. \(m=0\)           B. \(m=1\)            C. \(m=2\)           D. \(m=3\)

15-02-2010
Zadanie 8

Proste o równaniach \(y=-9x-1\) i \( y=a^{2}x+5\) są prostopadłe. Wyznacz liczbę \(a\).

15-02-2010
Zadanie 9

Pierwiastkiem wielomianu \(W\left ( x \right )=x^{3}-mx^{2}-3x+m\) jest liczba \(\left ( -3 \right )\). Wyznacz parametr \(m\).

15-02-2010
Zadanie 10

Funkcja \( f\left ( x \right )=\left ( -\frac{1}{3}m+6 \right )x-2\) nie ma miejsc zerowych dla:

 

A. \(m=18\)            B. \(m=2\)           C. \(m=-2\)           D. \(m=-18\)

ilość wpisów na stronie:
1 spacer 2 spacer 3  next  

Filmiki

Chmura tagów

Partner strategiczny serwisu e-zadania.pl :
CMS Edito powered by: Ideo realizacja: